Zimowe utrzymanie dróg

 

DROGI WOJEWÓDZKIE

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy administruje siecią dróg wojewódzkich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Drogi wojewódzkie w zależności od znaczenia w układzie komunikacyjnym dróg w kraju i regionie oraz obciążenia średnim ruchem dobowym utrzymane są w różnych standardach zimowego utrzymania dróg: II, III i IV. Drogi wojewódzkie nr 546 Zławieś Wielka - Łubianka, 551 Strzyżawa - Orzechowo - Wąbrzeźno, 553 Toruń - Łubianka - Wybcz przebiegające po terenie gminy Łubianka zaliczane są do III standardu zimowego utrzymania. Oznacza to, że w tym standardzie jezdnia odśnieżana jest na całej szerokości. Posypywana będzie piaskiem na skrzyżowaniach z innymi drogami, odcinkach dróg o pochyleniu powyżej 4%, na przystankach autobusowych oraz innych miejscach ustalonych przez Rejon Dróg Wojewódzkich. Dopuszcza się lokalne utrudnienia dla samochodów osobowych.

W celu sprawnego kierowania akcją w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r. uruchomione zostały w Zarządzie Dróg i Rejonach punkty informacyjno-dyspozycyjne. Przy wystąpieniu przerw w ruchu na drogach dyżury pełnione będą całodobowo: Zarząd Dróg Wojewódzkich  w Bydgoszczy pod nr tel. 52 345-33-17 oraz tel. kom. 666-306-898 i Rejon Dróg w Toruniu pod nr tel. 56 664-40-35. Ponadto w Internecie pod adresem geoportal.zdw-bydgoszcz.pl w zakładce „Utrudnienia zimowe” będzie można zapoznać się z bieżącą sytuacją na drogach według stanu na godz. 6.00, 12.00 i 18.00.

Szczegółowe informacje na temat zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w kujawsko-pomorskim można uzyskać na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (zdw-bydgoszcz.pl) w zakładce „Serwis dla kierowców”.

 

DROGI POWIATOWE

Powiatowy Zarząd Dróg  w Toruniu jest administratorem dróg powiatowych na terenie Powiatu Toruńskiego Ziemskiego o  łącznej długości 302,4 km. Zgodnie z wytycznymi zasad odśnieżania i usuwania śliskości zimowej na drogach publicznych zimowym utrzymaniem zostanie objętych 286,6 km dróg. Łączna długość dróg na terenie Gminy Łubianka objętych zimowym utrzymaniem dróg (ZUD) wynosi 31 km. Systematyczne zwalczanie śliskości wykonywane będzie podobnie jak w latach ubiegłych na odcinkach dróg o pochyleniu podłużnym powyżej 3%, na łukach poziomych, a także w obrębie skrzyżowań z innymi drogami twardymi. Priorytetowo traktowane będą drogi, po których odbywa się ruch środków komunikacji zbiorowej publicznej, dowóz dzieci do szkół oraz obszary zurbanizowane, na których występują chodniki.

W celu sprawnego kierowania akcją zimową wprowadzone zostaną dyżury zimowe, które będą pełnione przez pracowników PZD w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu, ul. Polna 113 w zależności od potrzeb. Ważniejsze telefony:

Dyżurny ZUD: 56 664-47-75, 609-361-120,

Wojciech Sobótka – Kierownik Służby Liniowej: 601-923-769.

 

DROGI GMINNE

Na terenie gminy Łubianka jest ponad 170 km dróg gminnych i wewnętrznych do odśnieżania. Staramy się zapewnić wysoką jakość usług, jednakże nawet najlepsze przygotowanie, przy nagłym załamaniu pogody, nie daje stuprocentowej pewności, że wszystkie drogi zostaną odśnieżone w ciągu kilku godzin. Priorytetem jest zapewnienie przejezdności dróg, a jeśli chodzi o zwalczanie śliskości zimowej - w pierwszej kolejności będą posypywane miejsca najbardziej niebezpieczne i trasy dowozu dzieci do szkół.

W celu sprawnego wykonania zimowego utrzymania dróg gminnych teren gminy Łubianka został podzielony na 6 części. Do każdej z części zostanie przypisany wykonawca odpowiedzialny za wykonanie usługi.

Zgłoszenia potrzeby odśnieżenia dróg gminnych oraz zgłoszenia dotyczące zwalczania śliskości zimowej należy kierować do p. Łukasza Lewicza - tel. kom. 731-732-250 lub do Kierownika Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Daniela Kasprowicza – tel. kom. 535-432-422.

Apelujemy do kierowców o rozsądne i bezpieczne korzystanie z dróg, ponieważ okres zimowy stwarza bądź potęguje zagrożenia. Dostosowanie prędkości do warunków na drodze oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpiecznej jazdy to podstawowe obowiązki każdego kierowcy.

 

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

   

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️