Wszystkie aktualności

Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD dla Łubianki i Polski

W miniony poniedziałek Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki Konkursu, uruchomionego w lipcu br. dla wszystkich samorządów w Polsce. W połowie roku zapewniał, że Rząd RP przeznaczy na dotacje dla samorządów 20 mld zł., dzięki czemu będą one mogły zrealizować najbardziej potrzebne inwestycje w gminach, powiatach i województwach. Każdy z ok. 2900 samorządów mógł złożyć maksimum trzy wnioski wg wyboru dokonanego przez siebie, wskazując równocześnie jakie inwestycje są dla niego najważniejsze.

Ostatecznie, wobec wielkiego zainteresowania gmin, powiatów i województw uzyskaniem dotacji, Rząd RP zwiększył środki na dotacje do 23 mld. zł. Należy z dużą mocą podkreślić, że tak wielkiego wsparcia dla polskich samorządów nie było od 103 lat, czyli od odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wójt Gminy Łubianka, po konsultacji z klubami radnych Zgoda i Rozwój, posiadającymi większość w Radzie Gminy,  złożył w Konkursie trzy duże zadania inwestycyjne o łącznej wartości ok. 20 mln. zł., wskazując pierwszą z niżej wymienionych inwestycji jako priorytet. Były to:

 • Budowa 13,5 km nowych dróg (szacowany koszt 10.500.000 zł.),
 • Budowa gminnego przedszkola ze żłobkiem w Łubiance (7.000.000 zł.),
 • Budowa instalacji fotowoltaicznych przy 12 obiektach publicznych (2.400.000 zł.).

Zgodnie z własnymi preferencjami Gmina otrzymała dotację na budowę dróg w wysokości ok. 10.000.000 zł., co stanowi 95 % planowanych kosztów inwestycji. Zarówno co do kwoty dotacji jak i poziomu dofinansowania (95%) jest to największa pomoc w formie dotacji, jaką kiedykolwiek otrzymała Gmina Łubianka.

Obecnie trwają intensywne prace nad projektami budowlanymi ulic i przewidujemy, że w grudniu będziemy gotowi do organizowania przetargów na wykonanie inwestycji. Zakładamy, że znakomita większość inwestycji (może nawet wszystkie) będzie wykonana w przyszłym roku. Po wykonaniu tego pakietu inwestycyjnego znacznie przekroczymy założony w 2018 przez Komitet Wyborczy Jerzego Zająkały ambitny, kadencyjny plan budowy dróg gminnych. Osiągniemy poziom 100 % dróg asfaltowych (we wszystkich sołectwach), których działki drogowe są własnością Gminy, a szerokość pasa drogowego pozwala na wybudowanie wszystkich jej elementów, tj.: jezdni asfaltowej, pobocza o szer. 75 cm z każdej strony oraz rowu przydrożnego.

Rządowe dotacje inwestycyjne otrzymało z Funduszu Polski Ład ponad 97 % samorządów w Polsce. Ich wysokość była różna, ale w bardzo dużym stopniu powiązana z treścią wniosków składanych przez samorządy. Z listy dotacji, dostępnej dla każdego obywatela wynika, że niektóre samorządy nie doceniły oferty rządowej i złożyły wnioski jedynie na przedsięwzięcia o wartości kilkuset tysięcy zł., co przy możliwości uzyskania do 95 % dotacji wydaje się co najmniej dziwne, jeżeli nie niegospodarne.

Pakiet budowy dróg, jak wyżej wspomniano o łącznej długości ok. 13,5 km składa się z ok 30 odcinków, z których najdłuższy ma ok. 1 km, a najkrótszy 150 m. Od wielu lat budujemy drogi w gminie Łubianka, a w ostatnich 3 latach nastąpiło duże przyspieszenie inwestycji drogowych (5 – 7 km. dróg rocznie). Było to możliwe dzięki wielkiemu wsparciu dotacyjnemu z rządowych funduszy, najpierw z Funduszu Dróg Samorządowych, potem z Funduszu Dróg Lokalnych i Funduszu Inwestycji Lokalnych, a ostatnio z Funduszu Polski Ład.

Dzięki wielomilionowym, rządowym dotacjom gmina Łubianka rozwiązuje problemy komunikacyjne, które przez dziesiątki lat powodowały wiele uciążliwości mieszkańcom i podmiotom gospodarczym. Buduje dziesiątki kilometrów nowych dróg i ścieżek pieszo – rowerowych. Obecnie długość asfaltowych dróg gminnych osiągnęła długość ok. 65 km, a ścieżek rowerowych przekroczyła 50 km.

Należy równocześnie podkreślić bardzo dobrą współpracę Gminy z Powiatem Toruńskim. Tylko w ostatnich dwóch latach zmodernizowano ok. 3,5 km. dróg powiatowych, a kolejne ok. 5 km. będzie przebudowanych w roku przyszłym. Również te wszystkie inwestycje uzyskały wsparcie z w/w, rządowych funduszy.

Opisana wyżej rzeczywistość potwierdza realizację w Polsce idei rozwoju zrównoważonego. Infrastruktura techniczna i społeczna gmin wiejskich i miast w dużym zakresie spełnia oczekiwania mieszkańców. Jest to wynikiem wielkiej pracy wykonywanej przez polskie samorządy, ale także rządowego i europejskiego wsparcia przedsięwzięć rozwojowych.

Jerzy Zająkała

« wstecz

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️