Fundusze
unijne

Przebudowa budynku Centrum Kultury w Łubiance wraz z zagospodarowaniem terenu

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt miał na celu przebudowanie budynku Centrum Kultury oraz pomieszczeń po OSP Łubianka na potrzeby realizacji działań statutowych instytucji kultury. Realizacja projektu pozwoliła na pozyskanie dodatkowych powierzchni, co wpłynie na możliwość poszerzenia oferty kulturowej świadczonej przez Centrum Kultury, zwiększenie dostępności dla lokalnej społeczności, podniesienie jakości świadczonych usług. Dzięki realizacji inwestycji obniżone zostaną również koszty eksploatacyjne związane z ogrzewaniem i energią elektryczną. Podczas realizacji przedsięwzięcia wykonane zostały prace budowlane polegające na adaptacji istniejących pomieszczeń sąsiedniego budynku (po OSP), w tym prace termomodernizacyjne i instalacyjne. Powierzchnia zabudowy została zwiększona o ok. 35 m2. Do najważniejszych prac w związku z realizacją projektu należą:

 1. Prace demontażowo-rozbiórkowe w tym: skucie tynków, rozbiórka istniejących elementów budynku, w tym wieży strażackiej.
 2. Prace budowlane, konstrukcyjne i montażowe, w tym: budowa ścianek działowych, wykonanie zadaszenia patio wraz z przebudową części dachu ( z dwuspadowego na jednospadowy), rozbudowa istniejącego budynku o wiatrołap o pow. ok. 35 m2, adaptacja pomieszczeń OSP na pomieszczenia grup tematycznych Centrum Kultury, wykonanie nowych tynków, wykonanie posadzek, malowanie, wykonanie izolacji cieplnej zewnętrznych przegród budowlanych (ścian i stropodachu), rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
 3. Zagospodarowanie terenu w tym: wykonanie dojścia do wejścia głównego budynku oraz zagospodarowane zostały tereny zielone poprzez nowe nasadzenie trawy.

« wstecz

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️