Wszystkie aktualności

Łubianka dziękuje. Przyznane środki pozwalają realizować gminne inwestycje

W ostatnich kilku latach obserwujemy bardzo duże zrozumienie przez Rząd RP potrzeby wsparcia inwestycji infrastrukturalnych samorządów lokalnych. Od początku 2019 roku polskie samorządy mają dostęp do rządowego Funduszu Dróg Samorządowych (obecna nazwa: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych), który przeznacza corocznie na ten cel 3 – 4 mld. złotych. We wcześniejszych latach dotacje były również dostępne, ale ich roczna, ogólnopolska alokacja wynosiła maksymalnie 1 mld. złotych.

W roku 2020 Rząd RP utworzył kolejny fundusz wspierający inwestycje samorządowe pod nazwą Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, którego alokacja wyniosła łącznie ok. 7,3 mld. złotych. W konkursach wówczas organizowanych samorządy uzyskały dotacje na wybrane przez siebie inwestycje, praktycznie bez ograniczeń rodzajowych.

W latach 2019 – 2021 również gmina Łubianka szeroko korzystała z tych funduszy, a ich łączna kwota wyniosła ok. 9,5 mln. złotych. Zostały one przeznaczone na budowę ok. 12 km. dróg lokalnych, 3 km. ścieżek pieszo – rowerowych oraz sieci wodociągowych.

Wymienione fundusze stworzyły możliwość znacznego przyspieszenia rozwoju gmin i powiatów, ale skala kolejnego rządowego wsparcia dla samorządów pozwoliła na podjęcie wyzwań rozwojowych gmin i powiatów, niespotykanych w powojennej historii Polski. Nowy, rządowy program  Polski Ład – PIS (Program Inwestycji Strategicznych), który obecnie jest w trakcie wdrażania, wspiera samorządowe inwestycje dotacjami w łącznej wysokości ponad 54 mld. złotych.

W pierwszym naborze z roku 2021 samorządy otrzymały 24 mld, a w przeprowadzonym w bieżącym roku kolejne 30 mld. złotych. Poza skalą wsparcia również jej organizacja zasługuje na uznanie. Samorządy mogły wybierać według własnego uznania rodzaj inwestycji, na które chciały uzyskać dofinansowanie. 36 rodzajów inwestycji, podzielonych na 4 pakiety priorytetowe obejmowały wszystkie dziedziny zadań gmin i powiatów.

Założeniem Polskiego Ładu było także wyjście naprzeciw trudnościom finansowym, jakie posiadają niektóre samorządy. Stąd poziom wsparcia dotacyjnego wynosi od 80 do 95 % kosztów inwestycji podejmowanych przez samorządy. Udział środków własnych gmin i powiatów na te inwestycje wynosi zatem jedynie od 5 do 20 %.

Szeroki strumień środków finansowych z Polskiego Ładu dociera także do gminy Łubianka. W roku 2021 gmina otrzymała dotację w wysokości 9.975.000 zł. na budowę dróg lokalnych. Założeniem gminy jest wybudowanie 34 odcinków nowych dróg. Według założeń kosztorysowych z roku 2021 taka skala inwestycji drogowych powinna być możliwa do realizacji.

Po zakończeniu prac projektowych oraz przeprowadzeniu trzech przetargów na wybór wykonawców inwestycji okazało się, że aktualnych koszt zamierzonych przedsięwzięć jest znacznie wyższy od założonego. Stanowi to duże wyzwanie dla łubiańskiego samorządu, ale zakłada się, że mająca miejsce od kilku lat partnerska postawa Rządu RP wobec wyzwań i potrzeb samorządów lokalnych znajdzie kolejne potwierdzenie w odpowiednim dostosowaniu przyznanych dotacji do aktualnej sytuacji na rynku wykonawczym inwestycji.

Kolejny nabór wniosków samorządowych miał miejsce w roku 2022. W tym naborze, zgodnie ze złożonymi wnioskami gmina Łubianka otrzymała dwie dotacje, w łącznej kwocie 11 mln. złotych.

Dotacja w kwocie 6 mln. zł. zasili fundusz budowy przedszkola publicznego ze żłobkiem w Łubiance. Jeszcze w czerwcu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie tej inwestycji. Zakłada się, że nowe przedszkole zostanie oddane do użytku w roku 2023. W obiekcie będzie 150 miejsc przedszkolnych i 25 żłobkowych, a będzie on zlokalizowanych przy ul. Bydgoskiej 3, na działce korzystnie zakupionej przez gminę kilka lat wcześniej. Nazwa obiektu – Marsjańska Baza – dobrze wpisuje się w określenie skali pomocy rządowej kierowanej do polskich samorządów, którą bezsprzecznie można określić jako kosmiczną.

Druga tegoroczna dotacja w wysokości 5 mln. złotych wesprze budowę nowego Centrum Usług Publicznych, jakie powstanie w Łubiance. Aktualnie trwają prace projektowe, które zakończą się jeszcze w bieżącym roku. Pierwszy etap budowy Centrum rozpocznie się w roku przyszłym i będzie obejmował m.in. siedziby:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • instytucji zarządzania edukacją,
 • posterunku policji,
 • muzealnej części instytucji kultury,
 • współpracujących z gminą organizacji pozarządowych.

Docelowo, w kolejnych latach przewiduje się budowę nowej siedziby Urzędu Gminy oraz innych obiektów i instalacji o charakterze publicznym, a także miejsc targowych. Nowe Centrum powstanie na terenie zakupionym przez gminę w roku 2020, znajdującym się przy ul. Bydgoskiej 10.

Inwestycje realizowane przez gminy istotnie wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców. Część mieszkańców traktuje je jako oczywistą realizację obowiązków, jakie przyjęli na siebie wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, zarządy powiatów i odpowiednie rady oraz oczekuje więcej i więcej. Duża część mieszkańców postrzega owoce pracy samorządowców, doceniając wyzwania i trudności, z jakimi borykają się przygotowując inwestycje, zabezpieczając ich montaże finansowe oraz dbając o ich wykonanie i trwałość. Nie zawsze jednak praca samorządów jest dostrzegana i doceniana.

W tych okolicznościach na szczególną uwagę i podziękowanie zasługuje partnerska postawa Rządu RP, który nie tylko widzi odpowiedzialną pracę samorządowców i ją popiera, ale przede wszystkim rozumiejąc rozliczne uwarunkowania obecnego czasu kieruje do samorządów szerokim strumieniem miliardy złotych na realizację inwestycji komunalnych. Wspólnota lokalna gminy Łubianka dziękuje.

Jerzy Zająkała

 

 • 16
  Koncepcja nowego Centrum Usług Publicznych w Łubiance
 • przedszkole Nowości.jpg ok
  Wizualizacja elewacji przyszłego przedszkola publicznego ze żłobkiem w Łubiance

« wstecz

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️