Zdalna Szkoła

 • 5eb3f0efca40e

Od 1 kwietnia br. gminy oraz powiaty mogły wnioskować o pomoc rządową na sfinansowanie zakupu laptopów lub tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, mających problemy sprzętowe w uczestnictwie w nauczaniu zdalnym. Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Rząd przeznaczył kwotę ponad 186 mln zł na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów.

Gmina Łubianka po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienia publiczne zakupiła 23 laptopy i 5 modemów na łączną kwotę 70.160 zł z czego 60.000 zł stanowiło dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

16 kwietnia 2020 r. w/w sprzęt został przekazany dyrektorom szkół podstawowych z terenu Gminy Łubianka. Dyrektorzy przekażą laptopy najbardziej potrzebującym uczniom na okres zdalnego funkcjonowania placówek oświatowych. W tym celu zostaną zawarte z rodzicami uczniów odpowiednie umowy użyczenia, zabezpieczające sprzęt i określający warunki jego wykorzystywania.

Poza wyżej opisanym zakupem dwie szkoły (w Warszewicach i Wybczu) wzięły udział w programie rządowym o nazwie „OSE Wyzwanie”. Każda pracownie wyposażona jest w 16 laptopów, które również zostaną użyczone uczniom na potrzeby czasowego, zdalnego nauczania.

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️