Informator Gminny - Nr 6/2009 (182)

,,Wymagajcie od siebie choćby inni od Was nie wymagali”

                                                   Jan Paweł II

7 CZERWCA 2009 r. – DZIEŃ WAŻNYCH WYBORÓW

Parlament Europejski jest bardzo ważnym uczestnikiem procedur tworzenia prawa europejskiego. Zarówno w obecnym stanie prawnym jak i po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego (w zależności od wyniku referendum w Irlandii oraz zakończenia procesu ratyfikacyjnego w Czechach, Niemczech i Polsce) modyfikującego dwa podstawowe traktaty, a mianowicie Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Parlament Europejski współdecyduje o kształcie wielu aktów prawnych o podstawowym znaczeniu dla obywateli państw członkowskich (zachęcam do lektury artykułu z poprzedniego numeru Informatora). Ponadto PE decyduje także o kształcie budżetu wspólnotowego oraz wyborze przewodniczącego Komisji Europejskiej i zatwierdzeniu jej składu. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że Parlament Europejski jest jedynym organem UE, który jest wybierany w bezpośrednich wyborach powszechnych, czyli obywatele państw członkowskich mają bezpośredni wpływ na skład jedynie tego organu. Zostały wyznaczone ramy czasowe dla przeprowadzenia tych wyborów we wszystkich państwach członkowskich na dni od 4 do 7 czerwca br. W Polsce odbędą się one jednego dnia, a mianowicie 7 czerwca, w godzinach od 8.00 do 22.00.

Pozostałe podstawowe instytucje UE tj. Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej i Rada Europejska nie pochodzą z wyborów bezpośrednich, a ich członkowie są nominowani przez państwa członkowskie. Podobnie jest z Komitetem Regionów UE, będącym organem doradczo – opiniodawczym, którego członkowie – chociaż wybierani w wyborach powszechnych w swoich krajach na funkcje wójtów, burmistrzów i radnych – do tego organu są nominowani przez ogólnopolskie organizacje samorządowe oraz Radę Ministrów i Sejm RP.

Opisana sytuacja potwierdza szczególną ważność tych wyborów. Ten fakt skłania do jednoznacznej opinii, iż udział w tych wyborach jest obywatelskim obowiązkiem. Ufam, że poczucie takiego obowiązku mieszkańcy naszej gminy mają i wszyscy dorośli wezmą udział w wyborach. Tak jak mieszkańcy naszej gminy wspaniale współdziałają w inicjowaniu, doskonaleniu i wykonaniu wielu przedsięwzięć rozwojowych w gminie Łubianka, tak obecnie niezbędne jest zaprezentowanie dojrzałości społecznej i powszechny udział w wyborach. Niech w komisjach wyborczych naszej gminy nie zabraknie nikogo.

Równie ważną kwestią jest dokonanie mądrego, roztropnego wyboru spośród wielu kandydatów umieszczonych na partyjnych listach. Ta decyzja jest ważna szczególnie ze względu na charakter mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Mandat ten ma charakter tzw. mandatu wolnego, co oznacza, że wybrany poseł nie jest związany żadnymi instrukcjami czy zaleceniami jakiegokolwiek organu państwa członkowskiego, czy grupy obywateli. Wymaga to szczególnych kwalifikacji merytorycznych, cech osobowościowych oraz postaw poszanowania interesu lokalnego, regionalnego i narodowego ze strony posła. Powinni być to ludzie mający znaczące dokonania w dotychczasowej karierze zawodowej, szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie działalności instytucji europejskich i dający gwarancję niezawodnego zadbania o interesy Polski i Polaków oraz równocześnie swoich małych ojczyzn, czyli gmin, miast i regionów.

Proszę o niezawodny udział w wyborach w dniu 7 czerwca 2009 r. Pokażmy wszyscy, że w gminie Łubianka potrafimy nie tylko dojrzale i pomyślnie rozwiązywać nasze lokalne sprawy, ale także chcemy mieć swój udział w podejmowaniu ważnych decyzji na poziomie krajowym i europejskim.

Przypominam informację o granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

 • -

 • autor: Jerzy Zająkała
MISTRZYNIE POLSKI Z ŁUBIANKI

25 kwietnia br. w hali sportowej Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów Polskiej Federacji Kyokushin-kan Karate-do. Imprezę otworzył shihan Bogusław Jeremicz 5dan - prezes Polskiej Federacji Kyokushin-kan Karate-do oraz Burmistrz Miasta Bogdan Koszuta. Ogółem w Mistrzostwach startowało 70 zawodników w kategorii kata i 88 zawodników w kategorii kumie z 22 klubów: Bydgoszczy, Zduńskiej Woli, Gdańska Pałacu Młodzieży, Olsztyna, Poznania, Gdańska, Kalisza, Mysłowic, Wąbrzeźna, Mielca, Turku, Złocieńca, Polkowic, Torunia, Chełmna, Głuszyc, Grudziądza, Malanowa, Golubia-Dobrzynia, Konina, Nowej Rudy, Gdyni. Łubiankę reprezentowały 2 zawodniczki- uczennice V klasy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Łubiance, które osiągnęły w swoich kategoriach najlepsze wyniki zdobywając tytuły Mistrzyń Polski!: MARCELINA GRABOWSKA - I miejsce w kategorii kata do lat 12 i WERONIKA KRAJEWSKA - I miejsce w kategorii kumite 12 lat oraz III miejsce w kategorii kata do lat 12.

Kyokushin (kyokushinkai) to pełnokontaktowy styl japońskiej sztuki walki, karate stworzony przez Masutatsu Oyamę, który powiedział: " Podstawą karate jest harmonia. Miłość do rodziców, szacunek do nauczycieli, zaufanie w stosunku do przyjaciół oraz skromność wydają się być korzeniami Budo-Karate Kyokushin. Myślę że jest to bardzo potrzebne współczesnemu światu. Kyokushin oznacza poszukiwanie najwyższej prawdy w aspekcie fizycznym, psychicznym oraz duchowym." Gratuluję tak znaczącego sukcesu uczennicom ZS w Łubiance.

 • autor: Jacek Żebrowski – dyrektor ZS
POWITANIE WAKACJI – WARSZEWICE 2009

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy na ,,Orilka" w Warszewicach w niedzielę 21 czerwca. Tego dnia odbędzie się tam bowiem turniej piłkarski "Powitanie wakacji - Warszewice 2009". W zawodach zagrają cztery drużyny: Urzędu Gminy Łubianka, księży, lekarzy z Kujaw i Pomorza (to wielokrotni medaliści mistrzostw Polski lekarzy na boisku i w hali) oraz zespół "Nowości i przyjaciele" oparty na dziennikarzach tej gazety. Te cztery ekipy będą rywalizowały o puchary ufundowane przez: Urząd Gminy Łubianka (za 1. miejsce), Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej (2. miejsce), Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Toruniu (3. miejsce) oraz redakcję "Nowości" (4. miejsce). Impreza rozpocznie się w niedzielę 21 czerwca o godz. 14.30 i, oprócz rywalizacji sportowej, będzie też miała charakter rodzinnego pikniku. Będzie można m.in. posilić się daniami z grilla, które przygotują członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, działającego przy parafii w Biskupicach. Dochód z grilla zostanie przeznaczony na bieżącą działalność KSM-u. Jeszcze raz zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy i do wspólnego kibicowania!

 • autor: Radosław Kowalski
W WARSZEWICACH ZNOWU WALCZYLI

15 maja w Szkole Podstawowej w Warszewicach, już po raz piętnasty odbyła się „ORTOGRAFICZNA KORRIDA” Uczniowie z 5 gmin powiatu toruńskiego: Chełmża, Łysomice, Unisław, Zławieś Wielka i Łubianka (4 gimnazja i 10 szkół podstawowych) spotkali się, aby sprawdzić swoje ortograficzne umiejętności w XV POWIATOWYM KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM. 64 uczestników wyłonionych w eliminacjach szkolnych walczyło z tekstem pełnym pułapek. Uczniowie świetnie się bawili i zręcznie pokonywali „byki”. Jury stanowili nauczyciele języka polskiego, którzy przybyli na ortograficzne potyczki do Warszewic. Najlepszymi torreadorami okazali się: w kategorii klas III – IV: I m. M. Habant - SP 2 Chełmża i B. Mróz - Papowo Toruńskie, II m. – A. Koślicki - SP 2 Chełmża i A. Wysocka – SP 2 Chełmża, III m. - L. Moskal - SP Pigża. W kategorii klas V – VI: I m. - M. Araszewski - SP Łysomice, II m. – M. Stawska - SP Łysomice, III m. – K. Urbanowska – SP Łubianka. W kategorii gimnazjum: I m. – M. Guziewicz - Łubianka i K. Pleskot – Łubianka, II m. – D. Michalski - Łysomice, A. Waszewska – Brąchnowo i K. Szymańska – Turzno, III m. – K. Kusior - Turzno. Wszyscy uczestnicy korridy otrzymali napoje, słodycze i upominki. Zwycięzcy zostali nagrodzeni słownikami i albumami. Było to możliwe dzięki sponsorom: Gminie Łubianka, Spółdzielczej Grupie Bankowej Bank Spółdzielczy w Toruniu Oddział w Łubiance, Sołectwu Warszewice i KGW Biskupice. Piętnasta walka z bykami zakończyła się szczęśliwie dla wszystkich uczestników. Organizatorka imprezy - polonistka H. Wojnowska - zaprosiła szkolnych torreadorów na przyszłoroczną – szesnastą już – ortograficzną potyczkę. Zdjęcia z przebiegu konkursu zamieszczone zostały w galerii na stronie internetowej szkoły (

www.spwarszewice.edupage.org).
 • autor: Hanna Wojnowska
IV EDYCJA KONKURSU WIEDZY O UE

30 maja 2009 roku 30 uczniów z Gimnazjów w Brąchnowie i Łubiance przystąpiło do rozwiązywania zadań związanych z IV edycją Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej przygotowywanego przez Komitet Regionów w Brukseli, a koordynowanego na naszym terenie przez Zespół Szkół w Łubiance. Wszyscy biorący udział w konkursie walczyli o nagrodę w postaci wyjazdu do Brukseli w dniach 17-18 czerwca br., by obserwować obrady sesji plenarnej Komitetu Regionów, spotkać swoich rówieśników z innych krajów i poznać samą stolicę Unii Europejskiej. Każdy z krajów może być reprezentowany przez grupę dwu - , bądź czteroosobową.

By jednak móc cieszyć się z wygranej trzeba było najpierw rozwiązać test w języku angielskim sprawdzający wiedzę o Unii oraz napisać esej w języku ojczystym na jeden z podanych tematów: ,,W jaki sposób, Twoim zdaniem, należy zachęcać młodzież w Twoim regionie do większej kreatywności i innowacji?” oraz „Jakie środki, Twoim zdaniem, trzeba podjąć, by zwiększyć udział mieszkańców UE w wyborach do Parlamentu Europejskiego?”. Po zakończeniu pisania testu i eseju wszyscy uczestnicy spotkali się z Wójtem Gminy Łubianka panem Jerzym Zająkałą, który przybliżył uczniom ideę konkursu oraz zasady działania instytucji unijnych. Najlepiej z zadaniami konkursowymi poradziła sobie uczennica Gimnazjum im. Jana Pawła II w Brąchnowie – Kamila Pierzchalska, drugie miejsce zajął ubiegłoroczny laureat – P. Kubacki, a trzecie – uczennica Gimnazjum w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance – M. Guziewicz. Gratulacje należą się również pozostałym uczestnikom konkursu. Tych, którzy zajmowali kolejne miejsca dzieliły minimalne różnice punktowe. Według zmian wprowadzonych w regulaminie konkursu w tym roku, region Polski północnej w czerwcu w Brukseli reprezentować będzie przedstawiciel Gminy Łubianka i miasta Gdynia. Tak więc nasz teren reprezentowany będzie przez Kamilę Pierzchalską. Serdecznie gratulujemy! Jednocześnie zachęcamy uczniów do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

 • autor: Elżbieta Zglinicka
ŚWIADCZENIA RODZINNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance informuje, iż począwszy od miesiąca maja 2009r wypłata świadczeń rodzinnych odbywać będzie się po 24 każdego miesiąca.

Informujemy że, od 1 listopada 2009r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

W związku ze zmianą okresu zasiłkowego wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się dnia 1 listopada 2009r. przyjmowane będą od dnia 1 września 2009r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2009r, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad br. następuje do dnia 30 listopada 2009r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada 2009r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2009r. (art. 26 ust. 2a, 3 i 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Osoby ubiegające się o dodatek:

1. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego za rok szkolny 2009/2010

2. w związku z dojazdem dziecka z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej (rok szkolny 2009/2010)

3. w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości (internat, stancja), w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej, a dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością również z tytułu dojazdu do szkoły podstawowej i gimnazjum (rok szkolny 2009/2010)

wnioski muszą złożyć najpóźniej do dnia 31 października 2009 r.

Rodzice dzieci, które we wrześniu 2009 roku będą uczęszczały do szkoły średniej lub szkoły policealnej winni w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2009 dostarczyć do GOPS w Łubiance zaświadczenie ze szkoły potwierdzające fakt rozpoczęcia lub kontynuowania nauki w szkole w roku szkolnym 2009/2010. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami ustawowymi, bądź niewypłaceniem tych świadczeń za miesiąc wrzesień i październik 2009r.

Rodzice dzieci, legitymujących się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, które w październiku 2009 roku będą studentami drugiego i dalszych lat studiów winni w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2009 dostarczyć do GOPS w Łubiance zaświadczenie z uczelni potwierdzające fakt kontynuowania nauki w szkole wyższej w roku akademickim 2009/2010. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami ustawowymi, bądź niewypłaceniem tych świadczeń za miesiąc październik 2009r.

 • autor: Lidia Lewandowska
PEGAZ 2003

Kujawsko- Pomorski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu uprzejmie informuje, iż Zarząd PFRON w dniu 24 kwietnia 2009r. przyjął uchwałę, dotyczącą udzielania pomocy finansowej dla osób niepełnosprawnych - Uchwała nr 137/ 2009 w sprawie realizacji programu pn. PEGAZ 2003 w module pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się. W związku z powyższym od dnia 04.05.2009r. Oddział rozpoczyna nabór wniosków. Wnioski w ramach programu PEGAZ 2003 obszar D będą przyjmowane w trybie ciągłym do dnia 30.11.2009r.Po druki wniosków proszę zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubiance

 • autor: Kierownik GOPS Janusz Brzoska
INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

 

DNI POLA w Grubnie

W dniach 20-21 czerwca br. (sobota-niedziela) odbędą się Kujawsko-Pomorskie Dni Pola w Grubnie, w godz. 10.00-17.00. K-PODR w Minikowie, Oddział w Przysieku przygotował, m.in. kolekcję odmian roślin uprawnych, wystawę rolniczą, pokazy maszyn rolniczych (godz. 13.00), kiermasze, konsultacje.

AGRO-TECH w Minikowie

W dniach 4-5 lipca br. (sobota-niedziela) odbędą się XXXII Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe „AGRO-TECH” w Minikowie, którym towarzyszyć będzie X Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Jest to od wielu lat największa impreza rolnicza w naszym województwie (w 2008 r. zwiedziło ok. 40 tysięcy osób). UG w Łubiance organizuje wyjazd w dniu 4 lipca, wyjazd autokaru sprzed UG o godz. 8.05, koszt udziału 8 zł od osoby (dofinansowanie Gminy Łubianka). Zapisy i wpłaty w Referacie Rolnictwa. Decyduje kolejność zgłoszenia.

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Rajdy piesze

W maju ruszyła pierwsza edycja rajdów po Gminie Łubianka. To nowa inicjatywa Centrum Kultury w Łubiance, przybliżająca mieszkańcom Gminy ich piękną okolicę. Zbiórka uczestników zorganizowana była przy CK w Łubiance. Z uśmiechem na twarzy i dobrym humorem uczestnicy ruszyli w drogę. Trasa wędrówki przebiegała z Łubianki do Bierzgłowa, gdzie dołączyli kolejni uczestnicy, następnie obie grupy wyruszyły w kierunku Zamku Bierzgłowskiego. Tam piechurzy zostali mile przyjęci przez gospodarzy Zamku; poznali jego historię i nacieszyli oczy jego pięknem. Następnie ruszyli do Bierzgłowa, gdzie czekało ognisko i pyszne kiełbaski. Mimo, że na koniec popadał deszcz humory wszystkim dopisywały. W pierwszym rajdzie wzięło udział 30 osób. Dziękujemy sołtysowi Bierzgłowa, panu Romanowi Krupie za pomoc w przygotowaniu ogniska.

Kolejna edycja rajdu będzie miała miejsce 27 czerwca (sob.).Tym razem proponujemy wędrówkę w stronę Przeczna. Wyruszymy około godz. 1000. Zbiórka przy Centrum Kultury w Łubiance. Wrócimy około 1300. Trasa rajdu powiedzie nas przez kolejne, ciekawe zakątki naszej Gminy. Myślimy, że uda się nam przejść około 10 km. Już teraz zapraszamy kolejnych wędrowców do wspólnego marszu. Wiek nie gra roli, liczy się ochota i zapał a przede wszystkim, wygodne buty i dobry humor! Zapraszamy, bliższe informacje uzyskać można pod numerem tel. 056 678 86 98.

Marlena Gizińska, Sandra Wiatr

Wakacje, wakacje

Miło nam poinformować, że udało się nam pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego środki na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w kwocie 3600 zł. Kwota ta i środki gminne pozwolą nam na organizację imprez, które z pewnością dadzą wiele radości ich uczestnikom i sprawią, że wakacje będą udane. Już dziś zapraszamy do korzystania z oferty Centrum Kultury i Biblioteki. Szczegóły pojawią się na plakatach około 15 czerwca. Planujemy wystartować 1 lipca, a zakończenie przewidujemy na 9 sierpnia.

 • autor: Marlena Gizińska, Danuta Lewandowska
II miejsce w powiecie

powiecie

Dnia 06.05.2009r. w Bibliotece w Łubiance odbyły się gminne eliminacje do powiatowego konkursu z języka polskiego. O przejście do dalszego etapu rywalizowały drużyny z ZSE w Łubiance (Kamila Urbanowska, Ewa Zielińska i Angelika Zakrzewska) i SP w Warszewicach (Celina Zielińska, Ewa Finc i Aleksandra Matłosz). Obie drużyny zaprezentowały wysoki poziom wiedzy. Dopiero dogrywka dała wygraną grupie z Łubianki. Etap powiatowy miał miejsce 14 maja w Chełmży. Brało w nim udział 9 drużyn. Nasze reprezentantki wyśmienicie poradziły sobie z wszystkimi zadaniami konkursowymi i zajęły II miejsce. Gratulujemy!

Natalia Usenko w naszej Bibliotece

Dnia 07.05.2009r. Bibliotekę w Łubiance odwiedziła pisarka Natalia Usenko. Było to spotkanie autorskie, które przyciągnęło blisko sto osób. Pisarka okazała się bardzo miłą i wszechstronnie utalentowaną osobą. Opowiadała o swojej twórczości, odpowiadała na pytania publiczności, śpiewała i rozśmieszała dzieci. Pani Usenko tak bardzo przypadła do gustu młodym czytelnikom, że ostatni w kolejce po autograf musieli na niego czekać prawie godzinę.

Danuta Lewandowska

X zmagania o tytuł Rodziny Roku

Przypominamy, że wielkimi krokami zbliża się jubileuszowy X Festyn Rodzinny. Jak co roku, rodziny będą rywalizować w malowniczo położonym parku w Wybczu w niedzielne popołudnie 28 czerwca o godz. 15.00. Tytułu Rodziny Roku w Gminie Łubianka będą bronić Państwo Żebrowscy z Wybcza, którzy to w IX Festynie Rodzinnym okazali się lepszymi od sześciu pozostałych rodzin. Przypominamy, że w rywalizacji może wziąć udział rodzina składająca się co najmniej z trzech osób będących reprezentantami dwóch pokoleń.
Wzorem lat ubiegłych liczymy na liczny występ rodzin, jak i obecność dopingujących kibiców. Organizatorzy zapewniają atrakcyjne konkurencje oraz moc niezapomnianych wrażeń. Do zobaczenia w Wybczu!

IV Mistrzostwa Gminy Łubianka w tenisie ziemnym

W sobotę 27 czerwca o godz. 1000 na kortach stadionu lekkoatletycznego w Pigży odbędą się IV Mistrzostwa
Gminy Łubianka w tenisie ziemnym. Zawody zostaną rozegrane w grze singlowej oraz deblowej, obowiązuje kategoria open. Uczestnikami mistrzostw mogą być osoby zameldowane, pracujące bądź posiadające nieruchomość na terenie Gminy Łubianka. W celu usprawnienia organizacji turnieju, prosimy zgłaszać się z wyprzedzeniem osobiście lub telefonicznie w Centrum Kultury w Łubiance – 056 6788698 (w ostateczności na kortach, w dniu zawodów – do godz. 0950).

Rywalizacja o Czempionat Gminy w Piłce Nożnej

W piątek (29.05) odbyło się spotkanie organizacyjne z kapitanami drużyn, które zgłosiły się do rozgrywek o Mistrzostwo Gminy Łubianka w Piłce Nożnej. Kapitanowie ustalili, że dwa turnieje półfinałowe oraz jeden finałowy odbędą się w czerwcu na nowo wybudowanym obiekcie sportowym „Orlik” w Warszewicach. Gorąco zachęcamy kibiców do wspierania swoich drużyn.

 • autor: Łukasz Rząd
I GMINNE MISTRZOSTWA W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Plus 40 w Brąchnowie organizuje I Mistrzostwa Gminy Łubianka w siatkówce plażowej. Turniej przeznaczony jest dla wszystkich miłośników siatkówki, którzy chcieliby sprawdzić swoje umiejętności w atrakcyjnej grze jaką jest siatkówka plażowa. Drużyny dwuosobowe należy zgłaszać do 15.06.2009 na adres e mail:

Rozgrywki składać się będą z cyklu turniejów eliminacyjnych i Turnieju Finałowego. Mecze rozgrywane będą na boisku przy Szkole Podstawowej w Pigży według zasad siatkówki plażowej do dwóch setów wygranych.

Do udziału zapraszamy drużyny złożone z zawodników aktualnie zameldowanych na terenie Gminy Łubianka.

stowarzyszenieplus40@gmail.com tel. 607038559
 • autor: Mirosław Jakubski
SEKCJA SZACHOWA

Zakończyły się rozgrywki A klasy województwa kujawsko – pomorskiego na rok 2008/09. Drużyna CK Łubianka zajęła 12 miejsce, a CK II Łubianka 14 miejsce na 22 zespoły. Wg rezultatów osiągniętych na poszczególnych szachownicach 5 miejsce w województwie kuj. – pom. zajęła Magdalena Dwojacka. W pierwszej trzydziestce znaleźli się również G. Rabęda (15) i J. Dwojacki (30). W maju, w Chełmży odbyły się także Mistrzostwa Powiatu Toruńskiego w szachach klasycznych. Brązowy medal zdobył Mieczysław Kowal (CK Łubianka). W piętnastce najlepszych uplasowali się też: G. Rabęda (10), A. Strzyżewski (11), J. Nowacki (14) (wszyscy CK Łubianka). Członkowie sekcji biorą udział w Otwartym Turnieju Grand Prix Torunia o Puchar Nowości odbywającym się co miesiąc w Domu Harcerza w Toruniu w szachach szybkich P15’. Obecnie zajęcia sekcji odbywają się w Gimnazjum w Brąchnowie w każdy wtorek od godz. 1900. Serdecznie zapraszamy.

 • autor: Grzegorz Rabęda
OJ BĘDZIE SIĘ „DZIAŁO”

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Bierzgłowie serdecznie zaprasza do udziału w XII Festynie Parafialnym, który odbędzie się 14 czerwca br. na placu przy świetlicy wiejskiej w Bierzgłowie. Wspólną biesiadę pod hasłem OJ BĘDZIE SIĘ „DZIAŁO” rozpoczniemy o godz. 1430. Tegoroczny festyn spędzimy w towarzystwie żołnierzy, którzy wprowadzą nas w „mundurowy” świat prezentując sprzęt militarny i gotując dla biesiadników wojskową grochówkę. Ponadto podobnie jak latach ubiegłych zaprosimy uczestników do udziału w licznych konkursach, loterii, przejażdżkach konnych oraz występach lokalnych artystów. Czekamy na Was w czerwcowe popołudnie !!!

 • autor: Akcja Katolicka Parafii Bierzgłowo
ZŁOTE JUBILEUSZE

JUBILEUSZE

W kwietniu br. Państwo Krystyna i Stanisław Sowa z Biskupic oraz Państwo Marianna i Mieczysław Michalak z Łubianki obchodzili piękny Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z tejże okazji Wójt Gminy Jerzy Zająkała wręczył dostojnym Jubilatom medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jubilaci otrzymali również albumy poświęcone osobie Ojca Świętego Jana Pawła II – największego Polaka oraz Honorowego Obywatela Gminy Łubianka oraz okolicznościowe dyplomy i kwiaty. Wójt złożył Jubilatom wyrazy szacunku i uznania za przykładne życie rodzinne. Przekazał także życzenia dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

 • autor: Krzysztofa Zielińska
CHODNIKIEM BEZPIECZNIEJ

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 553 (na odcinku Pigża – Wybcz) i powstałych wzdłuż jezdni chodników, prosimy o zaniechanie korzystania z drogi asfaltowej przez rowerzystów i wykorzystywanie w tym celu jedynie chodników. Tylko w ten sposób zapewnimy bezpieczeństwo sobie i naszym dzieciom. W miesiącu czerwcu zostaną rozmieszczone odpowiednie oznaczenia drogowe.

 • autor: Bartosz Lewandowski
AKCJA ,,BEZPIECZNE WAKACJE”

ADK – AUTO S.C. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów informuje o akcji: „BEZPIECZNE WAKACJE”. W miesiącu czerwcu i lipcu nasi wykwalifikowani diagności będą BEZPŁATNIE sprawdzać stan zawieszenia oraz hamulców. Kierowco nie ryzykuj – dojedź bezpiecznie. Czynne: Pon.-Pi.: 8:00-20:00 Sob.: 8:00-15:00; ŁUBIANKA, ul. Bydgoska 26B; tel./fax (0 56) 674 77 80. Zapraszamy.

Liczba mieszkańców gminy na dzień 07.05.2009: 6107

678-82-19 e-mail: lubianka@zgwrp.org.pl strona: www.lubianka.pl

Wydawca: Urząd Gminy, Aleja Jana Pawła II nr 8 87-152 Łubianka tel. 678-82-17; 678-82-18 fax.

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️