Informator Gminny - Nr 12/2007 (163)

           „Świat bez sztuki naraża się na to,

                            że będzie światem zamkniętym na miłość”

   Jan Paweł II

drukuj ()

NAJWIĘKSZA INWESTYCJA W HISTORII GMINY

   Z wielką radością informujemy, że samorząd województwa obecnej kadencji umieścił inwestycję o nazwie przebudowa drogi wojewódzkiej nr 553 (na odcinku Toruń – Wybcz)         w planie inwestycyjnym województwa kujawsko – pomorskiego. Zatem wieloletnie zabiegi władz naszej gminy    o zmodernizowanie tej drogi zostały wreszcie wysłuchane,       a bardzo ważna dla nas inwestycja umieszczona w planie wojewódzkim. Bardzo cieszy gospodarskie i odpowiedzialne podejście do tej sprawy Zarządu Województwa z Panem Marszałkiem Piotrem Całbeckim na czele. Poprzedni włodarze województwa nie mogli (albo nie chcieli) poradzić sobie z tą sprawa przez 8 lat, a obecny samorząd potrzebował na to niespełna rok. W końcowej fazie znajduje się  postępowanie przetargowe. Złożone oferty wykonawców mieszczą się          w zaplanowanym limicie finansowym stąd jest obecnie pewne, że inwestycja zostanie wykonana. Jej zakres przewiduje kompletną modernizację drogi na odcinku od Barbarki do Wybcza poprzez:

·          poszerzenie drogi do 6 m, a w Łubiance w okolicach chodników do 7 m,

·          umocnienie poboczy i rowów przydrożnych

·          nową nawierzchnię asfaltową na całym odcinku drogi,

·          przebudowę skrzyżowań w Łubiance (ul. Toruńskiej z ul. Zamkową oraz ul. Bydgoską) poprzez m.in. dodanie trzeciego pasa ruchu (tzw. lewoskręty),

·          budowę chodników w Łubiance od skrzyżowania z ul. Bydgoską w kierunku Torunia po prawej stronie na długości ok. 2 km. i po lewej stronie na długości ok. 1 km.,

·          budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Toruńskiej w Łubiance,

·          budowę zatok autobusowych,

·          budowę tzw. azyli, urządzeń zwiększających bezpieczeństwo na drodze w miejscach szczególnych zagrożeń,

·          zakończenie inwestycji do 30 listopada 2008 r.

   Gmina Łubianka uczestniczy w tej inwestycji nie tylko jako konsultant zakresu i jakości zamierzonych prac lecz także jako uczestnik finansowy. W projekcie budżetu gminy na rok 2008 zostały zabezpieczone środki w wysokości ponad 600.000 zł. jako część kosztów budowy kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód do rowu melioracyjnego.

   Termin rozpoczęcia inwestycji jest zależny od warunków pogodowych.  Jeżeli  zima   nie  będzie  zbyt  sroga  może  ono nastąpić jeszcze tej zimy. Wszystko wskazuje na to, że wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  z Torunia.

   Wspólnota samorządowa gminy Łubianka wyraża serdeczne podziękowanie samorządowi województwa kujawsko – pomorskiego za dostrzeżenie potrzeby podjęcia tej inwestycji oraz sprawne jej przygotowanie i wdrożenie.

komentarze (0) (NAJWIĘKSZA INWESTYCJA W HISTORII GMINY)

drukuj (NAJWIĘKSZA INWESTYCJA W HISTORII GMINY)

 • autor: Jerzy Zająkała
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

   W połowie bieżącego roku wójt Jerzy Zająkała przedstawił Burmistrzowi włoskiej gminy Candela (czytaj Kandela) propozycję współpracy partnerskiej pomiędzy gminami Łubianka i Candela. Burmistrz tej gminy p. Savino Antonio Santarella, podobnie jak Wójt Jerzy Zająkała, jest członkiem Komitetu Regionów Unii Europejskiej w Brukseli i działa w ramach grupy politycznej Unia na Rzecz Europy Ojczyzn (UEN-EA). Propozycja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem. Podczas pobytu Wójta J. Zająkały we wrześniu we Włoszech, gdzie z ramienia Komitetu Regionów przewodniczył seminarium w Viterbo k/Rzymu, złożył on wizytę w Candela, aby zapoznać się z gminą i jej mieszkańcami. Został tam bardzo ciepło przyjęty zarówno przez urzędników samorządowych jak i przez mieszkańców. Na zaproszenie Burmistrza uczestniczył w uroczystej kolacji z udziałem Radnych Rady Gminy Candela. W czasie dwudniowej wizyty spotkał się z miejscową polonią (ok. 30 Polaków), zwiedził gminę wizytując urząd gminy, modernizowaną szkołę podstawową, nowoczesną elektrownię oraz największą na świecie szklarniową uprawę anturium (26 ha/> powierzchni cieplarni). Producent anturium prowadzi również uprawę róż (ok. 60 ha/> powierzchni cieplarni). Gmina Candela ma ok. 100 km/> 2 powierzchni (nasza gmina ma 84,6 km2) a zamieszkuje ją niespełna 3.000 mieszkańców (nasza gmina liczy 6.000 mieszkańców). Znajduje się na południu Włoch, ok. 400 km/>. od Rzymu i 40 km/>. od Foggia. Charakterystyczna dla gminy Candela jest uprawa żyta oraz uprawy warzywne. W czasie wizyty został przez liderów gmin podpisany list intencyjny nawiązania współpracy.

   W dniu 22 i 23  października br. Burmistrz  Savino A. Santarella odwiedził naszą gminę. Zamieszkał w zamku warownym w Zamku Bierzgłowskim oraz został przyjęty uroczystą kolacją z udziałem Wójta i Radnych Rady Gminy w Łubiance. Naszym gościem była także p. Bogna Rodziewicz, administrator grupy politycznej UEN-EA Komitetu Regionów w Brukseli, która współpracuje na co dzień z członkami Komitetu zapewniając bardzo aktywną i merytoryczną pracę grupy politycznej. Następnego dnia Wójt zaprezentował ciekawe miejsca naszej gminy, w tym Gimnazjum w Brąchnowie, Szkołę Podstawową i stadion w Pigży oraz zamek w Zamku Bierzgłowskim i Urząd Gminy w Łubiance. Gospodarze gmin potwierdzili wolę nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy gminami. Obecnie zakres tej współpracy jest konkretyzowany i liczymy, że jej formalny wyraz nastąpi w pierwszym półroczu 2008 r.

komentarze (0) ()

drukuj ()

 • autor: Bartosz Lewandowski
POŻÓŁKŁY PEJZAŻ

Jesienne wystawy organizowane już od trzynastu lat  w Bierzgłowie również i w tym roku zgromadziły pod dachem wiejskiej świetlicy rzeszę mieszkańców naszej gminy. Tegoroczne spotkanie poświęcone było twórczości artysty fotografika pana Piotra Stolkowskiego z Torunia oraz bierzgłowskiej parafii utrwalonej na starej fotografii. Zaprezentowane przez gościa widokówki przedstawiające kościoły diecezji toruńskiej w lustrzanym odbiciu na świątecznych bombkach budziły duże zainteresowanie tym bardziej, iż na wielu z nich rozpoznać można było znajome toruńskie kościoły, a także kościół parafialny w Bierzgłowie. Niewątpliwą atrakcją była możliwość rozmowy z twórcą pomysłowych kartek bożonarodzeniowych, który dzieląc się swoim wieloletnim doświadczeniem uchylał amatorom fotografiki rąbki tajemnic swojej ciekawej profesji.

   Równolegle z prezentacją prac pana Stolkowskiego zgromadzeni mieli możliwość obejrzenia wystawy zdjęć zawierających obraz bierzgłowskiej parafii sprzed kilkudziesięciu lat. Pożółkłe pejzaże naszej najbliższej okolicy, widok miejsc, które poddały się upływowi czasu, a przede wszystkim wpatrzone w obiektyw twarze tych, którzy odeszli, wprowadziły zebranych w sentymentalny nastrój. Wiele oczu napełniło się łzami podczas oglądania przed i powojennych fotografii upamiętniających ważne wydarzenia z życia parafialnej społeczności. Nie sposób bowiem było oprzeć się wzruszeniu oglądając odbite na kliszy wspomnienia pierwszych komunii, ślubów,  prymicji, rodzinnych uroczystości,  a także wyrwanych z dnia codziennego obrazów żniwiarzy, młyńskich skrzydeł rozpostartych nad wsią, dzieci idących do szkoły, remontów, pierwszych maszyn rolniczych. Nieruchome obrazy ożyły w rozmowach zgromadzonych wypełniając świetlicową salę niepowtarzalnym nastrojem dopełnionym przez ciepło jesiennego słońca usilnie spoglądającego przez okna.

   Zaprezentowane 11 października 2007 r. wystawy zorganizowane zostały przez Akcję Katolicką w Bierzgłowie we współpracy z Urzędem Gminy w Łubiance  w ramach projektu realizowanego na terenie parafii pt. „Wyprawa do źródeł”. Przedsięwzięcie było możliwe dzięki życzliwości wielu osób, które zaangażowały się w zgromadzenie starych zdjęć i pamiątek z przeszłości za co organizatorzy składają  podziękowania.

komentarze (0) (POŻÓŁKŁY PEJZAŻ)

drukuj (POŻÓŁKŁY PEJZAŻ)

 • autor: Elżbieta Żeglarska
ZŁOTO DLA BIERZGŁOWSKIEJ OSP

1września 2007r. w Płocku odbyły się XII Krajowe Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP. Uczestniczyły w nich 34 najlepsze drużyny wyłonione w zawodach wojewódzkich. Województwo kujawsko - pomorskie reprezentowały dwie drużyny żeńska i męska, obydwie z OSP Bierzgłowo. Drużyna żeńska, w składzie: A. Jaworska, K. Walter, K. Walter, M. Rutkowska, J. Kwiatkowska, Ż. Pietrykowska, M. Wierzbicka, M. Rutkowska, J. Walter, mechanik  A. Bartosiński, zdobyła złoty medal zajmując I miejsce w ćwiczeniu bojowym,  ustanawiając tym samym nowy rekord Polski  - 42,54 s. W kwalifikacji generalnej druhny zajęły V pozycję. Drużyna męska w składzie: A. Ziółkowski, A. Bartosiński, M. Właśniewski, D. Matłosz, M. Matłosz, M. Domagalski, P. Domagalski, K. Ordon, Ł. Iwicki, M. Walter zajęła XI miejsce.

komentarze (0) (ZŁOTO DLA BIERZGŁOWSKIEJ OSP)

drukuj (ZŁOTO DLA BIERZGŁOWSKIEJ OSP)

 • autor: Dh Janusz Sadowski
„ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - SŁOWEM, OBRAZEM I PIOSENKĄ”

10 listopada 2007 r. w Diecezjalnym Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim odbyło się rozstrzygnięcie II Konkursu Literacko – Plastycznego pt. „WAŻNE DATY W ŻYCIU MOJEGO NARODU” oraz IV Festiwal Pieśni Patriotycznej „TOBIE POLSKO” Festiwal odbył się w ramach II Schematu Pilotażowego Programu LEADER+ i został sfinansowany przez LGD Fundacje „Ziemia Gotyku”. Organizatorami imprezy byli : Zespół Szkół w Łubiance, Urząd Gminy w Łubiance oraz Akcja Katolicka w Bierzgłowie.

Część literacko – plastyczna odbyła się przed południem w średniowiecznej Sali Rycerskiej wypełnionej po brzegi uczniami szkół podstawowych i gimnazjów, laureatami konkursów, uczniami Oddziału Edukacyjno – Terapeutycznego w Zamku Bierzgłowskim, mieszkańcami z Domów Pomocy Społecznej w Browinie i w Pigży, przedstawicielami samorządu Gminy Łubianka, kombatantami, dyrektorami szkół, zarządem Fundacji „Ziemia Gotyku” oraz mieszkańcami sąsiadujących gmin. Gościem specjalnym, który przybył na naszą uroczystość był pan Janusz Bochenek – dyrektor Departamentu Promocji, Współpracy Międzynarodowej i Informacji w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu oraz proboszcz WNMP w Bierzgłowie – ks. Rajmund Ponczek.

Prace plastyczne i literackie oceniało jury w składzie: pan Mirosłąw Bańkowski – artysta plastyk, historyk z „ Arsenału” w Zamościu, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu – pani Elżbieta Wykrzykowska, doradca metodyczny ds. sztuki – pani Anita Przybyszewska – Pietrasiak, doradca metodyczny języka polskiego – pani Barbara Ezman . Jury wytypowało najlepsze prace. Pan Janusz Bochenek , w imieniu Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotra Całbeckiego, przyznał nagrodę specjalną dla najlepszej pracy plastycznej i literackiej. Otrzymali ją: Adrian Kępski z SP w Warszewicach w kategorii: praca literacka i Weronika Lubawińska z SP w Wybczu w kategorii: praca plastyczna.

Pozostałe nagrody i wyróżnienia otrzymali:

Konkurs plastyczny

Kategoria klasy I – III: I miejsce – Michał Grzębski – ZS Łubianka II miejsce – Lucyna Moskal - SP Brąchnówko III miejsce – Hubert Woźniak – ZS ŁubiankaWyróżnienie: Agata Tarczykowska – SP Pigża Paulina Dulska – SP Świerczynki Maciej Bartosiński – ZS Łubianka Monika Iwicka – ZS Łubianka Daniel Narkiewicz – Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Głuchowo

Kategoria klasy IV – VII miejsce – Weronika Lubawińska – SP Wybcz II miejsce – Katarzyna Osińska – SP Świerczynki III miejsce – Adrian Kępski – SP Warszewice Wyróżnienie: Natalia Krupska – SP Wybcz Patrycja Kurkowska – ZS Łubianka Szymon Romanowski – ZS Łubianka Anna Romanowska – ZS Łubianka Marcin Romanowski – ZS Łubianka

Kategoria gimnazjum I miejsce – Magdalena Przybyszewska – ZS Łubianka II miejsce – Patrycja Piórczyńska – ZS Łubianka III miejsce – Dominika Marszałkowska – ZS Łubianka Wyróżnienie: Anita Kurkowska – ZS Łubianka Marcin Wszelaki – ZS Łubianka Malwina Konopka – ZS Łubianka Sebastian Podkański – ZS Łubianka Paulina Popławska – Gimnazjum Głuchowo Jury postanowiło przyznać specjalne wyróżnienie dla uczniów Oddziału Edukacyjno – Terapeutycznego w Zamku Bierzgłowskim: Marta Paczkowska, Paulina Ignatowska, Aleksandra Ładyńska, Daniel Drozdowski, Maciej Kwiatkowski, Adam Paluszkiewicz, Michał Rumiński, Kamil Jonatowski, Dominik Grześkowiak, Radosław Grześkowiaki Łukasz Lewandowski oraz dla pana Marka Frąckiewicza i pani Renaty Jagielskiej z DPS Pigża.

Konkurs literacki Kategoria I – IIII miejsce – Paulina Czerniak – ZS ŁubiankaKategoria IV – VII miejsce – Adrian Kępski – SP WarszewiceII miejsce – Sylwia Kucharzewska – SP Wybcz III miejsce – Justyna Słoma – SP Wybcz Wyróżnienie: Natalia Dulska – SP Świerczynki Julia Jankowska – SP Świerczynki Aleksandra Madej – SP Wybcz Małgorzata Ciesińska – SP Świerczynki Daniel Lechowicz – SP Pigża

Kategoria gimnazjum I miejsce – Michał Guziewicz – ZS Łubianka II miejsce – Jagoda Struś – Gimnazjum Brąchnowo III Miejsce – Rafał Stegnicki – Gimnazjum Brąchnowo Wyróżnienia:Sabina Stodulska – Gimnazjum Głuchowo Katarzyna Wilczyńska – Gimnazjum Turzno Katarzyna Kulik – Gimnazjum BrąchnowoKamil Dybowski – Gimnazjum Brąchnowo Paulina Młodzianowska – ZS Łubianka.

Po rozdaniu dyplomów i nagród rzeczowych rozpoczęła się część artystyczna. Przedstawili ją: uczniowie z SP w Warszewicach, chór „Alebabki” z dziecięcym zespołem „Marwojki” i koło teatralne z ZS w Łubiance. Potem goście zostali zaproszeni na poczęstunek, który zakończył przedpołudniową część spotkania. Około godziny 15 w Kaplicy Zamkowej rozpoczął się IV Festiwal Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko”. Na tę uroczystość przybyli: Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego pan Piotr Całbecki, Wicestarosta Toruński pan Dariusz Meller, Wójt Gminy Łubianka pan Jerzy Zająkała, Przewodniczący Rady Gminy Łubianka pan Zbigniew Cywiński, Wójt Gminy Chełmża pan Jacek Czarnecki, Wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu pan Dariusz Zagórski, członka zarządu Fundacji „Ziemia Gotyku” pani Mariola Epa, koordynator gminny Fundacji „Ziemia Gotyku” pani Anna Filus, przewodnicząca Rady Rodziców ZS w Łubiance pani Małgorzata Malec, kombatanci: pan Roman Urbanowski oraz pan Bolesław Burdach z małżonką, nauczyciel historii w ZS nr 2 w Toruniu pan Jacek Zywert, sołtysi, przedstawicielki KGW oraz inni zaproszeni goście. Uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów należących do gmin Fundacji „Ziemia Gotyku”: Gmina Papowo Biskupie, Gmina Chełmża, Gmina Łysomice i Gmina Łubianka. Prezentacje muzyczne oceniało jury w składzie: kompozytorka toruńska, nauczyciel w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu pani Magdalena Cynk – Mikołajewska, nauczyciel fortepianu i przedmiotów muzycznych – pani Agnieszka Soroka, nauczyciel muzyki w Gimnazjum nr 3 i SP nr 5 w Toruniu pani Alina Seweryn.

Po części muzycznej, w Sali Rycerskiej, odbyło się spotkanie z kombatantami – „Spotkanie pokoleń” oraz odbyła się prezentacja najlepszych prac literackich, które zostały nagrodzone na uroczystości przedpołudniowej. Następnie wszyscy zgromadzeni udali się do jadalni na obiad i kawę. Po posiłku odbyła się najbardziej emocjonująca część – wręczenie pucharów i nagród.

Oto jak przedstawiały się wyniki:

Kategoria 7 – 9 lat I miejsce i puchar Wójta Gminy Łubianka– Natalia Majewska – SP Kończewice II miejsce – Nikola Dynasińska, Natalia Murawska, Michalina Żebrowska, Angelika Basa –SP Wybcz III miejsce – Karolina Kowalska, Ewelina Mokijewska, Mateusz Obczyński, Mateusz Blumkowski – SP Pigża Wyróżnienie: Lucyna Moskal, Marta Zalech, Oliwia Cicha – SP Brąchnówko

Kategoria 10 – 12 lat I miejsce i puchar Wójta Gminy Łubianka - Adrian Kępski, Kinga Pawlik, Celina Zielińska – SP Warszewice II miejsce – Kinga i Anna Holka, Agata i Agnieszka Karpińskie – SP Dubielno III miejsce – Julia Jankowska, Małgorzata Ciesińska, Natalia Dulska, Jagoda Rybińska – SP Świerczynki Wyróżnienia:Sylwester Opankowski , Karolina Bujanowska, Dawid Górski, Damian Stawicki – Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w GłuchowieAndrzej Kortas – SP Warszewice Robert Jasiński - SP Warszewice

Kategoria 13 – 15 lat I miejsce i puchar Wójta Gminy Łubianka – Magdalena Urbanowska, Dorota Tomczak, Martyna Bąk – Gimnazjum Łysomice II miejsce – Katarzyna Drozdowska, Katarzyna Trędewicz, Karolina Przekwas, Mateusz Walter – Gimnazjum Łubianka III miejsce – Karolina Wiśniewska, Sara Zimecka, Zuzanna Sadecka, Angelika Kalinowska – Gimnazjum Papowo Biskupie Wyróżnienia:Maciej Kwiatkowski – Oddział Edukacyjno – Terapeutyczny w Zamku BierzgłowskimMichalina Laskowska, Kamila Pierzchalska, Michalina Korowaj, Marta Piórkowska – Gimnazjum Brąchnowo Patrycja Pleskot, Magdalena Marcinkowska, Marta Kazimierska, Martyna Rokicińska – Gimnazjum Głuchowo.

Nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez Urząd Marszałkowski, Fundację „Ziemia Gotyku” oraz firmę „F.H.U. Socha” z Wybcza. Ponadto Wicestarosta Toruński Dariusz Meller wręczył nagrodę Starostwa Powiatowego Andrzejowi Kortasowi z SP w Warszewicach oraz grupie muzycznej z Gimnazjum w Papowie Biskupim. Nagrodę specjalną wręczył Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotr Całbecki. Otrzymały ją dzieci z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Głuchowie. Organizatorzy dziękują Fundacji „Ziemia Gotyku” za sfinansowanie całej uroczystości oraz wszystkim, którzy przyczynili się do jej zorganizowania i przeprowadzenia.

komentarze (0) („ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - SŁOWEM, OBRAZEM I PIOSENKĄ”)

drukuj („ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - SŁOWEM, OBRAZEM I PIOSENKĄ”)

 • autor: T. Głębocka, H. Jaworska, G. Plaskiewicz, M. Wiatr, E. Zglinicka
INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Podwyższone stawki dopłat

Weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2007 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. Nr 201, poz. 1447). Zgodnie z nim stawki tych dopłat zostały zwiększone i wynoszą w przypadku: zbóż i mieszanek zbożowych 100 zł/ 1 ha; roślin strączkowych 160 zł/ 1 ha; ziemniaków 500 zł/ 1 ha. Minimalne ilości wysiewu poszczególnych gatunków roślin uprawnych nie uległy zmianie. O w/w dopłaty będzie można ubiegać się, składając uproszczony względem dotychczas obowiązującego, wniosek do Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy, załączając prawidłowo wypełnione faktury, wystawione przez uprawniony do obrotu materiałem siewnym podmiot gospodarczy. Termin składania wniosków nie został jeszcze konkretnie określony,  wg projektu dla materiału zakupionego od 1 lipca do 30 listopada br. planowany był od 1.12.2007 do 31.01.2008 r.

 Szkolenie w zakresie stosowania mikroorganizmów                w rolnictwie

W dniu 04.12.2007 r. o godz. 11.00. w Centrum Kultury         w Łubiance, odbędzie się spotkanie szkoleniowe, prowadzone przez p. Sławomira Gackę z firmy EN - World Polska, dotyczące stosowania mikroorganizmów w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Przedmiotem szkolenia będzie przedstawienie metody, w pełni bezpiecznej dla człowieka i środowiska naturalnego, zastosowania mikroorganizmów w zmniejszaniu stosowanych w produkcji rolnej nawozów i środków ochrony roślin, likwidacji odorów w obiektach produkcyjnych (obory, chlewnie, kurniki) oraz w podnoszeniu wydajności i jakości plonów. 

Wyjazd na Jarmark Adwentowy

W dniu 15 grudnia 2007 r. (sobota) w Przysieku organizowany jest przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział Przysiek Jarmark Adwentowy – nowa impreza adresowana do mieszkańców obszarów wiejskich, której celem jest zachowanie tradycji kulturowych związanych z okresem adwentu i Świąt Bożego Narodzenia. W ramach Jarmarku Adwentowego odbędą się pokazy a także kiermasze związane z tematyką bożonarodzeniową. Przeprowadzony zostanie również Wojewódzki Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych. Uczestnicy będą mogli skorzystać         z konsultacji i porad medycznych prowadzonych przez specjalistów z Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Wyjazd autokarem na Jarmark Adwentowy organizuje Urząd Gminy w Łubiance - Referat Rolnictwa, OŚiBP.  Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zapisu. Koszt przejazdu autokarem wynosi 2 zł/os. Twórcy szopek bożonarodzeniowych mają pierwszeństwo i nie ponoszą kosztów przejazdu. Czas i miejsce odjazdu zostaną podane do wiadomości zainteresowanych w późniejszym okresie.

komentarze (0) (INFORMACJE DLA ROLNIKÓW)

drukuj (INFORMACJE DLA ROLNIKÓW)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Łubianka przypomina listopadowe terminy wznowionej selektywnej zbiórki odpadów. Worki z zebranymi tworzywami sztucznymi (butelki i pojemniki PET) będą odbierane z terenu naszej gminy  zgodnie z poniższym harmonogramem: 27 listopad: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski; 28 listopad: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 29 listopad: Bierzgłowo, Łubianka (cała); 30 listopada: Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno. Prosimy o zbieranie odkręconych i wstępnie zgniecionych butelek. Do worków tych nie należy zbierać opakowań po nawozach sztucznych i chemikaliach. Prosimy o wystawianie pojemników z nieczystościami stałymi oraz żółtych worków z odpadami selektywnymi „do drogi” (poza ogrodzenie posesji) do godz. 7.30 wskazanego dnia. Jednocześnie przypominamy, że od dnia 1 października 2007 roku uległy zmianie godziny otwarcia Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych, które jest czynne w poniedziałki i czwartki od godziny 8.00 do 15.00 oraz         w soboty od godziny 8.00 do 12.00. Ponadto informujemy, że podczas dokonywania odczytów wodomierzy przez pracowników Gospodarstwa stwierdzane są przypadki nie tylko zrywania plomb wodomierzy, ale również samowolnych manipulacji przy urządzeniach pomiarowych dokonywanych przez odbiorców wody. W związku z powyższym przypominamy, że zgodnie z § 15 zawartych umów o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków w takich przypadkach „ilość pobranej wody nalicza się odpowiednio do ilości, która mogła popłynąć pełnym przekrojem rury przyłącza wodociągowego z dniem od ostatniego odczytu wodomierza”.

komentarze (0) (INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO)

drukuj (INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO)

 • autor: Zbigniew Adamczyk
CHWILE ZADUMY I ZABAWY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WARSZEWICACH

Październik usypiał przyrodę pięknym słońcem, kiedy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Warszewicach przeżywały chwile zadumy i zabawy pod opieką swoich nauczycieli. Intensywność, z jaką żyje społeczność szkolna w pałacowych murach, może wprawić niejedną osobę w zachwyt i być powodem do dumy dla Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, rodziców i uczniów z Warszewic, Biskupic i Wymysłowa.

   Już od września chłopcy z klas III – VI odbywają treningi hokeja na trawie pod kierunkiem pana Andrzeja Makowskiego. Nawiązanie współpracy między naszą szkołą a Uczniowskim Klubem Sportowym „Bałagany” Łubianka sprawiło, że ponad 20 uczniów poznaje tajniki nowej dyscypliny sportu, którą, jak się okazało, interesowało się już dawno. Działo się tak nie bez przyczyny – trudno bowiem nie wiedzieć, że przecież to właśnie KS „Bałagany” jest aktualnym Mistrzem Polski juniorów, a pan Andrzej Makowski należy do najlepszych szkoleniowców tej dyscypliny sportu w Polsce (jest on trenerem Reprezentacji Polski w hokeju na trawie – wicemistrzów Europy). Cieszy więc fakt, że uczniowie z Warszewic uczą się od najlepszych.

   Dzięki zaangażowaniu trenera i przychylności działaczy klubu chłopcy trenują w Warszewicach i w Łubiance. Wybrańcy mogli obejrzeć mecz klubu Pomorzanin Energohandel, który odbył się na boisku ze sztuczną trawą w Toruniu. Chłopcy spotkali się z zawodnikami, mogli spróbować swych sił na profesjonalnym boisku, a o radości, jaką im to sprawiło niech świadczy fakt, że otrzymana podczas spotkania z zawodnikami „Pomorzanina” Toruń piłka do hokeja była pokazywana na okolicznościowym apelu niemal jak trofeum. Chłopiec opowiadając o pobycie na meczu w Toruniu poinformował zebranych na apelu kolegów i koleżanki – ,,Byliśmy na meczu i wygraliśmy!’’. To zdanie najlepiej obrazuje radość i zaangażowanie młodych adeptów hokeja na trawie w Warszewicach.

   Również hokejem, ale na lodzie stara się zarazić swoich uczniów nauczyciel wychowania fizycznego – pierwszy rok pracujący w SP Warszewice – pan Tomasz Plaskiewicz. Zorganizował on 19.10.2007r. wyjazd na mecz TKH Toruń. Dzięki uprzejmości działaczy klubu nasi uczniowie (44 osoby!) nieodpłatnie mogli obejrzeć spotkanie, w którym nie obyło się bez dogrywki i rzutów karnych. Niewątpliwą atrakcją dla „młodych kibiców” z Warszewic był fakt, że w bramce Torunian stał brat pana Plaskiewicza, dzięki któremu uczestnicy wyjazdu mogli po meczu spotkać się z hokeistami w szatni, zadać im pytania, a także otrzymać autografy.

   Po wrażeniach sportowych przyszedł w październiku czas na chwilę zadumy nad życiem Jana Pawła II. Społeczność Szkoły Podstawowej w Warszewicach uroczyście obchodziła 16.10.2007r. Dzień Papieski. Na spotkaniu z tej właśnie okazji uczniowie i nauczyciele wysłuchali słowa ks. proboszcza Grzegorza Pszenicznego, a także obejrzeli montaż słowno – muzyczny wzbogacony pokazem multimedialnym. Podczas akademii wręczono również nagrody dla zwycięzców wewnątrzszkolnego konkursu plastycznego.

   O zorganizowanie okazji do tańca i zabawy zadbała w październiku pani Stanisława Orłowska, która pełni w szkole funkcję opiekuna Samorządu Szkolnego.  Pod jej opieką odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły przy ognisku. Pieczono na nim kiełbaski i ziemniaki, a następnie podczas dyskoteki wybrano najsympatyczniejszego chłopaka w szkole.

    Podniosłe chwile przeżywali w październiku najmłodsi uczniowie wraz ze swoimi rodzicami, gdyż odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia SP Warszewice. Towarzyszyło temu wydarzeniu  wzruszenie, trema, a nawet łzy radości w oczach dzieci i rodziców.

   Nie przebrzmiały jeszcze w pełni echa występu „Pierwszaków”, kiedy do szkoły przybyli profesjonalni muzycy z Orkiestry Kameralnej w Toruniu z przedstawieniem edukacyjnym pt. ”Malowane dźwiękami”. Ich występ sprawił, że sala gimnastyczna stała się miejscem zaczarowanym dźwiękami fortepianu, wiolonczeli i klarnetu.

   Po chwilach zabawy, sportowych emocji i nauki przy muzyce w ostatnich dniach października uczniowie naszej szkoły stanęli nad grobami przodków, aby oddać im należną cześć i zapalić symboliczne znicze. Uczniowie klasy VI udali się do grobowca rodziny Zawiszów w Chełmży, a dzieci z oddziału przedszkolnego i klas II i III modliły się nad mogiłą tych, którzy zginęli za Ojczyznę w 1939r., a zostali pochowani na cmentarzu parafialnym w Biskupicach.

   Jak się okazuje – październikowe słońce usypiało przyrodę, ale nie uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Warszewicach. Wypada tylko życzyć sobie, aby intensywność, z jaką społeczność szkolna pod kierunkiem nauczycieli pracowała w minionym miesiącu, pozostała na kolejne dni nauki.

komentarze (0) (CHWILE ZADUMY I ZABAWY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WARSZEWICACH)

drukuj (CHWILE ZADUMY I ZABAWY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WARSZEWICACH)

 • autor: Honorata Żeglarska
JESZCZE RAZ O DOTACJI DLA SP WARSZEWICE

W nawiązaniu do artykułu „Dotacja dla Szkoły w Warszewicach” umieszczonego w Informatorze Gminnym nr 08/2007 pragnę dodatkowo poinformować, że inicjatorem napisania projektu była Rada Sołecka w Warszewicach. Projekt dotyczył organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży   z ubogich rodzin w czasie wakacji letnich. Został on dofinansowany ze środków finansowych URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO. Zadanie zrealizowano w postaci jednodniowych wycieczek do Golubia-Dobrzynia, Ciechocinka i Torunia. W bezpłatnych wycieczkach uczestniczyły osoby      z terenu Gminy Łubianka. Składam podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli w realizacji i organizacji wyjazdów.

komentarze (0) (JESZCZE RAZ O DOTACJI DLA SP WARSZEWICE)

drukuj (JESZCZE RAZ O DOTACJI DLA SP WARSZEWICE)

WARSZTATY ,,ZIEMI GOTYKU’’
Fundacja „Ziemia Gotyku”, LGD i Gmina Łubianka zapraszają  na bezpłatne warsztaty z rękodzieła: wyrób biżuterii i wyrób kartek okolicznościowych. Szkolenie odbędzie się 29.11.2007r. w Centrum Kultury w Łubiance o godz. 10.00    w ramach II Schematu Pilotażowego Programu LEADER+. Liczba miejsc jest ograniczona, o uczestniczeniu decyduje kolejność zgłoszenia. Zapisy u koordynatora gminnego tel. 056 678 82 18 wew. 39.                                                    

komentarze (0) (WARSZTATY ,,ZIEMI GOTYKU’’)

drukuj (WARSZTATY ,,ZIEMI GOTYKU’’)

 • autor: Anna Filus
ŚW. BARBARA I ARTYLERZYŚCI W PRZECZNIE

W pierwszą niedzielę Adwentu 2 grudnia o godz. 10.30 zostanie poświęcony sztandar powstającego Stowarzyszenia Artylerzystów Gminy Łubianka. Z tej okazji zostaną sprowadzone relikwie św. Barbary, które w pięknym gotyckim relikwiarzu przechowywane i czczone są w Ziemi Chełmińskiej od XIII wieku. Okazja do modlitwy przy relikwiach będzie w kościele w Przecznie od godz. 8.00 do 12.00. Serdecznie zapraszam.

komentarze (0) (ŚW. BARBARA I ARTYLERZYŚCI W PRZECZNIE)

drukuj (ŚW. BARBARA I ARTYLERZYŚCI W PRZECZNIE)

 • autor: ks. Wacław Dokupno
Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Kurs języka angielskiego 

W odpowiedzi na prośbę mieszkańców ogłaszamy nabór chętnych na kurs języka angielskiego, adresowany do dzieci ze szkół podstawowych. Podobnie jak w przypadku dorosłych kurs będzie się odbywał w Centrum Kultury, a zajęcia prowadzić będzie lektor. Koszt jednej godziny zajęć będzie wynosił ok.4 - 5 zł (w zależności od ilości osób w grupie). Otrzymujemy również prośby o stworzenie drugiej grupy językowej dla dorosłych w związku z czym zainteresowanych prosimy o niezwłoczne zgłaszanie deklaracji uczestnictwa     w kursie. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 678-86-98.

Wyjazd do opery

Dnia 17 grudnia odbędzie się wyjazd do Opery Nova               w Bydgoszczy na wspaniałą operetkę pt. „Hrabina Marica”. Wyjazd o godz. 17.20 z przed Centrum Kultury, natomiast powrót ok. 22.00. Koszt wyjazdu wynosi 26 zł.

Do udziału zachęcamy szczególnie osoby, które nie miały dotychczas okazji zobaczenia operetki. Przedstawienia prezentowane w Operze Nova w Bydgoszczy to ogromna dawka niesamowitych emocji i wrażeń. Zapisy w Centrum Kultury do dnia 28 listopada. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 678-86-98.                                                                                                               

 Bal sylwestrowy

Coraz większymi krokami zbliża się koniec roku. Tradycja nasza nakazuje uroczyście pożegnać stary rok i szampańsko powitać nowy. Jeżeli lubisz dobrze się bawić w większym gronie, przybądź na bal z prawdziwego zdarzenia, który odbędzie się w Centrum Kultury w Łubiance. Do tańca przygrywać będzie fantastyczna orkiestra. Oferujemy bogate menu i dobrą obsługę. Zaskoczymy Was efektownym wystrojem sali. Zabawa zaczyna się o godz. 20.00 i trwać będzie do białego rana. Rezerwacji miejsc prosimy dokonywać osobiście w Centrum Kultury. Liczba miejsc ograniczona. Gorąco zapraszamy! Tel. 678-86-98.

komentarze (0) (Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI)

drukuj (Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI)

 • autor: Anna Soczyńska, Danka Lewandowska
Futsal’2007

W sobotę 15 grudnia odbędą się ,,Otwarte Mistrzostwa Gminy Łubianka w Halowej Piłce Nożnej Dzieci i Młodzieży’’. Przewidziane są trzy grupy wiekowe zawodników: od I do III klasy oraz od IV do VI klasy szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Organizatorem jest Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie wraz             z Centrum Kultury w Łubiance. Deklaracje uczestnictwa za pośrednictwem własnego Księdza Proboszcza należy zgłaszać do 9 grudnia bezpośrednio w Centrum Kultury w Łubiance (tel (056) 678 86 98) lub  e-mailem do:  pawelpuczkarski@wp.pl.

komentarze (0) (Futsal’2007)

drukuj (Futsal’2007)

 • autor: Ks. Wacław Dokurno
OFERTA PRACY

Veolia Transport Toruń Sp. z o.o (dawny PKS) zatrudni kierowców z prawem jazdy kat. D. Dla osób pozytywnie zweryfikowanych, a nie posiadających kat.D, przedsiębiorstwo opłaci koszty kursu. Telefon kontaktowy: 056 654 79 50. 

komentarze (0) (OFERTA PRACY)

drukuj (OFERTA PRACY)

Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych służy pomocą w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00

komentarze (0) (Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!)

drukuj (Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!)

Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą
informuje, że mieszkańcy gminy Łubianka mogą zgłaszać się w sprawie porad dot. profilaktyki i leczenia cukrzycy oraz wsparcia w postaci glukometrów do pana Bogdana Tercjaka pod nr tel. 0697-534-017

komentarze (0) (Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą )

drukuj (Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą)

WYDAWCA:
Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl 
http://www.lubianka.pl
http://www.bip.lubianka.lo.pl

drukuj (WYDAWCA:)

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️