Wszystkie aktualności

CYFROWA GMINA - WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM –„GRANTY PPGR”

W związku z realizacją przez Gminę Łubianka projektu „Granty PPGR” – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Wójt Gminy zaprasza uprawnione rodziny – rodziców dzieci w wieku szkolnym i uczniów szkół średnich pełnoletnich zamieszkałych na terenie gminy do złożenia wymaganych dokumentów.

Celem projektu „Granty PPGR” jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu (jedynie w przypadku braku możliwości zapewnienia przedmiotowej usługi we własnym zakresie). Konkurs skierowany jest do gmin popegeerowskich.

W ramach grantu możliwy jest zakupu przez gminę sprzęt komputerowy (komputer stacjonarny/laptop z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem o wartości do 3,5 tys. zł lub tablet o wartości do 1,5 tys. zł.) dla uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

 1. dziecko/uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 2. dziecko/uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR,
 3. dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
 4. otrzymany w ramach konkursu i przekazany na własność sprzęt komputerowy zostanie przeznaczony do wyłącznego użytku ucznia na potrzeby nauki szkolnej(w tym nauki zdalnej).

Wniosek o udział w projekcie grantowym wraz z oświadczeniem dla rodzica/opiekuna prawnego lub oświadczeniem ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość (dotyczy uczniów pobierających naukę w roku szkolnym 2021/2022, którzy ukończyli 18 rok życia), zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz kopią dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w danym PGR należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 29 października 2021 r. (w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30, wtorek 7.30-16.30, piątek 7:30-14:30) w siedzibie Urzędu:

Urząd Gminy Łubianka

ul. Aleja Jana Pawła II 8

87-152 Łubianka

(sekretariat, pokój nr 9)

UWAGA: W celu ułatwienia weryfikacji Oświadczeń, prosimy o dołączanie wszelkiej dokumentacji potwierdzającej fakt zatrudnienia członka rodziny w PPGR.

Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia. Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony i przekazany na własność Beneficjentom jedynie w przypadku otrzymania przez Gminę Łubianka dofinansowania na ten cel.

 

Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

« wstecz

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️