Zimowe utrzymanie dróg

DROGI WOJEWÓDZKIE

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy administruje siecią dróg wojewódzkich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Drogi wojewódzkie nr 546 Zławieś Wielka – Łubianka, nr 551 Strzyżawa – Wąbrzeźno (przez Wybcz) oraz nr 553 Toruń - Łubianka - Wybcz przebiegające po terenie gminy Łubianka zaliczane są do III standardu zimowego utrzymania. Oznacza to, że jezdnia odśnieżana jest na całej szerokości. Posypywana będzie mieszanką soli i piasku na skrzyżowaniach z innymi drogami, odcinkach dróg o pochyleniu powyżej 4%, na przystankach autobusowych oraz innych miejscach ustalonych przez Rejon Dróg Wojewódzkich. Dopuszcza się lokalne utrudnienia dla samochodów osobowych.

W celu sprawnego kierowania akcją w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. uruchomione zostały w Zarządzie Dróg Wojewódzkich i Rejonach tych dróg punkty informacyjno-dyspozycyjne. Dyżury pełnione są w godzinach 4:00 – 22:00, a w przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu lub marznącej mżawki -  całodobowo. Ważniejsze telefony:

Zarząd Dróg Wojewódzkich  w Bydgoszczy: 52 370-57-13 oraz tel. kom. 666-306-898 i Rejon Dróg w Toruniu: 56 664-40-35. Ponadto w Internecie pod adresem geoportal.zdw-bydgoszcz.pl w zakładce „Utrudnienia zimowe” można zapoznać się z bieżącą sytuacją na drogach według stanu na godz. 6:00, 12:00 i 18:00.

Szczegółowe informacje na temat zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w kujawsko-pomorskim można uzyskać na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (zdw-bydgoszcz.pl) w zakładce „Serwis dla kierowców”.

 

DROGI POWIATOWE

Powiatowy Zarząd Dróg  w Toruniu jest administratorem dróg powiatowych na terenie Powiatu Toruńskiego o  łącznej długości 302,4 km. Łączna długość tych dróg na terenie Gminy Łubianka objętych zimowym utrzymaniem dróg wynosi 31 km. Systematyczne zwalczanie śliskości wykonywane będzie podobnie jak w latach ubiegłych na odcinkach dróg o pochyleniu podłużnym powyżej 3%, na łukach poziomych, a także w obrębie skrzyżowań z innymi drogami twardymi. Priorytetowo traktowane będą drogi, po których odbywa się ruch środków komunikacji zbiorowej publicznej, dowóz dzieci do szkół oraz obszary zurbanizowane, na których występują chodniki.

W celu sprawnego kierowania akcją zimową wprowadzone zostały dyżury zimowe, które pełnione są przez pracowników PZD w godzinach 4:00 – 21:00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu, ul. Polna 113 w zależności od potrzeb. Ważniejsze telefony:

Dyżurny ZUD: 56 664-47-75, 609-361-120,

Kierownik Służby Liniowej: 601-923-769.

 

DROGI GMINNE

Na terenie gminy Łubianka jest około 170 km dróg gminnych i wewnętrznych do odśnieżania. Staramy się zapewnić stałą przejezdność, jednakże przy nagłym załamaniu pogody, mogą wystąpić okresowe problemy. Priorytetem jest zapewnienie przejezdności dróg, a zwalczanie śliskości zimowej będzie następowało na podjazdach i skrzyżowaniach, a w pierwszej kolejności na drogach dowozu dzieci do szkół.

W celu sprawnego wykonania zimowego utrzymania dróg gminnych, teren gminy Łubianka został podzielony na 6 części. Do każdej z części został przypisany wykonawca odpowiedzialny za wykonanie usługi.

Zgłoszenia ewentualnych problemów z odśnieżaniem dróg gminnych oraz zwalczaniem śliskości zimowej należy kierować do p. Łukasza Lewicza - tel. kom. 731-732-250 lub do Kierownika Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Daniela Kasprowicza - tel. kom. 535-432-422.

Apelujemy do kierowców o rozsądne i bezpieczne korzystanie z dróg, ponieważ okres zimowy stwarza bądź potęguje zagrożenia. Dostosowanie prędkości jazdy do warunków na drodze oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpiecznej jazdy są podstawowymi obowiązkami każdego kierowcy. Działania służby drogowej mają na celu łagodzenie skutków zimy, a nie całkowitą ich likwidację.

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️