Wszystkie aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Przypominamy rolnikom, posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Łubianka o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć wniosek do Wójta Gminy Łubianka.

Kompletny wniosek wraz z dołączonymi fakturami VAT wystawionymi w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. można złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 28 lutego 2023 r. w pokoju nr 2 Urzędu Gminy w Łubiance przy Alei Jana Pawła II nr 8, w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto informujemy, że rolnicy posiadający bydło w roku 2022 mogą ubiegać się, poza kwotą 110 złotych do każdego hektara, również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie bydła. Limit ustala się jako sumę kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1,20 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Liczba bydła winna być podawana w dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP). Aby otrzymać dodatkowy zwrot podatku, rolnik składający wniosek po raz pierwszy w tym roku musi załączyć do wniosku zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa potwierdzające średnią roczną liczbę sztuk bydła.

Podstawą do ustalenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego dla wnioskodawcy są faktury, stanowiące dowód zakupu przez wnioskodawcę oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego, zawierające m.in. następujące dane:

 1. imię i nazwisko lub nazwę podatnika, będącego nabywcą towarów ON oraz jego/jej adres, NIP lub PESEL;
 2. miarę i ilość ON;
 3. cenę jednostkową netto ON;
 4. kwotę należności ogółem;

Do wniosku można również dołączyć fakturę uproszczoną (paragon fiskalny) do 450 zł, jeżeli zawiera NIP wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawca nie posiada NIP-u dołącza do wniosku faktury VAT.

Wnioski winny zawierać numer rachunku bankowego, na który w kwietniu 2023 r. zostanie przekazany zwrot podatku akcyzowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 2 lub pod nr telefonu 56 678-82-17 wew. 43, albo 530-443-778.

« wstecz

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️