Wszystkie aktualności

Wytyczne postepowania ochronnego przed PTASIĄ GRYPĄ

W związku z niepokojącą sytuacją epizootyczną w Polsce i zwiększającą się liczbą ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI- 3 ogniska w 2019 i 8 ognisk w 2020 r. na dzień 20.01.2020 r. Powiatowy Lekarz weterynarii w Toruniu apeluje o stosowaniu przez hodowców drobiu przyzagrodowego w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) należy przestrzegać poniższych zakazów i nakazów nałożonych na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz.U. 2016 poz. 2091):

 • zakaz pojenia drobiu utrzymywanego przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
 • zakaz wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
 • obowiązek odosobnienia drobiu i innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
 • obowiązek zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych;
 • utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki;
 • przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami;
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wyjściami i wejściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób;
 • stosowanie odzieży ochronnej w budynkach, w których utrzymywany jest drób (przeznaczonej tylko do użytku w danym budynku);
 • stosowanie higieny osobistej osób obsługujących drób, mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich;
 • czyszczenie i dezynfekcja sprzętu do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem;
 • powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu 72 godzin uczestniczyły w polowaniach na ptaki łowne od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu;
 • dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu – spadek nieśności, spadek pobierania paszy.

W przypadku udowodnienia hodowcy braku stosowania w swoim gospodarstwie powyższych zasad, traci on w sytuacji wystąpienia ogniska choroby prawo do uzyskania odszkodowania ze środków budżetu państwa.

Pojawienie się ogniska ptasiej grypy niesie za sobą konieczność likwidacji całych stad zwierząt, wyznaczenia stref, w granicach których będzie obowiązywał zakaz ich hodowli i sprzedaży. Restrykcje te dotykają bezpośrednio hodowców, jednak powodują także ogromne straty w przemyśle (hodowla i przetwórstwo) drobiarskim, skutkują zamykaniem przedsiębiorstw, blokują eksport żywności na rynki zagraniczne. Pojawienie się ogniska HPAI w małym przydomowym gospodarstwie, gdzie koszty likwidacji ptaków i koszty odszkodowania nie będą wysokie, spowoduje konieczność zlikwidowania stad hodowlanych, tylko dlatego, że znalazły się one w promieniu 3 km od wykrytego ogniska choroby.

Grypa ptaków jest wysoce zakaźną chorobą wirusową, która może powodować do 100% śmiertelności u ptaków domowych. HPAI charakteryzuje się spadkiem apetytu i pragnienia u ptactwa. Następnie mogą pojawić się drgawki, porażenie skrzydeł, chwiejny chód, wygięcie szyi, sine zabarwienie grzebienia, duszność czy biegunka. Ptaki mają nastroszone pióra, są apatyczne, gromadzą się blisko źródeł ciepła. Kolejne objawy to znoszenie jaj bezskorupowych, spadek nieśności. Nie zawsze pojawiają się typowe objawy, mogą też następować nagłe padnięcia. Posiadacz drobiu obowiązany jest zawiadomić organ Inspekcji Weterynaryjnej o zaistnieniu ww. objawów zaobserwowanych w swojej hodowli.

 

Telefony kontaktowe:

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu (PLW)
  ul. A. Antczaka 39/41, 87-100 Toruń , tel. (56) 655 30 30;
 • Urząd Gminy w Łubiance
  Al. Jana Pawła II, nr 8, 87-152 Łubianka, tel. (56) 678 82 17/18.

 

Kamila Lewandowska
 

« wstecz

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125