Informator Gminny - Nr 3/2009 (179)

„Boża miłość jest ostatecznym sensem

 tego co na świecie istnieje

                                                                  Jan Paweł II

drukuj ()

O JEDEN GOL OD ZŁOTA !!!

Niezwykle interesujący przebieg miał Turniej Finałowy Halowych Mistrzostw Polski Juniorów. Po pierwszym dniu rozgrywek do tytułu było aż 4 pretendentów: UKS ZS Pobiedziska – Letnisko, LKS Rogowo, KS Pocztowiec Poznań i UKS Bałagany Łubianka, zespoły te solidarnie przegrały po  1 meczu. W niedzielę wszystko się wyjaśniło. Złoto zdobył KS Pocztowiec Poznań, który wyprzedził UKS Bałagany Łubianka i LKS Rogowo.

Dopiero ostatni mecz finałów zadecydował o mistrzowskich medalach. Bałagany Łubianka pokonały w nim Pobiedziska – Letnisko. Okazało się że zarówno Bałagany jak i Pocztowiec zdobyły równą ilość punktów, oba zespoły miały też taką samą różnicę bramek, o złotym medalu zadecydowała ilość strzelonych bramek, tych KS Pocztowiec Poznań zdobył 31,    a Bałagany Łubianka 30. Zatem Mistrzami Polski zostali hokeiści Pocztowca Poznań, a Wicemistrzami Polski Bałagany Łubianka.

  Zespół Bałaganów wystąpił w składzie: Żółtowski Artur, Mondrzejewski Damian, Poszytek Przemysław, Raciniewski Maciej, Chłopecki Artur, Nowakowski Michał, Murszewski Paweł, Fryckowski Błażej, Kowalski Mariusz, Słomski Artur, Boszman Rafał, Krywalski Paweł Trener: Andrzej Makowski Kierownik drużyny: Piotr Wiatr, Leszek Rzemiejewski. Wyniki oraz zdjęcia z turnieju dostępne na www.republika.pl/balagany

komentarze (0) (O JEDEN GOL OD ZŁOTA !!!)

drukuj (O JEDEN GOL OD ZŁOTA !!!)

 • autor: Patrycja Wiatr
ZEBRANIA WIEJSKIE W WYBCZU I WYBCZYKU

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy śmierć Ś.p. ks. Stefana Nawotki - proboszcza parafii Grzybno. W związku z ceremonią  pogrzebową zostają przesunięte terminy zebrań wiejskich. Spotkanie w sołectwie Wybczyk odbędzie się 20 marca br.(piątek), o godz. 1500 w świetlicy wiejskiej  w Wybczyku przy ul. Ks. Z. Trybowskiego 3. Zebranie  z mieszkańcami Wybcza ustalone zostało na godz. 1500 w poniedziałek, 23 marca br. w świetlicy wiejskiej w Wybczu przy ul. Strażackiej 1.

komentarze (0) (ZEBRANIA WIEJSKIE W WYBCZU I WYBCZYKU)

drukuj (ZEBRANIA WIEJSKIE W WYBCZU I WYBCZYKU)

 • autor: Bartosz Lewandowski
WYNIKI KONKURSÓW

W rezultacie przeprowadzonego konkursu na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego, przyznano dotacje następującym klubom sportowym: Uczniowski Klub Sportowy „Bałagany” w Łubiance - 45.500 zł, Stowarzyszenie Sportowe „ZAMEK” w Zamku Bierzgłowskim - 22.000 zł, Gminny Klub Sportowy „Sparta” Łubianka z siedzibą w Pigży - 14.200 zł, UKS   Pigża  przy   Szkole  Podstawowej  w  Pigży - 10.200 zł, Klub Piłkarski „Bach” Brąchnowo – 7.050 zł.  
  Rozstrzygnięty został również konkurs na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, podtrzymywania tradycji narodowej i lokalnej, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
Organizacje, które otrzymały dotacje to:    Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość” w Łubiance z siedzibą w Pigży - 17.862 zł, Akcja Katolicka parafii Bierzgłowo  w Bierzgłowie - 7.800 zł, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Maraton Toruński” w Toruniu - 7.500 zł, Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie - 5.300 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Bałagany” w Łubiance - 3.600 zł, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Św. Marii Magdaleny w Biskupicach - 2.000 zł, Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży z cukrzycą w Łubiance - 1.500 zł, UKS Pigża przy Szkole Podstawowej w Pigży - 1.800 zł, Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy Chełmża - 1.000 zł.
   Łącznie z budżetu gminy Łubianka przyznano kwotę: 147.312 zł.

komentarze (0) (WYNIKI KONKURSÓW)

drukuj (WYNIKI KONKURSÓW)

 • autor: Bartosz Lewandowski
NOWE CENY WODY, ŚCIEKÓW I ODPADÓW

Na sesji w dniu 6 lutego br. Rada Gminy w Łubiance podjęła uchwały określające ceny wody, ścieków oraz odpadów komunalnych. Wysokości te są wynikiem wniosku złożonego przez Gospodarstwo Pomocnicze przy UG w Łubiance, w którym Gospodarstwo przedstawiło odpowiednie taryfy oparte o kalkulacje kosztów z roku 2008. Nowe ceny (brutto) wynoszą: woda – 2 zł z 1 m3; ścieki – 3,11 zł za 1 m3; odpady:  - 9 zł za jednokrotne opróżnianie pojemnika o poj. 120 l.

- 160 zł za 1 t. dowiezioną przez dostawcę na składowisko.

- 66 zł za 1 t. dowiezioną z cmentarzy gm. Łubianka.

- 300 zł za jednokrotne opróżnienie kontenera o poj. 7.000 l.

   Wejście w życie nowych cen następuje z dniem 21 kwietnia 2009 r.

   Równocześnie informujemy, iż posiadamy już ekspertyzę przyczyn okresowych problemów z zabezpieczeniem ciągłości dostaw wody, szczególnie w okresie letnim oraz program poprawy sytuacji tym zakresie. Urząd Gminy obecnie przygotowuje i przeprowadzi w kwietniu i maju br. inwestycję, która zapewni ciągłość dostaw dobrej jakości wody.

komentarze (0) (NOWE CENY WODY, ŚCIEKÓW I ODPADÓW)

drukuj (NOWE CENY WODY, ŚCIEKÓW I ODPADÓW)

 • autor: Jerzy Zająkała

,,O święty rytuale codzienności

bez ciebie czas jest pusty jak sfałszowany inwentarz

któremu nie odpowiada żaden przedmiot realny”

                                                                   Zbigniew Herbert

Dokładnie  rok temu dobiegła końca realizacja projektu „Wyprawa do źródeł”, którego uczestnikami byli mieszkańcy parafii Bierzgłowo. Z wielką radością pragnę poinformować, że z początkiem kwietnia br. rozpoczniemy kolejną „wyprawę”. Tym razem jednak zatrzymamy się na  dłużej     „U źródła” – próbując w nurcie wspomnień ożywić święty rytuał codzienności.                                  

   Od 1 kwietnia do 30 września 2009r. zostanie zrealizowanych  szereg działań o charakterze edukacyjnym, integracyjnym i międzypokoleniowym, w których wezmą udział przede wszystkim mieszkańcy parafii Bierzgłowo, jak również pozostałych wsi z terenu gminy Łubianka. Pod hasłem „Sobotnie wypady na historyczne zwiady” zorganizujemy wyjazdy do miejsc, których historia bezpośrednio splata się     z dziejami parafii. W celu integracji międzypokoleniowej powołamy do życia kluby zainteresowań m.in. „Klub zapomnianej piosenki”, „Klub zapomnianej tradycji”. Efektem działalności Klubów będzie wydanie zbioru najstarszych przepisów kulinarnych pt. „Bierzgłowskie przysmaki” oraz zorganizowanie w sierpniu "Święta bierzgłowskiego pączka". Każdego miesiąca, w świetlicy wiejskiej w Bierzgłowie organizowane będą "filmowe wieczory". Nadchodzący, 2009 rok, jest dla Kółka rolniczego w Bierzgłowie rokiem jubileuszowym. Setna rocznica powstania rolniczej organizacji jest doskonałym pretekstem do zapoznania mieszkańców gminy Łubianka z jej bogatą historią. Rocznicowe obchody zainaugurują wydawanie lokalnej gazetki poświęconej tematyce rolniczej pod nazwą "Młyn". W trakcie realizacji projektu "U źródła" zorganizujemy spotkania  z muzyką symfoniczną w formie koncertów edukacyjnych prowadzonych przez muzyków z TOK. W okresie wakacyjnym dzieci               i młodzieży zaprosimy do udziału w warsztatach plastycznych prowadzonych przez Fundację Piękniejszego Świata                w Skłudzewie. Korzystając z doświadczeń nabytych podczas warsztatów zorganizujemy plener plastyczny w Bierzgłowie podczas którego powstaną prace poświęcone bierzgłowskiej parafii. We wrześniowe, niedzielne popołudnie zorganizujemy Święto Jabłka, które połączymy z wernisażem prac powstałych podczas warsztatów plastycznych. Na terenie naszej parafii znajduje się wiele przydomowych sadów, w których rosną stare odmiany jabłoni. Święto Jabłka przypomni nazwy, wygląd i smak najstarszych polskich odmian jabłek. Podczas trwania projektu rodziny parafii Bierzgłowo podobnie jak        w „Wyprawie do źródeł” będą gromadzić materiały dotyczące tradycji, kultury i historii naszej „małej ojczyzny”.

   Kontynuacja działań podjętych w ramach ubiegłorocznej „Wyprawy do źródeł”  jest możliwa dzięki dotacji uzyskanej od Fundacji Wspomagania Wsi. Projekt „U źródła" znalazł się wśród 53 wniosków wybranych z 605, które nadeszły do Fundacji w ramach konkursu „Kultura bliska”.

   Szczegółowy program działań przewidzianych w projekcie znajdziecie Państwo na stronie internetowej Gminy Łubianka, plakatach informacyjnych oraz lokalnej prasie. Zapraszamy do udziału.

komentarze (0) ()

drukuj ()

 • autor: Elżbieta Żeglarska – koordynator projektu
UWAGA WŁAŚCICIELE PSÓW !

Zgodnie z Uchwałą nr XXVI/128/2008 Rady Gminy               w Łubiance z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów przypomina się, że w/w opłatę                  w wysokości 20 zł za psa zobowiązani są wnieść do kasy Urzędu Gminy w Łubiance do dnia 15 marca br. wszyscy posiadacze psów z wyjątkiem:

- osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa,

- osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności    – z tytułu posiadania jednego psa,

- podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Ponadto zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy w Łubiance „Regulaminem utrzymania czystości i porządku w na terenie gminy Łubianka” na właścicielach psów ciążą inne obowiązki, w tym m.in.:

- stały, skuteczny dozór nad psami, tj. utrzymanie psów na uwięzi lub w zagrodzie uniemożliwiające im swobodny ruch poza terenem właściciela,

- konieczność założenia kagańca psu wyprowadzanemu na smyczy poza teren posesji,

- systematyczne szczepienie psów przeciw wściekliźnie.

Przestrzegajmy tych przepisów dla wspólnego dobra !

komentarze (0) (UWAGA WŁAŚCICIELE PSÓW !)

drukuj (UWAGA WŁAŚCICIELE PSÓW !)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
DOTACJA DLA PROJEKTU ,,WESOŁE PRZEDSZKOLE”

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy  Łubianka „Przyszłość”     w partnerstwie z Urzędem Gminy w Łubiance pozyskało dotację w wysokości 50.000 zł na projekt „Wesołe Przedszkole” finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Wniosek znalazł się na 9 miejscu listy rankingowej wśród 216 złożonych wniosków. Projekt zakłada zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy miastem    a wsią poprzez zwiększenie dostępu do dodatkowych zajęć edukacji przedszkolnej. W ramach projektu 28 dzieci w wieku 3-5 lat zostanie objętych zajęciami edukacyjnymi w zakresie: rytmiki, języka angielskiego, logopedii, warsztatów plastycznych. Zajęcia będą odbywały się w Niepublicznym Przedszkolu w Biskupicach od września 2009 do czerwca 2010. Na potrzeby zajęć zostaną zakupione akcesoria muzyczne takie jak: perkusyjny zestaw edukacyjny, pianino cyfrowe, magnetofon CD. Projekt opracował pracownik Urzędu Gminy w Łubiance ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych Anna Filus.

komentarze (0) (DOTACJA DLA PROJEKTU ,,WESOŁE PRZEDSZKOLE”)

drukuj (DOTACJA DLA PROJEKTU ,,WESOŁE PRZEDSZKOLE”)

 • autor: Anna Filus
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BRĄCHNOWIE

Informujemy, że istnieje możliwość utworzenia oddziału uzupełniającego liceum ogólnokształcącego na podbudowie szkoły zasadniczej. Przedsięwzięcie sponsorowane jest przez Unię Europejską – nauka jest bezpłatna. Zajęcia będą odbywały się na terenie Gimnazjum w Brąchnowie.

   Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Dyrektora Gimnazjum w Brąchnowie. Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. Termin upływa w poniedziałek 23.03.2009r.  Zapraszamy.

komentarze (0) (LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BRĄCHNOWIE)

drukuj (LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BRĄCHNOWIE)

 • autor: Wojciech Piórkowski
CO NAS CIESZY W SP WARSZEWICE?

Dyrekcja  wraz z całą społecznością Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach pragnie podzielić się z czytelnikami „Informatora” radością  z zakończonego kolejnego etapu remontów w naszym pałacu. Dzięki zaangażowaniu pracowników szkoły, rodziców              i pomocy sponsorów zaadaptowano na szatnię dla klas IV –VI pomieszczenie na parterze, gdzie do tej pory znajdował się sekretariat. Zamontowano tam wieszaki na wierzchnie okrycia i postawiono specjalnie wykonane szafki na stroje sportowe. Dla uczniów klas I – III i oddziału przedszkolnego w pomieszczeniu na piętrze również zamontowano wieszaki i umieszczono specjalnie wykonane szafki na obuwie. W pomieszczeniu tym również znajduje się obecnie duża szafa wykonana wg projektu uwzględniającego potrzeby szkoły.       W niej nasze koło teatralne ma obecnie miejsce na przechowywanie kostiumów, znajduje się tam również miejsce na pomoce dydaktyczne oraz inne akcesoria służące do wystroju szkoły.

    Ponadto wykonano kapitalny remont pomieszczenia przeznaczonego na nowy sekretariat. Znajduje się on obecnie na  piętrze. Wygospodarowano w nim miejsce na archiwum, a meble wykonano tak, aby były funkcjonalne. Przekazane szkole nowe pomieszczenie przeznaczono na gabinet pedagoga szkolnego . Po gruntownym remoncie stanowi ono przyjazne miejsce, w którym uczniowie spotykają się z panią pedagog      i gdzie również wychowawcy mają możliwość przeprowadzenia indywidualnych spotkań z rodzicami.

   Podczas zimowych ferii pomalowano szkolne korytarze. Stało się tak dzięki bezinteresownej pracy pana Marcina Matłosza, który będąc rodzicem uczennicy naszej szkoły, poświęcił swój czas, aby profesjonalnie wykonać powierzone mu zadanie. Dzięki wsparciu uzyskanemu od Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowym na korytarzu zawisła nowa gazetka oraz zakupiono antyramy,      w których eksponowane będą prace naszych uczniów na korytarzach szkolnych. 

   Działania dyrekcji na rzecz podwyższenia standardu pomieszczeń szkolnych są możliwe dzięki funduszom przeznaczanym na funkcjonowanie szkoły przez naszą Gminę oraz dzięki wsparciu sponsorów, do których należy firma Unimealex S. J. Ambroszkiewicz i Beyger z Warszewic oraz życzliwości i bezinteresowności rodziców uczniów naszej szkoły, do których należy pan Marcin Matłosz.

    Mając nadzieję, że podejmowane działania wspierane będą przez Gminę Łubianka oraz bezinteresownych ludzi, którym zależy, aby szkoła była wizytówką wsi Warszewice, a nasze dzieci uczyły się w dobrych warunkach, Dyrekcja szkoły bardzo dziękuje za pracę i bezinteresowność wszystkim, którzy pomagają w prowadzonych na rzecz szkoły działaniach. 

komentarze (0) (CO NAS CIESZY W SP WARSZEWICE?)

drukuj (CO NAS CIESZY W SP WARSZEWICE?)

 • autor: Honorata Żeglarska
TYM RAZEM SEAT ALTEA

Po około dwóch latach użytkowania dotychczasowego samochodu marki SEAT Toledo 1,9 TDi (wersja referance) wójt Jerzy Zająkała postanowił skorzystać z sezonowych obniżek cen samochodów spowodowanych wyprzedażą rocznika 2008 i zakupił nowy samochód marki SEAT Altea 2,0 TDi (wersja stylance). Zakup został dokonany w firmie Arpol w Toruniu z odsprzedaniem tej firmie dotychczas posiadanego pojazdu. Posiadający 74.000 km/> przebiegu SEAT Toledo został wyceniony na 50.000 zł, a cena nowego SEATa Altea (lepiej wyposażonego) wyniosła 70.790 zł. Zatem wójt dopłacił różnicę w kwocie 20.790 zł korzystając z własnych oszczędności.

komentarze (0) (TYM RAZEM SEAT ALTEA)

drukuj (TYM RAZEM SEAT ALTEA)

 • autor: Jerzy Zająkała
INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Informujemy, że od dnia 19 marca br. Gminne Składowisko Odpadów będzie czynne w poniedziałki            i środy od godz. 800 do 1500 oraz w piątki od godz. 800 do  1700 osoby dowożące odpady własnym transportem mogą dokonywać opłat za dostarczone śmieci bezpośrednio na składowisku. Do końca marca br. cena za 1 tonę odpadów wynosi 149,80 zł brutto.

   Ponadto przypominamy Państwu, że w przypadkach nieopłacenia w terminie faktur za dostarczaną wodę                  i odprowadzane ścieki za dwa kolejne okresy obrachunkowe, wobec mieszkańców posiadających zadłużenie wobec Gospodarstwa Pomocniczego będą stosowane sankcje              z odcięciem dopływu wody włącznie. Kasa Gospodarstwa Pomocniczego jest czynna we wtorki od  godz. 845 do 1600,      a w pozostałe dni tygodnia od  godz. 800 do 1430.

   Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego przyjmuje interesantów (wydawanie warunków technicznych, przyjmowanie skarg i wniosków) w godzinach od 800 do 1100 oraz od 1430 do 1530 od poniedziałku do piątku.

   Jednocześnie miło nam poinformować, że przeprowadzona 27 lutego przy współudziale  firmy „Thornmann Recycling”, akcja zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie naszej gminy przyniosła efekt w postaci ponad trzech ton odpadów typu „elektrośmieci”. Organizatorzy planują kolejną taką zbiórkę za parę miesięcy. Szczegóły akcji (miejsca i godziny odbioru „elektrośmieci”) podamy na plakatach.

komentarze (0) (INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO)

drukuj (INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO)

 • autor: Zbigniew Adamczyk
INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Nabór wniosków PROW 2007-2013

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawiła planowany harmonogram uruchamiania 2009 r. działań PROW 2007-2013, w tym, m.in.: od 16 marca – Dopłaty bezpośrednie (Biuro Powiatowe, do 15 maja); od 16 marca – Program rolnośrodowiskowy (Oddział Regionalny, do wyczerpania puli środków); od 25 marca – Ułatwianie startu młodym rolnikom (OR, do wyczerpania puli środków); od 15 kwietnia – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (OR, do wyczerpania puli środków); od 21 kwietnia – Modernizacja gospodarstw rolnych (OR lub pocztą, do wyczerpania puli środków); od 5 maja – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (OR lub poczta przez 10 dni kalendarzowych); od 1 czerwca – Zalesianie gruntów rolnych oraz innych niż rolne (BP, do 31 lipca).

Wyjazd na Jarmark Wielkanocny do Przysieka.

Dnia 4 kwietnia br. K-PODR w Przysieku organizowany będzie JARMARK WIELKANOCNY, którego celem jest przybliżenie i prezentacja tradycji oraz dorobku kulturowego związanego z Wielkanocą, promowanie produktów tradycyjnych i ekologicznych z regionu Kujaw i Pomorza oraz kształtowanie świadomości i postaw proekologicznych.          W ramach jarmarku odbędzie się m.in. konkurs „Wielkanocny Przysmak Regionalny”, „Wojewódzki Konkurs Pisanek Wielkanocnych, warsztaty sadownicze (zakładanie                    i pielęgnacja tradycyjnego sadu wysokopiennego) oraz pokazy (kulinarny – 15 zł, nakrywania stołu wielkanocnego- 5 zł), występy zespołu regionalnego, kiermasze. Wyjazd organizuje UG w Łubiance Referat Rolnictwa, gdzie przyjmowane są zapisy i wpłaty (3 zł za przejazd od osoby z dofinansowaniem Gminy Łubianka). Decyduje kolejność zapisu.

Wyjazd szkoleniowy na „FERMĘ ŚWIŃ i DROBIU”

W dniach od 24 do 26 kwietnia 2009 r. odbędą się w Poznaniu XII Międzynarodowe Targi FERMA ŚWIŃ i DROBIU, na które UG w Łubiance organizuje wyjazd szkoleniowy w dniu 25 kwietnia (sobota). Podczas tych targów branżowych  dla producentów żywca wieprzowego można będzie zapoznać się   z możliwościami obniżenia kosztów produkcji i najnowszymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi w chlewniach. Tym razem tej cyklicznej imprezie towarzyszyć będą                I Krajowe Targi ENERGII ODNAWIALNEJ                       w ROLNICTWIE. Dodatkowo przewidziano zwiedzanie Skansenu i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu oraz zespołu pałacowego w Gułtowach z obiadem w tamtejszym barze „Kasztelania”. Pojazd odjedzie sprzed UG w Łubiance o godz. 630. Koszt uczestnictwa w wyjeździe szkoleniowym 1 osoby wynosi ok. 25 zł (z dofinansowaniem Gminy Łubianka). Zapisy i wpłaty w UG w Łubiance - Referat Rolnictwa OŚiBP do wyczerpania wolnych miejsc w pojeździe. Decyduje kolejność wpłaty. Zapraszamy do udziału !

komentarze (0) (INFORMACJE DLA ROLNIKÓW)

drukuj (INFORMACJE DLA ROLNIKÓW)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
Program rolnośrodowiskowy

W 2009 roku funkcjonuje jako jeden ze schematów pomocowych PROW 2007-20013 Program rolnośrodowiskowy, który realizować można  w gospodarstwach rolnych, w ramach określonych pakietów rolnośrodowiskowych (jest ich 9). W każdym pakiecie są warianty rolnośrodowiskowe, których wybór zobowiązuje do realizacji konkretnych szczegółowych zadań określonych         w rozporządzeniu .  Działania te zmierzają do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz do zachowania różnorodności biologicznej na tych terenach.        W celu uzyskania zamierzonego efektu środowiskowego, program rolnośrodowiskowy powinien być realizowany przynajmniej przez kilka lat - dlatego jest to zobowiązanie wieloletnie, w którym przyjęto 5-letni okres realizacji. Pakiety to m.in. Pakiet 1.  Rolnictwo zrównoważone: realizacja zadań w ramach tego pakietu ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko. Główne wymogi przy realizacji tego pakietu: przestrzeganie odpowiedniego następstwa roślin i doboru roślin, ograniczenie nawożenia, opracowanie planu nawozowego, realizacja na obszarze całego gospodarstwa rolnego. Pakiet 3.  Ekstensywne trwałe użytki zielone: wymogi w tym pakiecie dotyczą ograniczenia nawożenia, ilości i terminów pokosów oraz intensywności wypasu, w zależności od rodzaju wybranego wariantu oraz sposobu użytkowania danej działki: kośnego, pastwiskowego, czy kośno-pastwiskowego. Pakiet 8. Ochrona gleb i wód: podstawowe wymogi w tym pakiecie zmierzają do utrzymywania roślinności na gruntach ornych w okresie między dwoma plonami głównymi w formie zasiewu jednogatunkowego lub mieszanki kilku roślin oraz do zwiększenia udziału gleb z okrywą roślinną w okresie jesienno-zimowym. Wymogi obowiązujące we wszystkich pakietach -zgodnie z PROW 2007-2013, rolnik realizujący zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach wszystkich pakietów i ich wariantów, jest zobowiązany do: zachowania trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo na terenie gospodarstwa rolnego; prowadzenia rejestru działalności rolnośrodowiskowej, zawierającego wykaz wypasów zwierząt oraz działań agrotechnicznych; przestrzegania innych wymogów w zakresie deklarowanych wariantów, których wykaz jest określony w załączniku nr 3 do obowiązującego rozporządzenia.
W
nioski składać należy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniach od 15 marca do 15 maja 2009 roku w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji      i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu.   Do wniosku musi być sporządzony przez doradcę rolno środowiskowego plan działalności rolnośrodowiskowej. Szczegóły dotyczące procedury ubiegania się o płatności rolnośrodowiskowe          w poszczególnych wariantach uzyskać można w trakcie dyżurów doradcy lub pod nr telefonu 604 843 622.

Szkolenia KPODR w Minikowie

KPODR w Minikowie we współpracy z UG w Łubiance organizuje 20 marca o godz.12.00  w Centrum Kultury w Łubiance szkolenie nt.  „Płatności bezpośrednie w 2009 roku”, „Obowiązujące zasady cross – complaince” oraz „Obowiązek ubezpieczenia upraw polowych”.

XVII Forum Pszczelarzy

 28 marca 2009 roku (sob) w siedzibie Oddziału KPODR w Przysieku koło Torunia odbędzie się XVII Forum Pszczelarzy. Zapraszamy.

komentarze (0) (Program rolnośrodowiskowy)

drukuj (Program rolnośrodowiskowy)

 • autor: Stanisław Szwejka
JUBILEUSZ KGW W ŁUBIANCE
21 lutego 2009r. w Centrum Kultury w Łubiance odbyła się uroczystość 80-lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Łubiance, na którą  przybyli zaproszeni goście oraz sponsorzy m.in.: J. Ząjąkała – Wójt Gminy Łubianka, M. Konicka – przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego; J. Surdyka – Członek Zarządu Rady Powiatu; Z. Cywiński – Przewodniczący Rady Gminy, H. Mejger – Prezes RZRKiOR, B. Zielińska – Przewodnicząca Regionalnej Rady Kobiet. Podczas spotkania uroczyście pożegnano poprzedni  a jednocześnie przedstawiono skład nowego Zarządu wybranego w końcówce 2008r. W sposób szczególny podziękowano najaktywniejszym działaczkom KGW wręczając ordery ,,Serca Matki Wsi” oraz ,,Za zasługi dla Kółek Rolniczych” i dyplomy uznania. Podczas uroczystości podziwiać można było program artystyczny przygotowany przez członkinie KGW – wystąpił zespół Alebabki i Marwojki pod kierunkiem pani M. Wojciechowskiej oraz grupa teatralna pod kierunkiem pani S. Kardas oraz ekspozycję pań z KGW, na której przedstawiły swoje rękodzieła. Jubileusz zakończono poczęstunkiem i zabawą taneczną. KGW w Łubiance serdecznie dziękuje licznym sponsorom, którzy umożliwili organizację imprezy. Zdjęcia z uroczystości dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy.

komentarze (0) (JUBILEUSZ KGW W ŁUBIANCE)

drukuj (JUBILEUSZ KGW W ŁUBIANCE)

 • autor: Katarzyna Ziółkowska-Bytyń
XII MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ HOKEJA NA TRAWIE IM. ADAMA FILEMONOWICZA

Już po raz dwunasty młodzi zawodnicy uczcili pamięć znakomitego trenera Adama Filemonowicza, który był zawodnikiem, a następnie szkoleniowcem związanym z Toruniem. My wszyscy  pamiętamy go jako jednego z założycieli drużyny hokeja na trawie w Gminie Łubianka.     Z drużyną tą, którą nazwał „Bałagany”, spędził ostatnie lata swojej kariery trenerskiej. Podczas uroczystego rozpoczęcia Memoriału, które odbyło się 20.02.2009r. w Zespole Szkół     w Łubiance sympatycy hokeja na trawie mogli podziwiać występ uczennic Szkoły Podstawowej w Warszewicach. Dziewczęta przygotowane przez panie Alicję Hermann i Martę Prokopczuk zaprezentowały program taneczny. Inaugurację zawodów uświetnił akompaniamentem muzycznym Wojciech Amtmański. W tym roku w Memoriale wzięło udział 19 drużyn z Polski oraz zespoły ze Słowacji i Ukrainy. W imprezie uczestniczyły 2 zespoły z terenu naszej gminy: „Bałagany” Łubianka w składzie: Elsner Marcin, Pouch Sylwester, Kukowski Jakub, Durda Jakub, Włoch Aleksander, Walter Rafał, Dawid Krawczyk, Selner Sebastian trener: Karol Śnieżek (zajęli 9 miejsce) oraz SP Warszewice w składzie: Wojciech Elendt, Przemysław Banaszek, Mateusz Deruś, Adrian Sztejkowski, Mateusz Zegan, Radosław Mądraszewski, Jan Herman, Dawid Deruś trener: Marcin Makowski (zajęli 17 miejsce).

   Zawody odbywały się w 3 salach gimnastycznych: Gimnazjum w Brąchnowie, Ośrodku Sportu i Turystyki w Chełmży oraz Zespołu Szkół w Łubiance. W turnieju uczestniczyli chłopcy urodzeni w latach 1996 i młodsi. Poziom turnieju był bardzo wyrównany. Najlepszy okazał się zespół LKS Gąsawa, który w meczy finałowym pokonał 3:1 drużynę UHKS Ósemka Tarnowskie Góry. Miejsce trzecie zajęły LKS Rogowo po emocjonującym meczu z Politehnik I Korosten. Osiem najlepszych drużyn otrzymało puchary,  zaś każdy  z zespołów dyplomy, zawodnikom trzech najlepszych drużyn    i ich trenerom rozdano medale. Wszyscy uczestnicy nagrodzeni zostali okolicznościowymi statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi.

   Zakończenie finału uświetniła wizyta Floris Jan Bovelandera -  były zawodnik, obrońca, który jako członek holenderskiej reprezentacji narodowej zdobył między innymi: w 1994 Srebro na Mistrzostwach Świata w Sydney, 1996 Złoto na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie. Gość z Holandi spotkał się z młodymi zawodnikami, opowiadał o swoich sukcesach, odpowiadał na pytania publiczności oraz wykonywał rzuty karne, których bronili młodzi bramkarze grający w turnieju.

   Podczas imprezy obecni byli między innymi: Wójt Gminy Łubianka Jerzy Zająkała, przewodniczący Rady Gminy Łubianka Zbigniew Cywiński, Pełnomocnik Województwa Kujawsko – Pomorskiego ds. sportu Marcin Drogorób, wiceprezes KS „Pomorzanin” Andrzej Affelt, radni Gminy Łubianka,  sponsorzy, wychowankowie Adama Filemonowicza oraz sympatycy hokeja na trawie. Nagrody dla uczestników memoriału ufundowali: Urząd Gminy Łubianka, Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Starosta Toruński, Komendant OSP Łubianka, „AMA” Łubianka, GS „Samopomoc Chłopska” Łubianka, SMB „AGMAR” Łubianka, FHU „KRAB” Pigża, FH „PETER” Warszewice, FH „WRZOS” Łubianka, FHU A. Finc Warszewice, PPH M.   i J. Cieślewicz – Łubianka, FP-C S.K. Finc-Unisław,                 J. Sadowski Bierzgłowo, Apteka „KONWALIA” Toruń, ZS    J. Dygasiński - Wybcz, FH E. i Z. Cywińscy-Łubianka, Kwiaciarnia „HANULKA” Łubianka, PA „ESKULAP” Łubianka, Kółko Rolnicze Wybcz, Sołectwo Wybcz,  H. Kowalski - Wybcz, D. I J. Ammańscy - Przeczno,  E. Prowadzisz - Wybczyk B. Mietła - Grzybno, Ł. i J. Pawlikowscy Głażewo, A.Delik - Unisław, S. Sawina -Grzybno, PW „Jaku” Zławieś Wielka, wydawnictwo „VIA” Toruń, pieczarkarnia B. Kępiński Toruń,  Gimnazjum Brąchnowo, Zespół Szkół w Łubiance. Nad organizacją  i przebiegiem Memoriału czuwał komitet w składzie przewodniczący: B. Kowalski, członkowie: M. Klammer,      M. Kowalski,  M. Janiszewska, R. Dubicki. Wszystkim serdecznie dziękujemy!!! Informacje i zdjęcia dotyczące Memoriału dostępne są również na stronie internetowej: www..republika.pl/balagany

komentarze (0) (XII MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ HOKEJA NA TRAWIE IM. ADAMA FILEMONOWICZA)

drukuj (XII MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ HOKEJA NA TRAWIE IM. ADAMA FILEMONOWICZA)

 • autor: Patrycja Wiatr
ZAPISY DO PRZEDSZKOLA W BISKUPICACH

W dniach od 15 do 30 kwietnia br. Niepubliczne Przedszkole w Biskupicach przeprowadzi rekrutację wśród dzieci urodzonych w latach 2004, 2005 i 2006, zamieszkałych na terenie gminy Łubianka. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka” wypełniona przez rodziców lub prawnych opiekunów. Zgłoszenie dziecka jest ważne przez okres jednego roku szkolnego, dlatego zapisy dotyczą również rodziców dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola. „Karty zgłoszenia dziecka” można odbierać  i składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Pigży w godzinach od 900 – 1300.

komentarze (1) (ZAPISY DO PRZEDSZKOLA W BISKUPICACH)

drukuj (ZAPISY DO PRZEDSZKOLA W BISKUPICACH)

 • autor: dyrektor przedszkola Małgorzata Cieślik
LIGA TENISA ZIEMNEGO

Dnia 30.03.2009r. (pn.) o godz. 1900  w stołówce Szkoły Podstawowej w Pigży  odbędzie się zebranie organizacyjne Ligi Tenisa Ziemnego. Zgłoszenia i szczegółowe informacje    u p. S. Trzymkowskiego pod numerem tel. 0 501390938.

komentarze (0) (LIGA TENISA ZIEMNEGO)

drukuj (LIGA TENISA ZIEMNEGO)

 • autor: Sławomir Trzymkowski
MOŻEMY POMÓC – 1% PODATKU

Już od trzech lat w naszym systemie podatkowym istnieje możliwość przekazania podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego. Przed przekazaniem pieniędzy wybranej instytucji trzeba sprawdzić, czy posiada status organizacji pożytku publicznego. Wykaz organizacji uprawnionych do zbierania 1 proc. znajdziemy na stronie internetowej www.opp.ms.gov.pl. Obliczanie 1 proc. nie jest trudne. Należny fiskusowi podatek trzeba podzielić przez 100. Tak wyliczoną kwotę wpisujemy w odpowiednie pole  w formularzu. W tym roku nie wpłacamy samodzielnie pieniędzy na konto organizacji. Urząd Skarbowy robi to za nas. Musimy tylko wypełnić prawidłowo 3 pola: nazwa organizacji, numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod którym została zarejestrowana organizacja oraz przekazywaną kwotę. Dodatkowo w nowych PIT-ach pojawiły się rubryki, w których podatnicy mogą informować fiskusa, że chcą, aby ich pieniądze z 1 proc. podatku trafiły na konkretny cel np. na leczenie konkretnego podopiecznego wybranej przez podatnika fundacji. Wypełniony formularz składamy osobiście lub wysyłamy do Urzędu Skarbowego. Nie trzeba dołączać do zeznania żadnych dodatkowych dokumentów dotyczących wpłaty 1 proc. podatku na organizację pożytku publicznego.

            Na terenie naszej gminy znajduje się tylko jedno stowarzyszenie które posiada status organizacji pożytku publicznego, jest to: Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie, KRS: 0000262613.

komentarze (0) (MOŻEMY POMÓC – 1% PODATKU)

drukuj (MOŻEMY POMÓC – 1% PODATKU)

 • autor: Bartosz Lewandowski
V GMINNY KONKURS BAŚNIOWY

  W dniu 27.01.2009r w Szkole Podstawowej w Pigży odbył się V Gminny Konkurs Baśniowy pt. „Zaczarowanej krainie baśni” – twórczość H. Ch. Andersena. Do konkursu zostali zaproszeni uczniowie z klas III – IV ze szkół w Łubiance, Warszewicach, Wybczu, Świerczynkach i Pigży. Uczniowie, którzy odpowiedzieli na zaproszenie, czytając baśnie, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, przenieśli się do zaczarowanego świata, w którym wraz z bohaterami przeżywali niezwykłe przygody, poznawali baśniowe pałace, fantastyczne przestworza, do świata, w którym dobro zostaje nagrodzone, a zło ukarane. Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą, znajomością baśni H. Ch. Andersena. I miejsce zajęła Lucyna Moskal z klasy IV z SP Pigża, II miejsce Klaudia Kowalczyk z SP Warszewice i Nikola Dynasińska z SP Wybcz, III miejsce Natalia Padykuła z SP Warszewice, Natalia Niemczewska  z SP Świerczynki, Marta Marlewska z SP Wybcz. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i cenne nagrody książkowe. Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

komentarze (0) (V GMINNY KONKURS BAŚNIOWY)

drukuj (V GMINNY KONKURS BAŚNIOWY)

 • autor: Dorota Dembek, Małgorzata Gliszczyńska
SZYBKIE PISANIE NA EKRANIE

Szybko piszą w Centrum Kształcenia na Odległość na wsiach. W CKNONW odbył się konkurs "Szybkie pisanie na ekranie" organizowany przez Szkołę Podstawową w Wybczu. W konkursie udział wzięli uczniowie z SP Łubianki, SP Warszewic i SP Wybcza. Najszybszym "pisarzem" okazał się Daniel Olech (SP Wybcz) który uzyskał wynik 279,9 znaków na minutę drugie miejsce zajęła Ewa Zielińska której prędkość pisania wynosi, 252,9zn/min. Trzecie miejsce zajął Radosław Kaczorowski - prędkość pisania 252,0zn/min (oboje SP Łubianka). Dwoje najszybszych "pisarzy" będzie reprezentowało swoje szkoły w konkursie "Wielkie pisanie na ekranie", który odbędzie się pod koniec marca w Liceum Menadżerskim w Toruniu.

komentarze (0) (SZYBKIE PISANIE NA EKRANIE)

drukuj (SZYBKIE PISANIE NA EKRANIE)

 • autor: Sandra Wiatr
Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

„ Wszyscy  jesteśmy  dziećmi  jednego  Boga”

Centrum Kultury i Biblioteka  w Łubiance zapraszają do wzięcia udziału  w przeglądzie twórczości osób  niepełnosprawnych, który odbędzie się w siedzibie  Centrum Kultury  21 kwietnia (wt.). Uroczyste rozpoczęcie przeglądu nastąpi  o godz.1000, a zakończenie planujemy na godz.1300. Gorąco namawiamy wszystkich opiekunów o rozpropagowanie wiadomości o przeglądzie i przygotowanie swoich podopiecznych do dowolnych prezentacji. Oczekujemy na różnorodne formy ekspresji: śpiew, recytacja, taniec, prace plastyczne (w różnych technikach), prace literackie. Razem spróbujemy wejść do świata osób niepełnosprawnych, aby lepiej go zrozumieć. Motto przeglądu „Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga” z pewnością pobudzi nas do refleksji    i pomoże  odkryć na nowo więzi braterstwa. Szczegółowe informacje można uzyskać u organizatorów: tel. (056) 678 83 95 i (056) 678 86 98.

komentarze (0) (Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI)

drukuj (Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI)

 • autor: Marlena Gizińska, Danuta Lewandowska
SPORT…SPORT…SPORT…

Najbliższe imprezy sportowo-rekreacyjne w Gminie

22.03 - Mistrzostwa Gminy Łubianka w siatkówce kobiet, Brąchnowo, godz. 1200–1500,
22.03 – Mistrzostwa Gminy Łubianka w siatkówce oldboyów, Brąchnowo godz. 1500,
26.03 – III edycja Grand Prix Cross 2009, Wybcz, godz. 1700, (koncepcja biegu ulega zmianie -  zawodnicy ruszą w teren gminy. Kolejne starty odbywać się będą w różnych sołectwach. Liczymy na nowych zawodników i kibiców!)
05.04– Mistrzostwa Gminy Łubianka w futsalu kobiet, Brąchnowo, godz. 1300,
Jubileusz Grand Prix Cross o Puchar Wójta Gminy Łubianka

   15 lutego br. na dziedzińcu w Zamku Bierzgłowskim odbył się start jubileuszowego – 50 biegu cyklu Grand Prix Cross. Biegacze od ponad czterech lat rywalizują na malowniczo położonej trasie nieopodal średniowiecznego zamku oraz        w Biegach Samorządowym i Niepodległości. Na starcie do Biegu Głównego stanęło 50 zawodników. 8-kilometrową trasę najszybciej pokonał Bartek Wiligalski, drugie miejsce zajął Marcin Banaszek (obaj KM „Truchcik” Łubianka), a trzecie Tomasz Grembocki (JW. 1954 Ostróda). Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary. Ponadto, Wójt Gminy Łubianka uhonorował „olimpijskim wieńcem” Andrzeja Szweca (Torec Toruń), który jako jedyny uczestniczył we wszystkich 50 edycjach Grand Prix.

Czempionat Przeczna

08.03.09r. odbyły się kolejne Mistrzostwa Gminy Łubianka    w futsalu mężczyzn. W hali sportowej przy Gimnazjum  w Brąchnowie, wypełnionej po ostatnie krzesełko na trybunach, udział wzięła rekordowa liczba 15 drużyn. Rozgrywki rozegrano systemem grupowym (4 grupy), następnie zwycięzcy grup rywalizowali w półfinałach, by rozstrzygnąć o mistrzostwie w finale. Ogółem rozegrano 25 spotkań. Aby wyłonić zwycięzcę w finałowym pojedynku,  w którym spotkały się zespoły Przeczna i Łubianki, należało wykonać serię rzutów karnych, ponieważ w regulaminowym czasie gry mecz zakończył się wynikiem 1:1. Z 9 metrów lepiej strzelali zawodnicy z Przeczna. Trzecie miejsce przypadło drużynie Oldboys Biskupice. Skład zwycięskiego zespołu:     M. Smyk, M. Strzyżewski, K. Strzyżewski, A. Smyk,  J. Stankiewicz, R. Rutkowski, P. Poszytek, T. Gałka. Menadżerem drużyny był sołtys Przeczna T. Gendek.

komentarze (1) (SPORT…SPORT…SPORT…)

drukuj (SPORT…SPORT…SPORT…)

 • autor: Łukasz Rząd
NOWA FORMUŁA GRAND PRIX ŁUBIANKI

   Od ponad 4 lat ma miejsce comiesięczne współzawodnictwo biegowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach Grand Prix Łubianka – Cross o puchar Wójta Gminy Łubianka. Dotychczas, wszystkie 50 edycji biegów odbyło się na urokliwej, ale równocześnie bardzo wymagającej trasie           w Zamku Bierzgłowskim. Uczestniczyło w nich kilkuset uczestników. Od marca br. organizatorzy postanowili zmienić formułę organizacyjną biegów. Nadal będzie to 12 edycji biegów rocznie, ale będą cztery różne ich trasy. Poza znaną już trasą w Zamku Bierzgłowskim biegi odbędą się w Wybczu (teren parku i ul. Konopnickiej), Warszewicach (od stadionu ul. ks. Inf. Groszkowskiego w kier. Wymysłowa) oraz Pigży (okolice). W ten sposób zamierzamy pokazać uczestnikom biegów wiele innych pięknych miejsc naszej gminy a ponadto przybliżyć biegi naszym mieszkańcom oczekując na jeszcze liczniejsze niż dotychczas ich uczestnictwo w imprezach biegowych. Zapraszamy do udziału i kibicowania. Każda edycja kończy się spotkaniem uczestników i kibiców wraz       z poczęstunkiem. Szczegółowy terminarz biegów:

 

Edycja

Data

Miejsce startu

Godz.

startu

Trzecia

26.03.2009

SP w Wybczu

ul. M. Konopnickiej 4

17.00

Czwarta

23.04.2009

SP w Wybczu

ul. M. Konopnickiej 4

17.30

Piąta - XII Bieg Samorządowy

03.05.2009

Łubianka

13.00

Szósta

18.06.2009

SP w Pigży

 ul. Szkolna 14

17.30

Siódma

23.07.2009

SP w Pigży

ul. Szkolna 14

17.30

Ósma

20.08.2009

Stadion Sportowy

w Warszewicach

ul. Ks. Inf. Groszkowskiego 4

17.30

Dziewiąta

24.09.2009

Stadion Sportowy

w Warszewicach

ul. Ks. Inf. Groszkowskiego 4

17.30

Dziesiąta - Bieg

Jana Pawła II

22.10.2009

Zamek Bierzgłowski

17.00

Jedenasta –

XIII Bieg Niepodległości

11.11.2009

Łubianka

12.00

Dwunasta

20.12.2009

Zamek Bierzgłowski

13.00

komentarze (0) (NOWA FORMUŁA GRAND PRIX ŁUBIANKI)

drukuj (NOWA FORMUŁA GRAND PRIX ŁUBIANKI)

 • autor: Jerzy Zająkała
Konkurs fotograficzny „Miejsca, które warto zobaczyć w Gminie Łubianka”

  Informujemy, że przedłużamy czas trwania konkursu fotograficznego do końca kwietnia. Warunki pozostają niezmienione: format dowolny, fotografie winny zawierać dane uczestnika, nazwę sfotografowanego miejsca. Spróbuj wyrazić siebie poprzez fotografię.

komentarze (0) (Konkurs fotograficzny „Miejsca, które warto zobaczyć w Gminie Łubianka”)

 • autor: Sandra Wiatr
Wielkanocne konkursy

Biblioteka i Centrum Kultury w Łubiance zapraszają mieszkańców Gminy do wzięcia udziału w dwóch konkursach związanych z tematyką Świąt Wielkanocnych.

 Pierwszy konkurs : Najpiękniejsza pisanka to propozycja wykonania pisanki w dowolnej technice (kraszanka, pisanka, oklejanka itp.). Zdobimy tylko wydmuszki. Każdy eksponat powinien być opatrzony metryczką (imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania ). Nagrody przewidujemy dla następujących kategorii wiekowych : przedszkole, klasy 1-3, klasy 4-6, gimnazjum. Prace składać można w Bibliotece i Centrum Kultury w Łubiance do dnia 3 kwietnia (piątek). Listę nagrodzonych opublikujemy w kolejnym Informatorze.

Drugi konkurs : Wielki Tydzień w Gminie Łubianka to propozycja wykonania albumu, który będzie zawierał relację z przygotowań i obchodów Świąt Wielkanocnych wśród mieszkańców naszej gminy. Liczymy na fotografie, rysunki poparte komentarzem i ciekawostkami. Nie tworzymy podziału na kategorie wiekowe licząc , że w konkursie wezmą udział całe rodziny. Warto, bowiem przewidujemy atrakcyjne nagrody  dla trzech najciekawszych i najefektowniejszych prac.  Konkurs  trwać będzie do 24 kwietnia (piątek). Jest zatem sporo czasu , by przygotować ciekawy album. Gorąco  zapraszamy do uczestnictwa. Bliższe informacje w Centrum Kultury i Bibliotece, tel.(056)678-86-98, (056) 678-83-95.

komentarze (0) (Wielkanocne konkursy)

 • autor: M.Gizińska, D.Lewandowska
LOKALNI PRZEDSIĘBIORCY INFORMUJĄ

   Pan Sławomir Gołębiewski poinformował nas, że od 1.12. 2008r. rozpoczęła działalność firma TELECOM Care Sławomir Gołębiewski. Firma oferuje usługi dla firm oraz osób prywatnych w zakresie:audytu, doradztwa i outsourcingu telekomunikacyjnego; sprzedaży usług NETIA SA (telefon       i internet); sprzedaży, serwisu i modernizacji sprzętu komputerowego; wizytówkek, materiałów reklamowych, materiałów biurowych; kompletowania dokumentacji do aktów notarialnych i spraw spadkowych, doradztwa ws. ksiąg wieczystych. Kontakt: S. Gołębiewski, Wybczyk, Ul. Armii Krajowej 1, 87-152 Łubianka tel. +48 605 372 019, mail: telecomcare@telecomcare.pl , http: www.telecomcare.pl 

komentarze (0) (LOKALNI PRZEDSIĘBIORCY INFORMUJĄ)

drukuj (LOKALNI PRZEDSIĘBIORCY INFORMUJĄ)

Liczba mieszkańców gminy na dzień 12.03.2009: 6077

drukuj (Liczba mieszkańców gminy na dzień 12.03.2009: 6077)

Wydawca:

Urząd Gminy, 

Aleja Jana Pawła II nr 8 

87-152  Łubianka

tel. 678-82-17; 678-82-18   

fax.  678-82-19 

e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl  

strona:  www.lubianka.eu

drukuj (Wydawca:)

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️