Fundusze
unijne

Budowa infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej w miejscowości Dębiny

Projekt finansowany jest ze źródeł Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja służy zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności i poszerzeniu infrastruktury rekreacyjnej na terenie wsi. W ramach realizacji operacji zostanie wybudowane niekomercyjne i ogólnodostępne boisko o nawierzchni sztucznej o wymiarach 30x18 m wraz z ogrodzeniem i łapaczem piłek, plac zabaw wraz z ogrodzeniem, parking przy świetlicy wraz z odwodnieniem z kostki betonowej oraz zostanie wykonane zadaszenie nad tarasem przy  świetlicy wiejskiej w Dębinach.

Ogólnodostępne boisko przyczyni się do poprawy stanu zdrowia społeczności lokalnej na skutek wzrostu zainteresowania aktywnymi formami spędzania czasu, wpłynie na propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku oraz nastąpi integracja społeczności wiejskiej. Wybudowany plac zabaw będzie miejscem umożliwiającym aktywny sposób spędzania wolnego czasu.

Wybudowany przy świetlicy wiejskiej parking będzie służył lokalnej społeczności i turystom jako miejsce postojowe podczas organizowanych imprez masowych, a także w czasie korzystania z boiska i placu zabaw. Budowa parkingu jest jednym z etapów rozbudowy infrastruktury turystycznej wsi Dębiny. Długofalowym celem strategicznym realizacji planowanego przedsięwzięcia jest podwyższenie atrakcyjności turystycznej miejscowości oraz zwiększenie poziomu korzyści społecznych i ekonomicznych ze sfery turystyki.

Wybudowanie zadaszenia nad tarasem przylegającym do świetlicy wiejskiej umożliwi lokalnej społeczności ubogacenie imprez kulturalnych i rekreacyjnych o przeprowadzenie ich na świeżym powietrzu.

Celem operacji jest podniesienie standardu życia mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej i kulturalnej obszaru Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku na lata 2016-2023 poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej we wsi Dębiny.

« wstecz

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️