Wszystkie aktualności

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz faktem, iż w dniu dzisiejszym, tj. 17.08.2022 r. ukazało się rozporządzenie określające wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance informuje, że rozpoczął się  nabór wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

Stosowny wniosek o wypłatę dodatku węglowego będzie można złożyć:

 • na piśmie (minister właściwy do spraw energii określił, w drodze rozporządzenia wzór wniosku o dodatek węglowy), w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubiance, ul. Bydgoska 10, w godz. pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubiance;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego)
  na adres skrzynki ePUAP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubiance /GOPSLubianka/SkrytkaESP lub /GOPSLubianka/domyslna.

Termin składania wniosku o wypłatę dodatku upływa z dniem 30 listopada 2022 r. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane. Wzór wniosku będzie jednolity w całej Polsce.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń - zgodnie z art.3 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym.

Przyjmowaniem wniosków oraz udzielaniem informacji i porad dotyczących składania wniosków o dodatek węglowy udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubiance, kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 56 649 56 60, 530 443 205, 530 443 882  lub mailowo gops@lubianka.pl.

Poniżej zamieszczamy wniosek oraz ustawę o dodatku węglowym.

Dodatek węglowy - informacja dla mieszkańców Gminy Łubianka

« wstecz

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️