Biblioteka - Centrum Kultury

 • BCK

Biblioteka - Centrum Kultury w Łubiance (BCK)

Dane teleadresowe

ul. Toruńska 4, 87-152 Łubianka

Dane kontaktowe

Strony internetowe

Godzinach pracy biura BCK

 • poniedziałek: 9:30-17:30
 • wtorek: 9:30-17:30
 • środa: 7:30-15:00
 • czwartek: 9:30-17:30
 • piątek: 7:30-15:00

 

Pracownicy placówki

 • Dyrektor BCK - Danuta Kwiatkowska
 • Pracownicy:
  • Kierownik organizacyjny - Sebastian Podkański
  • Główna księgowa - Bernadetta Gierat
  • Pomocnik bibliotekarza - Danuta Pawłowska 
 • Animatorzy ds. animacji kultury: Katarzyna Kwiatkowska

Załóż konto w katalogu on-line - przeglądaj nasz księgozbiór i zamawiaj pozycje bez wychodzenia z domu

 • Krok 1: Wejdź na stronę www.szukamksiazki.pl
 • Krok 2: Dokonaj rejestracji poprzez nr PESEL i nr Karty czytelnika. Wybierz login i hasło
 • Krok 3: Zaloguj się
 • Krok 4: Teraz masz wgląd w swoje konto biblioteczne, możesz przeglądać nasz katalog i zamawiać książki. Do biblioteki przychodzisz po odbiór wybranych pozycji, które czekają na Ciebie

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka – Centrum Kultury w Łubiance, ul. Toruńska 4, 87-152 Łubianka, tel. 883-858-748.
 2. W sprawie z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@lubianka.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przedstawiania danych jest art. 6 ust. 1 lit. C ww. rozporządzeniach.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • Dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 • Wniesienie skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia, tj. Urzędu Ochrony Danych.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych.

 

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️