Informator Gminny - Nr 9/2009 (185)

,,Bóg nie żada od nas rzeczy, które nas przerastają

                                                                            Jan Paweł II

W dniach 11 i 12 września br. odbyła się w Łubiance wielka uroczystość podsumowująca inwestycje drogowe wykonane   w gminie Łubianka w roku 2008 i I - półroczu 2009. Rozpoczęła je uroczysta Msza Św. dziękczynna w kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Bierzgłowie pod przewodnictwem ks. Grzegorza Pszenicznego, Proboszcza Parafii pw. Świętej Marii Magdaleny w Biskupicach, z udziałem ks. Kan. dr Rajmunda Ponczka, Proboszcza z Bierzgłowa i ks. Piotra Kocieniewskiego, Proboszcza Parafii pw. Świętego Michała Archanioła w Grzybnie. W bardzo podniosłej atmosferze księża pięknie powiązali owoce naszych gminnych inwestycji drogowych z treściami ewangelicznymi. Liturgię Mszy Św. uświetnił Chór FORDONIA z Bydgoszczy. Piękne głosy chórzystów perfekcyjnie i ciepło zabrzmiały w średniowiecznej świątyni.

   W sobotnie popołudnie, na boisku Zespołu Szkół  w Łubiance, przy pięknej pogodzie kontynuowaliśmy nasze uroczystości. Ok. godz. 1430 przybyli uczestnicy zlotu gwieździstego, w tym 4 grupy rowerzystów (łącznie ponad 100 osób startujących z: Brąchnowa, Wybcza, Wymysłowa  i Torunia) oraz grupa zawodników Klubu Maratońskiego TRUCHCIK Łubianka, będących aktualnymi Mistrzami Polski w Maratonie (startujący z Brąchnowa). Uczestnicy zlotu promowali nie tylko zdrowy styl życia, ale przede wszystkim wskazywali sposób bezpiecznego, rozumnego korzystania ze ścieżek pieszo-rowerowych znajdujących się wzdłuż drogi wojewódzkiej oraz jezdni na drogach powiatowych i gminnych. Wszyscy korzystali z kamizelek odblaskowych.

Symbolicznego przecięcia wstęgi na ul. Chełmińskiej w Łubiance dokonali p. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa, p. Jerzy Zająkała, Wójt Gminy Łubianka i p. Janusz Czajkowski, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego pełniący równocześnie obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Kolejno poświęcenia dróg dokonał ks. Kan. dr Rajmund Ponczek, Proboszcz Parafii pw. NMP w Bierzgłowie w asyście ks. Grzegorza Pszenicznego, Proboszcza Parafii pw. ŚMM      w Biskupicach. Zarówno przecięcie wstęgi jak i poświęcenie odnosiło się do całej przebudowanej i zmodernizowanej sieci dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

  Wójt Jerzy Zająkała przedstawił chronologię wydarzeń związanych z przygotowaniem i wykonywaniem inwestycji. Wskazał na olbrzymią skalę inwestycji drogowych nie mającą wcześniej miejsca w historii gminy. Poinformował, że w roku 2008 i I półroczu 2009 r. zostało na terenie gminy Łubianka przebudowanych ponad 38 kilometrów/> dróg, w tym ponad     12 km/> dróg wojewódzkich (nr 553 i 551), 4 km/> dróg powiatowych oraz ok. 24 km/> dróg gminnych. Stwierdził, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg wybudowaliśmy ponadto w tym okresie ponad 12 km/> chodników i ścieżek pieszo-rowerowych. Wójt wyraził wdzięczność wszystkim uczestnikom tego skomplikowanego procesu inwestycyjnego o wartości przekraczającej 30 mln. złotych. Podkreślił olbrzymie, odpowiedzialne i partnerskie zaangażowanie p. Marszałka Piotra Całbeckiego oraz jego współpracowników. Bardzo pozytywnie ocenił działalność powiatu toruńskiego z p. Starostą Mirosławem Graczykiem na czele. Wyraził uznanie dla pracy wykonawców inwestycji, Przedsiębiorstwa Robót Drogowych SA w Toruniu oraz podwykonawców, w tym m.in. Firmie Transbruk-Barczyńscy. Zwrócił także uwagę na partnerskie współdziałanie znakomitej większości mieszkańców gminy, którzy zgodzili się na zlokalizowanie ścieżek pieszo-rowerowych na ich gruntach.

Wójt Jerzy Zająkała wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Zbigniewem Cywińskim poinformowali o nadaniu na wniosek wójta przez Radę Gminy Łubianka medali „Za zasługi dla Gminy Łubianka”. Nadanymi po raz pierwszy w historii gminy medalami zostali uhonorowani:

p. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa – Złotym Medalem „Za Zasługi dla Gminy Łubianka”,

p. Mirosław Graczyk, Starosta Toruński – Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Gminy Łubianka”,

p. Stanisław Golonka, Wójt Gminy Łososina Dolna – Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Gminy Łubianka”.

(treści dokumentów nadania medali i ich wzory znajdują się na stronie internetowej gminy)

   Kolejno osoby uhonorowane medalami, nie kryjąc zaskoczenia, wyraziły wdzięczność za nadane im wyróżnienia    i uznanie dla olbrzymiej skali inwestycji drogowych i innych przedsięwzięć zrealizowanych na terenie gminy, szczególnie  w ostatnim okresie.

  Podziękowania i upominki otrzymali także inni uczestnicy procesu inwestycyjnego. Wójt podkreślił szczególne zasługi dla wykonanych inwestycji i zaangażowanie p. Andrzeja Sierockiego, Kierownika Referatu Infrastruktury Drogowej      i Zieleni Gminnej oraz p. Krzysztofa Szramowskiego, Kierownika Robót PRD SA.

   W dalszej części uroczystości przygotowanej przez Centrum Kultury w Łubiance okolicznościowy występ zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół w Łubiance, obrazowo i z humorem przedstawiając priorytety ruchu drogowego, szczególnie         w kontekście bezpieczeństwa. Nagrody i upominki stały się udziałem uczestników quizów o ruchu drogowym.

  Profesjonalną konferansjerkę zapewnił p. Paweł Puczkarski, Prezes Zarządu Fundacji „Ziemia Gotyku”, a Dyrektor Zespołu Szkół p. Jacek Żebrowski wraz ze współpracownikami gościnnie przyjęli nas w swoim obiekcie i przygotowali pyszny poczęstunek.

 Gwiazdą artystyczną uroczystości był zespól TRUBADURZY z Łodzi mający olbrzymie sukcesy artystyczne w kraju i za granicą. Perfekcyjnie przygotowany i wykonany koncert zachwycił licznie zgromadzoną publiczność, która bawiła się wspaniale, także towarzysząc zespołowi śpiewem i tańcem. Wójt gminy po raz pierwszy od 1990 r. zaprosił do naszej gminy sławny zespół rockowy, ale widząc profesjonalną pracę artystów oraz radość mieszkańców gminy zapewne będzie kontynuował współpracę w tym zakresie.                                        
 • autor: Jerzy Zajakała
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Kamila Lewandowska

rownego zamku w Zamku Bierzgłowskim odbyła się impreza kończąca wakacje dla dzieci uczestniczących w projekcje „Wakacje na Wesoło w Gminie Łubianka 2009”. W imprezie uczestniczyło ponad 130 dzieci z Gminy Łubianka. Były lody, wata cukrowa, zawody sportowe, zabawa z chustą animacyjną i kartony cukierków na osłodę. Radość i uśmiech gościły na twarzach małych i dużych dzieci.

 W drugim miesiącu wakacji gdy rodzice mieli nawał pracy podczas żniw ich pociechy uczestniczyły w półkoloniach zorganizowanych przez Urząd Gminy w Łubiance i Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość”. W 9 sołectwach odbywały się zajęcia świetlicowe, na których bezpłatnie można było uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach artystycznych, zabawach sportowych, wycieczkach rowerowych ogniskach itp. Oprócz tego łącznie 230 małych mieszkańców gminy było w kinie na filmie „Epoka Lodowcowa 3” i „Hannah Montana”. Nie mogło nas, także zabraknąć w Szkole Leśnej na Barbarce. Dzieci z wielkim zapałem szukały skrzynki skarbów podczas podchodów po lesie, wykonywały leśną biżuterię. Ale największą atrakcją było ognisko i zabawa na placu zabaw. Projekt został sfinansowany  przez Urząd Gminy w Łubiance w kwocie 12.000 zł.

Dziękuje wszystkim osobą, które przyczyniły się do sprawnego zorganizowanie tego wielkiego przedsięwzięcia.   

 

 koordynator projektu Anna Filus

 

Po wielu miesiącach oczekiwań Stowarzyszenie  Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość” podpisało  umowę na dofinansowanie  projektu „Wesołe Przedszkole” w ramach PO KL Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” finansowanego przez EFS i Budżet Państwa. W Niepublicznym Przedszkolu  w Biskupcach  odbyły się już pierwsze zajęcia logopedyczne, rytmika, języka angielskiego. Czekają nas jeszcze zajęcia plastyczne w Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzenie  prowadzone przez toruńskich artystów.  Gmina Łubianka jest partnerem stowarzyszenia przy realizacji projektu.

Anna Filus

W BIERZGŁOWIE DZIĘKOWANO ZA PLONY

W dniu 5 września 2009r. odbyły się w Bierzgłowie Dożynki Gminne. Tym razem honorową funkcję starostów dożynek sprawowali Krystyna Barnat (Dębiny) i Jacek Ziółkowski (Łubianka). Uroczystości dziękczynne rozpoczęła Msza św. celebrowana w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia  NMP w Bierzgłowie. Następnie uczestnicy dożynek przeszli za starostami i korowodem wieńców dożynkowych z muzyką do namiotu ustawionego na miejscowym boisku sportowym, gdzie odbyła się Biesiada Dożynkowa. Zgodnie z odwieczną tradycją starostowie przekazali gospodarzowi gminy chleb upieczony   z mąki wyprodukowanej z zebranego w tym roku ziarna.        W swoim wystąpieniu Wójt Jerzy Zająkała podziękował rolnikom za ich trud oraz podsumował tegoroczne żniwa. Podziękowania dla żniwiarzy przekazał też osobiście Starosta Toruński Mirosław Graczyk oraz pisemnie Marszałek Województwa Piotr Całbecki. Honorowe odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa” nadane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymali: Adam Iwicki (Zamek Bierzgłowski), Jarosław Jabłoński (Brąchnowo), Kazimierz Kluska (Łubianka), Janusz Sadowski (Bierzgłowo), Czesław Syrocki (Biskupice) i Andrzej Szatkowski (Warszewice). Twórcy  wieńców dożynkowych uhonorowani zostali dyplomami. W trakcie Biesiady Dożynkowej występowały nasze znane i lubiane zespoły „Alebabki” i „Marwojki” oraz na zakończenie kujawski zespół folklorystyczny „Kruszynioki” z Kruszyna (pow. Włocławek), a pyszne potrawy i wypieki wykonały i do stołów podawały panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Bierzgłowie, Łubiance i Zamku Bierzgłowskim. Na zakończenie obchodów dożynkowych odbyła się zabawa w świetlicy letniej   w Bierzgłowie. W dniu 6 września rolnicy i ogrodnicy naszej gminy wzięli udział w Ogólnopolskich Dożynkach Jasnogórskich w Częstochowie, a wyjechali tam z dwoma oryginalnymi wieńcami dożynkowymi wykonanymi przez mieszkańców Warszewic i Bierzgłowa.

Zdjęcia

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
,,U ŹRÓDŁA’’

   Tegoroczny sierpień w bierzgłowskiej parafii tradycyjnie upływa w odpustowej atmosferze. Obchodzone 15 dnia miesiąca święto Wniebowzięcia NMP znane jako dzień Matki Boskiej Zielnej, ma wyjątkowy charakter,  łączy w sobie bowiem uroczystość kościelną ze świętem rolniczym. Zgromadzeni wokół murów gotyckiej świątyni wierni, staropolskim zwyczajem przodków, po raz kolejny podziękowali za zebrane plony, czego symbolicznym wyrazem były wieńce z dojrzałych kłosów zbóż, uplecione na  kształt dawnych stożkowych koron, jako ukoronowanie całorocznej pracy rolnika. Dożynkowa tradycja tak żywa na terenie naszej gminy należy niewątpliwie do najpiękniejszych obrzędów rolniczych narodu polskiego sięgających początkami czasów Słowian, którzy za ukończone pomyślnie żniwa oddawali cześć bóstwom.

   Realizowany w bierzgłowskiej parafii projekt „U źródła”, podobnie jak ubiegłoroczna „Wyprawa do źródeł”  ma uświadomić mieszkańcom gminy bogactwo tradycji, którymi wypełniona jest nasza codzienność i konieczność ich ochrony przed zapomnieniem. Stąd zwracamy się z prośbą o dzielenie się wspomnieniami, które pomogą odtworzyć obraz naszych wsi sprzed wielu lat. W bieżącym miesiącu pragniemy zaprosić do udziału w wielu działaniach organizowanych w ramach projektu, o których informacje znajdziecie w gablotce przy kościele w Bierzgłowie, na gminnej stronie internetowej oraz plakatach.

Projekt „U źródła”  jest realizowany dzięki dotacji uzyskanej od Fundacji Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa Tel. (22) 636 25 71-75, fax. (22) 636 62 70, www.fww.org.pl

 • autor: Elżbieta Żeglarska
INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Rozliczenie podatku akcyzowego

  „Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej” należy składać do dnia 30 września br. w UG w Łubiance       w Referacie Księgowości, Podatków i Opłat. Do wniosku należy załączyć faktury zakupu oleju napędowego za okres od 1 marca do 31 sierpnia  br. Wysokość  podatku akcyzowego wynosi 0.85 zł za 1 l ON. Maksymalna ilość ON, do której przysługuje zwrot podatku akcyzowego  wynosi 86 l na 1 ha.

  „AGRO SHOW” w Bednarach

   XI Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW       w Bednarach k. Poznania odbędzie się w dniach 25 - 28 września 2009r. Jest to największa wystawa maszyn rolniczych, ciągników i kombajnów w Polsce. Jej najpopularniejszą wśród rolników częścią są pokazy polowe. Wyjazd na tę imprezę organizuje UG w Łubiance – Referat Rolnictwa w dniu 26 września br. (sobota) odjazd autokaru sprzed UG w Łubiance o godzinie 700. Koszt udziału 1 osoby wynosi 20,00 zł. Zapisy i wpłaty w Referacie Rolnictwa. Decyduje kolejność zapisu.

„FARMA” w Poznaniu i ZD Instytutu Zootechniki  w Kołudzie Wlk.

   Targi „FARMA” na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu zmieniły swoją formułę i odbywają się w dniach 9-11 października 2009 r. jako Międzynarodowe Targi Hodowli Zwierząt „FARMA”. Zakres tematyczny tegorocznych Targów został podzielony na segmenty dotyczące nowoczesnego chowu zwierząt: agrobudownictwo, żywienie zwierząt, genetykę i weterynarię, bioenergię  i maszyny do zbioru zielonek. Na nowatorsko urządzonych przestrzeniach specjalnych zostaną zaprezentowane: wzorcowa obora, chlewnia i kurnik. Odbywać się będą seminaria: „Bioenergia w rolnictwie” i „Nowoczesne rozwiązania            w zakresie budownictwa obiektów inwentarskich”. Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych została w br. odwołana przez MRiRW.

    Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy – Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej k. Janikowa, czołowa krajowa placówka naukowo-badawcza i hodowlana prowadzi prace nad rodzimymi rasami zwierząt gospodarskich, m.in. nad gęsiami rasy białej kołudzkiej oraz owcami rasy kołudzkiej i odmiany barwnej merynosa polskiego. W celu utrzymywania ras krajowych zwierząt gospodarskich rolnicy mogą otrzymać dofinansowanie. W Kołudzie Wielkiej produkowane są sery owcze (11 rodzajów, możliwość degustacji i zakupu). Wyjazd szkoleniowy dla rolników organizuje UG w Łubiance – Referat Rolnictwa w dniu 10 października br. (sobota) odjazd autokaru sprzed UG   w Łubiance o godzinie 630. Koszt udziału 1 osoby wynosi 20,00 zł. Zapisy i wpłaty w Referacie Rolnictwa. Decyduje kolejność zapisu.

 

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

VII Turniej Sołectw  za nami –Łubianka najlepsza!

23 sierpnia  Biskupice przyciągnęły tłumy mieszkańców naszej gminy, bowiem tu rozgrywał się VII Turniej Sołectw. Pogoda dopisała, a atmosfera towarzysząca zmaganiom sołectw  była niezwykle gorąca. Centrum Kultury jako organizator imprezy przygotowało osiem konkurencji, które poprzedziła prezentacja sołectw. To nowość turniejowa. Mieszkańcy wybrali bardzo różne formy ekspresji. Każdy chciał przyciągnąć uwagę widzów. Jeden z tekstów brzmiał następująco:” W sercu gminy my mieszkamy i się nigdy nie poddamy, bo Łubianka jest morowa, zawsze zwarta i gotowa. Chociaż śliczne stroje macie, chyba z nami nie wygracie. Szóste, trzecie miejsce było, podium nam się wymarzyło. Wszystkich was tu szanujemy,      z całej gminy się śmiejemy”. Domyślacie się, że autorem  jest Łubianka. Wymarzyli sobie podium i tak się stało. Po zaciętej walce zostali zwycięzcami i to oni będą gospodarzami przyszłorocznej edycji. Drugie miejsce zajęło Brąchnowo,       a trzecie Wybcz. Ci, którzy uczestniczyli w naszej imprezie     z pewnością tego nie żałują. Były emocje, determinacja            i wspaniała zabawa. Zatem do zobaczenia w przyszłym roku, tym razem w Łubiance.

Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga- II Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych

Choć to dopiero początek września Centrum Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna już przygotowują Jesienny Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Tym razem chcemy przeprowadzić imprezę w niedzielę 25 października. Wybraliśmy niedzielę, aby mieszkańcom Gminy stworzyć okazję do podziwiania występów uczestników Przeglądu. Zatem wszystkich chętnych zapraszamy już od godziny 1400 do Centrum Kultury. Osoby chcące wystąpić jako uczestnicy indywidualni prosimy o zgłoszenia  do organizatorów (tel. 056 678 86 98, 056 678 83 95).Proponujemy dowolną formę ekspresji. Liczymy na  przybycie uczestników poprzedniego, wiosennego Przeglądu, ale także oczekujemy na nowe osoby. Razem spróbujmy przeżyć ciekawie ten dzień, by stało się oczywiste, że wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga.

                                Danuta Lewandowska,  Marlena Gizińska

Teatr

Jesteśmy już po spotkaniu organizacyjnym. Miło nam poinformować, że zajęcia odbywać się będą w poniedziałki (1700) oraz w środy (1730) w Centrum Kultury  w Łubiance. Uczestnicy podczas pierwszych zajęć realizowali proste zadania aktorskie, ale plany mają obiecujące. Może uda im się wystawić pierwszą sztukę już  późną  wiosną. Życzymy im więc powodzenia! Może są jeszcze wśród was chętni, ale niezdecydowani. Mamy  prostą radę: przyjdźcie i zobaczcie. Instruktor prowadzący zajęcia stwierdził, że każdy z nas jest aktorem, trzeba tylko trochę popracować nad warsztatem. Zapraszamy na próby.  Jeśli lubisz ciekawie spędzać wolny czas, to jest to oferta dla ciebie. Nadal czekamy  na zgłoszenia. Im grupa liczniejsza, tym zajęcia ciekawsze. Ofertę kierujemy do młodzieży starszej i osób dorosłych. Zajęcia są bezpłatne.

Wycieczka

Klub Seniora „Barwy jesieni” z Łubianki organizuje wycieczkę do Kruszwicy i Inowrocławia w dniu 1.10.2009r. Planowany wyjazd o godz. 800 spod Centrum Kultury, powrót                w godzinach popołudniowych. Koszt wycieczki ok. 20 zł (przejazd i przewodnik w Kruszwicy). Są jeszcze wolne miejsca. Seniorzy gorąco zapraszają do wspólnej wyprawy       i miłego spędzenia wolnego czasu. Zapisy tel. (56)678-86-98.

                                                                        Marlena Gizińska

V Rajd pieszy:

19 września (sobota) zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Łubianka do udziału w V Pieszym Rajdzie. Tym razem hasłem przewodnim będzie „Eko-wycieczka”. Wyruszymy do Przeczna, aby tam poznać działalność oczyszczalni ścieków. Zbiórka uczestników o godz.1000 przy Centrum Kultury.               Powrót planujemy na godz. 1300. Serdecznie zachęcamy do wędrówki z nami dzieci, młodzież, ale również dorosłych. Do zobaczenia na trasie rajdu! 

Spotkania Klubu Stonoga:

Przypominamy, że od września wznowione zostały zajęcia       w świetlicach wiejskich z p. Sandrą Wiatr w ramach Klubu Stonoga. Wszystkich zainteresowanych turystyką zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniach klubu. Zajęcia pełnią funkcję opiekuńczo-wychowawczą oraz poznawczą. Instruktor  realizuje koncepcję Rozwoju turystyki pieszej na terenie Gminy Łubianka. Zajęcia odbywają się: pon - Bierzgłowo, (1600-1800), wtorek - Pigża (1700-1900), środa - Dębiny (1600-1800). Serdecznie zapraszamy  do udziału  w zajęciach.  

Sandra Wiatr                                                                                                    

„Dążyć do doskonałości to zadanie na całe życie”

Od października br. Centrum Kultury przygotowało dla młodych miłośników kultury fizycznej interesującą propozycję aktywnego spędzania wolnego czasu. „Klub Atlety” będzie nieformalną grupą młodych ludzi, którzy chcą poznawać różnego rodzaju formy aktywności ruchowej, nowe dyscypliny sportowe, gry i zabawy ruchowe – po prostu pożytecznie spożytkować wolny czas,  przy okazji zatroszczyć się o własne zdrowie, które – jak wiemy – jest nam potrzebne do korzystania w pełni z życia. Zajęcia będą prowadzone nie tylko pod względem nauczania i rozwijania nowo poznanych gier       i zabaw sportowo-ruchowych, ale także Centrum Kultury podejmie próbę wychowywania młodych ludzi poprzez sport.

Apelujemy także do rodziców, aby troszczyli się o aktywność ruchową swoich dzieci. „Klub Atlety” jest dobrą okazją do zachęcenia naszych pociech do zdrowego wysiłku.

Zajęcia odbywać się będą od października br. w każdy poniedziałek na sali sportowej przy Gimnazjum w Brąchnowie w godzinach 1600-1730. Prowadzić je będzie młodszy instruktor Centrum Kultury Łukasz Rząd. Zapraszamy serdecznie młodych ludzi – zarówno chłopców, jak i dziewczęta - którzy uczęszczają do szkoły podstawowej. Zatroszczmy się o „coś dla ciała” i „coś dla ducha”.

Nowa formuła biegów młodzieżowych w cyklu Grand Prix

Chcąc usprawnić organizację biegów dla zawodników ze szkół podstawowych i gimnazjów w cyklu Grand Prix o Puchar Wójta Gminy Łubianka i zachęcić do szerszego udziału          w comiesięcznych zawodach Centrum Kultury postanowiło nieco zmienić formułę biegów młodzieżowych. Poniżej przedstawiam nowe zasady współzawodnictwa:

1. Do punktacji bierze się pod uwagę wyniki 5-ciu najlepszych zawodników danej szkoły (dziewczęta lub chłopcy).

2. Oddzielnie prowadzona jest klasyfikacja indywidualna dla dziewcząt i chłopców.

3. Zawodnicy biegają na dystansie:

   ▪ Szkoła Podstawowa: 1000 metrów (jeśli jest to możliwe dziewczęta na 800m)

   ▪ Gimnazjum: 2000 metrów (jeśli jest to możliwe dziewczęta na 1500m)

4. Do punktacji drużynowej bierze się pod uwagę udział w 6-ciu edycjach Grand Prix: Edycja wrześniowa, październikowa, Bieg Niepodległości, edycja marcowa, kwietniowa i Bieg Samorządowy

5. Podsumowanie, wręczenie dyplomów, pucharów i medali odbywać się będzie po czerwcowej edycji Grand Prix.

   W związku z powyższym dotychczasowe wyniki kategorii drużynowej szkół podstawowych i gimnazjów zostają anulowane. W dalszym ciągu prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna.

Bieg Jana Pawła II w cyklu Grand Prix

W związku z 31 rocznicą wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową Gmina Łubianka pragnie upamiętnić ten niezwykle ważny moment w historii naszego kraju. Dlatego też tegoroczna X Edycja cyklu Grand Prix o Puchar Wójta Gminy Łubianka, która przypada na miesiąc październik została nazwana „Biegiem Jana Pawła II”. Każdy uczestnik, który wystartuje w Biegu Papieskim otrzyma okolicznościowy medal przygotowany przez Centrum Kultury.

Bieg odbędzie się 22 października o godzinie 1700 w Zamku Bierzgłowskim. Gorąco zachęcamy mieszkańców Gminy Łubianka, aby poprzez uczestnictwo w Biegu utożsamiali się   z Osobą Papieża Polaka.

Łukasz Rząd

Wakacje 2009

W Gminie  Łubianka dobiegła końca realizacja wakacyjnego projektu ”Uczestniczyłem, zwiedziłem, przeżyłem”, przygotowanego przez  Gminną Bibliotekę Publiczną                i Centrum Kultury  w Łubiance. Był to projekt realizowany przy wsparciu finansowym  Urzędu Marszałkowskiego  oraz Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii w Łubiance. Projekt realizowany był od 01.07.2009r. do 09.08.2009r. Organizatorzy szacują liczbę beneficjentów projektu na przeszło 500 osób. Zajęcia dla dzieci i młodzieży przebiegały w trzech blokach tematycznych: „ Wyginam śmiało ciało”, „Komu w drogę, temu trampki” oraz „Akcja fotorelacja”. Pierwszy  blok to zajęcia sportowe: wakacyjna liga piłkarska oraz siatkówka plażowa. Po ciężkich zmaganiach i wielu odbytych meczach podium rozgrywek piłki nożnej wygląda następująco: w kategorii szkoła podstawowa miejsce                 I „Zawisza” Warszewice, II Łubianka,  III Podliszki.              W kategorii gimnazjum miejsce I Sparta Pigża, II Surmia Wybcz,  III Bronx Brąchnowo. Drużyny zostały uhonorowane pamiątkowymi pucharami i medalami. Drugi blok proponował uczestnictwo w rajdach pieszych po terenie gminy oraz wycieczki  poza nią. Dzieci i młodzież zwiedziły zamki          w Malborku i Zamku Bierzgłowskim. Drugą wycieczkę rozpoczęliśmy odwiedzinami w   oliwskim zoo. Dużą atrakcją okazał się nowy nabytek ogrodu – żyrafy. Zrobiły one na dzieciach niesamowite wrażenie. Po spacerze w zoo udaliśmy się na spacer po Skwerze Kościuszki, gdzie podziwialiśmy statki - muzeum Błyskawicę i Dar Pomorza. Oczywiście główną atrakcją wyjazdu do Gdyni było plażowanie. Choć woda jak to bywa w Bałtyku nie była gorąca to nie zabrakło entuzjastów kąpieli. Przygotowania do kolejnej wycieczki zaczęliśmy rajdem pieszym do Wąwozu Leszczyńskiego. Chcieliśmy zobaczyć różne formy ukształtowania terenu. Po tak solidnym przygotowaniu   udaliśmy się  na podbój Łeby. Wyjechaliśmy już o 5 rano, gdyż czekała nas długa podróż. Mimo tak wczesnej godziny wyjazdu humory dopisywały uczestnikom. Na plaży w Łebie zażyliśmy kąpieli słonecznej     i wodnej, graliśmy w piłkę plażową. Trzeci  blok – „Akcja fotorelacja” –to zajęcia realizowane w świetlicach wiejskich, przybliżające młodym mieszkańcom gminy warsztat fotograficzny, zwieńczeniem których  było wykonanie widokówki  ze zdjęciami   wykonanymi podczas zajęć zorganizowanych w ramach  projektu. Pocztówki zostały rozdane uczestnikom projektu. Ostatnią niespodzianką przygotowaną dla mieszkańców gminy był festyn: 9 sierpnia (niedziela, godzina 1400-1700)  w Wybczu pod hasłem „Ale to już było”. Na festynie gościli Pipi Langstrumpf, Klaun Kita, Shrek i ogromny przesympatyczny Miś. Było wiele zabawnych konkurencji z nagrodami, malowanie twarzy, wielki dmuchany zamek i trampolina. Na koniec festynu gościliśmy zespół Banau. Uśmiechom i radości nie było końca.

                                  Marlena Gizińska,  Danuta Lewandowska

▪ Pani Stanisława Grabowska poinformowała Nas, że od dnia 01.11. 2009r. Zakład Fryzjerski mieszczący się w budynku GS przy ul. Bydgoskiej 8 zostanie zamknięty. ,,Przechodzę na zasłużoną emeryturę. Dziękuję wszystkim klientom za dotychczasową współpracę i życzę wszelkiej pomyślności. Stasia Grabowska”.

▪ Pan Robert Sałach poinformował nas o utworzeniu w Pigży  składu opału ,,KARBON”, który oferuje szeroki asortyment węgla. Czynne pn. – pt. 800 – 1600, sob. 800 - 1400. Tel: 669 666 671.

▪ Pani Ewa Murawska poinformowała nas o otwarciu od dn. 03.08. sklepu odzieżowego ,,VIKO” przy ul. Aleja Jana Pawła II1a (parking przy sklepie VESA). Sklep jest czynny: pon – pt. 930 – 1530, sob. – 900 – 1400.

▪ Kółko Rolnicze w Bierzgłowie informuje, że wynajmie istniejące     pomieszczenie  sklepu     spożywczego   od   dn. 1.11.2009r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 693 477 473 lub 056 678 81 87.

Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych służy pomocą w każdą środę od godziny 1400 do 1800.  tel. (0 56) 678-82-17

********************************************************

Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą informuje, że mieszkańcy gminy Łubianka mogą zgłaszać się w sprawie  wsparcia w   postaci    gleukometrów   do   p.  Bogdana   Tercjaka  pod   nr   tel.

 0697-534-017.              

 

Liczba mieszkańców gminy na dzień 14.08.2009:  6141

 

Wydawca:  Urząd Gminy,  Aleja Jana Pawła II nr 8  87-152  Łubianka tel. 678-82-17; 678-82-18    fax.  678-82-19

 e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl   strona:  www.lubianka.eu , www.lubianka.pl

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️