Informator Gminny - Nr 10/2007 (161)

,,Dążenie do  jedności  idzie  w  parze

             z  głęboką  zdolnością

                            do  poświęcania  tego  co  własne…’’

                                                           Jan Paweł II

WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP

Przypominam o granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

Nr obwodu

Granice obwodu

        Siedziba              obwodowej komisji wyborczej

   1

Sołectwa : Biskupice, Brąchnowo, Warszewice, Wymysłowo

Świetlice wiejska w Biskupicach

tel. 669725719

   2

Sołectwo : Pigża

Szkoła Podstawowa w  Pigży

Tel. 674-08-28

  3

Sołectwa:  Łubianka, Bierzgłowo, Przeczno, Zamek Bierzgłowski

Szkoła Podstawowa w Łubiance

tel. 674-80-30

(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

  4

Sołectwa : Dębiny,

Wybcz,

Wybczyk

Szkoła Podstawowa w Wybczu

tel. 678-86-90

Siedziba lokalu wyborczego w Szkole w Łubiance znajdować się będzie w sali nr 26 (wejście od ul. Unisławskiej). Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 6.00 – 20.00. Proszę pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość. Jednocześnie informuję, że do dnia 11 października br. wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy lub nigdzie niezamieszkali muszą złożyć wnioski do spisu wyborców. W dniach 17 – 19 października br. w godzinach urzędowania Urzędu Gminy w Biurze USC wyłożone będą spisy wyborców. Wszyscy zainteresowani mogą sprawdzić, czy ich nazwiska znajdują się na liście. Informuję również, że w razie konieczności wyjazdu poza teren gminy w dniu głosowania możliwe jest uzyskanie w Urzędzie Gminy zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów ( do dnia 19 października br. w godzinach pracy Urzędu).

 • autor: Barbara Kowalska
WYPRAWA DO ŹRÓDEŁ

„Istotą  edukacji regionalnej jest powrót do domu, do źródeł życia każdego człowieka, do źródeł jego etyki i jego języka, źródeł kultury domowej, lokalnej, regionalnej, narodowej i ogólnoludzkiej.”

                                      Kazimierz Kossak Główczewski

W bieżącym roku na konkurs „Kultura bliska” – chrońmy nasze dziedzictwo kulturowe organizowany przez Fundację Wspomagania Wsi i Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych napłynęły 462 projekty, spośród których Komisja oceniająca, na posiedzeniu  26 czerwca 2007 roku zdecydowała o przyznaniu dotacji 58 organizacjom. Wśród nagrodzonych znalazł się projekt opracowany przez Akcję Katolicką działającą przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bierzgłowie pt. „Wyprawa do źródeł”.  Począwszy od 1 października br. przez kolejne sześć miesięcy mieszkańcy bierzgłowskiej parafii wezmą udział w tytułowej wyprawie do źródeł własnej tożsamości,  podczas której poznają bogatą historię swoich wsi, wysłuchają wspomnień o wybitnych mieszkańcach ich „małej ojczyzny”, księżach pracujących w parafii, słynnych wydarzeniach itp. Uzupełnieniem wykładów będą spotkania poświęcone najstarszym lokalnym zwyczajom i tradycjom związanym z kuchnią, ogrodem, polem i sadem. W trakcie trwania projektu zorganizowanych zostanie szereg konkursów, warsztatów, wystaw i koncertów, które zintegrują współczesnych mieszkańców parafii Bierzgłowo wokół spuścizny przodków i podniosą poziom wiedzy o regionie.  Pomysłodawcy zadbali o to, by w każdym domu na terenie parafii, oprócz pamiątkowych plakietek, widokówek,  i folderów poświęconych czterem miejscowościom tworzącym parafię (Bierzgłowo, Łubianka, Zamek Bierzgłowski i Leszcz), znalazł się trwały ślad z wyprawy do źródeł w postaci segregatora, w którym uczestnicy zgromadzą wspomnienie o dorobku duchowym i materialnym poprzednich pokoleń.  Bieżące informacje na temat realizacji projektu będą zamieszczane w Informatorze Gminnym, Gazetce Parafialnej i przekazywane w ogłoszeniach parafialnych przez księdza proboszcza. Organizatorzy zapraszają do udziału w wyprawie do źródeł

mieszkańców parafii Bierzgłowo, mieszkańców pozostałych wsi tworzących naszą gminę oraz wszystkich zainteresowanych.

 • autor: Elżbieta Żeglarska LGD
BĘDZIE PLAC ZABAW DLA DZIECI

W Biskupicach przy Gminnym Przedszkolu trwają prace przygotowujące do odbioru placu zabaw. Gmina otrzymała dotację na budowę placu w wysokości 17,4 tys. złotych od Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach programu: „Place zabaw dla dzieci – tereny wiejskie”. Teren został ogrodzony. Plac zostanie wyposażony w następujące urządzenia do zabawy: dwie huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice oraz sprężynowego konika.

 • autor: Bartosz Lewandowski
DOŻYNKI W GMINIE ŁUBIANKA

W gminie Łubianka przygotowano atrakcyjny i bogaty program Gminnych Dożynek, które odbyły się w dniu 1 września br. w Biskupicach. Ich starostami byli Aleksandra Blachowska z Brąchnowa i Leszek Mądrzejewski z Wymysłowa. Uroczystości zgromadziły ok. 500 rolników, ogrodników, sadowników, działkowców i przedstawicieli instytucji działających na rzecz rolnictwa i współpracujących z rolnictwem. Uczestniczyły w nich również władze gminne oraz wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Gminne Dożynki rozpoczęły się Mszą św. dziękczynną w kościele parafialnym w Biskupicach, po której, pod wielkim namiotem specjalnie rozstawionym na miejscowym boisku sportowym, odbyła się Biesiada Dożynkowa.  Okolicznościowe wystąpienia zaprezentowali m.in. wójt Jerzy Zająkała i wiceminister Jan Krzysztof Ardanowski, który wręczył także odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa”. Otrzymali je: Roman Blachowski (Biskupice), Władysław Gierat (Dębiny), Jerzy Muszytowski (Wymysłowo), Andrzej Osak, Roman Ryszard Urbanowski (obaj Łubianka), Jerzy Zająkała (wójt gminy) oraz Wiktor Ziółkowski (Pigża). Dyplomami uhonorowani zostali twórcy pięknych wieńców dożynkowych ze wszystkich sołectw gminy. Laureatom konkursu „Piękna Zagroda” w etapie gminnym wręczono dyplomy i nagrody, a drewniany wiatrak i wóz drabiniasty wykonane własnoręcznie przez zwycięzcę konkursu w kategorii „Działka siedliskowa” – Jana Dembka (Dębiny) były obok wieńców dożynkowych ze wszystkich 12 sołectw wspaniałą ozdobą dożynkowej sceny. Pyszne potrawy na biesiadę przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Biskupicach, a konsumpcję umilały występy artystyczne zespołów „Alebabki” i „Marwojki” z Łubianki, które przedstawiły specjalnie na tę okazję przygotowany program słowno-muzyczny. Na zakończenie tej części gminnego Święta Plonów koncertowało trio Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Wesoła zabawa taneczna w biskupickiej świetlicy trwała do białego rana. W uroczystej Mszy św. podczas XXV Ogólnopolskich Dożynkach Jasnogórskich w Częstochowie w dniu 2 września br. brała udział liczna grupa mieszkańców naszej gminy, którzy udali się tam z wieńcem dożynkowym wykonanym przez mieszkańców wsi Przeczno.

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

    Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Łubianka uprzejmie informuje o terminach wznowionej selektywnej zbiórki odpadów do końca 2007 r. Worki z zebranymi tworzywami sztucznymi (butelki i pojemniki PET, inne pojemniki z tworzyw sztucznych) będą odbierane z terenu naszej gminy  według poniższego harmonogramu: 25-go września – Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski; 26-go września – Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 27-go września – Bierzgłowo, Łubianka (cała); 28-go września – Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno; 23-go października – Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski; 24-go października – Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 25-go października – Bierzgłowo, Łubianka (cała); 26-go października – Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno; 27-go listopada – Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski; 28-go listopada – Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 29-go listopada  Bierzgłowo, Łubianka (cała); 30-go listopada  Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno. Prosimy o zbieranie odkręconych i wstępnie zgniecionych butelek. Do worków tych nie należy zbierać opakowań po nawozach sztucznych i chemikaliach. Prosimy o wystawianie żółtych worków „do drogi” (poza ogrodzenie posesji) do godz. 7.30 wskazanego dnia. Powyższe uwagi dotyczyą również wystawiania pojemników z nieczystościami stałymi. Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 października 2007 roku ulegają zmianie godziny otwarcia Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych, które będzie czynne w poniedziałki i czwartki od godziny 8.00 do 15.00 oraz w soboty od godziny 8.00 do 12.00.

 • autor: Zbigniew Adamczyk
INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

  Wymagania dotyczące pasz

 Rozporządzenie Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12.01. 2005 r. ustanawia wymagania dotyczące higieny pasz. Do przepisów w/w rozporządzenia dostosować się muszą wszystkie podmioty prowadzące działalność w zakresie: produkcji, w tym mieszania pasz na potrzeby własne, przetwarzania, przechowywania, transportu zbóż z miejsca produkcji do zakładu oraz dystrybucji pasz. Obszerniejsze  informacje na ten temat zamieścimy w następnym numerze ,,Informatora’’, a pełna wersja artykułu jest dostępna na stronie internetowej.

  Ubezpieczenia roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich

Modyfikacja ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. 07.49.328) uchwalona przez Sejm RP w dniu 7 marca br. zapoczątkowuje korzystne zmiany w dziedzinie ubezpieczeń w produkcji rolniczej w Polsce. Ubezpieczeniem o dotowanych z budżetu państwa składkach można objąć uprawy następujących roślin: zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, buraków cukrowych, ziemniaków, roślin strączkowych, warzyw gruntowych, truskawek, tytoniu, drzew i krzewów owocowych. Ubezpieczenia obejmują szkody spowodowane w uprawach przez grad, suszę, powódź, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę. Ze zwierząt gospodarskich ubezpieczyć można: bydło, świnie, konie, owce kozy i drób od szkód powstałych na skutek: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, piorunu, obsunięcia się ziemi, lawiny (ubezpieczenie obejmuje także ubój z konieczności w następstwie tych zdarzeń). Składki za ubezpieczenie są dotowane przez budżet państwa w zależności od gatunku rośliny uprawnej lub gatunku zwierzęcia i wynoszą, np. dla zbóż kukurydzy i rzepaku po 40 % wysokości składki, dla buraków cukrowych, ziemniaków i warzyw po 35%, dla bydła, świń, owiec i kóz po 50 %, dla koni i drobiu po 45 %. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. 07.144.1010) reguluje maksymalne sumy ubezpieczenia upraw i zwierząt, które wynoszą, np. dla zbóż, kukurydzy i rzepaku po 6000 zł/1 ha, dla buraków cukrowych 8000 zł/1 ha, dla warzyw gruntowych 162000 zł/1ha, dla bydła 12000 zł/1 szt., dla świń 2000 zł/1 szt. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł umowy w sprawie dopłat ze środków budżetu państwa do w/w składek ubezpieczeniowych z czterema zakładami: Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, Towarzystwem Ubezpieczeń Allianz Polska S.A., w Warszawie, Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Warszawie oraz Concordią Polska Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu.

  Wyjazd na targi FARMA do Poznania.

Międzynarodowe Targi Hodowli, Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich FARMA w Poznaniu (28-30 września 2007) to nowa pozycja w ofercie Międzynarodowych Targów Poznańskich, która zastępuje POLAGRĘ-FARM. Podczas tego jesiennego spotkania branży rolniczej wystawcy zaprezentują bogatą ofertę nowości z zakresu produktów i usług. Zwiedzanie ekspozycji ułatwia czytelny podział branżowy targów: Hodowla, Ogród, Las oraz Rozwój Obszarów Wiejskich. W interesującym Pawilonie Regionów w atmosferze festynu ludowego tzn. podczas występów zespołów ludowych swoją ofertę przedstawią regiony z terenu całej Polski i można będzie skosztować regionalnej żywności. Równolegle z FARMĄ odbędą się: XXII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych oraz Krajowa Wystawa Ogrodnicza. Wyjazd na FARMĘ w dniu 29 września br. (sobota) organizuje UG w Łubiance – Referat Rolnictwa, OŚiBP, gdzie można dokonać zapisu i uiścić opłatę za uczestnictwo w wyjeździe w wysokości 20 zł od osoby (z dofinansowaniem gminy Łubianka). Odjazd autokaru sprzed UG w Łubiance o godz. 6.20. Ilość miejsc ograniczona (50). Bilet wstępu dla uczestników wyjazdu będzie kosztował 7 zł, posiadacze Agrar Card – wstęp wolny.

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
,,AWANGARDOWY WARSZTAT WYOBRAŹNI’’- poszerzaj horyzonty
Od niespełna roku na terenie naszej gminy działa Młodzieżowa Rada Gminy, w skład której wchodzi czternaście osób w wieku od czternastego do dziewiętnastego roku życia. Jak dotąd niewiele było o niej słychać, teraz jednak to się zmieni. Rada podjęła inicjatywę i napisała projekt pt. ,,Awangardowy warsztat wyobraźni”. Z pomocą i we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy ,,Przyszłość” udało się wygrać konkurs i uzyskać 5 tys. euro dotacji. Projekt obejmuje utworzenie czterech warsztatów, na których młodzież naszej gminy w wieku od czternastu do dziewiętnastu lat będzie miała możliwość zdobycia nowych umiejętności w następujących dziedzinach: taniec nowoczesny, nauka tajlandzkiej sztuki walki “muay thai, miksowanie i tworzenie muzyki oraz choreografia cheerlederek. Wszystkie warsztaty odbywać będą się pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorów. Każdy z uczestników otrzyma bezpłatne pomoce: tancerki i cheeerlederki - stroje; uczęszczający na zajęcia sztuki walki - potrzebne akcesoria; a uczniowie miksowania muzyki, będą mogli korzystać z profesjonalnego sprzętu. Zajęcia odbywać się będą w poszczególnych sołectwach,  informacje na ich temat można uzyskać pod numerami telefonów oraz u koordynatorów: Klub dla ,,Zmiksowanych” - Sala w Biskupicach- Mateusz Piórkowski oraz Krzysztof  Kardas, tel.: 665215756, Warsztat Cheerlederek - Sala w Łubiance- Agata Ziółkowska, Adrianna Król, tel.: 667743105,Warsztat Sztuk Walki - Sala sportowa przy Gimnazjum Brąchnowie, Łukasz Rząd, Tomasz Jędrzejewski, tel.: 607286852, Warsztat Tańca Nowoczesnego - Szkoła Podstawowa w Warszewicach, Marta Prokopczuk, Alicja Hermann, tel.: 66351694. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do koordynatorów podanych powyżej. Nie ma na co czekać, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Zajęcia rozpoczynają się w październiku br., są nieodpłatne, a brać udział mogą w nich zarówno chłopcy jak i dziewczęta. Na zakończenie warsztatów Młodzieżowa Rada Gminy planuje przeprowadzenie dwóch imprez: sportowej i kulturowej, na których uczestnicy zaprezentują swoje nowo nabyte umiejętności. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu ,,Młodzież w działaniu”. Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób. Droga Młodzieży, macie niebywałą okazję do poszerzenia swoich umiejętności i zapoznanie się z zupełnie nową dziedziną, a więc serdecznie zachęcamy i zapraszamy do zapisania się na warsztaty, bo przecież nie macie nic do stracenia!                
 • autor: Alicja Hermann
Ziemia Gotyku” i Gmina Łubianka zapraszają na:

  IX edycja Grand Prix „Ziemia Gotyku” w biegach średnio- i długodystansowych. Start 27.09.2007 roku o godzinie 17.30 z dziedzińca zamku warownego w Zamku Bierzgłowskim.

Więcej informacji o Grand Prix „Ziemia Gotyku” można uzyskać na stronie internetowej  http://www.lubianka.pl/index. php?strona=3896 lub pod numerem tel. O56 6788217 wew.36.

  „Turniej rycerski na Zamku Bierzgłowskim”, który odbędzie się w dniu 6-7 października 2007 na terenie zamku warownym. W programie m.in. pokazy walk rycerskich, konkursy, pokazy tańców średniowiecznych, prezentacja tortur średniowiecznych, prezentacja sprzętu rycerskiego, degustacja tradycyjne potrawy średniowiecznych..Wszystkie działania finansowane są z Pilotażowego Programu LEADER+.

  W dniach 27-29 sierpnia 2007 roku w Zespole Szkół w Łubiance, w ramach pilotażowego programu LEADER+  odbyło się bezpłatne szkolenie z zakresu podstawowej obsługi komputera. Organizatorem kursu była LGD Fundacja „Ziemia Gotyku” i Gmina Łubianka W działaniu uczestniczyło 14 osób. Szkolenie przygotował i prowadził Pan Piotr Wiatr.

  31 sierpnia 2007 roku w Mirakowie odbył się Festiwal Produktów Lokalnych „Ziemi Gotyku” w ramach II Schematu Pilotażowego Programu LEADER+. Celem zorganizowanego festiwalu była „wielka” prezentacja kulinarnego bogactwa, kultury stołu, rękodzieła i inicjatyw społecznych charakteryzujących obszar partnerskich gmin: Chełmży, Łubianki, Łysomic i Papowa Biskupiego. Uczestniczki festiwalu zadbały o piękne prezentacje stoisk z produktami lokalnymi i smaczne degustacje. Imprezie towarzyszyły występy zespołu ludowego „POMORZE” z Chełmna,  „ALEBABEK” i „MARWOJEK” z Łubianki. Do konkursu „Najciekawsze stoisko z produktem lokalnym Ziemi Gotyku” w sumie zgłosiło się 18 Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru działania Fundacji. Naszą Gminę reprezentowało KGW Dębiny, KGW Łubianka i KGW Wybczyk.

Za najciekawsze stoisko z produktem lokalnym Ziemi Gotyku uznano stoisko KGW z Nawry, II miejsce – stoisko KGW z Łubianki i III miejsce – stoisko KGW z Głuchowa.

Podczas festiwalu podsumowano I edycję Konkursu na Znak Promocyjny „Ziemia Gotyku”. Rozdano 10 Znaków Promocyjnych „Ziemia Gotyku” w różnych kategoriach. W kategorii inicjatywy społeczne z Gminna Łubianka nagrodzono: zespół ludowy ALEBABKI, zespół młodzieżowy taneczny MARWOJKI, KM „Truchcik” Łubianka za Grand Prix „Ziemia Gotyku” w biegach średnio- i długodystansowych. Ponadto wyróżniono Festiwal Pieśni Patriotycznych  organizowany przy Zespół Szkół w Łubiance. Wnioski o przyznanie znaku opracowali: Anna Filus, Teresa Głębocka, Maria Wojciechowska i Andrzej Sierocki. Wszyscy nagrodzeni otrzymali specjalne okolicznościowe Znaki Promocyjne i umowy licencyjne, które określają prawo i zasady posługiwania się Znakiem.

  Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza kolejny konkurs grantowy ,,Nasza Świetlica, Nasz Klub”, którego celem jest poprawa warunków życia i edukacji mieszkańców wsi a przede wszystkim dostępu do informacji (Internetu) poprzez wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych polegających na samodzielnym tworzeniu przez mieszkańców miejsc wspólnych spotkań i pożytecznego spędzania czasu, centrów skupiających ludzi światłych, dążących do dalszego rozwoju wsi - miejsc zwanych świetlicą / klubem. W konkursie mogą brać udział przede wszystkim organizację pozarządowe posiadające KRS i własny rachunek bankowy. Nagrodą w konkursie jest dotacja w wysokości od 5 000 do 20 000 złotych. Wnioski należy przesyłać do dnia 15 listopada 2007r. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.witrynawiejska.pl lub www.fww.org.pl .

  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Euro Info Centre PL 414 zapraszają do udziału w 2-dniowych szkoleniu zatytułowanym „Jak skutecznie pozyskać dotacje na inwestycje z funduszy unijnych w latach 2007-2013?”. Termin szkolenia 23-24.10.2007r.  Szkolenie jest przeznaczone dla przedsiębiorców chcących uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania z funduszy UE na projekty inwestycyjne. Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 380 zł. Dodatkowe informacje pod nr tel. (056) 658 89 50 l, 657 14 50 lub na stronie www.tarr.org.pl

  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 udziela bezpłatnych konsultacji dla małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, dostępnych programów pomocy, finansowanych z budżetu państwa, funduszy strukturalnych itp. Czynne: pon.-pt. 8.00-16.00 tel. 056-655-57-65

 • autor: Anna Filus
Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

II Mistrzostwa Gminy Łubianka w Tenisie Ziemnym

W sobotę 15 września na kortach w Pigży rozegrano II Mistrzostwa Gminy Łubianka w Tenisie Ziemnym. Dyscyplina ta, choć uprawiana  w Gminie Łubianka zaledwie od roku ma już spore grono swoich zwolenników. Po długich trwających praktycznie przez cały dzień, bo od  8.30 do 16.00, zmaganiach wyłoniono najlepszych.

W singlu Mistrzem Gminy Łubianka został Leszek Grelewicz, II miejsce zajął Ryszard Rybacki, III miejsce - Wiesław Majcherek, IV miejsce wójt gminy - Jerzy Zająkała. W deblu I miejsce zajęła para Adam Jankowski, Leszek Grelewicz, II miejsce Wojciech Konstanty, Marian Kędzierski, III miejsce Grzegorz Rabęda, Ryszard Rybacki, IV miejsce Wiesław Majcherek, Jerzy Zająkała. Najlepsi zostali nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami ufundowanymi przez organizatora Centrum Kultury w Łubiance.

 • autor: Paweł Puczkarski
„JESTEŚCIE INTERESUJĄCY, BO SIĘ INTERESUJECIE”. Erich Fromm

Zachęcamy do rozwijania swoich talentów i zainteresowań. Zapraszamy do uczestnictwa w naszych klubach tematycznych:

1) kółko tańca ludowego „Marwojki” – poniedziałki i środy w godz. 12.30 – 14.30  w Centrum Kultury w Łubiance, instruktor Maria Wojciechowska;

2) chór żeński  „Alebabki” – wtorki w godz. 16.00 – 18.00 w Centrum Kultury, instruktor Maria Wojciechowska;

Miło nam oznajmić, że obydwa powyższe zespoły zostały Laureatem  Konkursu na Znak Promocyjny Ziemi Gotyku w kategorii Ważna Społecznie Inicjatywa. Serdecznie gratulujemy Pani Marii Wojciechowskiej i jej podopiecznym.

3) fitness – poniedziałki i środy godz. 20.00  w Centrum Kultury, instruktor Renata Wirzchowska;

4)  sekcja szachowa – wtorki godz. 18.00 w Centrum Kultury, kapitan Grzegorz Rabęda;

5) węzełek – koło rękodzieła – czwartki od godz. 17.00 w Szkole Podstawowej w Pigży, instruktor Mirosława Kowalska;

6) klub 30+ -środy godz. 20.00 – 22.00 gry zespołowe dla trzydziestolatków i starszych w hali sportowej Gimnazjum w Brąchnowie, instruktor Paweł Puszkarski;

7) czytelnia internetowa – od poniedziałku do piątku w Gminnej Bibliotece Publicznej;

8) nauka gry na gitarze – (miejsce i godziny zajęć dostosowane będą do całej grupy), instruktor Dariusz Walichniewicz;

9) nauka gry na keyboardzie - (miejsce i godziny zajęć dostosowane będą do całej grupy), instruktor Dariusz Walichniewicz.

Szczegółowe informacje oraz zapisy na warsztaty  w Centrum Kultury w Łubiance tel. 678-86-98.

Ucz się wspólnie z nami języka angielskiego! „Bo taniej i na miejscu”

Cieszymy się, że szkoły językowe wychodzą z atrakcyjną ofertą kursów angielskiego dla grup zorganizowanych i zlokalizowanych na terenach wiejskich. Wielką bowiem bolączką mieszkańców wsi jest kosztowny i niedogodny dojazd do miast i dosyć wysokie ceny kursów. Szkoła „AWANS” prowadzi już od kilku lat system nauki w którym to lektorzy dojeżdżają do swoich kursantów. Zajęcia prowadzone są metodą Cllana, przy czym cena za jedną godzinę zajęć dla pojedynczej osoby wynosi średnio (w zależności od ilości osób w grupie) od 5zł do 7 zł za godzinę. Kurs będzie się odbywał w Centrum Kultury w Łubiance. Szczegółowe informacje oraz zapisy (liczba miejsc ograniczona) w Centrum Kultury, tel. 678-86-98.
 • autor: Anna Soczyńska, Danuta Lewandowska.
mamy kolejne sprzęty

Centrum Kultury  w Łubiance po raz kolejny przystąpiło do programu ,,Doposażenie wiejskich świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży’’ zorganizowanego przez Zarząd województwa Kujawsko-Pomorskiego. Tym razem udało się nam zdobyć 8000 zł (w edycji z  2005 r. otrzymaliśmy 10 000 zł.). Za otrzymane pieniądze zakupiliśmy do świetlicy znajdującej się w naszym budynku: keyboardy (instrumenty klawiszowe), urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, ksero, faks i skaner), aparat fotograficzny, czajnik bezprzewodowy, mapy ścienne, gry planszowe, puzzle oraz materiały plastyczne (m.in. farby na szkło, akrylowe, pastele) i sportowe (m.in. piłki, mini-bilard, chusta  - spadochron). Podsumowaniem kolejnych edycji konkursu będzie seminarium pt. ,,Świetlice środowiskowe - prezentacja dobrych praktyk’’, na które zostaliśmy zaproszeni. Tym sposobem 10.10.2007 w Baju Pomorskim w Toruniu  zaprezentujemy działalność naszej placówki,  a przy okazji poznamy sposoby spędzania czasu wolnego  dzieci i młodzieży z innych świetlic naszego województwa. Mamy również nadzieję, że spotkanie to zaprocentuje   nawiązaniem  współpracy pomiędzy  obecnymi na seminarium świetlicami środowiskowymi. 

 • autor: Beata Prowadzisz
INFORMACJE ZE STOWARZYSZENIA „ROZWOJU GMINY ŁUBIANKA PRZYSZŁOŚĆ”

„Przybyło lat, czas poznać świat”

W myśl tego tytułu projektu seniorzy z naszej gminy mieli okazję skorzystać z oferty wyjazdowej ufundowanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do: Inowrocławia, Ciechocinka, planetarium, groty solnej w Toruniu, do kina na film pt. „U Pana Boga w ogródku”, teatru na spektakl „3x Czechow”, opery na „Wieczór baletowy”. W wyjazdach, które odbywały się raz w tygodniu brało za każdym razem udział ok. 55 osób. Dla niektórych uczestników  była to pierwsza okazja wyjazdu do teatru, opery i groty solnej. Wszystkie wyjazdy i bilety wstępu były bezpłatne .Pierwszy raz Stowarzyszenie organizowało takie wycieczki i postara się, aby nie były to ostatnie, gdyż wyjazdy z seniorami były niezwykle miłym doświadczeniem. 

 • autor: Stanisława Neulitz
Działalność gospodarcza na terenie gminy Łubianka
Od października do końca listopada ruszają ubezpieczenia upraw i zwierząt z dopłatami z budżetu państwa. Informacji, pod nr tel.: 603 996 855, 056 654 04 40, 056 678 89 89, udziela pan Karol Tchorzewski, Łubianka , ul. Polna 1. 
Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych służy pomocą w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00
Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą

informuje, że mieszkańcy gminy Łubianka mogą zgłaszać się w sprawie porad dot. profilaktyki i leczenia cukrzycy oraz wsparcia w postaci glukometrów do pana Bogdana Tercjaka pod nr tel. 0697-534-017

WYDAWCA:
Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl 
http://www.lubianka.pl
http://www.bip.lubianka.lo.pl

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️