Nr 09/2007 (160)

/WZÓR/

                                                                                                                                                                                                                      …………………dn. .....

………………………………

  /imię nazwisko/ 

………………………………

 /adres/

                                                                                              Wójt

                                                                                      Gminy Łubianka

            Proszę o dokonanie zmiany przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka  działki /ek/

 nr…………………., położonej /ych/  w Łubiance /Pigży/, z terenów rolnych na tereny………………………………………………………….…………………………- zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

                                                                                          …………………………

 

                                                                                              /podpis/

 

 

drukuj ()

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125