Informator Gminny - Nr 3/2008 (167)

 • -

Na czas Świąt Wielkiejnocy  składamy mieszkańcom naszej

gminnej wspólnoty życzenia radości i pokoju. Niech świadomość zwycięstwa życia nad śmiercią i dobra nad złem towarzyszy

 nam w chwilach szczęścia i troskach życia codziennego.

 Niech wzmacnia w nas nadzieję i miłość.


       Zbigniew Cywiński                      Jerzy Zająkała


                 Przewodniczący Rady Gminy        Wójt Gminy

III ROCZNICA ŚMIERCI SŁUGI BOŻEGO JANA PAWŁA II

W przeddzień III rocznicy śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II zapraszam na nabożeństwo Drogi Światła. Nabożeństwo to odprawimy w II Niedzielę Wielkanocną – święto Miłosierdzia Bożego - 30 marca na godz. 20.00 w Alei Jana Pawła II w Łubiance. Zaproszenie kieruję do mieszkańców całej Gminy Łubianka. Proszę mieszkańców Alei Jana Pawła II oraz instytucje tam się znajdujące o udekorowanie ulicy. Podobnie jak w latach ubiegłych wzdłuż Alei ustawione będą krzyże, które wyznaczą czternaście stacji. Na krzyżach będą postawione płonące znicze. Przynieśmy świece lub znicze. Świece lub znicze złożymy wzdłuż Alei lub na koniec pod figurą Chrystusa Króla, przy której na zakończenie odmówimy modlitwę o rychłą beatyfikację, odśpiewamy Apel Jasnogórski i na zakończenie kapłani udzielą błogosławieństwa. Podejmiemy wielki krzyż misyjny. Poniosą go przez cztery stacje kolejne stany: najpierw dzieci, potem młodzież, następnie kobiety i na końcu mężczyźni. Każdy w odpowiedniej kolejności będzie mógł podejść, aby na swoje ramiona wziąć krzyż. Przy krzyżu czuwać będą strażacy. Rozważania oparte na słowach Jana Pawła II odczytywać będą przedstawiciele poszczególnych wspólnot: Rad Parafialnych, Akcji Katolickiej, Żywego Różańca, Caritas Parafialnego i Caritas Szkolnego, Grupy Oazowej, przedstawiciele każdej z grup młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, Koła Misyjnego, dzieci z zespołu Iskierki z Bierzgłowa, Koła Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele samorządu.

   Droga Światła odprawiana jest w czasie paschalnym, podobnie jak Droga Krzyżowa w piątki, w czasie Wielkiego Postu. Na terenie gminy odprawimy ją po raz pierwszy. Jest nabożeństwem powstałym z inicjatywy Głównego Komitetu przygotowującego obchody Wielkiego Jubileuszu roku 2000 od narodzenia Chrystusa. Posiada 14 stacji. Podaję wezwania odmawiane  na   początku  i  na  końcu każdej stacji,  które  są analogiczne do tych odmawianych przy stacjach Drogi krzyżowej. Do rozważania Drogi Światła wykorzystamy myśli Sługi Bożego Jana Pawła II. Ksiądz: Kłaniamy Ci się, Chryste i błogosławimy Tobie, Wierni: Żeś przez Paschę Twoją świat odkupić raczył. Zakończenie, po rozważaniu: Ksiądz: Przez zmartwychwstanie Chrystusa, Wierni: Zachowaj nas w świetle, o Matko Pana.

komentarze (0) (III ROCZNICA ŚMIERCI SŁUGI BOŻEGO JANA PAWŁA II)

drukuj (III ROCZNICA ŚMIERCI SŁUGI BOŻEGO JANA PAWŁA II)

 • autor: Ks. Rajmund Ponczek
GOSPODARSTWO POMOCNICZE INFORMUJE

UG Łubianka informuje, że od dnia 21 kwietnia br. obowiązują nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone Uchwałą Nr XVII/84/2008 Rady Gminy w Łubiance z dnia 5 marca br.

   Zgodnie z ustaleniami obowiązująca cena za dostarczaną wodę nie uległa zmianie i wynosi  1,56 zł/m3 (brutto), natomiast cena za odbiór ścieków została zwiększona do kwoty 2,84 zł/m3 (brutto). Wzrost ceny za odbiór ścieków o 3,5% wynika z przedstawionej przez Gospodarstwo Pomocnicze kalkulacji i podyktowany został wykazanymi i rosnącymi kosztami eksploatacji i utrzymania sieci, a w tym m.in. 13 % wzrostem opłat za energię elektryczną, które stanowią ok. 30% tych kosztów. Nowe ceny obowiązujące w naszej gminie za dostarczaną wodę i odbiór ścieków są jednymi z niższych spośród cen w gminach województwa kujawsko-pomorskiego.

   Jednocześnie przypominamy mieszkańcom gminy posiadającym zaległości w opłatach za dostarczaną wodę za więcej niż  dwa pełne okresy obrachunkowe, że obowiązująca od 7 stycznia 2002r.  Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72 z 2001r., poz. 747) daje w takich przypadkach przedsiębiorstwom komunalnym możliwość  zamknięcia dostawy wody

komentarze (0) (GOSPODARSTWO POMOCNICZE INFORMUJE)

drukuj (GOSPODARSTWO POMOCNICZE INFORMUJE)

 • autor: Zbigniew Adamczyk
DZIEŃ KULTURY W NASZEJ GMINIE

Czym zajmują się nasi  mieszkańcy w czasie wolnym? Osoby, których ciekawi powyższe pytanie będą mogły osobiście  przekonać się jak spędzają czas inni i jakie są tego efekty. „DZIEŃ KULTURY”  to pierwsza odsłona przeglądu warsztatów i klubów tematycznych funkcjonujących na terenie  Gminy Łubianka. Ideą uroczystości jest prezentacja szeroko pojętej kultury mieszkańców. Chcemy pokazać to przysłowiowe „coś” co żyje i jest dowodem na to, że kultura    i tradycja jest nieodłączną stroną życia ludzi. Impreza będzie miała charakter przeglądu połączonego z targami. W czasie uroczystości będziemy mieli okazję poznać i spróbować tradycyjnych produktów lokalnych przygotowanych przez nasze Koła Gospodyń Wiejskich. Będziemy podziwiać niezwykłe wytwory rękodzielnicze. W Dniu Kultury zaprezentują się również grupy artystyczne działające na terenie naszej gminy tj.: zespół tańca nowoczesnego, grupa sztuk walki, grupa gitarzystów i wiele, wiele innych….

 Impreza będzie zarazem uroczystym zakończeniem przedsięwzięcia  kulturalnego realizowanego przez  Młodzieżową Radę Gminy w ramach projektu „Młodzież w Działaniu” dofinansowanego przez Komisję Europejską. Dzień Kultury odbędzie się  30 marca (niedziela) o godz. 14.00       w Gimnazjum w Brąchnowie. Gwarantujemy moc wrażeń      i dobrą zabawę. Serdecznie zapraszamy.

komentarze (0) (DZIEŃ KULTURY W NASZEJ GMINIE)

drukuj (DZIEŃ KULTURY W NASZEJ GMINIE)

 • autor: Anna Soczyńska – kierownik Centrum Kultury, Łukasz Rząd –Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy
PRZEDSZKOLE OTWIERA ŚWIAT

   31 marca dobiega końca realizacja projektu „Przedszkole otwiera świat” . W ramach tego projektu od 1 kwietnia 2007 na terenie naszej Gminy działa pięć ośrodków przedszkolnych. Dwa z nich mieszczą się w szkole podstawowej w Pigży, pozostałe natomiast w Szkole Podstawowej w Warszewicach, w Zespole Szkół w Łubiance i w budynku przy ul. Toruńskiej 2 w Łubiance. Otwarcie i wyposażenie tychże ośrodków możliwe było dzięki dotacji uzyskanej przez Fundację „Ziemia Gotyku” oraz współpracy naszych władz samorządowych        z dyrektorami placówek dydaktycznych, w których znajdują się przedszkola.

   Podczas ostatnich 11 miesięcy ośrodki cieszyły się dużym zainteresowaniem. Świadczy o tym wysoka frekwencja maluchów, które z niesłabnącą radością uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowany zespół nauczycieli przedszkola. Obecnie do przedszkoli uczęszcza w sumie 70 dzieci.

   Fundacja „Ziemia Gotyku” pragnie również w bieżącym roku realizować działania na rzecz najmłodszych mieszkańców naszej gminy. W związku z tym został złożony wniosek o uzyskanie funduszy na kontynuację działalności ośrodków od 1 września 2008r. W tzw. okresie przejściowym, tj. od 1 kwietnia do 31 czerwca br., dzięki przychylności Wójta Gminy Łubianka, planowane jest funkcjonowanie przedszkoli.

      Inwestycja w edukację przedszkolną zwraca się w przyszłości. Miejmy więc nadzieję, że wysiłki podejmowane przez Fundację            i lokalne władze przyczynią się do tego aby dzieci z naszej Gminy miały szansę na lepszy start w życie. Już teraz bowiem, zgodnie z opinią nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów i rodziców zaangażowanych w realizację projektu, można stwierdzić, że dzieci biorące udział w zajęciach przedszkolnych nabyły umiejętności, które zaprocentują w ich edukacji szkolnej. 

komentarze (0) (PRZEDSZKOLE OTWIERA ŚWIAT)

drukuj (PRZEDSZKOLE OTWIERA ŚWIAT)

 • autor: Elżbieta Żeglarska, koordynator projektu
KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

W dniu 24.IV. 2008r. (czwartek) o godz. 9.00 w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance zostanie przeprowadzony przez Komitet Regionów UE międzynarodowy konkurs dla gimnazjalistów z gminy Lubicz   i Łubianka o tematyce europejskiej. Konkurs ten jest organizowany po raz trzeci i wezmą w nim udział szkoły          z całej Unii Europejskiej.

   Organizatorem konkursu jest grupa UEN-EA, będąca jedną z czterech grup politycznych w Komitecie Regionów. Celem konkursu jest zapoznanie młodych ludzi z Komitetem Regionów, Europą i Unią Europejską oraz zachęcenie ich do rozważenia i przedyskutowania przyszłości Europy i roli młodzieży. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów z gminy Lubicz i Łubianka. Składa się on z dwóch części – testu          w języku angielskim oraz pracy pisemnej (wypracowania)      w języku polskim o długości ok. 800 słów.

 

 

   Po zakończeniu konkursu dwóch laureatów (po jednym z każdej gminy biorącej udział w konkursie), pojedzie do Brukseli wraz z towarzyszącym im nauczycielem lub opiekunem. Laureaci wraz z opiekunem zostaną następnie zaproszeni do wzięcia udziału w sesji plenarnej Komitetu Regionów w dniach 18-19 czerwca 2008 r. oraz w specjalnym spotkaniu, którego celem będzie wyjaśnienie kwestii związanych z UE. Na spotkaniu tym uczniowie będą mieli okazję podyskutować z członkami    i swoimi kolegami na temat roli obszarów lokalnych i regionalnych w Europie oraz o przyszłości UE i roli młodzieży w Europie.

    Informacji na temat konkursu udziela Jacek Żebrowski - dyrektor Zespołu Szkół w Łubiance (tel.  674 80 30).

komentarze (0) (KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ)

drukuj (KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ)

 • autor: Jacek Żebrowski, koordynator konkursu
SZKOŁA TĘTNIĄCA ŻYCIEM…

W poprzednich numerach Informatora Gminnego przekazywaliśmy informacje na temat tego, co dzieje się w naszej szkole. Pragniemy z radością podzielić się z mieszkańcami Gminy tym, że SP Warszewice – tętni życiem. Nauczyciele i wychowawcy starają się zapewnić dzieciom optymalne warunki i możliwości zdobywania wiedzy i doświadczeń. Po feriach zimowych gościła już w naszej szkole Toruńska Orkiestra Symfoniczna, zespół teatralny z Krakowa,                 a uczniowie klas IV – VI w ramach lekcji teatralnej uczestniczyli w wyjeździe do Torunia, gdzie w teatrze Baj Pomorski obejrzeli spektakl teatralny pt. „Afrykańska opowieść”.

   Dyrekcja i nauczyciele wspierali również księdza proboszcza Grzegorza Pszenicznego w przeprowadzeniu rekolekcji wielkopostnych dla naszych dzieci. Zachowanie naszych uczniów podczas spotkań z siostrą zakonną i księdzem rekolekcjonistą, a także podczas występów artystów goszczących w naszej szkole pozwala mówić nauczycielom     o wychowawczym sukcesie, gdyż wielokrotnie dyrekcja szkoły ma zaszczyt słyszeć pochwały dotyczące wzorowego zachowania się uczniów. Jest to sukces nie tylko szkoły, ale przede wszystkim rodziców i ich współpracy z wychowawcami. Wypada życzyć sobie, aby wzajemna pomoc i jedność w wychowaniu naszych uczniów na dobrych ludzi w dalszym ciągu przebiegała sprawnie i opierała się na wzajemnej życzliwości, wyrozumiałości, wytrwałości i konsekwencji.

   Pragniemy również na łamach niniejszego pisma podziękować Radzie Rodziców SP Warszewice za sfinansowanie zakupu materiałów wykorzystanych do remontu schodów szkolnych. Dzięki pracy i zdolnościom panów Marka Lewandowskiego i Piotra Pawlika schody te zostały obłożone panelami i zabezpieczone progami antypoślizgowymi, co poprawiło estetykę szkolnego korytarza i ułatwiło utrzymywanie czystości w budynku.

komentarze (0) (SZKOŁA TĘTNIĄCA ŻYCIEM…)

drukuj (SZKOŁA TĘTNIĄCA ŻYCIEM…)

 • autor: Honorata Żeglarska
INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Odbiór i utylizacja padłych zwierząt w 2008 r.

W 2008 r. zmieniły się warunki płatności za usługi utylizacji padłych zwierząt. Dotyczy to wysokości dopłat ARiMR. Agencja w 100 % opłaca koszt odbioru i transportu wszystkich padłych zwierząt oraz koszt utylizacji dla niektórych zwierząt, tj. bydła, które ukończyło 24 miesiąc życia oraz owiec i kóz, powyżej 12 miesięcy życia. W pozostałych  przypadkach Agencja dopłaca do kosztów utylizacji 75% jej wartości,          a rolnik ponosi pozostałą część kosztów. W województwie kujawsko–pomorskim w 2008 r. obowiązują następujące stawki brutto za utylizację 1 szt. poszczególnych gatunków zwierząt:

▪ bydło – w wieku do 12 m-cy: 13,07 zł/1 szt., powyżej 12 do 24 m-cy: 43,58 zł/1 szt., powyżej 24 m-cy: bezpłatnie,

▪ świnie – bez względu na wiek, ale w zależności od masy ciała: do 20 kg: 0,65 zł/1 szt., powyżej 20 kg do 50 kg: 3,26 zł/1 szt., powyżej 50 kg do 110 kg: 7,18 zł/1 szt., powyżej 110 kg: 13,07 zł/1 szt.,

▪ konie w wieku do 12 m-cy: 13,07 zł/1 szt., powyżej 12 m-cy 43,58 zł/1 szt.,

▪ owce i kozy w wieku do 12 m-cy: 13,07 zł/1 szt., powyżej 12 m-cy: bezpłatnie.

Podmiotami świadczącymi usługi w tym zakresie na terenie naszego województwa, z którymi ARiMR podpisała umowy są: STRUGA S.A. w Jezuickiej Strudze tel. (052) 351 25 24: Hetman Sp. z o o. w Olszówce tel. (056) 683 25 62; Farmutil HS  S.A. w Śmiłowie (woj. wielkopolskie) tel. (067) 281 42 61; PW Amba Sp. z o o. w Radzanowie (woj. mazowieckie) tel. (023) 679 60 09.

Zwrot podatku zawartego w cenie oleju napędowego.

Do 1.IV.2008r. w Urzędzie Gminy w Łubiance (Dział Księgowości, Podatków i Opłat) lub innym UG właściwym dla lokalizacji użytków rolnych można składać „Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej”. Do wniosku należy załączyć faktury zakupu oleju w okresie od 1.IX.2007r. do 29.II.2008r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w całym 2008r. wynosi 73,10 zł/1 ha UR, przy zużyciu limitu 86 l ON/1 ha.

Obowiązkowe ubezpieczenia upraw i zwierząt.

Od 2006 r. wdrażany jest w Polsce system ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dofinansowaniem z budżetu państwa do składek producentów rolnych. Ubezpieczać można rośliny i zwierzęta od negatywnych następstw zaistniałych w wyniku następujących zdarzeń losowych:

▪ dla produkcji roślinnej (tj. upraw: zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, tytoniu, buraków cukrowych, roślin strączkowych, warzyw gruntowych, truskawek, drzew i krzewów owocowych) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych,

▪ dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, świń, koni, owiec, kóz       i drobiu) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.

Budżet państwa dopłacać będzie do składek ubezpieczeń należnych od producentów rolnych 50 % składki do 1 ha upraw rolnych i 50 % składki do 1 szt. zwierzęcia gospodarskiego. Od 1 lipca 2008 r. rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych będzie miał obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50 % powierzchni upraw poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia z wybranym przez siebie zakładem ubezpieczeń, który zawarł z ministrem właściwym ds. rolnictwa umowę w sprawie dopłat. Rolnik, który nie zawrze umowy ubezpieczenia obowiązkowego (tj. ubezpieczenia co najmniej 50 % powierzchni upraw) będzie musiał wnieść opłatę na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce swojego zamieszkania lub siedzibę gospodarstwa w wysokości równowartości przeliczonej na złote kwoty 2 Euro na 1 ha za każdy rok kalendarzowy. Umowy, o których mowa wyżej rolnicy mogą zawierać z jednym z 4 przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, tj.: Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”                  w Warszawie, Concordią Polska – Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu oraz Moim Towarzystwem Ubezpieczeniowym (MTU) w Sopocie.

Przypomnienie:

W związku z nadchodzącą wiosną i sezonem natężonych prac polowych:

▪ nie wolno wypalać łąk, pastwisk oraz rowów przydrożnych,

▪ nawozy organiczne należy zaorywać jak najszybciej po ich wywiezieniu na pole,

▪ należy zadbać o estetykę zagród i działek siedliskowych. Również w 2008 r. na terenie naszej gminy przeprowadzony będzie Konkurs „Piękna Zagroda”.

komentarze (0) (INFORMACJE DLA ROLNIKÓW)

drukuj (INFORMACJE DLA ROLNIKÓW)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
Wnioski o płatności obszarowe za 2008 rok

W terminie od 15 III do 15 V 2008 roku  w Biurze Powiatowym ARiMR w Toruniu ul. Rejtana 2-4 składać będzie można wnioski o płatności obszarowe za 2008 rok. Jak prawidłowo wypełnić wniosek, jakie załączniki dołączyć, jakie zmiany wprowadzono w tym roku ? – na te i inne pytania odpowiedź uzyskać będzie można na szkoleniu w świetlicy wiejskiej w Biskupicach w dniu 17 III o godz. 10.00.

komentarze (0) (Wnioski o płatności obszarowe za 2008 rok)

drukuj (Wnioski o płatności obszarowe za 2008 rok)

 • autor: Stanisław Szwejka
WARSZEWICE TEATRALNĄ STOLICĄ GMINY!

Już po raz ósmy 5.03.2008 roku odbył się w Szkole Podstawowej w Warszewicach Konkurs interpretacji prozy       i poezji polskiej. W teatralnych zmaganiach z tekstami Henryka Sienkiewicza, Joanny Papuzińskiej i Zbigniewa Nienackiego brało udział 35 uczniów z Gimnazjum                  w Głuchowie, Gimnazjum nr 14 w Toruniu, Gimnazjum         w Łysomicach, Gimnazjum w Brąchnowie, Zespołu Szkół       w Łubiance, Szkoły Podstawowej w Wybczu, Szkoły Podstawowej w Kończewicach, Szkoły Podstawowej nr 2       w Chełmży.

Młodzi aktorzy zaprezentowali wysoki poziom artystyczny, wspaniałą pamięć i umiejętności aktorskie. Jury, w skład którego wchodziły panie polonistki i nauczyciele nauczania zintegrowanego przygotowujący uczniów do występu, miało niezwykle trudne zadanie wskazania najlepszych aktorów. Laur zwycięstwa w kategorii klas III -  IV przypadł                   Aleksandrze Czarnomorskiej (SP 2 Chełmża) i Oliwii Krupskiej (SP Wybcz), oraz Juliuszowi Sawickiemu (II lokata, SP 2 Chełmża), Julii Sołtysiak   (III, SP Warszewice). W kategorii klas V – VI bezkonkurencyjne okazały się uczennice z SP Warszewice, które decyzją Jury zajęły następujące miejsca: I. Zuzanna Sołtysiak, II. Nikola Białek III. Joanna Kurzyńska oraz. Joanna Ewert z SP Wybcz. Ukoronowaniem teatralnej uczty były występy gimnazjalistów. Wśród nich bezkonkurencyjną okazała się uczennica Gimnazjum w Brąchnowie – Alicja Hermann, II miejsce zajęła   Martyna Bąk z Gimnazjum w Łysomicach,  a III - Agata Ziółkowska z Gimnazjum w Głuchowie i Kamil Wilczyński z Gimnazjum       w Łysomicach. Nagrodą Dyrektora SP Warszewice została uhonorowana uczennica z Gimnazjum w Głuchowie               Sabina Stodulska.

Organizatorem konkursu była mgr Hanna Wojnowska, którą wspierali w przygotowaniach i podczas przebiegu teatralnych zmagań nauczyciele z SP Warszwice. Organizatorzy dziękują Gminie Łubianka, BS w Toruniu, oddział w Łubiance, Pckomp. z Torunia i wszystkim życzliwym osobom za pomoc w zorganizowaniu teatralnego święta w Warszewicach.

komentarze (0) (WARSZEWICE TEATRALNĄ STOLICĄ GMINY!)

drukuj (WARSZEWICE TEATRALNĄ STOLICĄ GMINY!)

 • autor: Honorata Żeglarska
Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Pasjonaci, kolekcjonerzy- pochwalcie się

 Zbierasz monety, znaczki pocztowe, pocztówki tematyczne, ekslibrisy, etykiety, zabawki,  kamienie, czy inne przedmioty – pochwal się nimi! Twoje zbiory mogą być zaprezentowane      w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łubiance. W zależności od charakteru i wielkości kolekcji mogą być też zaprezentowane na wystawie zbiorowej lub indywidualnej w Galerii pod Ratuszem lub Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej    w Chełmży. Biblioteka może też zorganizować spotkanie, na którym opowiesz o swoim hobby i poznasz innych pasjonatów zbieractwa. Na najgorliwszych hobbystów czekają ciekawe nagrody. Szczegóły w Bibliotece w Łubiance lub pod numerem tel. 056 678 83 95.

Odkurzone wierszyki

Biblioteka w Łubiance zaprasza wszystkie chętne dzieci z klas I - IV szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim. Zadaniem uczestników będzie recytacja wybranego wiersza jednego z następujących poetów:              H. Bechlerowej, A. Fredry, K. Makuszyńskiego,                      J. Porazińskiej,  A. Rymkiewicza,  J. Tuwima. Z wszystkich uczestników konkursu, który będzie miał miejsce w maju b.r. w Bibliotece w Łubiance zostaną wyłonione 4 osoby reprezentujące naszą gminę w etapie powiatowym. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 kwietnia b.r.  Więcej informacji       w Bibliotece lub pod numerem telefonu 056 678 83 95.

1300 do wygrania

Biblioteka w Łubiance informuje o możliwości wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Wacława Olszewskiego. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 15 lat. Zadaniem konkursowym jest  napisanie 3 - 5 utworów w kategorii wierszy lirycznych. Szczegółowe informacje w Bibliotece w Łubiance. Na zwycięzców czekają cenne nagrody pieniężne.

                                                                  Danuta Lewandowska

VI Otwarte Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym 

2 marca w niedzielę gmina Łubianka gościła najlepszych pingpongistów amatorów w całego powiatu toruńskiego. Na starcie stawiło się ok. 30 zawodników startujących w trzech kategoriach wiekowych. Rywalizacja przebiegała systemem każdy z każdym z wyjątkiem kategori 40+ gdzie obowiązywał podział na grupy. Najlepsi w kategorii mężczyzn – kategoria do 19 lat: I. Damian Iwanicki z Przeczna,  II. Artur Kościelski z Pigży, III. Patryk Mazerski z Pigży; kategoria 20-39 lat:                             I. Dominik Grzegorzewski z Torunia, II. Sebastian Iwanicki z Przeczna,  III. Artur Grzegorzewski z Torunia; kategoria 40+:                        I. Piotr Mańkowski z Torunia, II. Krzysztof Dalke z Torunia,                 III. Krzysztof Krause z Torunia. Tytuły mistrzowskie przyznano również najlepszym mieszkańcom gminy w kategoriach wiekowych  - Damianowi Iwanickiemu, Sebastianowi Iwanickiemu oraz Wiesławowi Żyłkowskiemu. Najlepsi zawodnicy otrzymali okolicznościowe statuetki i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów – Centrum Kultury w Łubiance  i UKS Pigża.

Pigża i Biskupice Mistrzami

Sezon halowy skrupulatnie wypełniany punkt po punkcie przyniósł kolejne rozstrzygnięcia – 17.II. mieszkańcy gminy walczyli o prymat w koszykówce, a 24.II. w I Mistrzostwach Gminy Łubianka w Futsalu Kobiet. Do turnieju w piłce koszykowej mężczyzn ostatecznie przystąpiło 5 drużyn.  Rywalizacja przebiegało systemem „każdy z każdym”. Po trzech rundach tylko drużyny z Pigży i Brąchnowa miały komplet zwycięstw. Poprzez losowanie zostały skojarzone      w ostatniej parze i między nimi rozstrzygnął się tytuł mistrzowski. Zwyciężyła Pigża 16:7 – skład drużyny mistrzów: Tomasz Paradowski, Piotr Zimmer, Michał Tarczykowski, Tomasz Wroński, Tomasz Kudliński, Karol Laskowski. Kolejne miejsca zajęły – Brąchnowo, Dębiny, Czarne Pantery i Bronx. Tydzień póżniej odbyła się pierwsza - historyczna rywalizacja kobiet w futsalu. Do zawodów zgłosiły się drużyny z Biskupic, Pigży oraz Gimnazjum Brąchnowo. Trzy mecze stojące na wysokim poziomie ustaliły ostateczną kolejność: I. Biskupice – Marta Blachowska, Aleksandra Głębocka, Kamila Błaszkiewicz, Agnieszka i Ewelina Elendt; II. Gimnazjum Brąchnowo; III. Bierzgłowo.

 

Gminna Liga Futsala 2007/2008

Od początku grudnia do końca lutego trwała rywalizacja         w Gminnej Lidze Futsala 2007/2008. 7 arcyciekawych kolejek, 8 drużyn, 28 zaciętych stojących na wysokim poziomie meczy, 141 zawodników,  525 bramek i 1400 pasjonujących minut gry – tak w statystycznym skrócie można podsumować całe przedsięwzięcie. Mistrzem rozgrywek została drużyna z Pigży, która zgromadziła 19 pkt. (6 zwycięstw i 1 remis) – w składzie: Mateusz Neulitz, Kamil Klejbach, Mariusz Insadowski, Andrzej Podlasiński, Marcin Niebojewski, Rafał Tarczykowski, Tomasz Kozieł, Mateusz Król  i Arkadiusz Janiszewski. Kolejno uplasowały się: Brąchnowo,  Bierzgłowo, Przeczno, Dębiny, Biskupice, Pigża Old Boys, Warszewice. Dodatkowo przyznano również nagrody indywidualne: królem strzelców został z 42 bramkami Kamil Klejbach z Pigży, najlepszym bramkarzem okazał się Bartosz Piórkowski z Brąchnowa, nagrodę dla najlepszego zawodnika z gimnazjum odebrał Łukasz Walter z Bierzgłowa, najbardziej wartościowym zawodnikiem ligi (MVP) wybrano Michał Lewandowskiego z Brąchnowa.  Ceremonia zakończenia przygotowana przez organizatorów – UKS Błyskawica Brąchnowo oraz Centrum Kultury w Łubiance - odbyła się tuż po zakończeniu ostatniej kolejki. Nagrody dla najlepszych drużyn oraz wyróżnienia indywidualne wręczali - wójt Gminy Łubianka Jerzy Zająkała, dyrektor Gimnazjum w Brąchnowie Wojciech Piórkowski i prezes UKS Błyskawica Brąchnowo Roman Piekarz. Całość zakończyła dyskusja nad przyszłością futsala w naszej gminie oraz regulaminem Gminnej Ligi Futsala 2008/2009.      

Mistrzostwo powiatu dla Gimnazjalistów z Brąchnowa

Czernikowo było gospodarzem Mistrzostw Powiatu Toruńskiego w Piłce Koszykowej Chłopców. Na turniej po zwycięskich eliminacjach gminnych udała się drużyna reprezentująca Gimnazjum w Brąchnowie. Pierwsza faza rywalizacji przebiegała w dwóch grupach 3 i 4 zespołowych. Grupowymi przeciwnikami „Brąchnowiaków” były gimnazja  z Łysomic i Lubicza. Po dwóch zwycięstwach w półfinale zawodnicy z Brąchnowa zwyciężyli Złąwieś Wielką 20:14      w finale natomiast ponownie spotkali się z Łysomicami zwyciężając 16:11. Skład mistrzów powiatu: Marek Kędzierski, Mateusz Główczewski, Arkadiusz Groszko, Krystian Krystoforski, Adrian Witkowski, Łukasz Sadowski, Artur Kościelski, Piotr Kędzierski, Michał Szelągowski i Piotr Zarzycki. Drużynę przygotowali Roman Piekarz i Paweł Puczkarski. Dzięki temu zwycięstwu 13 marca gimnazjaliści z Brąchnowa reprezentować będą powiat toruński na zawodach wojewódzkich.

komentarze (0) (Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI)

drukuj (Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI)

 • autor: Paweł Puczkarski
ZE STOWARZYSZENIA ,,PRZYSZŁOŚĆ’’…

Niepubliczne Przedszkole w Biskupicach prowadzone przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość” chętnie przyjmie zabawki, które uprzyjemnią pobyt  naszych dzieci w placówce. Zainteresowani mogą przynosić darowane rzeczy bezpośrednio do przedszkola w godzinach jego otwarcia ( od 6.30 do 16.30 ) lub do świetlicy „Piwnica” w Pigży. Za przekazane zabawki z góry dziękujemy.

komentarze (0) (ZE STOWARZYSZENIA ,,PRZYSZŁOŚĆ’’… )

drukuj (ZE STOWARZYSZENIA ,,PRZYSZŁOŚĆ’’…)

 • autor: Stanisława Neulitz
Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych służy pomocą w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00

komentarze (0) (Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc)

drukuj (Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc)

Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą
informuje, że mieszkańcy gminy Łubianka mogą zgłaszać się w sprawie porad dot. profilaktyki i leczenia cukrzycy oraz wsparcia w postaci glukometrów do pana Bogdana Tercjaka pod nr tel. 0697-534-017

komentarze (0) (Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą)

drukuj (Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą)

WYDAWCA:
Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl 
http://www.lubianka.pl
http://www.bip.lubianka.lo.pl

drukuj (WYDAWCA:)

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️