Wszystkie aktualności

Zmiana systemu odczytu wodomierzy

Informujmy o wprowadzeniu zmian w sposobie odczytu wodomierzy na przyłączach wodociągowych. Praca inkasenta w pewnym zakresie zastąpiona zostanie wprowadzeniem skrzynki elektronicznej, która dostępna będzie na stronie internetowej www.lubianka.pl w zakładce „ODCZYTY”. Każdy mieszkaniec, którego nieruchomość podłączona jest do gminnej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej uzyska dostęp do wszelkich danych i informacji związanych ze świadczoną usługą oraz, co najważniejsze, będzie mógł podać stan (odczyt licznika) wodomierza. Na tej podstawie wystawiona zostanie faktura za dany okres rozliczeniowy.

W/w zmiany umożliwi program informatyczny e-BOK. Na stronie www.arbigo.pl w zakładce e-BOK w opcji DEMO można zapoznać się i przeanalizować funkcjonowanie programu.

Mieszkaniec gminy (odbiorca usługi dostawy wody i/lub odbioru ścieków) zobowiązany będzie w pierwszej kolejności do wyrażania pisemnej zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych poza już udostępnionymi, tj. nr telefonu i adresu poczty elektronicznej (e-mail) i dostarczenia tej zgody do Urzędu Gminy (Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Toruńska 97 lub Wydział Księgowo - Finansowy, Aleja Jana Pawła II nr 8) według załączonego formularza. Po dostarczeniu zgody na podany adres e-mail wysłany zostanie login i hasło. Wchodząc poprzez zakładkę „Odczyty” na stronie www.lubianka.pl będzie można dokonać pierwszego logowania i aktywować usługę. Od tego momentu mieszkaniec uzyska pełną dostępność do systemu.

Posiadanie dostępu do programu e-BOK przyniesie mieszkańcom gminy wymierne korzyści, w tym m.in:

 • stały, prosty dostęp do stanu swoich zobowiązań z tyt. dostaw wody i ścieków, dzięki czemu uzyskają pełną kontrolę swoich zobowiązań;
 • możliwość podawania stanu wodomierza częściej niż dotychczasowe wizyty inkasenta, co wpłynie na równomierne rozłożenie zobowiązań;
 • uzyskanie pełnej kontroli nad realizacją usługi w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków;
 • dostęp do narzędzi płatniczych (karta płatnicza, przelew bankowy) umożliwiających bezpieczne i szybkie regulowanie posiadanych zobowiązań oraz ułatwienie kontaktów z dostawcą usług.

Posiadanie dostępu do programu e-BOK nie eliminuje w pełni pracy inkasenta. Będzie on nadal prowadził wizyty, jednakże w zakresie kontroli adekwatności stanów wodomierza podawanych przez mieszkańców do rzeczywistości.  

Uzyskanie dostępu przez mieszkańców do programu e-BOK umożliwi korzystanie z następujących danych:

Rozliczeń – w ramach tej funkcji odbiorca usługi zyskuje dostęp do treści wszystkich faktur oraz innych dokumentów płatniczych np. upomnienia. Dla każdego dokumentu wyznaczone zostanie jego saldo oraz wskazane zostanie saldo łączne dla wszystkich dokumentów płatniczych wystawionych na odbiorcę usług. Z funkcji rozliczeń odbiorca usług uzyska również możliwość zrobienia przelewem zapłaty wskazanego dokumentu lub całości kwoty wynikającej z salda jego dokumentów. Dostępna będzie również możliwość zapłaty rachunków przy pomocy karty płatniczej.

Dokumentów – tutaj odbiorca usług zyska dostęp do dokumentów innych niż płatnicze tj. umowy, aneksy, pisma i zawiadomienia.

Odczytów – w ramach tej funkcji odbiorca usług zyska dostęp do listy dotychczasowych odczytów wodomierza (wodomierzy) zainstalowanych w nieruchomości odbiorcy oraz będzie mógł samodzielnie dopisać aktualne  odczyty wodomierza i wysłać je za pomoce e-mail do Urzędu Gminy.

Moje konto – w funkcji odbiorca usług uzyska możliwość edycji lub uzupełnienia własnych danych adresowych lub zmianę hasła.

Kontakt – poprzez funkcję kontakt odbiorca usług będzie mógł wysłać e-mail przesyłając informacje ważne w zakresie realizacji usługi zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

Informacje – funkcja pokazuje listę niezbędnych dokumentów przydatnych dla odbiorców usług tj. cenniki, wzory umów, wzory formularzy itp.

« wstecz

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Dawid Lewandowski                    731-732-916

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️