Informator Gminny - Nr 5/2008 (169)

INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Łubianka uprzejmie informuje, że od dnia 2 maja br. obowiązują następujące stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych:

1. za  jednorazowe  opróżnienie  i  przekazanie do unieszkodliwienia niesegregowanych odpadów komunalnych:

 a)  z pojemnika o pojemności 120 l – 8,08 zł (brutto),

 b)  z pojemnika o pojemności 240 l – 16,16 zł (brutto),

2. za dwukrotne w miesiącu opróżnienie i przekazanie do unieszkodliwienia niesegregowanych odpadów komunalnych:

 a)  z pojemnika o pojemności 120 l – 16,16  zł (brutto),

 b)  z pojemnika o pojemności 240 l – 32,32 zł (brutto),

3. Przeczno – zbiorczy wywóz nieczystości, dwukrotnie w miesiącu -  3,20 zł od osoby (brutto),

4. z pojemnika nietypowego lub dostarczane na wysypisko własnym transportem – 149,80 zł (brutto),

5. za opróżnienie zbiornika bezodpływowego i transport nieczystości ciekłych – 12,84 zł/1m3.

Podstawą wprowadzenia powyższych stawek jest Uchwała Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy w Łubiance z dnia 31.03.2008r.

  Poniżej przypominamy terminy kontynuowanej przez Gospodarstwo selektywnej zbiórki odpadów obejmującej czyste butelki i pojemniki PET po napojach. Worki z zebranymi tworzywami sztucznymi (butelki i pojemniki PET) będą opróżniane z terenu naszej gminy w maju i czerwcu br. zgodnie z poniższym harmonogramem: 20 maj:Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski, Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno; 21 maj: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 23 maj: Bierzgłowo, Łubianka (cała); 17 czerwiec: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski; 18 czerwiec: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 19 czerwiec: Bierzgłowo, Łubianka (cała); 20 czerwiec: Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno.

   Prosimy o zbieranie odkręconych i wstępnie zgniecionych butelek. Do worków tych nie należy zbierać opakowań po nawozach sztucznych i chemikaliach, jak również opakowań po innych niż napoje artykułach spożywczych. Prosimy o wystawianie pojemników z nieczystościami stałymi oraz worków z odpadami selektywnymi „do drogi” (poza ogrodzenie posesji) do godz. 7.30 wskazanego dnia. Przypominamy, że opłat za wywożone odpady komunalne należy dokonywać, zgodnie z umową, do 15-go dnia następnego miesiąca. W przypadkach zaległości w płatnościach z tego tytułu Gospodarstwo będzie wstrzymywało świadczenie usług wywozu.

  Informujemy, że podczas przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu kontroli stanu technicznego przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie sołectwa Warszewice i Dębiny stwierdzono cztery przypadki niezgłoszonego Gospodarstwu Pomocniczemu podłączenia się do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Właściciele posesji, u których stwierdzone zostaną podobne przypadki będą obciążani fakturami za okres od uruchomienia sieci kanalizacyjnej. W przypadku dobrowolnego zgłoszenia takich faktów Gospodarstwo stosowało będzie postępowanie abolicyjne. Jednocześnie przypominamy, że w przypadkach nieopłacenia w terminie faktur za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki za dwa kolejne okresy obrachunkowe, wobec mieszkańców posiadających zadłużenie wobec Gospodarstwa Pomocniczego będą stosowane sankcje z odcięciem dopływu wody włącznie.

                                                                    
 • autor: Zbigniew Adamczyk

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️