Fundusze
unijne

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łubiance

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Gmina Łubianka od wielu lat prowadzi działania zmierzające do poprawy jakości środowiska naturalnego poprzez zmniejszanie emisji zanieczyszczeń (głównie CO2) z terenu Gminy. W tym zakresie przeprowadziła kilka projektów, które znacząco zmniejszyły emisję zanieczyszczeń, jak również obniżyły koszty operacyjne funkcjonowania Gminy. Kolejną składową zaplanowanych działań w tym zakresie jest, wynikająca również z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łubianka, termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łubiance. Wnioski płynące z audytu energetycznego stały się podstawą do opracowania projektu kompleksowej, głębokiej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej jakim jest Zespół Szkół w Łubiance. Ostatecznym zakresem rzeczowym projektu zostały wszystkie działania wskazane w audycie energetycznym, do których należą:

 1. docieplenie stropodachów styropapą gr. 22 cm;
 2. docieplenie połaci dachów wełną mineralną gr. 15 cm poprzez jej ułożenie na stropach;
 3. wymiana istniejącej instalacji c.o. obejmująca: demontaż istniejącej i montaż nowej instalacji grzewczej c.o., przyłączenie projektowanej instalacji c.o. do źródła ciepła – pompy ciepła zlokalizowanej w podpiwniczeniu budynku, roboty budowlane i remontowe związane z projektowanymi robotami instalacyjnymi;
 4. budowa kaskady trzech pomp ciepła z dolnym źródłem zasilania, która pracować będzie na potrzeby ogrzewania i przygotowania c.w.u. dla przedmiotowego budynku;
 5. demontaż istniejącej instalacji oświetlenia (z wyłączeniem oświetlenia w lokalach mieszkalnych), montaż nowej instalacji oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego oraz częściowa wymiana instalacji elektrycznej, w tym gniazd wtykowych i tablic elektrycznych piętrowych.

Działania te pozwolą na zwiększenie efektywności energetycznej budynku o ponad 80% oraz redukcję emisji CO2 o blisko 170 Mg/rok.

« wstecz

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️