Rządowy Fundusz Polski Ład

n9kwJFgAAAABJRU5ErkJggg== ff+Aq03XZBuOrEaHP8PTlO7Z+S4WN0AAAAASUVORK5CYII=

 

„Budowa dróg dla rozwinięcia zbiorowego transportu publicznego i poprawy jakości życia mieszkańców”

Wartość zadania: 12 943 109,48 zł

Wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych: 9 975 000,00 zł

W ramach inwestycji przebudowanych zostanie 26 ulic w miejscowościach: Łubianka, Pigża, Brąchnowo, Warszewice, Wymysłowo, Zamek Bierzgłowski, Biskupice, Wybcz.

Łączna długość wybudowanych dróg wyniesie 9,2 km.

Okres realizacji zadania: rok 2022-2023

 

n9kwJFgAAAABJRU5ErkJggg==1HLwHeoIT00AAAAAElFTkSuQmCC

„Budowa publicznego przedszkola ze żłobkiem wraz z instalacjamą fotowoltaiczną, komunikacją oraz zagospodarowaniem terenu na cele dydaktyczne i przyrodniczo-rekreacyjne”

Wartość zadania: 8 484 560,91 zł

Wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych: 5 992 500,00 zł

W ramach inwestycji powstanie nowe przedszkole ze żłobkiem o pow. ok. 1126 m2. Obiekt zapewni 150 miejsc przedszkolnych i 25 żłobkowych. Budynek zostanie wyposażony w pompę ciepła wraz z instalację fotowoltaiczną.

Inwestycja istotnie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Łubianka.

Okres realizacji zadania: rok 2022-2023

 

n9kwJFgAAAABJRU5ErkJggg==wca0rdtisdlEAAAAABJRU5ErkJggg==

„Poprawa obsługi mieszkańców poprzez budowę Centrum Usług Publicznych w Gminie Łubianka wraz z zagospodarowaniem terenu – Etap I”

 

Wartość zadania: 10 176 508,50 zł

Wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych: 4 998 000,00 zł

W ramach inwestycji zostanie wybudowany budynek administracji publicznej o pow. 1305m2 wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynek zostanie wyposażony w gruntową pompę ciepła i instalację fotowoltaiczną.

Okres realizacji zadania: rok 2023-2024

 

n9kwJFgAAAABJRU5ErkJggg==ff+Aq03XZBuOrEaHP8PTlO7Z+S4WN0AAAAASUVORK5CYII=

 

„Budowa stacji uzdatniania wody wraz ze studniami głębinowymi, zbiornikiem magazynowania wody i rozbudową sieci wodociągowej”

 

Wartość zadania: 4 192 824,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych: 2 499 000,00 zł

W ramach inwestycji zostanie wybudowana nowa stacja uzdatniania wody wraz ze studnią głębinową w miejscowości Przeczno. Planowana  wydajności stacji wyniesie 35m3/h. Technologia uzdatniania wody oparta będzie o dwustopniowy system filtracji.

Okres realizacji zadania: rok 2023-2024

 n9kwJFgAAAABJRU5ErkJggg==eyuSazVaJx1wL+FXiNaydRD5b0Oq+KhHVu2Nxi9ZbL043nVgFjv8Had+4atlPib0AAAAASUVORK5CYII=

 

Budowa studni głębinowych oraz zbiorników magazynowania wody na potrzeby podniesienia jakości dostarczanej wody w gm. Łubianka”

 

Wartość zadania: 2 050 000,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych: 2 000 000,00 zł

W ramach projektu przewiduje się:

 • wybudowanie nowej studni głębinowej oraz zbiornika retencyjnego przy stacji uzdatniania wody w Przecznie;
 • wybudowanie dwóch nowych studni głębinowych, zbiornika retencyjnego przy stacji uzdatniania wody w Zamku Bierzgłowskim;
 • modernizację systemu zasilania oraz sterowania stacji uzdatniania wody w Zamku Bierzgłowskim;
 • budowę sieci wodociągowej dla połączenia istniejącej studni głębinowej ze stacją uzdatniania wody w Warszewicach.

Okres realizacji zadania: rok 2024

 

n9kwJFgAAAABJRU5ErkJggg==ff+Aq03XZBuOrEaHP8PTlO7Z+S4WN0AAAAASUVORK5CYII=

„Modernizacja obiektów zaopatrzenia w wodę, montaż instalacji fotowoltaicznych oraz budowa dróg na terenie Gminy Łubianka”

 

Wartość zadania: 8 400 000,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych: 7 980 00,00zł

W ramach projektu przewiduje się:

 • przeprowadzenie kapitalnego remontu budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Warszewice, w tym: budowa zbiorników retencyjnych uzdatnionej wody, budowa systemu zagospodarowania wód popłucznych, powstałych w wyniku uzdatniania wody oraz budowa i wdrożenie systemów automatyzacji uzdatniania wody;
 • budowa sieci wodociągowych na odcinku około 8 km;
 • budowa 7 instalacji zabezpieczających energię elektryczną dla następujących obiektów: publiczne szkoły podstawowe w Łubiance, Pigży i Brąchnowie, publiczne przedszkole i żłobek w Łubiance oraz trzy stacje uzdatniania wody w miejscowości: Warszewice, Przeczno oraz Zamek Bierzgłowski. Łączna moc projektowanych urządzeń wynosi łącznie ok. 730 kW;
 • przebudowa 1,5 km dróg gminnych.

Okres realizacji zadania: rok 2024

 

n9kwJFgAAAABJRU5ErkJggg== ff+Aq03XZBuOrEaHP8PTlO7Z+S4WN0AAAAASUVORK5CYII=

„Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie”

 

Wartość zadania: 280 000,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 274 000,00 zł

W ramach projektu przewiduje się:

wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kaplicy cmentarnej przylegającej do muru kościoła.

Okres realizacji zadania: rok 2024

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️