Nr 06/2007 (157)

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Kredyty preferencyjne dla rolników

Biuro Powiatowe ARiMR w Toruniu informuje, że zostały podpisane umowy na dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych, m.in. na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych. Udzielane one będą w ramach 9 linii kredytowych z przeznaczeniem, m.in. na:

·          budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej i przechowywania produktów rolnych do sprzedaży,

·          zakup lub instalację maszyn lub wyposażenia do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania i przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży,

·          zakup gruntów rolnych, jeżeli nie spowoduje to przekroczenia powierzchni gospodarstwa rolnego ponad 300 ha/>,

·          zakup stada podstawowego (wyłącznie do 31.12.2007 r.).

Maksymalny okres kredytowania przez bank w zależności od linii kredytowej wynosi od 4 do 20 lat. Oprocentowanie kredytów udzielanych przez bank z dopłatą ARiMR nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy/> redyskontowej weksli. Poziom dopłat z Agencji, a zarazem oprocentowania płaconego przez kredytobiorcę zależy od linii kredytowej. Przy obecnej wysokości stopy redyskontowej oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę wynosi od 1,69 % do 3,38 % w skali roku.

Co dalej z dofinansowaniem do zalesień gruntów rolnych ?

Od 1 czerwca br. rolnicy, którzy w latach 2004-2006 zalesili swoje grunty, mogą składać do Biura Powiatowego ARiMR w Toruniu wnioski o przyznanie premii zalesieniowej i pielęgnacyjnej. Na udane uprawy leśne, założone na gruntach rolnych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 ARiMR ma wypłacać corocznie premie zalesieniowe przez 20 lat.

Jednocześnie w okresie od 1 sierpnia do 30 września br. ARiMR planuje przyjmowanie od rolników wniosków na nowe zalesienia gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (jeszcze przed zakończeniem uzgodnień z Komisją Europejską w sprawie nowego PROW). Rolnik, który ma w planach zalesienie gruntów (od wiosny 2008 r.) musi jako załączniki do wniosku uzyskać:

·          zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tej gminy,

·          mapę zalesieniową sporządzoną przez geodetę (z zaznaczonymi na niej granicami działek, które zamierza zalesić).

Kujawsko-Pomorskie Dni Pola w Grubnie

W dniach 23-24 czerwca 2007 r. (sobota-niedziela) trwać będą Kujawsko-Pomorskie Dni Pola w Grubnie (w godz. 10.00-17.00). W programie, m.in.: prezentacja najnowszych odmian roślin uprawnych, przedstawienie nowoczesnych technologii produkcji upraw, wystawa ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych oraz artykułów do produkcji rolnej. Główny organizator Dni Pola – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział Przysiek zaprasza rolników na konsultacje z doradcami rolnymi. Twórcą pokazowych poletek roślin uprawnych w Grubnie jest znany w Łubiance mgr Stanisław Szwejka.

Wyjazd na Targi Rolno-Przemysłowe do Minikowa

W dniach 30 czerwca i 1 lipca 2007 r. (sobota-niedziela) odbywać się będą na terenach Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie jubileuszowe XXX. Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe „AGRO-TECH”. Jest to największa i najważniejsza impreza wystawienniczo-targowa na Kujawach i Pomorzu nagrodzona ogólnopolskim tytułem „Targowy Lider” w latach 2001, 2003, 2004 i 2006. W ub.r. uczestniczyło w niej 364 wystawców krajowych i zagranicznych. Największym zainteresowaniem zwiedzających cieszy się pokaz maszyn i sprzętu rolniczego podczas pracy oraz liczne kiermasze (w tym ogrodnicze). Targom towarzyszyć będzie VIII. Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych z najlepszymi okazami prawie wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich. Urząd Gminy w Łubiance – Referat Rolnictwa OŚiBP organizuje wyjazd na Targi w dniu 30 czerwca br. (sobota), a w jego programie znajdzie się też wizyta w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie, gdzie można będzie zapoznać się z aktualnymi wynikami prac hodowlanych nad odmianami roślin uprawnych i najnowszymi technologiami produkcji zbóż i rzepaku. Wyjazd nastąpi sprzed UG w Łubiance o godz. 7.30, po czym przystanki na życzenie w Przecznie, Dębinach, Wybczu i Wybczyku. Koszt uczestnictwa 8 zł od osoby z dofinansowaniem Gminy Łubianka). Decyduje kolejność wpłaty.

drukuj (INFORMACJE DLA ROLNIKÓW)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️