Fundusze
unijne

Przebudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej w Przecznie wraz z przebudową drogi dojazdowej na długości 80 mb z chodnikiem i parkingiem przed obiektem

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020

W ramach projektu przewidziano zadanie przebudowy i doposażenia świetlicy wiejskiej w Przecznie wraz z przebudową drogi dojazdowej z chodnikiem i parkingiem przed obiektem.

Projekt zakłada wykonanie następujących zadań:

- wykonanie prac niezbędnych do położenia gładzi oraz położenie gładzi i wykonanie malowania ścian wewnątrz obiektu,

- przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych, polegających na rozprowadzeniu nowej instalacji elektrycznej, w tym również nowego oświetlenia energooszczędnego typu LED,

- przebudowę instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła,

- przeprowadzanie termomodernizacji budynku, polegającej na dociepleniu ścian oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, która będzie miała wpływ na koszty jego utrzymania oraz realizację celów środowiskowych (zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych),

- zakupienie wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania świetlicy (typu stoły, krzesła, komputery, infrastruktury do odbioru internetu itp.).

- wykonanie przebudowy drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz niezbędną instalacją kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowo-roztopowych z powierzchni drogi do gruntu.

 

Dzięki przebudowie świetlicy prowadzone będą zajęcia dla osób wykluczonych społecznie (podnoszenie aktywności, integracji i zaangażowania), dla dzieci i młodzieży (zajęcia pozaszkolne, plastyczne, językowe, kultywowania lokalnej kultury i tradycji), zajęcia dla seniorów (zajęcia kulturalne, rehabilitacyjne oraz edukacyjne typu Uniwersytet Trzeciego Wieku) oraz dla osób dorosłych w tym mające na celu podniesienie poziomu życia kulturalnego, aktywizację społeczno-zawodową czy też budowanie u osób w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości. Ponadto prowadzony będzie szereg działań pobudzających przedsiębiorczość lokalnej społeczności poprzez kursy / szkolenia / warsztaty na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej jak również szkolenia z zakresu poprawy poziomu bezpieczeństwa.

 

 

Przebudowa świetlicy wiejskiej pozwoli na organizację działań dla mieszkańców Przeczna, objętych zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łubianka na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2023 oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR dla  obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku na lata 2016-2023).

D8aEL2rNALsf5HwP0XQHbNpAAAAAElFTkSuQmCC

 

 

 

« wstecz

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

   

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️