Wszystkie aktualności

Możemy wygrać nowy pojazd dla OSP

Gmina Łubianka od wielu lat zabezpiecza bieżące i sprzętowe potrzeby jednostek OSP. Wszystkie jednostki mają też nowe, albo zmodernizowane remizy strażackie, a inwestycje zostały sfinansowane w całości przez naszą Gminę. Jednakże wyposażanie tych jednostek, szczególnie w pojazdy gaśniczo – ratownicze stanowi wyzwanie, którego Gmina nie jest w stanie udźwignąć samodzielnie. Ostatni, nowy pojazd został zakupiony w roku 2017 dla Jednostki OSP w Łubiance i kosztował 720.000 zł. Gmina Łubianka zabezpieczyła wówczas 300.000 zł. jako udział własny, a pozostałą kwotę sfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (400.000 zł.) i Powiat Toruński (20.000 zł.).

Rozumiejąc potrzeby jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz dążąc do aktywizacji środowisk lokalnych, w dniu 20 czerwca br. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił ogólnopolski konkurs na najwyższą frekwencję w wyborach prezydenckich. Konkurs jest adresowany do gmin, w których zamieszkuje nie więcej niż 20.000 mieszkańców. Nagrodą w konkursie są nowe pojazdy ratowniczo – gaśnicze o wartości ok. 800.000 zł. każdy. Taki pojazd otrzyma w każdym województwie gmina, w której frekwencja w wyborach prezydenckich będzie największa w danym województwie.

Apeluję o podjęcie tego wyzwania. Jeżeli potraktujemy sprawę poważnie, jesteśmy w stanie wygrać to współzawodnictwo i bez angażowania własnych środków finansowych, o które w dobie epidemii koronawirusa bardzo ciężko, wyposażyć jedną jednostkę OSP w nowy pojazd ratowniczo – gaśniczy. Bardzo liczę na zaangażowanie mieszkańców gminy w to współzawodnictwo. Przypominam, że podjęliśmy podobne wyzwanie ok. 10 lat wcześniej i wówczas zajęliśmy trzecie miejsce w województwie, uzyskując w nagrodę nowy plac zabaw, który do dzisiaj służy nam w Biskupicach.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nazwał ten konkurs „Bitwą o wozy”. Podejmijmy tę bitwę i wygrajmy ją. Nowy pojazd ratowniczo – gaśniczy jest w naszym zasięgu. Po wygraniu „bitwy” Wójt uzgodni z Zarządem Gminnym OSP skierowanie pojazdu do właściwej jednostki OSP.

Jerzy Zająkała

« wstecz

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

   

 • Film promujący Gminę Łubianka