Urząd Gminy

Wójt Gminy - Jerzy Zająkała

Sekretarz Gminy - Bartosz Lewandowski

Skarbnik Gminy - Magdalena Syrocka

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

ul. Aleja Jana Pawła II nr 8

 

Kierownik Bartosz Lewandowski

 

Barbara Kowalska-Główny Specjalista
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i Jednostek Pomocniczych

Obsługa organizacyjna Rady Gminy oraz sołectw

 

Anna Małek-Podinspektor
Stanowisko ds. Organizacji Urzędu, Kadr i BHP oraz Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Kadry, archiwum zakładowe, BHP i ochrona informacji niejawnych

 

Elżbieta Żeglarska-Inspektor

Stanowisko ds. Aktywizacji Obywatelskiej

Aktywizacja obywatelska, pozyskiwanie środków dla org. pozarządowych i wsparcie MRG, GRS

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

ul. Aleja Jana Pawła II nr 8

 

Kierownik Krzysztofa Zielińska

Wydawanie dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego, prowadzenie rejestru wyborców i sprawy meldunkowe

 

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-ADMINISTRACYJNY

ul. Aleja Jana Pawła II nr 8

 

Kierownik Agata Surowiec

 

Anna Filus-Inspektor
Stanowisko ds. Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Organizacja i funkcjonowanie szkół i przedszkoli oraz ochrona zdrowia i inicjatywy prozdrowotne.


Rafał Gabor-Starszy Informatyk

Stanowisko ds. Informatyzacji

Oprogramowanie i sprzęt informatyczny

 

Arkadiusz Podkański

Stanowisko ds. Promocji, kultury, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Promocja gminy, kultury i sportu. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i jednostkami OSP

 

Kamila Lewandowska-Specjalista
Stanowisko ds. przedsiębiorczości

Rejestracja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zarządzanie kryzysowe i obronność

 

Izabela Walter-Referent
Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu

Obsługa sekretariatu, sprawy profilu zaufanego

 

 WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU

ul. Aleja Jana Pawła II nr 8

 

Kierownik Adam Kierzkowski

 

Zastępca kierownika Mirosław Jakubski
Stanowisko ds. Inwestycji

Przygotowanie i prowadzenie inwestycji

 

Beata Prowadzisz-Specjalista
Stanowisko ds. Zagospodarowania Przestrzennego

Zagospodarowanie przestrzenne, podziały nieruchomości i decyzje o warunkach zabudowy

 

Julia Bartosińska-Referent
Stanowisko ds. Zagospodarowania Przestrzennego

Zagospodarowanie przestrzenne, wypisy i wyrysy z MPZP, zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości oraz rewitalizacji

 

Paulina Drygalska-Specjalista
Stanowisko ds. Rozwoju

Pozyskiwanie środków zewnętrznych, strategie i inne plany rozwojowe

 

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

ul. Aleja Jana Pawła II nr 8

 

Kierownik Magdalena Syrocka

 

Małgorzata Bodanka-Referent
Stanowisko ds. Majątkowych, Funduszu Sołeckiego i Kontroli

Realizacja funduszy sołeckich, zwrot podatku akcyzowego i sprawy majątkowe

 

Halina Koprowska-Inspektor
Stanowisko ds. Wymiaru i Poboru Opłat za Usługi Komunalne

Pobór opłat za wodę i ścieki

 

Krystyna Kozieł-Inspektor
Stanowisko ds. Kasy

Obsługa kasowa, wydawanie zaświadczeń o wielkości gospodarstw

 

Ewa Finc - Młodszy Referent
Stanowisko ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych oraz ZFŚS

Wymiar podatków i opłat lokalnych, udzielanie ulg w podatkach i poświadczenie pracy w gospodarstwach rolnych, pobór opłat za odpady komunalne

 

Aneta Depczyńska - Młodszy Referent
Stanowisko ds. planowania i księgowości budżetowej

Wynagrodzenia, sprawozdania budżetowe, księgowość projektów unijnych

 

Magdalena Kędziora - Referent (zastępstwo Marta Wiśniewska)
Stanowisko ds. poboru podatków i opłat lokalnych oraz windykacji

Pobór podatków i opłat lokalnych oraz windykacja należności

 

Dominika Boniecka - Młodszy Referent
Stanowisko ds. księgowości

Rozliczenia VAT

 

 

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

ul. Toruńska 97 Łubianka

 

 

Kierownik Daniel Kasprowicz

 

Stanisław Deruś-Specjalista
Stanowisko ds. Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa

Gminna Spółka Wodna, pozwolenia na wycinkę drzew, ochrona gruntów rolnych i zwierząt oraz postępowania środowiskowe

 

Łukasz Lewicz-Samodzielny Referent
Stanowisko ds. Infrastruktury Komunikacyjnej

Zarządzanie drogami i chodnikami oraz bieżące i zimowe utrzymanie dróg

 

Maria Lipińska-Samodzielny Referent
Stanowisko ds. Infrastruktury Energetycznej

Zarządzanie infrastrukturą energetyczną gminy, odnawialne źródła energii oraz zakup energii elektrycznej

 

Dorota Tarczykowska - Podinspektor (zastępstwo Jarosław Gałązka)
Stanowisko ds. Mienia Gminnego

Gospodarowanie mieniem gminnym oraz utrzymanie i modernizacja budynków gminnych

 

Pracownicy gospodarczy

Sławomir Lewandowski

Zenon Jajeśnicza

Krzysztof Korzenecki
Jan Pęcek
Piotr Lewandowski

Zbigniew Mareczko

Jan Kruca

Józef Guziewicz

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ul. Toruńska 97 Łubianka

 

Kierownik Andrzej Sierocki

 

Marzenna Winiarska-Specjalista
Stanowisko ds. Obsługi Administracyjnej

Zapewnienie dostawy wody, odbioru ścieków i odpadów komunalnych oraz związana z tym obsługa administracyjna


Adam Paluszewski - obsługa PSZOK

Adam Kruszewski - Inkasent 535 432 094

Pracownicy techniczni

Jerzy Afelt 502 234 457

Mateusz Rumiński 530 083 851

Andrzej Rumiński  502 234 497
Sławomir Wronka 502 272 125
Tomasz Szreder 502 234 477

 

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125