Wszystkie aktualności

Rada Gminy Łubianka przyjęła deklarację wezwania modlitewnego do Świętej Rozalii

2 września 2020 r. odbyła się XX Sesja Rady Gminy Łubianka. W porządku obrad znalazł się jeden punkt: przyjęcie deklaracji Rady Gminy Łubianka w sprawie wezwania modlitewnego do Świętej Rozalii. Inicjatorem był Radny Paweł Rzepka, który zaproponował wystąpić z deklaracją ze względu na trwającą pandemię koronawirusa. Święta Rozalia, podczas epidemii cholery, uratowała jednego z mieszkańców gminy, dlatego też radni zdecydowali się przyjąć taką deklarację.

Informację o uzdrowieniu znajdziemy również na stronie internetowej Parafii w Przecznie: ""w 1737 roku wieś na­wie­dzi­ła epi­de­mia cho­le­ry, w wy­ni­ku któ­rej wy­mar­ła ca­ła wios­ka z wy­jątkiem je­dne­go mie­szkań­ca, któ­ry szu­kał ulgi w cho­ro­bie w po­blis­kim las­ku. Tam ob­ja­wiła mu się św. Ro­za­lia, któ­ra wska­za­ła ukryte źró­deł­ko, z któ­re­go na­pił się wo­dy. Je­go cu­do­wne uzdro­wie­nie spo­tę­go­wa­ło kult Świę­tej, któ­ry trwa do dziś."

W poprzednich latach na terenie gminy Łubianka odbywały się już procesje ku czci św. Rozalii. Brali w nich udział zarówno parafianie z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie, jak i mieszkańcy całej gminy. Kult świętej jest więc w gminie Łubianka dość silny.

W sesji wziął również udział Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, mieszkaniec gminy Łubianka, który razem z wójtem Jerzym Zająkała podkreślił fakt mocnego związania Gminy Łubianka i jej mieszkańców ze Św. Rozalią.

Po zakończonej sesji uczestnicy udali się zwiedzić dofinansowaną przez Urząd Gminy w Łubiance wystawę fotograficzną przygotowaną przez Zofię Mazur.

 • DSC_0164
 • DSC_0168
 • DSC_0180
 • DSC_0181
 • DSC_0185
 • DSC_0187
 • DSC_0194
 • DSC_0195
 • DSC_0196
 • DSC_0200
 • DSC_0204
 • DSC_0209
 • DSC_0211
 • DSC_0217
 • DSC_0222

« wstecz

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

   

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️