Fundusze
unijne

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Przecznie wraz z infrastrukturą techniczną

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020

Przedmiotem inwestycji jest Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Przeczno wraz z infrastrukturą techniczną.

Podjęcie działań jest odpowiedzią na jeden z kluczowych problemów w zakresie braku wystarczającej ilość miejsc typu PSZOK, niewystarczającego standardu technicznego już istniejących, jak również rosnącej ilości nielegalnych składowisk odpadów.

Inwestycja obejmuje swym zakresem powstanie nowego budynku administracyjno-biurowego, stanowiącego również zaplecze techniczne i magazynowe PSZOK. W budynku tym oprócz obsługi mieszkańców dostarczających odpady komunalne, podlegające selektywnej zbiórce, będą znajdowały się również pomieszczenia na potrzeby funkcjonowania punktu napraw oraz wymiany rzeczy używanych. W budynku tym będą również magazynowane urządzenia (sprzęty), które podlegać będą wymianie oraz naprawie, jak również prowadzone będą działania edukacyjne dla mieszkańców Gminy.

Powstający PSZOK to nie tylko budynek ale również plac (częściowo z wiatami) na którym będą rozmieszczone kontenery i pojemniki do zbierania różnych frakcji odpadów. Plac manewrowy będzie wybetonowany i na tyle duży aby umożliwiał swobodne manewry przez pojazdy ciężarowe. Cały obiekt będzie ogrodzony w celu jego zabezpieczenia przed niepożądanymi osobami oraz zwierzętami, jak również odpowiednio oznakowany.

W ramach realizacji przedmiotowego projektu zaplanowano również zakup wyposażenia. W głównej mierze wyposażenie obejmuje kontenery i pojemniki do zbierania poszczególnych frakcji odpadów. Ponadto dla właściwego funkcjonowania PSZOK planowany jest zakup wagi samochodowej (dla odpadów o dużych gabarytach), jak i małej wagi dla mniejszych odpadów. W celu realizacji zadań sprawozdawczych i kontrolnych projekt zakłada również zakup systemu informatycznego do ewidencji mieszkańców korzystających z PSZOK, jak również szczegółowego zliczania frakcji odpadów jakie są zbierane i składowane na terenie PSZOK miejscowości Przeczno.

Zadanie dotyczące budowy punktu PSZOK na terenie gminy będzie realizowała firma Dynamic-Metal Sp. z o.o. w okresie maj  – wrzesień 2019.

« wstecz

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

   

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️