Urząd Gminy

Wójt Gminy - Jerzy Zająkała

Zastępca Wójta Gminy - Wojciech Konstanty

Sekretarz Gminy - Bartosz Lewandowski

Skarbnik Gminy - Magdalena Syrocka

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

ul. Aleja Jana Pawła II nr 8

 

Kierownik Bartosz Lewandowski

 

Izabela Walter - Specjalista
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i Jednostek Pomocniczych

Obsługa organizacyjna Rady Gminy oraz sołectw

 

Anna Małek - Inspektor
Stanowisko ds. Organizacji Urzędu, Kadr i archiwum

Kadry, archiwum zakładowe, BHP i ochrona informacji niejawnych

 

Elżbieta Żeglarska - Inspektor

Stanowisko ds. Aktywizacji Obywatelskiej

Aktywizacja obywatelska, pozyskiwanie środków dla org. pozarządowych i wsparcie MRG, GRS

 

Iwona Przewięźlikowska - Referent
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

Obsługa sekretariatu, sprawy profilu zaufanego

 

Marcin Szymeczko - Referent

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Zamówienia publiczne

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

ul. Aleja Jana Pawła II nr 8

 

Kierownik Krzysztofa Zielińska

Wydawanie dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego, prowadzenie rejestru wyborców i sprawy meldunkowe

 

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-ADMINISTRACYJNY

ul. Toruńska 97 Łubianka

 

Kierownik Agata Surowiec

 

Anna Filus - Inspektor
Stanowisko ds. Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Organizacja i funkcjonowanie szkół i przedszkoli oraz ochrona zdrowia i inicjatywy prozdrowotne.


Rafał Gabor - Starszy Informatyk

Stanowisko ds. Informatyzacji

Oprogramowanie i sprzęt informatyczny

 

Karolina Neumann-Rzeźnik - Referent

Stanowisko ds. Promocji, kultury, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Promocja gminy, kultury i sportu. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i jednostkami OSP

 

Kamila Lewandowska - Specjalista
Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i działalności gospodarczej

Rejestracja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zarządzanie kryzysowe i obronność

 

Sebastian Bytyń - Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej

 

Adam Kruszewski - Kierowca

Halina Gulczyńśka - Opiekunka

Iwona Ziółkowska - Pracownik Gospodarczy

Violetta Muszytowska - Pracownik Gospodarczy

Jolanta Walerych -  Pracownik Dziennego Domu Senior + w Bierzgłowie

Emilia Szymańska - Pracownik Dziennego Domu Senior + w Bierzgłowie

 

 WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU

ul. Aleja Jana Pawła II nr 8

 

Kierownik Adam Kierzkowski

 

Zastępca kierownika Mirosław Jakubski
Stanowisko ds. Inwestycji

Przygotowanie i prowadzenie inwestycji

 

Beata Prowadzisz - Specjalista
Stanowisko ds. Zagospodarowania Przestrzennego

Zagospodarowanie przestrzenne, podziały nieruchomości i decyzje o warunkach zabudowy

 

Julia Bartosińska - Specjalista
Stanowisko ds. Zagospodarowania Przestrzennego

Zagospodarowanie przestrzenne, wypisy i wyrysy z MPZP, zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości oraz rewitalizacji

 

Paulina Drygalska - Specjalista
Stanowisko ds. Rozwoju

Pozyskiwanie środków zewnętrznych, strategie i inne plany rozwojowe

 

Agata Gajtkowska - Młodszy referent
Stanowisko ds. Zagospodarowania Przestrzennego

Zagospodarowanie przestrzenne, podziały nieruchomości, naliczenie opłat adiacenckich i planistycznych

 

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

ul. Aleja Jana Pawła II nr 8

 

Kierownik Magdalena Syrocka

 

Barbara Lewandowska - zastępca Skarbnika Gminy

 

Marcelina Mądraszewska - Młodszy Referent (zastępstwo: Karolina Szczepańska)
Stanowisko ds. księgowości funduszu sołeckiego

 • tel. 56 678 82 17 wew. 43, 530 443 778
 • pokój nr 2

Realizacja funduszy sołeckich, zwrot podatku akcyzowego i sprawy majątkowe

 

Anna Ząbek - Młodszy Referent (zastępstwo: Oliwia Iwicka)
Stanowisko ds. księgowości i ewidencji VAT

Pobór opłat za wodę i ścieki oraz odpady komunalne, rozliczenia VAT

 

Ewa Finc - Referent
Stanowisko ds. wymiaru podatków

Wymiar podatków i opłat lokalnych, udzielanie ulg w podatkach i poświadczenie pracy w gospodarstwach rolnych

 

Magdalena Kędziora - Referent
Stanowisko ds. księgowości podatkowej i windykacji

Pobór podatków i opłat lokalnych oraz windykacja należności

 

Dominika Kędzierska - Referent
Stanowisko ds. księgowości budżetowej i ewidencji majątku

Zwrot podatku akcyzowego, dochody budżetowe

 

Katarzyna Owczarczyk - Specjalista

Stanowisko ds. płac i ewidencji księgowej

Rozliczenia ZUS, PIT, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

 

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

ul. Toruńska 97 Łubianka

 

 

Kierownik Daniel Kasprowicz

 

Stanisław Deruś-Specjalista
Stanowisko ds. Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa

Gminna Spółka Wodna, pozwolenia na wycinkę drzew, ochrona gruntów rolnych i zwierząt oraz postępowania środowiskowe

 

Łukasz Lewicz - Specjalista
Stanowisko ds. Infrastruktury Komunikacyjnej

Zarządzanie drogami gminnymi i chodnikami oraz bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych

 

Maria Wójcik-Samodzielny Referent (zastępstwo Katarzyna Bartczak)
Stanowisko ds. Infrastruktury Energetycznej

Zarządzanie infrastrukturą energetyczną gminy, odnawialne źródła energii oraz zakup energii elektrycznej

 

Piotr Pyrek
Stanowisko ds. Mienia Gminnego

Gospodarowanie mieniem gminnym oraz utrzymanie i modernizacja budynków gminnych

 

Pracownicy gospodarczy:

Sławomir Lewandowski

Krzysztof Korzenecki

Jan Pęcek

Piotr Lewandowski

Zbigniew Mareczko

Jacek Janiszewski

 

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ul. Toruńska 97 Łubianka

 

Kierownik Andrzej Sierocki

 

Zastępca kierownika Dorota Tarczykowska

 

Marzenna Winiarska-Specjalista
Stanowisko ds. Obsługi Administracyjnej

Zapewnienie dostawy wody, odbioru ścieków i odpadów komunalnych oraz związana z tym obsługa administracyjna


Adam Paluszewski - Obsługa PSZOK - 731 732 055
Stanowisko ds. obsługi gospodarki odpadami komunalnymi


Pracownicy Techniczni
Stanowisko ds. obsługi urządzeń wodno-kanalizacyjnych

Jerzy Afelt 502 234 457

Mateusz Rumiński 731 732 691

Sławomir Wronka 502 272 125

Tomasz Szreder 502 234 477

Jarosław Surowiec 731 732 916

Nr alarmowy w razie awarii sieci wodno - kanalizacyjnych: 502 234 497

 

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Hanna Anzel


 

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️