Urząd Gminy

Wójt Gminy - Jerzy Zająkała

Zastępca Wójta Gminy - Wojciech Konstanty

Sekretarz Gminy - Bartosz Lewandowski

Skarbnik Gminy - Magdalena Syrocka

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

ul. Aleja Jana Pawła II nr 8

 

Kierownik Bartosz Lewandowski

 

Izabela Walter - Starszy Specjalista
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i Jednostek Pomocniczych

Obsługa organizacyjna Rady Gminy oraz sołectw

 

Anna Małek - Główny Specjalista
Stanowisko ds. Organizacji Urzędu, Kadr i archiwum

Kadry, archiwum zakładowe, BHP i ochrona informacji niejawnych

 

Iwona Przewięźlikowska - Specjalista
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

Obsługa sekretariatu, sprawy profilu zaufanego

 

Marcin Szymeczko - Specjalista

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Zamówienia publiczne

 

Anita Malec - Referent

Stanowisko ds. aktywizacji obywatelskiej

Obsługa organizacyjna Młodzieżowej Rady Gminy oraz Gminnej Rady Seniorów

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

ul. Aleja Jana Pawła II nr 8

 

Kierownik Krzysztofa Zielińska

Wydawanie dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego, prowadzenie rejestru wyborców i sprawy meldunkowe

 

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-ADMINISTRACYJNY

ul. Toruńska 97 Łubianka

 

Kierownik Agata Ziółkowska

 

Anna Filus - Inspektor
Stanowisko ds. Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Organizacja i funkcjonowanie szkół i przedszkoli oraz ochrona zdrowia i inicjatywy prozdrowotne.


Rafał Gabor - Starszy Informatyk

Stanowisko ds. Informatyzacji

Oprogramowanie i sprzęt informatyczny

 

Karolina Neumann-Rzeźnik - Referent

Stanowisko ds. Promocji, kultury, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Promocja gminy, kultury i sportu. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i jednostkami OSP

 

Kamila Lewandowska - Specjalista
Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i działalności gospodarczej

Rejestracja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zarządzanie kryzysowe i obronność

 

Sebastian Bytyń - Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej

 

Adam Kruszewski - Kierowca

Iwona Ziółkowska - Pracownik Gospodarczy

Violetta Muszytowska - Pracownik Gospodarczy

 

 

 WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU

ul. Aleja Jana Pawła II nr 8

 

Kierownik Adam Kierzkowski

 

Zastępca kierownika Mirosław Jakubski
Stanowisko ds. Inwestycji

Przygotowanie i prowadzenie inwestycji

 

Beata Prowadzisz - Starszy Specjalista
Stanowisko ds. Zagospodarowania Przestrzennego

Zagospodarowanie przestrzenne, podziały nieruchomości i decyzje o warunkach zabudowy

 

Julia Bartosińska - Starszy Specjalista
Stanowisko ds. Zagospodarowania Przestrzennego

Zagospodarowanie przestrzenne, wypisy i wyrysy z MPZP, zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości oraz rewitalizacji

 

Paulina Drygalska - Specjalista
Stanowisko ds. Rozwoju

Pozyskiwanie środków zewnętrznych, strategie i inne plany rozwojowe

 

Agata Gajtkowska - Referent
Stanowisko ds. Zagospodarowania Przestrzennego

Zagospodarowanie przestrzenne, podziały nieruchomości, naliczenie opłat adiacenckich i planistycznych

 

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

ul. Aleja Jana Pawła II nr 8

 

Kierownik Magdalena Syrocka

 

Barbara Lewandowska - zastępca Skarbnika Gminy

 

Marcelina Mądraszewska - Młodszy Referent (zastępstwo: Karolina Szczepańska)
Stanowisko ds. księgowości funduszu sołeckiego

 • tel. 56 678 82 17 wew. 43, +48 530 443 778
 • pokój nr 2

Realizacja funduszy sołeckich, zwrot podatku akcyzowego i sprawy majątkowe

 

Anna Ząbek - Młodszy Referent (zastępstwo: Oliwia Iwicka)
Stanowisko ds. księgowości i ewidencji VAT

Pobór opłat za wodę i ścieki oraz odpady komunalne, rozliczenia VAT

 

Ewa Finc - Referent
Stanowisko ds. wymiaru podatków

Wymiar podatków i opłat lokalnych, udzielanie ulg w podatkach i poświadczenie pracy w gospodarstwach rolnych

 

Magdalena Kędziora - Samodzielny Referent
Stanowisko ds. księgowości podatkowej i windykacji

Pobór podatków i opłat lokalnych oraz windykacja należności

 

Dominika Kędzierska - Referent
Stanowisko ds. księgowości budżetowej i ewidencji majątku

Zwrot podatku akcyzowego, dochody budżetowe

 

Katarzyna Owczarczyk - Specjalista

Stanowisko ds. płac i ewidencji księgowej

Rozliczenia ZUS, PIT, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

 

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

ul. Toruńska 97 Łubianka

 

 

Kierownik Daniel Kasprowicz

 

Stanisław Deruś - Specjalista
Stanowisko ds. Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa

Gminna Spółka Wodna, pozwolenia na wycinkę drzew, ochrona gruntów rolnych i zwierząt oraz postępowania środowiskowe

 

Łukasz Lewicz - Specjalista
Stanowisko ds. Infrastruktury Komunikacyjnej

Zarządzanie drogami gminnymi i chodnikami oraz bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych

 

Maria Wójcik-Samodzielny Referent (zastępstwo Katarzyna Bartczak)
Stanowisko ds. Infrastruktury Energetycznej

Zarządzanie infrastrukturą energetyczną gminy, odnawialne źródła energii oraz zakup energii elektrycznej

 

Piotr Pyrek - Podinspektor
Stanowisko ds. Mienia Gminnego

Gospodarowanie mieniem gminnym oraz utrzymanie i modernizacja budynków gminnych

 

Pracownicy gospodarczy:

Sławomir Lewandowski

Krzysztof Korzenecki

Jan Pęcek

Piotr Lewandowski

Zbigniew Mareczko

Jacek Janiszewski

 

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ul. Toruńska 97 Łubianka

 

Kierownik Andrzej Sierocki

 

Zastępca kierownika Dorota Tarczykowska

 

Marzenna Winiarska-Specjalista
Stanowisko ds. Obsługi Administracyjnej

Zapewnienie dostawy wody, odbioru ścieków i odpadów komunalnych oraz związana z tym obsługa administracyjna


Dariusz Ordon - Obsługa PSZOK - +48 731 732 055
Stanowisko ds. obsługi gospodarki odpadami komunalnymi


Pracownicy Techniczni
Stanowisko ds. obsługi urządzeń wodno-kanalizacyjnych

Mateusz Rumiński +48 731 732 691

Sławomir Wronka +48 502 272 125

Tomasz Szreder +48 502 234 477

Jarosław Surowiec +48 731 732 916

Adam Paluszewski +48 502 234 457

Nr alarmowy w razie awarii sieci wodno - kanalizacyjnych: +48 502 234 497

 

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Hanna Anzel


 

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️