Wszystkie aktualności

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Przypominamy, iż zgodnie z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych zamieszczonych poniżej oraz na stronie internetowej

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

JAKI JEST CEL STWORZENIA CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW?

Celem stworzenia centralnej ewidencji emisyjności budynków jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń czyli emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również w przyszłości miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. CEEB stanowić będzie narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej.

Jeżeli nieruchomość posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. - deklarację należy złożyć w terminie 12 miesięcy licząc od dnia 01.07.2021 r.

Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca – deklaracje należy złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła i spalania paliw.

Deklaracje można składać:

1) w formie elektronicznej, czyli poprzez stronę internetową https://zone.gunb.gov.pl/ – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób;

2) w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Łubiance z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 8.

Pomoc w wypełnianiu deklaracji udziela Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łubianka, przy ulicy Toruńskiej 97 – Pani Katarzyna Bartczak, nr tel. 730 703 446.

Druki deklaracji :

« wstecz

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️