Informator Gminny - Nr 4/2009 (180)

ZMIANY DOTYCZĄCE UNIEWAŻNIANIA DOWODÓW OSOBISTYCH

Informuję, że w związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia br. nowelizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych  uległy zmianie zasady unieważniania dowodów osobistych, które obecnie są następujące:

Dowód osobisty podlega unieważnieniu: 1.  z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego; 2.  z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza; 3.  z dniem zgonu jego posiadacza; 4. z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego; 5.  po upływie 3 miesięcy od zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku   o jego wymianę. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin wynosi 4 miesiące (tylko osoby, które zgłosiły wyjazd i informacja o tym figuruje w ewidencji ludności); 6.  z dniem upływu ważności dowodu osobistego.

O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić: 1. w przypadku zmiany danych, które zamieszcza się  w dowodzie osobistym – w terminie do 14 dni od dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą (tylko osoby, które zgłosiły wyjazd i informacja o tym figuruje w ewidencji ludności) termin wynosi 3 miesiące; 2. w przypadkach uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - niezwłocznie; 3. w przypadku upływu terminu ważności dowodu osobistego - nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.

drukuj (ZMIANY DOTYCZĄCE UNIEWAŻNIANIA DOWODÓW OSOBISTYCH)

 • autor: Krzysztofa Zielińska

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️