Zdalna Szkoła +

 • 5eb3f0efca40e

Od czasu ogłoszenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii koronawirusa Rząd RP wsparł dwukrotnie polskie gminy dotacjami na zakupu laptopów oraz usługi dostępu do internetu dla szkół i ich uczniów.

Program „Zdalna Szkoła„ i „Zdalna Szkoła +” zostały zaprojektowane przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Zamknięcie placówek oświatowych na kilka miesięcy wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Rząd przeznaczył kwotę ponad 366 mln zł na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów.

Gmina Łubianka otrzymała dwie dotacje w wysokości 60.000 zł i 75.000 zł, z których zakupiliśmy 48 komputerów (laptopów) i 5 modemów umożliwiających dostęp do bezprzewodowego internetu.

W/w sprzęt Wójt Gminy przekazał w kwietniu i czerwcu dyrektorom wszystkich szkół podstawowych w naszej gminie. Dyrektorzy natomiast przekazali go najbardziej potrzebującym uczniom na okres zdalnego funkcjonowania placówek oświatowych. W tym celu zostały zawarte z rodzicami uczniów odpowiednie umowy użyczenia, zabezpieczające sprzęt i określające warunki jego wykorzystywania.

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️