Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

RODO Klauzula informacyjna do wszystkich wniosków

Wniosek o wpis do działalności regulowanej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie liniowych urządzeń obcych oraz reklam

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

  • Kontakt

    tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
    fax +48 56 678 82 19
    ePUAP: /myxxo62135/skrytka
    gmina@lubianka.pl
    Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
    poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
    wtorek: 7.30 – 16.30
    piątek: 7.30 – 14.30
    Urząd Gminy w Łubiance
    Aleja Jana Pawła II nr 8
    oraz ul. Toruńska 97
    87-152 Łubianka
    NIP 956-18-70-602
    REGON 000539756
    Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
    Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
  • Awaria

    Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

    W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

    Andrzej Sierocki, kier. wydziału

    508-221-372

    Marzenna Winiarska

    530-442-940

    Adam Paluszewski

    502-234-457

    Tomasz Szreder

    502-234-477

    Sławomir Wronka

    502-272-125

    Jarosław Surowiec                        731-732-916
    Dorota Tarczykowska 731-732-950

     

  • Odczyty

    Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

    LINK

  • Jakość powietrza

  • Film promocyjny

    ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️