Bierzgłowo

Bierzgłowo

Miejscowość wymieniana w zapiskach już od 1263 roku jako Birgelow, potem nazwa wsi ewoluowała, w dokumentach z 1415 roku zapisano ją jako Bugelaw, potem jako Birzglowo, Bargelak albo Birgela. Powszechnie wiadomo, że nazwa wsi ma się wywodzić od bierzmowania. Bierzgłowo ma też swój prawdziwy skarb odkryty w 1898 roku podczas kopania ziemniaków na polu rolnika. Zawierał on ok. 500 średniowiecznych monet, kolczyk typu węgierskiego, pusty wewnątrz krzyżyk oraz wisiorek wykonany  przedziurawionej monety. Do roku 1466 wieś była własnością krzyżacką, gdy zakończyła się wojna 13-letnia Bierzgłowo przypadło królowi polskiemu. W 1510 roku Zygmunt I Stary dał ją w zastaw, a 10 lat później zamieniono ją na zamek w Świeciu, który przypadł królowi a wieś Toruniowi. Krótko przed zaborami wieś zamieszkiwało 10 chłopów. Po I rozbiorze Polski i przejęciu Bierzgłowa przez Prusy dokonano inwentaryzacji, dzięki której określono dokładnie powierzchnie upraw, które wynosiło 18 łanów czynszowych, 4 łany należące do parafii oraz 94 mieszkańców. Późniejszy wzrost ilości mieszkańców związany był po części z niemiecką kolonizacją, bowiem w 1858 roku mieszkańców było już 322 z czego Niemców 65 a Polaków 257. We wsi były dwie karczmy, jedna szkoła, szewc oraz młynarz. Z przełomu XIX i XX wieku zachowało się najwięcej zabytkowych budynków, wśród nich budynek plebanii i organistówki z 1923 roku. Nad wsią dominuje pięknie odrestaurowany wiatrak typu „koźlak” najbardziej cennym zabytkiem jest świątynia parafialna pw. Wniebowzięcia NMP, zbudowana na przełomie XIII i XIV wieku, murowana   z kamienia i cegły, bezwieżowa, otoczona czynnym cmentarzem, którego początki sięgają XIV wieku. W skład sołectwa wchodzi także wieś Słomowo.

Słomowo

Wieś Słomowo jeszcze do niedawna była osadą, teraz jest wsią, której korzenie sięgają prehistorii. Po raz pierwszy miejscowość wzmiankowana jest pomiędzy 1398r. a 1401r., kiedy mowa jest o Andrzeju ze Słoniowa. Być może, jest on tożsamy z występującym pomiędzy 5 kwietnia 1413r. a 15 lutego 1433r. (być może i 13 września 1452r.) proboszczem w kościele Św. Marii w Gdańsku, Andrzejem z Słomowa. W czasach zakonu krzyżackiego Słomowo było chełmińskim majątkiem o powierzchni 21,5 łanów. Wieś z pewnoscią jest starsza, prawdopodobnie została założona przez krzyżaków, jednym z właścicieli był Mikołaj ze Słomowa. Kolejne dokumenty sięgają 1414 roku i opowiadają o tym co pozostało ze wsi po wojnie polsko-krzyżackiej. W 1426 roku wieś została sprzedana, kolejne dokumenty dotyczące Słomowa pochodzące z XVI wieku dotyczą obrotu ziemią, zastawach i spłatach długów hipotecznych. W drugiej wojnie szwedzkiej (1655r. - 1659r.) 6 chłopskich gospodarstw w Słomowie uległo zniszczeniu i zamianie w folwark. Słomowo w początkach XVII wieku miało 3 chłopów, z których 2 zajmowało po 3 łany, trzeci 2,5 łana. W czasie zaboru ziemi przez Prusy w Słomowie mieszkało 36 osób. Część osób zajmowała się hodowlą bydła, ziemia nie przynosiła tu zbyt wysokiego dochodu więc część leżała odłogiem. W 1819 roku wieś znajdowała się w rękach Michała Znanieckiego. Po kolejnych sprzedażach w 1900 roku cały majątek oszacowano na  ok 350 ha ziemi. Według spisu z 1921 roku obszar  dworski Słomowo zamieszkiwało 159 mieszkańców. W 1933 roku Słomowo włączono do gromady Przeczno i gminy zbiorczej Łubianka. 15 listopada  1946 roku majątek przejął Skarb Państwa i podzielił je pomiędzy prywatnych właścicieli.

Sołtys - Roman Krupa, tel.  56 678 81 87 kom 693 477 473

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125