Informator Gminny - Nr 1/2008 (165)

„Dłonie są krajobrazem serca”.

                                                      Jan Paweł II

drukuj ()

WIADOMOŚCI SESYJNE

W dniu 28.12.2007r. Rada Gminy w Łubiance odbyła XVI Sesję Rady w obecnej kadencji. Głównym tematem Sesji było uchwalenie budżetu gminy na 2008r. Projekt przedstawiony przez Wójta Gminy, zyskawszy wcześniej pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Budżetowej Rady, został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy. Dochody budżetu gminy ustalono na kwotę 13.425.444 zł a wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 13.938.858 zł. Uchwała budżetowa zamieszczona jest również w BIP na stronie: www.lubianka.pl W porządku Sesji znalazło się również przyjęcie uchwały dotyczącej końcowych  zmian w budżecie gminy roku 2007 oraz ustalenie opłat adiacenckich – jest to nowy element dochodowy, nie występujący dotąd w gminie. Opłaty adiacenckie wprowadzono z dwóch różnych tutułów: w  związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Ostatnim tematem rozstrzygniętym na Sesji przez Radę Gminy było jednogłośne podjęcie uchwały w sprawie programu współdziałania z organizacjami pozarządowymi na 2008r.

drukuj (WIADOMOŚCI SESYJNE)

 • autor: Barbara Kowalska
W POŁOWIE „WYPRAWY DO ŹRÓDEŁ”

„Wyprawa do źródeł” podjęta przez mieszkańców parafii Bierzgłowo w październiku ubiegłego roku osiągnęła półmetek. Wszyscy, którzy choć przez chwilę wkroczyli na ścieżkę prowadzącą do „źródeł” wiedzą, że jest to niecodzienna wyprawa, inna niż proponowane przez biura podróży - prowadzi bowiem w przeszłość.

   W trakcie minionych trzech miesięcy w ramach „Wyprawy do źródeł” mieszkańcy Gminy, a w szczególności bierzgłowscy parafianie, mogli uczestniczyć w wykładach poświęconych przeszłości naszego regionu wygłoszonych przez prof. dr. hab. Jarosława Wentę,  mgr Mariana Dorawę     i uczniów Gimnazjum w Łubiance. Dla dzieci i młodzieży      z terenu całej Gminy zorganizowane zostały konkursy plastyczne i literackie, których celem było zainteresowanie młodego pokolenia historią lokalnej społeczności. Szczególnie ciepło wspominanym wydarzeniem jest październikowa wystawa prezentująca parafię Bierzgłowo na starej fotografii, poświęcona  miejscom  wymazanym  przez  czas  z krajobrazu    naszej „małej ojczyzny”. Od początku listopada 2007 roku parafianie bierzgłowskiego Kościoła podążają „szlakiem wspomnień”,  na   którym    bezcennymi    drogowskazami  są wspomnienia spisane przez nestorów rodzin zawierające opisy czasów ich młodości. Prowadzona jest również zbiórka starych przedmiotów codziennego użytku do parafialnego muzeum. W styczniu br. za pośrednictwem ks. proboszcza Rajmunda Ponczka do każdego domu wraz z kolędowym błogosławieństwem dociera pamiątkowy folder o kościele parafialnym. W czasie realizacji projektu panowie sołtysi Łubianki, Bierzgłowa, Zamku Bierzgłowskiego i Czarnego Błota przekazują każdej rodzinie pamiątki z „Wyprawy do źródeł”. Są to kopie archiwalnych zdjęć, treści wykładów, wspomnień, poezji, opisy lokalnych tradycji. Mieszkańcy parafii gromadzą je w specjalnie przeznaczonych do tego segregatorach.

   W ramach projektu zorganizowany zostanie w najbliższym czasie kurs przewodników – amatorów, realizowany będzie cykl wykładów oraz przeprowadzony zostanie konkurs fotograficzny.

   Dotychczasowe doświadczenia wyniesione z „Wyprawy do źródeł” i zainteresowanie, jakim cieszą się podejmowane działania, niech posłużą jako przykład troski o spuściznę pozostawioną nam przez przodków i zachęcą wszystkich do udziału w tego rodzaju inicjatywach.

   Projekt „Wyprawa do źródeł” realizowany jest dzięki dotacji uzyskanej od Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie oraz pomocy Parafii w Bierzgłowie i Urzędu Gminy w Łubiance. Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej Gminy Łubianka, w gablocie przed kościołem w Bierzgłowie i na plakatach informacyjnych.

drukuj (W POŁOWIE „WYPRAWY DO ŹRÓDEŁ”)

 • autor: Elżbieta Żeglarska
INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Zapisz, zapamiętaj, zachowaj !

Adresy i numery telefonów ważniejszych instytucji obsługujących rolników:

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Biuro    Powiatowe, 87-100 Toruń, ul. Rejtana 2-4,  tel:                   056/ 657 29 58,

● Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny, 87-100 Toruń, ul. Dąbrowskiego 4, tel: 056/ 619 83 00,

● Agencja Rynku Rolnego – Oddział Terenowy, 85-605 Bydgoszcz, ul. Kasztanowa 57, tel: 052/ 584 92 92,

● Powiatowy Inspektorat Weterynarii i Powiatowy Lekarz Weterynarii, 87-100 Toruń, ul. Antczaka  39/41,                   tel: 056 /655 30 30,

● Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Oddział w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Żwirki i Wigury 73,  tel: 056/ 652 82 21,

● Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Toruniu, 87-140 Chełmża, ul. Bydgoska 7, tel: 052/ 675 45 94,

● Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, 87-134 Zławieś Wielka, Przysiek, tel: 056/ 678 92 41,

● Zakłady utylizacyjne:

 STRUGA S.A., 88-111 Rojewo, Jezuicka Struga 3,              tel: 052/ 351 10 39,

HETMAN Sp. z o.o., 87-400 Golub Dobrzyń, Olszówka,      tel: 056/ 683 25 62,

Kurs chemizacji rolnictwa

W dniach 30 stycznia (środa) w Centrum Kultury w Łubiance oraz 5 lutego br. (wtorek)  w świetlicy wiejskiej                     w Biskupicach o godz. 9.00 przeprowadzony zostanie kurs chemizacji rolnictwa dla rolników gminy Łubianka. Do uczestnictwa w nim zobowiązani są rolnicy, którzy nie posiadają uprawnień do wykonywania zabiegów chemicznej ochrony roślin uprawnych. Ważność zaświadczeń ukończenia kursu wynosi 5 lat. Koszt uczestnictwa: 50 zł od osoby, płatne w pierwszym dniu kursu. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa w UG w Łubiance – Referat Rolnictwa (należy podać dokładny adres, PESEL i NIP).

Wyjazdy szkoleniowe

 Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa POLAGRA - PREMIERY w Poznaniu (tereny MPT) – bogata oferta maszyn i urządzeń rolniczych najbardziej uznanych marek. Wyjazd 16 lutego br. (sobota) sprzed UG w Łubiance o godz. 7.30. Koszt wynosi 20 zł od osoby                              (z dofinansowaniem gminy Łubianka ) +  5 zł bilet wstępu.

    Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Poznaniu (tereny kompleksu hali „Arena”) – targi branżowe, tematy wiodące: obniżenie kosztów produkcji mleka, aktualne rozwiązania techniczne i technologiczne w oborach, higiena pozyskiwania mleka, profilaktyka weterynaryjna i in. Wyjazd 21 lutego br. (sobota) sprzed UG w Łubiance o godz. 7.00. Koszt: 20 zł od osoby.

W obu przypadkach zapisy i wpłaty w UG w Łubiance – Referat Rolnictwa. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisu.

K-P Izba Rolnicza szkoli rolników

Na następne szkolenie zaprasza K-P Izba Rolnicza 27 lutego br. (środa), które odbędzie się w Centrum Kultury w Łubiance o godz. 10.00. Temat: „Aktualne wymagania w zakresie produkcji i użytkowania pasz na poziomie gospodarstwa rolnego”. Ilość uczestników ograniczona (25 osób). Decyduje kolejność zapisu w UG w Łubiance – Referat Rolnictwa.

Przypomnienie

  do 15 lutego br. można składać wnioski o dopłaty do  obszaru obsianego kwalifikowanym materiałem siewnym do ARR OT w Bydgoszczy (załącznik: faktury zakupu),

 do 29 lutego br. można kupować olej napędowy przeznaczony na cele rolnicze, aby w marcu br. złożyć wniosek o dopłaty do jego zakupu. Wnioski przyjmowane będą w UG w Łubiance – Referat Księgowości, Podatków       i Opłat (załącznik: faktury zakupu).

drukuj (INFORMACJE DLA ROLNIKÓW)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Łubianka podaje do wiadomości mieszkańców  harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu naszej gminy obowiązujący w roku bieżącym.

drukuj (INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO)

Jednocześnie informujemy, że od stycznia kontynuowana jest przez Gospodarstwo selektywna zbiórka odpadów obejmująca czyste butelki i pojemniki PET po napojach.

Worki z zebranymi tworzywami sztucznymi (butelki          i pojemniki PET) będą opróżniane z terenu naszej gminy w pierwszym półroczu zgodnie z poniższym harmonogramem:

29 styczeń: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski; 30 styczeń: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 31 styczeń: Bierzgłowo, Łubianka (cała); 1 luty: Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno; 26 luty: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski; 27 luty: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 28 luty: Bierzgłowo, Łubianka (cała); 29 luty: Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno; 26 marzec: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski; 27 marzec: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 28 marzec: Bierzgłowo, Łubianka (cała); 29 marzec: Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno; 28 kwiecień: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski, Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno; 29 kwiecień: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 30 kwiecień: Bierzgłowo, Łubianka (cała); 20 maj: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski; 21 maj: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 23 maj: Bierzgłowo, Łubianka (cała); 24 maj: Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno; 17 czerwiec: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski; 18 czerwiec: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 19 czerwiec:  Bierzgłowo, Łubianka (cała); 20 czerwiec: Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno.

   Prosimy o zbieranie odkręconych i wstępnie zgniecionych butelek. Do worków nie należy zbierać opakowań po nawozach sztucznych i chemikaliach, jak również opakowań po innych niż napoje artykułach spożywczych. Prosimy o wystawianie pojemników z nieczystościami stałymi oraz żółtych worków z odpadami selektywnymi „do drogi” (poza ogrodzenie posesji) do godz. 7.30 wskazanego dnia. Przypominamy, że opłat za wywożone odpady komunalne należy dokonywać, zgodnie z umową, do 15-go dnia następnego miesiąca. W przypadkach zaległości w płatnościach z tego tytułu Gospodarstwo będzie wstrzymywało świadczenie usług wywozu. Ponadto informujemy, że podczas dokonywania odczytów wodomierzy przez pracowników Gospodarstwa stwierdzane są przypadki nie tylko zrywania plomb wodomierzy, ale również samowolnych manipulacji przy urządzeniach pomiarowych dokonywanych przez odbiorców wody. W związku z powyższym przypominamy, że zgodnie    z § 15 zawartych umów o zaopatrzeniu w wodę                        i odprowadzanie ścieków w takich przypadkach „ilość pobranej wody nalicza się odpowiednio do ilości, która mogła popłynąć pełnym przekrojem rury przyłącza wodociągowego z dniem od ostatniego odczytu wodomierza”. Jednocześnie przypominamy, że w przypadkach nieopłacenia w terminie faktur za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki za dwa kolejne okresy obrachunkowe, wobec mieszkańców posiadających zadłużenie wobec Gospodarstwa Pomocniczego będą stosowane sankcje z odcięciem dopływu wody włącznie.

drukuj ()

 • autor: Zbigniew Adamczyk
ZIEMIA GOTYKU - aktywność, działanie, pasja!

   W marcu 2008 roku Fundacja Ziemia Gotyku rozpoczyna realizację kolejnego projektu finansowanego ze środków publicznych, tym razem z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, skierowanego do organizacji pozarządowych. Projekt zakłada rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego na obszarze  działania Fundacji Ziemia Gotyku, w oparciu               o dobrą współpracę pomiędzy  partnerami społecznymi, publicznymi i gospodarczymi. Działania zawarte w  projekcie polegają głównie na edukacji, współpracy i wymianie doświadczeń. Skierowane są do trzech grup odbiorców: sołtysów i rad sołeckich, młodzieży  oraz organizacji społecznych „Ziemi Gotyku”, tj. partnerskich gmin Chełmża,  Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie.

   Projekt zakłada realizację trzech  modułów tematycznych:  Klasa sołecka, czyli sołtys z klasą”, „Młodzi  dla siebie      i regionu”, „Centrum dla Aktywnych Ziemi Gotyku”. Każdy z  tych modułów kierowany jest do konkretnej grupy odbiorców, których potrzeby szkoleniowe i potrzeby rozwoju zostały rozpoznane podczas aktualnie realizowanego projektu w ramach Programu Leader. Działania szkoleniowe zostaną poprzedzone szeroką kampanią informacyjną i promocją projektu w 4 gminach partnerskich. Szkolenia będą miały różnorodną formę: wyjazdy studyjne, warsztaty tematyczne, zajęcia komputerowe, seminaria i konferencje. Zapraszamy do udziału w projekcie przedstawicieli rad sołeckich, młodzież oraz organizacje  z terenu działania Fundacji Ziemia Gotyku. Udział we wszelkich działaniach jest bezpłatny dla uczestników. Rekrutacja uczestników rozpocznie się w lutym. Wszelkie informacje na temat projektu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Fundacji http://www.ziemiagotyku.com/ .

drukuj (ZIEMIA GOTYKU - aktywność, działanie, pasja!)

 • autor: Paweł Puczkarski
BEZPŁATNE SZKOLENIA FUNDACJI „ZIEMIA GOTYKU”

    23.01.2008 od godz. 10.00 do 15.30 w sali Urzędu Gminy w Łysomicach odbędzie się szkolenie „Turystyka wiejska     i agroturystyka szansą na dodatkowe dochody na terenach wiejskich”. Zostaną poruszone m.in. zagadnienia: rola            i znaczenie turystyki i agroturystyki w rozwoju społeczno - ekonomicznym obszarów wiejskich; estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie zagrody pod potrzeby turystów; prezentacja przykładowych gospodarstw agroturystycznych     i obiektów turystyki wiejskiej z regionu; etapy budowy            i struktura produktu turystycznego; przepisy prawne w agroturystyce; pomoc finansowa na rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki w ramach funduszy strukturalnych.

    24 (13.00 -18.00)-25 (10.00-15.00).01.2008 w świetlicy w Szkole Podstawowej w Kończewicach odbędzie się szkolenie „Marketing produktów lokalnych dla przedsiębiorczych”. obejmujące m.in. zagadnienia: produkt lokalny - przykłady udanych przedsięwzięć z Polski; czym jest przedsiębiorczość?; kto jest przedsiębiorczy?; klient podstawą działania każdej firmy; podstawowe zasady marketingu; marketing produktów lokalnych; marka lokalna narzędziem promocji regionu. Zapisy w biurze Fundacji: biuro@ziemiagotyku.com tel: 0607774315 lub                        u koordynatorów gminnych najpóźniej do dn. 21 stycznia.

    28.01.2008 od godz. 10.00 do 15.30 w świetlicy  w Szkole Podstawowej w Kończewicach odbędzie się szkolenie „Rękodzieło. Wyrób kartek okolicznościowych, kwiatów z bibuły oraz ozdób i pamiątek z materiałów naturalnych      i łatwo dostępnych”. W ramach szkolenia uczestnicy wykonają kartkę okolicznościową, różę z bibuły/krepy, ozdobę/ pamiątkę z makaronu (mysz lub ryba), medalion lub broszkę z modeliny.

  Szkolenia są bezpłatne i finansowane z II Schematu Pilotażowego Programu Leader +. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia. Zapisy przyjmuje koordynator gminny Anna Filus tel. (056)-678-82-18 wew.39.

drukuj (BEZPŁATNE SZKOLENIA FUNDACJI „ZIEMIA GOTYKU”)

 • autor: Anna Filus
KONKURSY DLA MŁODZIEŻY:

Mała ojczyzna w pamięci”-  XII Konkurs „Historii Bliskiej" dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadaniem konkursowym jest odszukanie i poznanie małej ojczyzny: historii rodziny, sąsiadów, bliższych lub dalszych znajomych; poznanie skrawka ziemi, kultywowanej tradycji, miejsca zakorzenienia rodziny, naznaczonych przez ważne dla społeczności doświadczenia. Dopuszczalne są różne formy prac konkursowych: opracowany zbiór dokumentów; zdobyta i krytycznie opracowana relacja świadka lub świadków historii; zbiór zdjęć z autorskim opisem i komentarzem; opracowany dziennik; film czy audycja radiowa. Szczegółowe informacje można uzyskać - tel. (0 22) 848 07 12, e-mail: ok.@karta.org.pl, http://www.karta.org.pl/ Prace należy nadsyłać do 3 III 2008 r.

   „Młodzieżowy Konkurs o Rozwoju Międzynarodowym”. Tematem konkursu jest Afryka - zrównoważony rozwój.  Skierowany jest dla szkół (młodzież16-18 lat) ze wszystkich krajów członkowskich UE. Prace konkursowe muszą zawierać dwie części: krótki komunikat i pracę plastyczną w formie plakatu lub prezentacji multimedialnej. Konkurs kończy się  31 III 2008. Laureaci pierwszego i drugiego miejsca z poszczególnych państw wraz ze swoimi nauczycielami otrzymają zaproszenie na dwudniowy pobyt w Brukseli. Główną nagrodą jest wycieczka do Afryki. Szczegółowe informacje na stronie http://www.dyp2007.org/

drukuj (KONKURSY DLA MŁODZIEŻY:)

 • autor: Anna Filus
Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Najpiękniejsze gwiazdy betlejemskie

   Na  bożonarodzeniowy konkurs plastyczny jak co roku wpłynęło mnóstwo prac. Komisji konkursowej po burzliwych obradach udało się wyłonić laureatów. Najpiękniejszą gwiazdę wśród najmłodszych uczestników konkursu wykonała Olga Chlebosz z Wybczyka. W kategorii klas I –III szkoła podstawowa I miejsce zajęła Julia Sołtysiak z Warszewic, II - Kasia Socha z Warszewic, III - Justyna Pencek z Wybcza. Wyróżnienia zaś otrzymali: Filip Chlebosz, Justyna Chmielewska, Mateusz Kiszewski, Justyna Kluska, Marcin Romanowski, Ania Orzechowska, Ania Pniewska, Agata Sikora, Michalina Żebrowska, Ania Kurkowska, Dominika Sztejkowska. W kategorii klasy IV – VI  zwyciężyła Ola Janiszewska, II - Kamil Lis, III - Monika Kowalska. Wyróżniono natomiast prace Aleksandry Madej z Wybcza i zbiorową pracę klasy IV ze Szkoły Podstawowej z Warszewic. W kategorii gimnazjum I miejsce zajęła praca Pauliny Rzeszotarskiej, II - Anity Kurkowskiej, III - Justyny Wileńskiej (wszystkie z Łubianki). W kategorii dorośli równorzędne miejsca zajęli:  Renata Jagielska, Grażyna Bukowska, Klemens Bukowski –  laureaci tej kategorii są mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Pigży. Prace konkursowe można podziwiać na wystawie w Gminnej Bibliotece Publicznej.

Bal przebierańców dla dzieci

   Najmłodsze pociechy z naszej gminy też mają co roku swój bal. Impreza tym razem zaplanowana jest na 1 lutego od godz.15.00 do 17.00. Jak zwykle przewidujemy konkursy z nagrodami, wybór króla i królowej balu i inne atrakcje. Zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnej dobrej zabawy.

Ferie 2008

   Podobnie jak w latach ubiegłych również i w bieżącym roku Centrum Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna  i Świetlica Terapeutyczna przygotowują program na ferie zimowe. Dołożymy wszelkich starań, by ciekawymi i wartościowymi propozycjami wypełnić wolny czas dzieciom i młodzieży. Przewidujemy wyjazdy na basen i do kina, warsztaty artystyczne, konkursy czytelnicze, zajęcia sportowe oraz bal karnawałowy. Szczegółowe informacje dotyczące planu na ferie dostępne są na plakatach.

drukuj (Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI)

 • autor: Ania Soczyńska, Danka Lewandowska
Liga Futsala 2007/2008

Za nami już kilka kolejek Gminnej Ligi Futsala. Przedsięwzięcie cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno zawodników jak i gorąco dopingujących kibiców. Aktualną tabelę rozgrywek wraz z najlepszymi strzelcami i prezentacją drużyn możemy śledzić na stronie internetowej naszej gminy - www.lubianka.pl. Przypominamy, że w rozgrywkach uczestniczą -  Bierzgłowo, Biskupice, Brąchnowo, Dębiny, Pigżę (2 zespoły), Przeczno i Warszewice. Mecze odbywają się w hali w Brąchnowie w soboty w godz. 15.00-19.00. Na prowadzeniu po trzech kolejkach z kompletem zwycięstw znajdują się drużyny Pigży I i Brąchnowa, a listę najlepszych strzelców z 23 bramkami otwiera Kamil Klejbach. Pozostałe kolejki odbędą się 19 stycznia oraz 16 i 23 lutego. Zapraszamy do kibicowania.

Klub piłkarski Bach zaprasza do szkółki

   10 stycznia w sali gimnastycznej w Brąchnowie oficjalnie zostały zainaugurowane treningi w szkółce piłkarskiej działającej przy klubie Bach. Łącznie w trzech grupach wiekowych ćwiczyło 56 dzieci. Zajęcia odbywają się pod okiem znakomitego trenera i pedagoga – Roberta Wiśniewskiego, który obecnie prowadzi m. in.  II ligowy klub futsalowy Marwit Zławieś Wielka. Treningi odbywają się w czwartki – godz. 17.00 - 18.00 (klasy 0, I i II); godz. 18.00 – 19.15 (klasy III i IV); godz. 19.15 – 20.30 (klasy V i VI) oraz w poniedziałki – godz. 18.00 – 19.15 (klasy III i IV); godz. 19.15 – 20.30 (klasy V i VI). Jeśli grasz w piłkę nożną, przyjdź do nas już na następne zajęcia.  Szczegółowych informacji udziela Roman Blachowski pod nr tel.693 281 430.

Pozostałe do rozegrania imprezy sportowe organizowane przez Centrum Kultury w Łubiance w sezonie halowym 2007/2008

20 stycznia – Mistrzostwa Gminy w Siatkówce (mężczyźni)    - godz. 13.00; sala gimnastyczna Gimnazjum w Brąchnowie;

27 stycznia - Mistrzostwa Gminy w Siatkówce (kobiety)         – godz. 13.00; sala gimnastyczna Gimnazjum w Brąchnowie;

17 luty - Mistrzostwa Gminy w Koszykówce (mężczyźni)      – godz. 13.00; sala gimnastyczna Gimnazjum w Brąchnowie;

24 luty – Gminny Turniej Futsala (kobiety) – godz. 13.00; sala gimnastyczna Gimnazjum w Brąchnowie;

2 marca – Otwarte Mistrzostwa Gminy Łubianka w Tenisie Stołowym (udział biorą zawodnicy z całego Województwa Kujawsko-Pomorskiego) - godz. 10.00; sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Pigży;

9 marca – Mistrzostwa Gminy Łubianka w Futsalu 35+ (udział biorą zawodnicy 35 letni i starsi, o udziale decyduje rok urodzenia) – godz. 13.00 – sala gimnastyczna Gimnazjum w Brąchnowie;

16 marca – Mistrzostwa Gminy Łubianka w Futsalu; sala gimnastyczna Gimnazjum w Brąchnowie;

Uwaga: Wszystkie zawody z wyjątkiem Otwartych Mistrzostw w Tenisie Stołowym przeznaczone są dla mieszkańców gminy Łubianka. W turniejach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu imprezy ukończyły 16 lat (wyjątek stanowi osobista zgoda na udział i obecność rodzica lub prawnego opiekuna  w trakcie zawodów). Turnieje dla oldboyów przeznaczone są dla zawodników urodzonych  w 1973 roku i starszych. W razie jakichkolwiek wątpliwości (dotyczących wieku lub miejsca zamieszkania) uczestnicy będą proszeni o okazanie dowodu tożsamości (dowód osobisty lub w przypadku osób nieletnich legitymacja szkolna). W celu optymalnego przygotowania turniejów zgłoszenia będą przyjmowane do ostatniego wtorku przed imprezą. Szczegółowe regulaminy dostępne będą w Centrum Kultury w Łubiance na 2 tygodnie przed zawodami. Uczestników obowiązuje strój sportowy i czyste halowe obuwie sportowe.

Sport dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów

   Zapraszamy do udziału w Lidze Zimowej Futsala drużyny pięcioosobowe złożone z uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Zawody odbywają się w sali gimnastycznej Gimnazjum w Brąchnowie. II kolejka - 29 styczeń 2008 w godz. 9.00 – 12.00 szkoła podstawowa, 12.00 – 15.00 gimnazjum; III kolejka i finał – 8 luty 2008 w godz. 9.00 – 12.00 szkoła podstawowa, 12.00 - 15.00 gimnazjum.

drukuj (Liga Futsala 2007/2008)

 • autor: Paweł Puczkarski
Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych służy pomocą w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00

drukuj (Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc)

Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą

informuje, że mieszkańcy gminy Łubianka mogą zgłaszać się w sprawie porad dot. profilaktyki i leczenia cukrzycy oraz wsparcia w postaci glukometrów do pana Bogdana Tercjaka pod nr tel. 0697-534-017

drukuj (Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą)

WYDAWCA:
Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl 
http://www.lubianka.pl
http://www.bip.lubianka.lo.p

drukuj (WYDAWCA:)

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️