Informator Gminny - Nr 03/2007 (154)

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Delegaci do K-P Izby Rolniczej

W wyniku wyborów do Rady Powiatowej w Toruniu Kujawsko–Pomorskiej Izby Rolniczej, które odbyły się w dniu 4 lutego 2007 r. wybrano 17 radnych na następną 4-letnią kadencję. O 2 mandaty z gminy Łubianka rywalizowało 3 kandydatów i uzyskali oni odpowiednio następujące ilości głosów:

1. Marian Blachowski              57

2. Paweł Rzepka                                 54

3. Eugeniusz Ziółkowski                     37

Wobec powyższego delegatami do toruńskiej Rady Powiatowej K-PIR zostali p.p. Marian Blachowski i Paweł Rzepka. W wyborach na terenie gminy Łubianka wzięło udział 10,32 % uprawnionych (4 lata temu głosowało 8,2 % uprawnionych).

Rozliczyć podatek akcyzowy w marcu

Do dnia 31 marca 2007 r. należy złożyć „Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej”. Do wypełnionego wniosku (druki można otrzymać w miejscu ich składania tj. Dziale Księgowości, Podatków i Opłat UG w Łubiance – pokój nr 7) należy dołączyć faktury zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2006 do 28 lutego 2007 r. Limit paliwa rolniczego na 1 ha został ustalony na 86 l, a wysokość podatku akcyzowego wynosi 0,55 zł za 1 l, a więc rozliczając zakup paliwa rolniczego w marcu i wrześniu 2007 r. rolnik będzie mógł łącznie otrzymać maksymalnie 86 l x 0,55 zł = 47,30 zł na 1 ha UR.

Wnioski o płatności bezpośrednie od 15 marca

Od dnia 15 marca do 15 maja 2007 r. należy składać „Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych” do Biura Powiatowego ARiMR w Toruniu, ul. Rejtana 2-4. Częściowo wypełnione druki tych wniosków wraz z ortofotomapą i instrukcją wypełnienia będą przesłane na adres domowy rolnika. Zasady wypełniania wniosków uległy zmianie. Ewentualne wyjaśnienia na ten temat będzie można uzyskać w UG w Łubiance (Referat Rolnictwa) lub u doradcy K-P ODR w Minikowie. Pracownicy K-P ODR za wypełnienie w/w wniosku pobierają opłatę od 20 zł wzwyż uzależnioną od wielkości gospodarstwa rolnego. Z wypełnieniem wniosku nie należy czekać do ostatniej chwili. Płatność nastąpi w terminie od 1 grudnia 2007 do 30 czerwca 2008 r.

Są jeszcze pieniądze z SPO na lata 2004-2006

W związku z niewykorzystaniem środków pieniężnych przeznaczonych na niektóre mniej popularne działania zawarte w Sektorowym Programie Operacyjnym (SPO) na lata 2004-2006 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Oddział Regionalny w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 4 wznowi przyjmowanie w najbliższych dniach wniosków na inwestycje w gospodarstwach rolnych (prawdopodobnie na krótko, tylko do wyczerpania środków). Pomoc z tego działania przeznaczona może być na , m.in. budowę lub remont połączony z modernizacją budynków do produkcji rolniczej, zakup maszyn i urządzeń rolniczych, stada podstawowego zwierząt gospodarskich. Wysokość pomocy do 50 % kosztów kwalifikowanych. W tej sprawie  należy kontaktować się bezpośrednio z ARiMR OR w Toruniu, tel. 0-56 619 83 00 lub 0-56 619 83 59.

Chronić środowisko naturalne

W związku ze zbliżającym się okresem wiosennych prac polowych przypomina się o zakazie wypalania łąk, pastwisk i rowów, jak również konieczności szybkiego przyorywania nawozów naturalnych (obornik, gnojówka, gnojowica), co powinno nastąpić w okresie do 24 godzin po ich wywiezieniu na pole. Chemiczne środki ochrony roślin należy stosować w ilościach i warunkach określonych na etykiecie-instrukcji stosowania znajdującej się na opakowaniu. Sprzęt, którym przeprowadza się zabiegi chemicznej ochrony roślin powinien być sprawny technicznie i posiadać aktualny atest, a wykonujący te zabiegi - dokument uprawniający do ich wykonywania, czyli ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu chemizacji rolnictwa.

Utylizować padłe zwierzęta

Przypominamy, że w przypadku padnięcia zwierząt gospodarskich powinny one być utylizowane w zakładzie utylizacyjnym. Usługa utylizacji bydła i świń oraz transport padłych sztuk do zakładu utylizacyjnego są bezpłatne. Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w dni powszednie w godz. 7.00-16.00, a w soboty w godz. 7.00-13.00. W pozostałym czasie należy nagrać zgłoszenie na sekretarkę automatyczną, podając imię i nazwisko właściciela, dokładny adres (wieś, ulica, gmina, powiat), nr telefonu oraz rodzaj, wiek i wagę padłego zwierzęcia. Adres zakładu utylizacyjnego: Struga S.A., Jezuicka Struga 3, 88-111 Rojewo, tel. 0-52 351 10 39 lub 0-52 351 10 90.

Wyjazd szkoleniowy

W dniu 21 kwietnia 2007 r. (sobota) Urząd Gminy w Łubiance organizuje wyjazd szkoleniowy dla producentów trzody chlewnej na X. Międzynarodowe Targi „FERMA ŚWIŃ i DROBIU” w poznańskiej hali „Arena”. Oprócz możliwości kontaktu z producentami środków stosowanych w chowie i hodowli świń prezentujących swoje aktualne oferty uczestnicy wyjazdu będą mogli zapoznać się z najnowszymi trendami w tej branży. Wiodące tematy towarzyszącej targom tegorocznej konferencji dotyczą: płynnego żywienia świń, grup producenckich i poprawy stanu zdrowia w stadzie świń. Dodatkowo w programie wyjazdu przewidziano zwiedzanie Grodu Piastowskiego w Gieczu. Wyjazd nastąpi sprzed UG w Łubiance o godz. 6.25. Koszt 20 zł od osoby (z dofinansowaniem Gminy Łubianka). Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zapisu i wpłaty w Referacie Rolnictwa.

drukuj (INFORMACJE DLA ROLNIKÓW)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️