Fundusze
unijne

Zwiększenie atrakcyjności zespołu pałacowo - parkowego w Wybczu poprzez przeprowadzenie prac restauratorskich w drzewostanie i otoczeniu parkowym oraz uzupełnienie przestrzeni obiektami małej architektury.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem inwestycji są prace restauratorskie w zabytkowym parku w miejscowości Wybcz. W obecnym stanie park zbliżony swym kształtem jest do ¼ owalu i zajmuje powierzchnię 4,05 ha. Głównym elementem kompozycji jest pałac, usytuowany we wschodniej części parku. Wokół budynku do dzisiaj zachowały się fragmenty dawnego okazałego parku, który założony został wykorzystując dawny ogród. W parku znajdują się drzewa, z których aż 12 uznanych zostało za pomniki przyrody (6 dębów szypułkowych, 4 buki czerwono listne, lipa drobnolistna, surmia zwyczajna). Realizacja projektu wynika z potrzeb zwiększenia atrakcyjności zasobów kultury regionu.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji określony został zakres prac, który polegać będzie na:

- wykonaniu prac związanych z drzewostanem, obejmujących prace restauratorskie i konserwatorskie w tym w szczególności: wycinkę drzew suchych, chorych, samosiewów i zależnie od potrzeby również krzewów zakłócających historyczną kompozycję przestrzenną, przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych starodrzewia, w tym drzew pomnikowych, wprowadzenie nasadzeń zastępczych dla usuwanych okazów starodrzewia,

- odtworzeniu (trasowanie) i przeprowadzeniu rewitalizacji ciągów komunikacyjnych (ścieżek o nawierzchni gruntowej względnie wzmocnienie nawierzchni) oraz likwidacja dzikich przedeptów,

- montażu 5 ławek w stylu nawiązującym do czasu powstania pałacu w wymienionych powyżej ciągach komunikacyjnych wraz z ustawieniem 5 koszy na śmieci stanowiących łącznie elementy małej architektury odrestaurowywanego obiektu zabytkowego;

- montażu 5 stylizowanych tablic tematycznych dotyczących drzewostanu chronionego w parku pałacowym w Wybczu oraz historii XIX - wiecznego pałacu, stanowiącego wraz z parkiem zespół pałacowo-parkowy (wyposażenie, niezbędne dla uruchomienia nowych funkcji edukacyjnych podnoszących świadomość historyczną odwiedzających zabytek).

« wstecz

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

   

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️