Wszystkie aktualności

Wytyczne postępowania w przypadku wykrycia AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu przypomina:

 • afrykański pomór świń (ASF) jest chorobą wirusową, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki;
 • ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka;

W celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF) należy:

 • zabezpieczyć świnie przed kontaktem z dzikami;
 • przestrzegać zasad bioasekuracji;
 • wykluczyć karmienie świń odpadkami kuchennymi;
 • obserwać stan zdrowia świń, a o wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadomić lekarza weterynarii.

Choroba bardzo dynamicznie się rozprzestrzenia. W związku z tym rozszerzane są obszary objęte nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli. Przeniesienie wirusa afrykańskiego pomoru świń do stada jest możliwe między innymi przez kontakt bezpośredni ze zwierzętami chorymi (trzoda chlewna, dziki), żywność, karmienie świń resztkami jedzenia, środki transportu, osoby postronne, które mogą przemieszczać wirusa, zwierzęta dzikie i towarzyszące, a także zakażoną ściółkę.

Solidne zabezpieczenie epizootyczne chlewni, odpowiednie ogrodzenie, niewpuszczanie na teren gospodarstwa pojazdów oraz postronnych osób bez odpowiedniego zabezpieczenia epizootycznego, niewykorzystywanie jako ściółki zanieczyszczonej słomy, niekarmienie resztkami jedzenia świń, nienabywanie zwierząt bez oznakowania i świadectw zdrowia oraz z niewiadomego źródła, minimalizuje zakażenie chorobą. W związku z zarażeniem ASF właściciel powinien wnikliwie obserwować swoje zwierzęta włącznie z oceną apetytu i objawów gorączki. Najczęściej obserwowane objawy kliniczne ujawniają się po 6-10 dniach po zakażeniu ASF. Pierwszym objawem u zwierząt jest gorączka 41-42oC, często mają one przy tym zachowany apetyt, niektóre wykazują objawy podniecenia. Gorączka utrzymuję się 3-4 dni później spada i pojawiają się inne objawy kliniczne: sinica skóry, uszu, boków brzucha, wybroczyny, duszności, pienisty wypływ z nosa, biegunka z domieszką krwi, wymioty, masowe upadki.

Jeżeli właściciel stwierdzi objawy zwiększonych zachorowań i padnięć świń natychmiast powinien zawiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu bezpośrednio lub za pośrednictwem swojego lekarza weterynarii lub Wójta Gminy Łubianka.

Mając powyższe na względzie przypominamy o stosowaniu zasad bioasekuracji, zaopatrzenia się w maty i środki dezynfekcyjne oraz o przestrzeganiu ograniczeń w dostępie osób postronnych do budynków inwentarskich.

 POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA

Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzikówdlatego powinny być one usuwane ze środowiska. Pojęcie "padłe dziki" oznacza zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików. Czynności podejmowane po znalezieniu padłego dzika:

 • odpowiednie oznakowanie miejsca znalezienia zwłok dzika, np. za pomocą taśmy rozpiętej na pniach drzew na wysokości ok. 1,5 m lub za pomocą tyczki/patyka z chorągiewką w celu łatwiejszej identyfikacji miejsca znalezienia padłego dzika;
 • powstrzymanie się od dotykania zwłok dzika i pozostawienie ich w miejscu znalezienia;
 • zgłoszenie faktu i miejsca znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii. W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (w tym, np. charakterystyczne punkty orientacyjne), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych w danym miejscu zwłok dzików, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);
 • w czasie działań nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych w lesie.

Należy pamiętać, że osoba, która:

 • miała kontakt z dzikami na obszarach występowania ASF, po powrocie do domu musi zastosować środki higieny ograniczające ryzyko szerzenia się ASF, w tym odkazić ręce, starannie wyczyścić i zdezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania;
 • znalazła padłego dzika (i potencjalnie mogła mieć kontakt z wirusem ASF) przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie powinna wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

 

Telefony kontaktowe:

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu (PLW)
  ul. A. Antczaka 39/41, 87-100 Toruń , tel. (56) 655 30 30;
 • Urząd Gminy w Łubiance
  Al. Jana Pawła II, nr 8, 87-152 Łubianka, tel. (56) 678 82 17/18.

 

Kamila Lewandowska

« wstecz

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125