Informator Gminny - Nr 13/2007 (164)

 • -

Jest taka noc, na którą człowiek czeka i za którą tęskni. Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, gdy wszyscy obecni gromadzą się przy wspólnym stole, gdy gasną spory, znika nienawiść… Wieczór, gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia…To noc wyjątkowa…Jedyna… Niepowtarzalna…Noc Bożego Narodzenia. 

     Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego składamy mieszkańcom gminy Łubianka życzenia rodzinnego szczęścia, wzajemnej ludzkiej życzliwości oraz sukcesów w sprawach zawodowych. Składamy także życzenia zdrowego i pomyślnego Nowego Roku.

Przewodniczący Rady Gminy              Wójt Gminy

     Zbigniew Cywiński                        Jerzy Zająkała

 

DZIEŃ PAPIESKI W NASZEJ GMINIE

W maju 2006 r.  Rada Gminy Łubianka przyjęła Deklarację w sprawie honorowania osoby i dokonań Jana Pawła II. Jednomyślnie została przyjęta uchwała zawierająca między innymi deklarację corocznego organizowania Dnia Jana Pawła II w rocznicę nadania Ojcu Świętemu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Łubianka czyli w dniu 17 grudnia. 

W ramach Obchodów Dnia Papieskiego w Gminie Łubianka złożono kwiaty pod tablicą poświęconą Janowi Pawłowi II przed Urzędem Gminy, następnie odprawiona została  Msza Święta w kościele w Bierzgłowie. Całość zamknęła uroczystość oficjalna w Centrum Kultury w Łubiance, którą rozpoczął Wójt Gminy Łubianka Jerzy Zająkała, następnie prezentację słowno – muzyczną przygotowaną przez uczniów Zespołu Szkół w Łubiance pod kierunkiem pani Jolanty Wilińskiej – Józefkowicz poprzedził pięknym odczytem na temat poezji Jana Pawła II Dyrektor Z. S. w Łubiance Jacek Żebrowski. Uroczystości towarzyszyła również wystawa poświęcona osobie Jania Pawla II przygotowana przez Gminną Bibliotekę, a całość zakończono słodkim poczęstunkiem.

komentarze (0) (DZIEŃ PAPIESKI W NASZEJ GMINIE)

 • autor: Anna Soczyńska
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Grzegorz Lewandowski
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – SŁOWEM, OBRAZEM, PIOSENKĄ C.D.

Kaplica Zamkowa popołudniem 10 listopada rozbrzmiewała śpiewem i dźwiękami muzyki. O godz. 15.00 rozpoczął się IV Festiwal Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko”. Uroczystość uświetnili m.in: Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego P. Całbecki, Wicestarosta Toruński D. Meller, Wójt Gminy Łubianka J. Zająkała, Przewodniczący Rady Gminy Łubianka Z. Cywiński, Wójt Gminy Chełmża J. Czarnecki, Wizytator Kuratorium Oświaty D. Zagórski, członek zarządu Fundacji „Ziemia Gotyku” M. Epa, koordynator gminny Fundacji „Ziemia Gotyku” A. Filus, przewodnicząca Rady Rodziców ZS w Łubiance M. Malec, kombatanci: B. Burdach z małżonką oraz R. Urbanowski, nauczyciel historii w ZS nr 2 w Toruniu J. Zywert, sołtysi, przedstawicielki KGW oraz inni zaproszeni goście. W festiwalu wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów należących do gmin Fundacji „Ziemia Gotyku”: (Papowo Biskupie, Chełmża, Łysomice i Łubianka). Prezentacje muzyczne oceniało jury w składzie: M. Cynk - Mikołajewska - kompozytorka toruńska, nauczyciel w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu, A. Soroka - nauczyciel fortepianu i przedmiotów muzycznych, A. Seweryn - nauczyciel muzyki w Gimnazjum nr 3 i SP nr 5 w Toruniu. Część konkursowa zakończyła się ,,Spotkaniem pokoleń” z kombatantami, prezentacją najlepszych prac literackich konkursu ,,Ważne daty w życiu mojego narodu” oraz wręczeniem pucharów ( za zajęcie I miejsca) i nagród.

 Oto jak przedstawiały się wyniki: kategoria 7 – 9 lat: 1. N. Majewska (SP Kończewice), 2. N. Dynasińska, N. Murawska, M. Żebrowska, A. Basa (SP Wybcz), 3. K. Kowalska, E. Mokijewska, M. Obczyński, M. Blumkowski (SP Pigża); kategoria 10 – 12 lat: 1. A/>. Kępski, K. Pawlik, C. Zielińska  (SP Warszewice), 2. K. i A. Holka, A. i A. Karpińskie (SP Dubiello), 3. J. Jankowska, M. Ciesińska, N. Dulska, J. Rybińska (SP Świerczynki); kategoria 13 – 15 lat: 1. M/>. Urbanowska, D. Tomczak, M. Bąk (Gim. Łysomice), 2. K. Drozdowska, K. Trędewicz, K. Przekwas, M. Walter (Gim. Łubianka, 3. K. Wiśniewska, S. Zimecka, Z. Sadecka, A. Kalinowska (Gimn. Papowo Biskupie). Nagrodę Starostwa Powiatowego otrzymał A. Kortas z SP w Warszewicach oraz grupa muzyczna z Gimn. w Papowie Biskupim. Nagrodę specjalną dzieciom z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Głuchowie wręczył Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego P. Całbecki. Nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez Urząd Marszałkowski, Fundację „Ziemia Gotyku” oraz firmę „F.H.U. Socha” z Wybcza. Organizatorzy dziękują Fundacji „Ziemia Gotyku” za sfinansowanie całej uroczystości oraz wszystkim, którzy przyczynili się do jej zorganizowania i przeprowadzenia.

komentarze (0) (ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – SŁOWEM, OBRAZEM, PIOSENKĄ C.D.)

 • autor: T. Głębocka, H. Jaworska, G. Plaskiewicz, M. Wiatr, E. Zglinicka
LESZEK ŚLIWIŃSKI WICEMISTRZEM POWIATU TORUŃSKIEGO

W dniu 22 listopada 2007r. na terenie wszystkich powiatów województwa kujawsko-pomorskiego odbyły się eliminacje, tj. I etap XVII Olimpiady Wiedzy Rolniczej organizowanej przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie przy współudziale Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej oraz Urzędów Gmin. Tegoroczne eliminacje w powiecie toruńskim odbyły się w Łubiance w sali miejscowego Centrum Kultury. Bezpośrednim organizatorem był Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Toruniu z/s w Chełmży, a w komisji zasiadł m.in. rolnik z Dębin – P. Rzepka, jako reprezentant K-P Izby Rolniczej. Władze Gminy Łubianka reprezentowane były przez panią wicewójt M. Plejer-Rozwadowską oraz przewodniczącego Rady Gminy Z. Cywińskiego. Do eliminacji przystąpiła rekordowa w 8-letniej historii tych zawodów liczba uczestników, tzn. 36 rolników z 7 gmin: Chełmża, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka. Ich zadaniem było udzielenie jak największej ilości poprawnych odpowiedzi w teście ze znajomości produkcji roślinnej, chowu i hodowli zwierząt, ekonomiki rolnictwa i in. Najlepsi okazali się: 1. Anna Adamkiewicz (Grębocin, gm. Lubicz); 2. Leszek Śliwiński (Wymysłowo, gm. Łubianka); 3. Piotr Pawlikowski (Łążyn, gm. Zławieś Wlk.). W pierwszej ,,10” z terenu gminy znaleźli się jeszcze Leszek Wróbel (Wybcz), Arkadiusz Ernest (Biskupice), Piotr Kowalski i Sławomir Pierzchalski (obaj Brąchnowo). Awans do finału wojewódzkiego zgodnie z regulaminem wywalczyła tylko zwyciężczyni, wszyscy zaś uczestnicy otrzymali nagrody i upominki rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Po części konkursowej uczestnicy i goście olimpijskich eliminacji, wzorem naszych Konkursów Wiedzy Rolniczej, podjęci zostali przez Gminę Łubianka smacznym obiadem przygotowanym przez niezawodne panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Łubiance.

Finał Wojewódzki OWR rozgrywany był 7 grudnia br. z udziałem mistrzów 19 powiatów województwa w Aleksandrowie Kuj. Reprezentantka naszego powiatu nie zakwalifikowała się do ścisłego finału ustnego (5 uczestników), który obserwowała, m.in. grupa młodych rolników z naszej gminy. Ostateczne rezultaty to: 1. Andrzej Kempski (Pścininek, pow. Radziejów Kuj.); 2. Arkadiusz Głowacki (Pniewy, pow. Żnin);, 3. Edmund Smaga (Sielec, pow. Inowrocław).

komentarze (0) (LESZEK ŚLIWIŃSKI WICEMISTRZEM POWIATU TORUŃSKIEGO )

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Uwaga, ptasia grypa !!!

   Ze względu na wystąpienie w kilku fermach drobiu w województwie mazowieckim (później również u dzikich ptaków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego) ognisk ptasiej grypy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał w dniu 1 grudnia 2007 r. Rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków. Zgodnie z nim na terytorium R P wprowadzono zakaz:

·          organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywych ptaków,

·          przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia żywych ptaków na targowiskach,

·          utrzymywania kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw na otwartej przestrzeni,

·          pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki

oraz wprowadzono nakaz odizolowania kaczek i gęsi od innych gatunków drobiu.

Dopłaty do materiału siewnego i sadzeniakowego

   Agencja Rynku Rolnego – Oddział Terenowy                       w Bydgoszczy, przyjmuje wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału kategorii elitarny lub kwalifikowany. Za materiał siewny lub sadzeniakowy zakupiony w okresie od 1 lipca do 30 listopada br. wnioski o przyznanie dopłaty można składać od 1 grudnia 2007 do 15 lutego 2008 r. W przypadku materiału zbóż jarych, roślin strączkowych i sadzeniaków ziemniaków zakupionych w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2008 wnioski przyjmowane będą od 15 kwietnia do 15 czerwca 2008 r. Jako załącznik wymagany jest oryginał faktury zakupu lub jej kserokopia poświadczona przez notariusza. Druki w/w wniosków są dostępne, m.in. w UG w Łubiance (Referat Rolnictwa).

Szkolenie rolników w Biskupicach

W dniach 14 i 15 oraz 25 i 26 stycznia 2008 r. K-P Izba Rolnicza organizuje szkolenie dla rolników naszej gminy nt. „Spełnienie standardów w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich oraz ochronie środowiska w aspekcie ubiegania się o dopłaty bezpośrednie”. Szkolenie obejmuje ważne i aktualne zagadnienia dotyczące prawidłowego funkcjonowania gospodarstw rolnych. W pierwszych trzech dniach szkolenia odbędą się wykłady z zakresu dobrostanu i rejestracji zwierząt oraz wymogów prawa paszowego, ochrony środowiska, a także dotyczące zasad Dobrych Praktyk Rolniczych i pozyskiwania środków finansowych na rozwój gospodarstw rolnych w ramach PROW na lata 2007-2013. Czwarty dzień szkolenia poświęcony będzie na zajęcia praktyczne w przykładowym gospodarstwie rolnym. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Zapisy w UG w Łubiance (Referat Rolnictwa).

XIII Konkurs Wiedzy Rolniczej w Łubiance

W dniu 16 stycznia 2008 r. (środa) w Centrum Kultury w Łubiance przeprowadzony zostanie XIII Konkurs Wiedzy Rolniczej. Organizatorem jest Referat Rolnictwa OŚiBP przy współudziale K-PODR w Minikowie. Prawo startu mają osoby spełniające następujące  warunki: mieszkają na terenie gminy Łubianka; są właścicielami gospodarstw rolnych lub gospodarują wraz z rodzicami lub innymi członkami rodziny nie będąc właścicielami gospodarstwa, lecz jednocześnie nie pracują zarobkowo na pełnym etacie poza gospodarstwem rolnym. Startować można w 3 kategoriach: indywidualnej, zespołowej (min. 3 reprezentantów z sołectwa) i młodzieżowej (do 28 lat). Eliminacje pisemne (test) rozpoczną się o godz. 11.00, a finał ustny - z udziałem zaproszonych gości i publiczności - o godz. 13.00. Rolników zapraszamy do udziału a firmy i przedsiębiorstwa do ufundowania nagród. Zgłoszenia i informacje: UG w Łubiance pokój nr 5, tel. 0-56 678 82 17 w. 40 (Referat Rolnictwa) lub tel. kom. 508 221 398.

komentarze (0) (INFORMACJE DLA ROLNIKÓW)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
KONKURS… KONKURS…KONKURS…

Fundacja Nasza Ziemia ogłosiła konkurs grantowy „Sprzątanie Świata” dla szkół, przedszkoli i organizacji pozarządowych na projekty z zakresu gospodarki odpadami. Celem konkursu jest zainicjowanie działań edukacyjnych dotyczących gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki i recyklingu. Kategoria w tegorocznej edycji to zagospodarowanie tworzyw sztucznych. Dofinansowanie mogą otrzymać działania rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 września 2007 r. i trwające nie dłużej niż do 10 czerwca 2008 r. Wnioski można przesyłać do 15 stycznia 2008r. Więcej informacji na stronie: http://www.sprzatanie swiata-polska.pl/konkurs_grantowy/

50–lecie Unii Europejskiej - ,,50 lat razem w różnorodności” jest zaś tematem konkursu zainaugurowanego przez European Schoolnet, we współpracy z Muzeum Europy. Skierowany jest do uczniów w wieku 14-20 lat (zespół min. 10, max. 20 osób), którzy mają do wykonania dwa zadania: literackie (esej – max. 500 słów w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim lub holenderskim) i plastyczne (przygotowanie kompozycji wirtualnej – prezentacja multimedialna, klip wideo, plakat lub fotomontaż. Termin nadsyłania prac mija 31 grudnia 2007 r. Zwycięskie drużyny wyjadą do Brukseli. Szczegółowe informacje są dostępne na http://www.50years.eun.org/ww/ pl/pub/50years/info/launch.htm lub u koordynatora e-mail: michaldylag@onet.pl.

komentarze (0) (KONKURS… KONKURS…KONKURS…)

NIE TAKI KOMPUTER STRASZNY

W styczniu 2008 roku w Zespole Szkół w Łubiance, w ramach pilotażowego programu LEADER+ odbędzie się kontynuacja bezpłatnych szkoleń z zakresu podstawowej obsługi komputera (10 godz). Organizatorem szkolenia jest LGD Fundacja „Ziemia Gotyku” i Gmina Łubianka. Liczba miejsc jest ograniczona.  Zapisy przyjmuje A. Filus tel: 56-678-82-18.

komentarze (0) (NIE TAKI KOMPUTER STRASZNY )

 • autor: Anna Filus
Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

XI  Bieg Niepodległości

   W święto narodowe 11-go listopada Gmina Łubianka już po raz jedenasty gościła entuzjastów biegów długodystansowych. Na starcie biegu głównego stanęło 272 zawodniczek i zawodników z całej Polski. 11 kilometrowa trasa biegła od Urzędu Gminy w Łubiance przez Bierzgłowo, Zamek Bierzgłowski, Leszcz z metą w Pigży na bieżni tartanowej stadionu lekkoatletycznego.  Biegowi głównemu towarzyszyły biegi dziecięce i młodzieżowe. Łącznie w biegu głównym i w biegach dziecięcych wzięło udział około 450 zawodników. W kategorii generalnej zwyciężył Błażej Brzeziński z BKS Bydgoszcz z rewelacyjnym czasem 34,11; drugi był Marek Wojtas z Tucholi (34,31) a trzeci Tomasz Drąg (35,07) - trener i zawodnik Klubu Maratońskiego „Truchcik” w Łubiance. Wśród pań najlepszą okazała się Agnieszka Lewandowska z LKS Promień Kowalewo Pomorskie przybiegła w czasie 43,05; druga była Anna Arseniuk z klubu Torec Toruń, a miejsce trzecie zajęła Ewa Kowalska, również  Torec Toruń. Kategorie wiekowe w biegu głównym 16 – 19 lat: 1. B. Wiligalski z KM Łubianka, 2. M/>. Banaszek z KM Łubianka, 3. A/>. Zawadzki z Zawiszy Bydgoszcz; 20 – 29 lat: 1. B. Brzeziński z BKS Bydgoszcz, 2. P.Będkowski z AMD NTT System Toruń, 3. T. Pokorniecki z Maratonypolskie Team; 30 – 39 lat: 1. M/>. Wojtas z Tucholi, 2. T. Drąg z KM Łubianka, 3. M/>. Trzeciak z KM Łubianka; 40 – 49 lat: 1. P. Szymański z KM Łubianka, 2. C/>. Radowski z TKKF Kolejarz Bydgoszcz, 3. K. Sobieraj z LKS Start Brzozówka; 50 – 59 lat: 1. J Wieliński z Gdańska, 2. R. Przybyszewski z Torunia, 3. R. Dembkowski z Murzynka Toruń; 60 lat i więcej: 1. S. Kamiński z TKKF Rekreacja Toruń, 2. H. Witt z Torunia, 3. R. Ropiak z Kurpi Myszyniec. Wśród mieszkańców gminy nie miał sobie równych Mariusz Trzeciak z Pigży - zwyciężył w czasie 38,16; drugi był Bartosz Wiligalski z Pigży, trzeci Zbigniew Ordon z Łubianki. Najlepszą wśród pań była Wioletta Sałach z Pigży. Drużynowo bezapelacyjnie wygrali biegacze KM „Truchcik” Łubianka przed zawodnikami Huragana Braniewo i TKKF Kolejarz Bydgoszcz. Klasyfikacja w biegach dziecięcych i młodzieżowych: kategoria wiekowa do lat 6 dystans 200m - chłopcy: 1. P. Brzoska 2. K. Kołodziejewski 3. M/>. Wróblewski; dziewczynki: 1. P. Trzeciak 2. E. Brett 3. P. Lipska; kategoria wiekowa 7-9 lat dystans 400m - chłopcy: 1. Ł. Gładkowski 2. Sz. Brzoska 3. M/>. Blunkowski; dziewczynki:1. P. Szmelter 2. P. Klosińska 3. S. Buczkowska; kategoria wiekowa 10-12  lat dystans 800m - chłopcy: 1. R. Poczwardowski 2. K. Brzoska 3. D. Olech; dziewczęta: 1. M/>. Kłosińska 2. A/>. Stankiewicz 3. M/>. Pawlak; kategoria wiekowa 13-16 lat dystans 2km - chłopcy: 1. J. Ossowski 2. M/>. Goleniewski 3. A/>. Janiszewski; dziewczęta: 1. A/>. Nowicka 2. A/>. Manerowska 3. M/>. Łęgowska; Wszyscy biegacze zostali nagrodzeni pamiątkowymi unikatowymi medalami, mieli także możliwość wylosowania atrakcyjnych nagród rzeczowych. Najlepsi zostali uhonorowani pamiątkowymi pucharami i wartościowymi nagrodami. Wszystkie atrakcje i wspaniałe nagrody możliwe były głównie dzięki hojności sponsorów, za którą serdecznie dziękujemy.

Liga Futsala 2007/2008

   1 i 8 grudnia rozegrano dwie pierwsze kolejki Ligi Futsala 2007/2008. W rozgrywkach uczestniczą drużyny reprezentujące Bierzgłowo, Biskupice, Brąchnowo, Dębiny, Pigżę (2 zespoły), Przeczno i Warszewice – łącznie ok. 100 zawodników. Mecze odbywają się w hali w Brąchnowie w soboty od godz. 15.00 do 19.00. Na prowadzeniu, po dwóch rundach z kompletem zwycięstw znajdują się drużyny Pigża I i Brąchnowo a najlepszym strzelcem jest Kamil Klejbach (16 bramek). Następna kolejka w dniu 5 stycznia zapowiada się szczególnie interesująco: o godz. 15.00 Dębiny – Brąchnowo; 16.00 Biskupice – Przeczno;  17.00 Pigża Old Boys – Bierzgłowo i  18.00 Warszewice – Pigża I. Pozostałe spotkania -12 i 19 stycznia oraz 16 i 23 lutego. Tabela oraz najlepsi strzelcy są na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej gminy Łubianka. Zapraszamy do kibicowania.

Szkółka piłkarska

   Na terenie gminy powstał Klub Piłkarski „Bach”, który będzie zajmował się szkoleniem dzieci, a przy nim powstanie profesjonalna szkółka piłkarska, której zawodnicy regularne treningi (2 razy w tygodniu) rozpoczną w drugim tygodniu stycznia 2008 roku. Przewidziane są trzy grupy dzieci: klasy I-II,  III-IV oraz V-VI. Zajęcia odbywać się będą pod okiem znakomitego trenera i pedagoga – Roberta Wiśniewskiego. Treningi do marca odbywać się będą w hali Gimnazjum w Brąchnowie, od kwietnia na otwartym boisku. Jeśli jesteś uczniem klas I-VI szkoły podstawowej a twoim idolem jest Ronaldinho i Smolarek przyjdź do nas masz szanse spróbować i może kiedyś być taki jak oni. Szczegółowych informacji udziela pan R. Blachowski pod nr tel:693 281 430.

Kalendarz imprez sportowych organizowanych przez Centrum Kultury w Łubiance w sezonie halowym 2007/2008

13 stycznia - Mistrzostwa Gminy Łubianka w Siatkówce 35+ (udział biorą zawodnicy 35- letni i starsi ,w drużynie min. 2 panie) - godz. 13.00 sala gimnastyczna Gimnazjum w Brąchnowie;

20 stycznia – Mistrzostwa Gminy w Siatkówce (mężczyźni) - godz. 13.00; sala gimnastyczna Gimnazjum w Brąchnowie;

27 stycznia - Mistrzostwa Gminy w Siatkówce (kobiety) – godz. 13.00; sala gimnastyczna Gimnazjum w Brąchnowie;

17 luty - Mistrzostwa Gminy w Koszykówce (mężczyźni) – godz. 13.00; sala gimnastyczna Gimnazjum w Brąchnowie;

24 luty – Gminny Turniej Futsala (kobiety) – godz. 13.00; sala gimnastyczna Gimnazjum w Brąchnowie;

2 marca – Otwarte Mistrzostwa Gminy Łubianka w Tenisie Stołowym (dla zawodników z całego woj. Kujawsko-Pomorskiego) - godz. 10.00; sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Pigży;

9 marca – Mistrzostwa Gminy Łubianka w Futsalu 35+ (udział biorą zawodnicy 35- letni i starsi,  decyduje rok urodzenia) – godz. 13.00 – sala gimnastyczna Gimnazjum w Brąchnowie;

Uwaga: Wszystkie zawody z wyjątkiem Otwartych Mistrzostw w Tenisie Stołowym przeznaczone są dla mieszkańców gm. Łubianka. W turniejach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu imprezy ukończyły 16 lat (wyjątek stanowi osobista zgoda na udział i obecność rodzica lub prawnego opiekuna  w trakcie zawodów). Turnieje dla oldboyów przeznaczone są dla zawodników urodzonych w 1973 roku i starszych. W razie jakichkolwiek wątpliwości (dotyczących wieku lub miejsca zamieszkania) uczestnicy będą proszeni o okazanie dowodu tożsamości (dowód osobisty lub w przypadku osób nieletnich legitymacja szkolna). Zgłoszenia będą przyjmowane do ostatniego wtorku przed imprezą. Szczegółowe regulaminy dostępne będą w Centrum Kultury w Łubiance na 2 tygodnie przed zawodami. Uczestników obowiązuje strój sportowy i czyste halowe obuwie sportowe.

Sport dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów –Liga Zimowa Futsala

    Pamiętając jak wielkim zainteresowaniem cieszyła się Liga Wakacyjna Futsla (halowej piłki nożnej)  postanowiliśmy zorganizować podobne zawody w sezonie zimowym. Zapraszamy do udziału w Lidze Zimowej drużyny pięcioosobowe, złożone z uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Zawody odbywać się będą w sali gimnastycznej Gimnazjum w Brąchnowie w godz. 9.00 – 12.00 -  szkoła podstawowa; 12.00 - 15.00 - gimnazjum. Terminy rozgrywek: I kolejka -  28.12. 2007r; II kolejka – 29.01. 2008r; III kolejka i finał – 8 luty 2008r.              

komentarze (0) (Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI)

 • autor: Paweł Puczkarski
Zmagania z ortografią

   Dnia 07.11.2007 r. w Pluskowęsach odbył się  powiatowy konkurs ortograficzny „O pióro starosty toruńskiego”, adresowany do uczniów III klas gimnazjów z terenu powiatu toruńskiego. Naszą Bibliotekę reprezentowały następujące osoby: P. Wikariak z Gimnazjum w Łubiance oraz A. Matłosz i A. Sobański z Gimnazjum w Brąchnowie. Po ciężkich zmaganiach z ortografią wyłoniono zwycięzców. Nasz uczestnik Adrian Sobański zajął III miejsce. Gratulacje!

Dwunaste spotkanie przy choince

   Już od wielu lat spotykamy się przy Gminnej Choince, aby wspólnie radować się z nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Uroczyste spotkanie odbędzie się w niedzielę 23 grudnia o godz. 16.00 przed Urzędem Gminy w Łubiance. Zapraszamy na wspólne wysłuchanie Ewangelii zwiastującej narodzenie Jezusa Chrystusa oraz  uroczyste zapalenie lampek choinkowych. Pojawi się również św. Mikołaj, który dla grzecznych dzieci przyniesie prezenty. Podobnie jak w poprzednich latach będziemy gościć harcerzy ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej ze światełkiem zapalonym w Bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Prosimy o przyniesienie ze sobą lampionów, by móc zabrać ten szczególny ogień ze sobą do domów. Serdecznie zapraszamy!

Przegląd przedstawień Bożonarodzeniowych

   Przegląd inscenizacji o tematyce bożonarodzeniowej odbędzie się 11 stycznia o godz. 9.30 w sali widowiskowej w Biskupicach. Uczestnicy przeglądu zaprezentują publiczności sceny z życia Świętej Rodziny, a także przedstawienia „luźno” nawiązujące do tematyki i motywów związanych z Bożym Narodzeniem. Na te wydarzenia kulturalne zapraszamy nie tylko dzieci i młodzież, lecz również dorosłych mieszkańców gminy chcących obejrzeć młodych aktorów ze szkół podstawowych i gimnazjów.

VI Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny

   Już szósty rok z rzędu organizujemy Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny. Tym razem tematem będzie gwiazda betlejemska. Jury będzie zwracało uwagę na oryginalność kompozycji, brak elementów gotowych, estetykę wykonania i wykorzystanie materiałów naturalnych. Konkurs odbędzie się w sześciu kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne i klasa 0, klasy 1 – 3 szkoły podstawowej, klasy 4-6 szkoły podstawowej, 1 – 3 gimnazjum, niepełnosprawni, dorośli. Termin zgłaszania prac do 19 grudnia. Ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem nagród nastąpi na spotkaniu przy „ Gminnej Choince”. Prace zgłoszone do konkursu zostaną wystawione w Gminnej Bibliotece w Łubiance.

komentarze (0) (Zmagania z ortografią)

 • autor: Danka Lewandowska
Szachy w Łubiance

4 listopada rozpoczął się  kolejny sezon 2007/2008 rozgrywek ligi szachowej  klasy A województwa kujawsko-pomorskiego.  Z Łubianki do rozgrywek przystąpiły dwa zespoły pod patronatem Centrum Kultury. Skład  pierwszej drużyny to: G. Rabęda (kapitan), W. Piórkowski, M. Kowal, K. Noworacki, J. Gałat. Druga drużyna występuje w składzie: G. Dwojacki (kapitan), A. Godlewski, W. Żyłkowski, K. Dwojacki, J. Dwojacki i M. Dwojacka. Każdy nowy sezon drużyny rozpoczynają z planem poprawienia miejsca w końcowej klasyfikacji generalnej i jak do tej pory jest on skutecznie realizowany. Co wtorek o godzinie 18.00 rozgrywany jest turniej gminny w szachach szybkich (15minut). Liderem rozgrywek jest obecnie nasz najlepszy zawodnik –siedemnastolatek  Kajetan Noworacki z Brąchnowa, który jako pierwszy w gminie osiągnął kategorię szachową powyżej 1900. Jako koledzy z klubu „trzymamy kciuki” za Kajetana, aby osiągnął kategorię 2000, bo to już oznacza wejście do elity szachowej, a co za tym idzie gwarantuje również kolejne sukcesy drużynowe.  Zapraszamy sympatyków szachów do Centrum Kultury. Warto zobaczyć, jak wyglądają profesjonalne zawody szachowe, no i oczywiście pokibicować naszym zawodnikom.

komentarze (0) (Szachy w Łubiance)

 • autor: Wiesław Żyłkowski
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA NA TERENIE GMINY

Pan Wojciech Walter poinformował nas o otwarciu nowego salonu fryzjerskiego ,,Crazy”, który mieści się w Łubiance, ul.Toruńska 97  (przy Ośrodku Zdrowia). Czynne 9.00-18.00.

komentarze (0) (DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA NA TERENIE GMINY)

Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych służy pomocą w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00

komentarze (0) (Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!)

Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą
informuje, że mieszkańcy gminy Łubianka mogą zgłaszać się w sprawie porad dot. profilaktyki i leczenia cukrzycy oraz wsparcia w postaci glukometrów do pana Bogdana Tercjaka pod nr tel. 0697-534-017

komentarze (0) (Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą)

WYDAWCA:
Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl 
http://www.lubianka.pl
http://www.bip.lubianka.lo.pl

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️