Wszystkie aktualności

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka dla sołectwa Łubianka

Łubianka, dnia 09.07.2021 r.

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka dla sołectwa Łubianka
 

            Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) i art. 39, ust. 1, pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Łubianka nr XI/97/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka dla sołectwa Łubianka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19.07.2021 r. do 16.08.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łubianka, Aleja Jana Pawła II nr 8, 87-152 Łubianka w godzinach od 800 do 1400.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30.07.2021 r. w Bibliotece – Centrum Kultury, ul. Toruńska 4, 87-152 Łubianka o godzinie   1000.

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w   projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

            Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łubianka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w   nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2021 r.

Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie można zapoznać się również na stronie internetowej www.lubianka.pl w zakładce Aktualności oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łubianka (http://www.bip.lubianka.lo.pl/) w  zakładce Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne > Plany w trakcie opracowania > Łubianka > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Łubianka.

W przypadku utrzymania się stanu epidemii/stanu zagrożenia epidemiologicznego i związanych z tym ograniczeń w przemieszczaniu się i gromadzeniu wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu oraz dyskusja publiczna zostanie zorganizowana z zachowaniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii/stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz zaleceń służb sanitarnych.

 

Wójt Gminy Łubianka

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina w Łubiance, Aleja Jana Pawła II 8, 87-152 Łubianka, 56 678 82 17. Z klauzulą informacyjną RODO zapoznać się można na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łubianka (http://www.bip.lubianka.lo.pl/) w zakładce Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne > RODO – klauzule informacyjne oraz w siedzibie Urzędu Gminy Łubianka, Al. Jana Pawła II nr 8, 87-152 Łubianka.

« wstecz

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️