Odpady komunalne

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

 • harmonogram
 • harmonogram

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych od 1 stycznia do 31 grudnia 2023

 • HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH - zmieszanych i segregowanych 2023-1
 • ee4cd7497edd673e98c54ca7756b96fa-1
 • BIO

 

 

Gmina zgodnie z art 3 ust 2 pkt 10 ustawy z dnia 13  września  1996  r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jest zobowiązana do corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji jej możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnym. Poniżej zamieszczone zostały wymagane opracowania za kolejne lata.

Jednym z obowiązków gmin, w ramach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, jest osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazanych do składowania. Zobowiązanie to wynika z art. 3 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również z aktów wykonawczych do ww. ustawy w postaci odpowiednich rozporządzeń.

Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach, a także sposoby ich obliczania zostały określone, w następujących aktach wykonawczych do ww. ustawy:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

 

Poniżej przedstawiamy dane dotyczące poziomów recyklingu, osiągniętych przez gminę Łubianka w poszczególnych latach.

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️