Wszystkie aktualności

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Łubianka, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć wniosek do wójta gminy.

Kompletny wniosek wraz z dołączonymi fakturami VAT wystawionymi w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. można złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 2 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. w pokoju nr 2 Urzędu Gminy w Łubiance przy Alei Jana Pawła II nr 8, w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto przypominamy, że rolnicy, którzy w 2021 r. byli posiadaczami bydła, mogą ubiegać się, poza kwotą 110 złotych do każdego hektara, również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła. W takiej sytuacji limit zwrotu podatku akcyzowego będzie wyliczany jako iloczyn stawki zwrotu akcyzy za 1 l. ON określanej co roku przez Rząd RP, liczby 40 oraz średniej ilości bydła, które hodował rolnik w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Liczba bydła winna być podawana w dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP). Aby otrzymać dodatkowy zwrot podatku, rolnik składający wniosek po raz pierwszy w tym roku musi załączyć do wniosku zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa potwierdzające średnią roczną liczbę sztuk bydła.

Podstawą do ustalenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego dla wnioskodawcy są faktury, stanowiące dowód zakupu przez wnioskodawcę oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego, zawierające m.in. następujące dane:

 1. imię i nazwisko lub nazwę podatnika, będącego nabywcą towarów ON oraz jego/jej adres, NIP lub PESEL;
 2. miarę i ilość ON;
 3. cenę jednostkową netto ON;
 4. kwotę należności ogółem;

Do wniosku można również dołączyć fakturę uproszczoną (paragon fiskalny) do 450 zł, jeżeli zawiera NIP wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawca nie posiada NIP-u dołącza do wniosku faktury VAT.

Wnioski winny zawierać numer rachunku bankowego, na który kwietniu 2022 r. zostanie przekazany zwrot podatku akcyzowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 2 lub pod nr telefonu 56 678-82-17 wew. 43, albo 530-443-778.

« wstecz

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️