Fundusze
unijne

 • Logotyp

Projekt grantowy "Klub młodzieżowy w Łubiance"

Od 15 stycznia 2019 r. w Pigży trwa realizacja projektu pt. „Klub Młodzieżowy w Gminie Łubianka”, na którego dofinansowanie w kwocie 50 tys. zł Gmina Łubianka uzyskała ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Grantowego Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku pn. „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego”.

W ramach w/w projektu w klubie młodzieżowym odbywają się zajęcia plastyczne, techniczne, komputerowe, kulinarne, sportowe. Dużą radość uczestnikom projektu sprawiają gry i zabawy integracyjne: piłkarzyki, bilard, lotki oraz gry planszowe: warcaby, szachy, chińczyk, scrabble i wiele innych. Dostarczają one miłych wrażeń, pobudzają spostrzegawczość, umiejętność porozumiewania się ze sobą, uczą zdrowej rywalizacji.

W czasie ferii zimowych uczniowie nie narzekali na nudę. Poza licznymi grami i zabawami plastycznymi, muzycznymi, zręcznościowymi odbył się wyjazd do kina na film „Ralph Demolka w Internecie”. Miłym akcentem były również obiady przygotowane przez panie kucharki ze Szkoły Podstawowej w Pigży.

W dotychczasowej realizacji projektu na zajęciach kulinarnych wspólnie z wychowawczyniami dzieci upiekły: jabłecznik, gofry, tosty, pizzę, zapiekanki oraz kiełbaski z grilla. Samodzielnie przygotowały sałatkę do kiełbasek, zdrowe kanapki, kisiel, galaretki, sok owocowy.

Ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników klubu cieszą się gry i zabawy sportowe, które odbywają się w sali gimnastycznej w S.P w Pigży oraz na boisku „Sparta” przy klubie młodzieżowym. Na treningi piłki nożnej przychodzą chłopcy nie tylko z naszego klubu - gdyż to ich ulubiona forma spędzania wolnego czasu.

Prowadzone zajęcia zaplanowane są również pod kątem problemów edukacyjnych (pomoc uczniom mającym trudności w odrabianiu zadań domowych i uczeniu się matematyki), a także jako odpowiedź na potrzeby i zainteresowania uczniów. W niedalekiej przyszłości nie zabraknie też plenerów przy pięknej pogodzie np. wycieczka rowerowa na Barbarkę.

Projekt pt. „Klub Młodzieżowy w Gminie Łubianka” realizowany jest przez Gminę Łubianka/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR,  w okresie od 01.12.2018 do 30.09.2019r. W ramach projektu, w miejscowości Pigża gdzie realizowany jest Program Rewitalizacji  utworzono Klub Młodzieżowy. Klub  mieści się w wyremontowanym obiekcie należącym do Gminy Łubianka o powierzchni ok 70 m2 przystosowanym do osób niepełnosprawnych. Sala animacyjna wyposażona jest w 3 zestawy komputerowe, drukarką, scan, kserokopiarkę, bilard, stół do gry „piłkarzyki”, dart, meble. W Klubie jest internet, są książki gry planszowe. Wraz z rozpoczęciem realizacji  utworzono 15 nowych miejsc świadczenia usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, integracyjnym i zdrowotnym w społeczności lokalnej dla dzieci i młodzieży w wieku 10-17 l. z rodzin korzystających ze wsparcia w ramach programu PO PŻ 2014-2020. Na potrzeby projektu zostały zatrudnione dwie osoby prowadzące Klub Młodzieżowy  pracujące popołudniami od 15.00 do 20.00 w dni powszednie, oraz w soboty i dni wolne od nauki szkolnej od 8.00 do 16.00. Osoby te prowadzą zajęcia i treningi mające na celu aktywną integrację dzieci i młodzieży z uwzględnieniem elementów wychowawczych i profilaktycznych, rozwijanie zainteresowań, wsparcie w nauce, pomoc i rozwiązywanie kryzysów podopiecznych.

Celem ogólnym projektu jest „Podniesienie poziomu kapitału społecznego na obszarze LSR”, poprzez objęcie wsparciem 15 dzieci i młodzieży z gminy Łubianka w wieku 10-17 l. z rodzin korzystających z programu POPŻ 2014-2020.

Cele szczegółowe - zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 2023 roku. Realizując projekt pt. „ Klub Młodzieżowy w Gminie Łubianka przyczynimy się do wzrostu aktywności społecznej 15 osób w wieku 10-17 l. z rodzin korzystających z programu POPŻ 2014-2020. Dzieci i młodzież w Klubie objęta będzie takimi działaniami jak: wsparcie animatora w nauce , zajęciach sportowych, zajęciach kulturalnych, rękodzielniczych. Realizując program rówieśniczy chcemy wdrożyć wśród dzieci i młodzieży szeroko rozumianą profilaktykę anty uzależnieniową i ochronić ich przed zagrożeniami np. zły internet „źli” dorośli.

Realizując projekt Pt. „Klub Młodzieżowy w Gminie Łubianka” stworzymy 15 nowych miejsc wsparcia o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym, gdzie obejmiemy działaniami aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, integracyjnym i zdrowotnym 15 osób w wieku 10-17l. z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym korzystających z programu POPŻ 2014-2020. Powyższymi działaniami w ciągu 9 m-cy  trwania projektu chcemy zwiększyć aktywność społeczną u co najmniej 11 UP. Tworząc powyższy Klub Młodzieżowy, zrealizujemy określone w LSR, przedsięwzięcie nr 3.2.1 Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego, dzięki czemu osiągniemy powyższe wskaźniki rezultatu i produktu. Przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego tj. Zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 2023.

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 50.000 zł

 • Granty z EFS

« wstecz

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

   

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️