Publiczny Żłobek w Łubiance

 • wybrane 1

Publiczny Żłobek w Łubiance

ul. Bydgoska 3

87-152 Łubianka

tel. +48 731 732 275

Dyrektor Publicznego Żłobka  w Łubiance

Joanna Zakrzewska


Sekretariat

telefon: 731 732 275

e-mail: sekretariat.zlobek@lubianka.pl

Informujemy, że sekretariat Publicznego Przedszkola i Żłobka w Łubiance dostępny jest w następujących dniach i godzinach:

28.02.2024- środa – 7.00-15.00

w tygodniu 04.03.2024-08.03.2024

wtorek           7.00-16.00

czwartek      7.00-15.00

piątek            7.00-14.00

od 11.03.2024 sekretariat czynny codziennie w następujących godzinach:

poniedziałek             7.00-15.00

wtorek                       7.00-16.00

środa                         7.00-15.00

czwartek                   7.00-15.00

piątek                        7.00-14.00

 

W celu umówienia spotkania z dyrektorem żłobka prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 731 732 275 .

Publiczny Żłobek w Łubiance został utworzony przez Gminę Łubianka i jest jednostką budżetową Gminy Łubianka prowadzoną na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi przez cały rok w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od godziny 6.30 do 16.30, z uwzględnieniem miesięcznej przerwy w okresie wakacji szkolnych. Placówka nie prowadzi działalności w dni ustawowo wolne od pracy. Żłobek jest  przeznaczony dla max. 30 dzieci.

W żłobku mogą przebywać dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. Wyjątkowo, w przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc przedszkolnych, możliwe jest korzystanie ze żłobka przez dziecko starsze, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 4 rok życia. 

Planowany termin rozpoczęcia działalności statutowej Publicznego Żłobka w Łubiance to 26 lutego 2024 r. 

Kryteria rekrutacji do żłobka znajdują się w statucie Żłobka. 

Opłaty za żłobek - Rada Gminy Łubianka ustaliła opłatę stałą za pobyt dziecka w wymiarze nie dłuższym niż 10 godzin dziennie w żłobku prowadzonym przez Gminę Łubianka w miesięcznej ryczałtowej wysokości 20%  minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 października 2020 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207, Dz.U.  z 2023 r. poz. 1667), obowiązującego w miesiącu, za który wnoszona jest opłata stała, z zaokrągleniem do pełnych 10 zł „w górę”.

Opłata dodatkowa w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka powyżej 10 godzin dziennie liczonych od pierwszej godziny pracy żłobka w danym dniu.

Maksymalna dzienna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka to 25 zł.

Żłobek będzie przeznaczony dla 30 dzieci.

Termin rozpoczęcia działalności statutowej Publicznego Żłobka w Łubiance jest planowany na 26 lutego 2024 r. po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem pozwoleń.  Szczegółowe informacje można uzyskać u kierownika Wydziału Społeczno - Administracyjnego pod nr tel.+48 731 732 227.

 

 

 

 

 

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️