Fundusze
unijne

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C poprzez budowę drogi rowerowej w miejscowości Brąchnowo - etap I i II

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

W związku z opracowanym i przyjętym do realizacji Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łubianka, opracowano projekt "Rozbudowy drogi powiatowej nr 2019C poprzez budowę drogi rowerowej w miejscowości Brąchnowo - etap I i II". Inwestycja dotyczy budowy drogi rowerowej o długości 1598 metrów w miejscowości Brąchnowo i ze względu na jej położenie w pasie drogowym drogi powiatowej realizowana będzie w partnerstwie z Powiatem Toruńskim, który po zakończeniu realizacji inwestycji przejmie infrastrukturę nowej ścieki rowerowej.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się następujące działania:

• budowę drogi rowerowej o szerokości 2,0m (na długości 1598 m),

• przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych,

• budowę zjazdów indywidualnych na nieruchomości niezabudowane

• budowę poboczy gruntowych

• przebudowę ogrodzeń w miejscach kolizji projektowanej drogi rowerowej i ogrodzeń prywatnych posesji.

W ramach budowy drogi rowerowej zostanie również opracowany projekt stałej organizacji ruchu. Przedmiotowa inwestycja realizować będzie główny cel zawarty w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej tj. redukcję gazów cieplarnianych do atmosfery w szczególności CO2. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowane w ciągu roku redukcja emisji CO2 sięgać będzie poziomu 1,75 Mg CO2 w ciągu roku. Inwestycja oprócz wpływu na poprawę stanu jakości środowiska naturalnego zwiększy również bezpieczeństwo poruszania się po drodze powiatowej oraz w jej otoczeniu gdzie z jednej strony stanowić będzie przedłużenie dojazdu do obiektu użyteczności publicznej tj. Szkoły Podstawowej w Brąchnowie a z drugiej strony przybliży bezpieczny dojazd do Brąchnówka.

« wstecz

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️