Wszystkie aktualności

Uwaga wilki! Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności!

W związku z pojawiającymi się sygnałami wystąpienia wilka na terenie gminy, Wójt Gminy Łubianka zaleca mieszkańcom zachowanie szczególnej ostrożności.

Wilki są płochliwe i zazwyczaj unikają kontaktu z ludźmi, jednak należy pamiętać, że to dzikie zwierzęta, nie jesteśmy w stanie przewidzieć ich zachowania. W sytuacji, kiedy wilk zbliży się do człowieka na odległość ok 30 m i zbyt długo nie spuszcza wzroku, należy:

-       unieść ręce i machać nimi, aby rozprzestrzenić swój zapach,

-       głośno gwizdać, lub pokrzykiwać ostrym tonem, aby zwierzę uświadomiło sobie, że ma do czynienia z człowiekiem,

-       jeżeli wilk podchodzi bliżej, rzucać w niego przedmiotami, które mamy pod ręką,

-       wycofać się spokojnie i przyspieszyć dopiero, kiedy zwierzę przestanie się nami interesować.

Mieszkając w pobliżu lasów warto pamiętać, aby nie stwarzać wilkom warunków, które pozwolą im na zdobycie pokarmu w siedzibach ludzkich. Odpadki spożywcze należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, aby zapach nie zwabiał wilków.

Posiadacze zwierząt powinni zapewnić im schronienie w domu lub dobrze zabezpieczonych kojcach. Psią i kocią karmę należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla drapieżników – zapach karmy także może je zwabić i umożliwiać im stały dostęp do pokarmu.

Wszystkie niebezpieczne sytuacje wymagające wyjaśnienia a przede wszystkim natychmiastowej reakcji, w takiej sytuacji prosimy o kontakt ze Strażą Gminną w Łubiance:

Siedziba: 87-152 Łubianka, ul. Toruńska 97,

Komendant Straży Gminnej - Paweł Piotrowski, tel. 535 222 896, straz.gminna@lubianka.pl

Strażnik - Michał Białkowski

lub z pracownikiem Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Stanisławem Derusiem - Specjalistą
Stanowisko ds. Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa

kom. +48 603 516 122 stanislaw.derus@lubianka.pl

 

W przypadku pośredniego zagrożenia istnieje możliwość uzyskania zezwolenia na płoszenie i niepokojenie lub odłów, natomiast w przypadku realnego zagrożenia, zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na zabicie zwierzęcia. W sytuacjach naprawdę pilnych (zagrożenie jest realne, udokumentowane i nie można czekać na uzyskanie zezwolenia w trybie zwykłym, tj, pisemnie) zezwolenie może zostać wydane w formie ustnej. Wniosek o zezwolenie może złożyć każdy – osoba fizyczna, podmioty typu izba rolnicza czy jednostka naukowa, a w kwestii bezpieczeństwa najwłaściwszym (choć nie wyłącznym) podmiotem do składania będzie przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent, starosta itp.)

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/gdos/jak-odpowiednio-reagowac-na-incydenty-z-udzialem-wilkow-informacja-dla-gmin

Natomiast do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy należy zgłaszać przypadki stwierdzonych szkód wyrządzonych przez np. wilki link: https://www.gov.pl/web/rdos-bydgoszcz/dane-teleadresowe.

 

« wstecz

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️