Fundusze
unijne

Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Warszewice wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Łubianka

W dniu 6 lipca 2017 roku zawarta została w Toruniu umowa pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Łubianka na dofinansowanie operacji pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Warszewice wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Łubianka. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłonieni zostali wykonawcy – TECHWATER Marek Jarosz w zakresie przebudowy stacji uzdatniania wody oraz Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Sieradzki w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które w okresie lipiec 2017 – wrzesień 2018 roku realizować będą inwestycję.

Celem operacji jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków mająca wpływ na rozwój lokalny w gminie Łubianka.

Przebudowa stacji uzdatniania wody i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

« wstecz

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️