Informator Gminny - Nr 08/2007 (159)

   „Naukowiec nie jest twórcą prawdy, ale jej odkrywcą”

Jan Paweł II

drukuj ()

DRUGIE ZŁOTO „BAŁAGANÓW”

Od 23 do 29 lipca zespół „Bałaganów” w składzie: Wojciech Bałos, Maciej Włoch (bramkarze), Maciej Raciniewski, Przemysław Poszytek, Mariusz Kowalski, Łukasz Iwicki, Maciej Walter, Łukasz Walter, Krzysztof Elsner, Adam Drozdowski, Bartosz Iwicki, Łukasz Mrzygłód, Robert Makowski, Artur Żółtowski, Kamil Malec i Wiktor Bąk wraz z trenerem Andrzejem Makowskim i kierownikiem Leszkiem Rzemiejewskim uczestniczył  w Finale XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która jest równoznaczna z Mistrzostwami Polski Juniorów Młodszych w hokeju na trawie. W zawodach udział wzięło 8 zespołów wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach i podzielonych na dwie grupy.  „Bałagany” w swej grupie były bezkonkurencyjne, wygrywając wysoko 9 : 2 z LKS Rogowo i z MKS Siemianowice oraz 9 : 1 z UKH „Start 1954” Gniezno. Po sukcesach w grupie  byliśmy pewni, że złoto jest już bardzo blisko, ale „piłka jest okrągła” i w meczu z „Ósemką” Tarnowskie Góry padł remis 5 : 5. Następnego dnia 29 lipca graliśmy z LKS Gąsawa i aby zająć I miejsce musieliśmy wygrać. Trener Andrzej Makowski był pewny zwycięstwa. Już pierwsza połowa potwierdziła jego optymizm (3 : 0 dla „Bałaganów”). W drugiej padła honorowa bramka dla przeciwnika. Ostatecznie „Bałagany” wygrały 3:1. Królem strzelców Mistrzostw został zawodnik „Bałaganów” Przemysław Poszytek zdobywając 14 bramek. Nasz zespól nie przegrał żadnego meczu. Także zdaniem trenerów uczestniczących drużyn nasz zespół był najlepszy. Dodatkowym owocem mistrzostwa są nominacje do kadry narodowej, do której zostali powołani: Mariusz Kowalski, Łukasz Mrzygłód, Przemysław Poszytek i Maciej Raciniewski.  1 sierpnia drużyna wraz z przedstawicielami Klubu Marianem Klammerem, Mariolą Janiszewską, Romanem Dubickim i Bogusławem Waltrem została przyjęta w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego. Chłopcy podzielili się wrażeniami  z zawodów. Z rąk Marszałka otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Na pamiątkę spotkania kapitan zespołu Maciej Raciniewski wręczył Marszałkowi miniaturkę laski hokejowej. Później zawodników „Bałaganów” podejmował Wójt Gminy Łubianka Pan Jerzy Zająkała i Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Cywiński. Wójt pogratulował zwycięstwa i podziękował tym wszystkim, którzy do tego sukcesu się przyczynili. Stwierdził, że rzadko się zdarza aby dwukrotnie zdobyć w jednym roku tytuł Mistrza Polski, a wyniki na hali jak i na boisku (nie przegrany żaden mecz) świadczyły jednoznacznie o dominacji „Bałaganów” w Polsce. Możemy być z tego dumni. Prezes Klubu podziękował Wójtowi za pomoc jaką sportowcy otrzymują od gminnego samorządu i wręczył puchar z XIII OOM. Nasi zawodnicy od władz gminy otrzymali sportowe torby, które na pewno bardzo przydadzą się podczas wyjazdów na kolejne zawody, gdzie również będziemy starali się  sięgnąć po najwyższe trofea.

drukuj ()

 • autor: Roman Dubicki
DOŻYNKI GMINNE: 1 WRZEŚNIA W BISKUPICACH

Gminne Święto Plonów 2007 odbędzie się 1 września (sobota) w Biskupicach. Aby umożliwić naszym rolnikom udział również w Ogólnopolskich Dożynkach Jasnogórskich, które odbywają się zawsze w pierwszą niedzielę września, tj.  dnia 2 września, tegoroczne obchody organizujemy w sobotę 1 września. Starostami Dożynek Gminnych 2007 będą: Aleksandra Blachowska z Brąchnowa oraz Leszek Mądrzejewski z Wymysłowa. Uroczystości dożynkowe w gminie Łubianka rozpoczną się Mszą św. Dożynkową w kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Biskupicach o godz. 16.00. Kontynuowane będą one w wielkim namiocie rozstawionym na boisku sportowym za świetlicą wiejską w Biskupicach. Nastąpi tam dalsza celebracja uroczystości, w tym, m.in.: dzielenie chleba dożynkowego, podsumowanie tegorocznych żniw, wyróżnienie osób zasłużonych dla rolnictwa oraz występy artystyczne podczas wspólnego biesiadowania w tradycyjnej dożynkowej oprawie wieńców dożynkowych. Po Biesiadzie Dożynkowej odbędzie się zabawa ludowa w świetlicy wiejskiej w Biskupicach, która rozpocznie się o godzinie 19.00 i z pewnością potrwa do rana. Do udziału w Dożynkach serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy. Zadbaliśmy o to, aby miejsca i poczęstunku wystarczyło dla wszystkich. Członkinie KGW w Biskupicach uraczą nas smacznym obiadem i pysznymi wypiekami.Za nami żniwa, teraz czas na dziękczynienie i zabawę.

drukuj (DOŻYNKI GMINNE: 1 WRZEŚNIA W BISKUPICACH)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
JAK UTRZYMUJEMY PORZĄDEK I CZYSTOŚĆ W GMINIE ?

Na to pytanie można odpowiedzieć w wyniku kontroli, którą przeprowadzili pracownicy UG w Łubiance w wielu gospodarstwach domowych naszej gminy. W zakresie gromadzenia i usuwania stałych odpadów komunalnych stwierdzono, że 48 % gospodarstw domowych nie posiada podpisanych umów z podmiotami wywożącymi odpady, ani nie przedstawiło faktur ich odbioru przez gminne składowisko odpadów. Obowiązków dotyczących utrzymywania zwierząt domowych (psy) nie spełnia 43% gospodarstw domowych. Właściciele 50% psów nie posiadali potwierdzenia szczepień przeciw wściekliźnie, a 35% psów nie posiadało uwięzi. Zastrzeżenia, co do sposobu magazynowania paliwa wyrażono względem 5 kontrolowanych gospodarstw. Względem 30% gospodarstw zgłoszono uwagi co do ogólnego utrzymania porządku i ładu w obejściu. Właściciele, u których stwierdzono nieprawidłowości, otrzymali nakazy ich usunięcia.  Wszystkich mieszkańców gminy, u których występują jakiekolwiek nieprawidłowości lub niedociągnięcia w zakresie utrzymania porządku i czystości zachęca się do możliwie szybkiego ich usunięcia. Kontrole będą kontynuowane.

drukuj (JAK UTRZYMUJEMY PORZĄDEK I CZYSTOŚĆ W GMINIE ?)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
DIAMENTOWE GODY

W sierpniu br. Państwo Helena i Tadeusz Walter z Biskupic obchodzili Jubileusz  60-lecia małżeństwa. Uczestniczący w tej rodzinnej uroczystości Wójt Jerzy Zająkała,  w obecności sołtysa wsi Stanisława Derusia i Kierownik USC Teresy Ziółkowskiej-Rusak,  wręczył Jubilatom album poświęcony osobie Ojca Świętego Jana Pawła II – Najpierwszego Polaka oraz Honorowego Obywatela Gminy Łubianka. We wspaniałej, uroczystej i rodzinnej atmosferze, złożył  w imieniu wspólnoty samorządowej gminy wyrazy szacunku oraz podziękowania za przykładne życie rodzinne i udział w dokonaniach lokalnej wspólnoty. Wraz z kwiatami przekazał także życzenia wszelkiego dobra dla Jubilatów i ich rodziny.

drukuj ()

 • autor: Teresa Ziółkowska-Rusak
WÓJT ZMIENIŁ SAMOCHÓD

Kontynuując zasadę stosowania jawności źródeł finansowania przez wójta gminy wydatków prywatnych o znacznej wartości przedstawiam informację związaną z zakupem nowego samochodu osobowego. Po niespełna 2 latach eksploatacji dotychczasowego, własnego samochodu marki SEAT Toledo 1,6 (kolor wiśniowy) wójt Jerzy Zająkała dokonał zakupu nowego samochodu tej samej marki tj. SEAT Toledo 1,9 TDI (kolor czarny). Transakcja została dokonana w firmie Arpol w Toruniu na następujących warunkach:

·          cena zakupu 69.000 zł.,

·          kwota uzyskana za sprzedaż Arpolowi dotychczasowego pojazdu – 46.000 zł.,

·          dopłata gotówkowa 23.000 zł.

Dla dokonania dopłaty gotówkowej wójt pozyskał w miejscowym Banku Spółdzielczym kredyt w wysokości 22.000 zł. ze spłatą w okresie najbliższych dwóch lat.

Przyczyną zmiany pojazdu była świadomość utraty jego wartości z powodu szybko rosnącego przebiegu samochodu (73.000 km.) oraz promocyjna cena nowego samochodu, która obowiązywała w lipcu br.

drukuj (WÓJT ZMIENIŁ SAMOCHÓD)

 • autor: Jerzy Zająkała
INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Rozliczyć podatek akcyzowy

Do dnia 31 sierpnia br. można kupować olej napędowy z przeznaczeniem na cele rolnicze, aby faktury za jego zakup dołączyć do „Wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej". Wnioski te będzie można składać we wrześniu br. w UG w Łubiance – Referat Księgowości, Podatków i Opłat. Limit paliwa rolniczego za okres od 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2007 r. został ustalony na 86 l/> oleju napędowego na 1 ha/> UR. Wysokość podatku akcyzowego wynosi 0,55 zł za 1 l/>, a więc rozliczając zakup paliwa rolniczego za w/w okres (w marcu i/lub wrześniu) rolnik będzie mógł łącznie otrzymać maksymalnie: 86 l/> x 0,55 zł = 47,30 zł na 1 ha/> UR.

Odbiór paszportów bydła

Według Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 03.07.2007 r. „Posiadacz bydła odbiera paszport bydła lub jego duplikat osobiście z Biura Powiatowego ARiMR, chyba że złoży oświadczenie podmiotowi prowadzącemu rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych, w którym wyrazi zgodę na doręczenie mu tego paszportu lub jego duplikatu drogą pocztową, przesyłką poleconą za poświadczeniem odbioru”. Koszt wydania paszportu bydła lub duplikatu paszportu bydła przez BP ARiMR wynosi 1,33 zł, a koszt doręczenia wydanego paszportu bydła lub jego duplikatu przesyłką poleconą za poświadczeniem odbioru wynosi 5,65 zł.

Nawozy organiczne zaorywać natychmiast

W związku z natężeniem pożniwnych prac polowych przypomina się, że nawozy organiczne (obornik, gnojówka, gnojowica) należy zaorywać możliwie jak najszybciej po wywiezieniu ich na pole, tzn. proces zaorywania należy zakończyć najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu wywiezienia nawozu na pole.

Wyjazd na Dożynki Jasnogórskie

Wyjazd mieszkańców gminy Łubianka autokarem na Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie do Częstochowy nastąpi o północy z 1 na 2 września br. (sobota/niedziela) z placu przed Urzędem Gminy w Łubiance. Naszą gminę na tych uroczystościach reprezentować będzie tym razem delegacja rolników z Przeczna. Dożynkom w Częstochowie towarzyszy XVI. Krajowa Wystawa Rolnicza zlokalizowana wzdłuż częstochowskiej Alei NMP (w tym: targi nasienne, paszowe, agroturystyczne, pszczelarskie i sztuki ludowej oraz kiermasze kwiatów, krzewów ozdobnych, produktów ekologicznych i in.). Koszt udziału wynosi 12 zł od osoby (z dofinansowaniem Gminy Łubianka). Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Zgłoszenia i wpłaty w UG w Łubiance – Referat Rolnictwa.

Szkolenie nt. PROW na lata 2007-13

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza z/s w Przysieku wraz z K-P Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie organizują szkolenie dla rolników gminy Łubianka nt. „Finansowanie wsi i rolnictwa w nowym okresie programowania PROW na lata 2007-2013”/> w dniu 11 września 2007 r. w Centrum Kultury w Łubiance o godz. 10.00. Wstęp wolny.

Wyjazd na Festyn do Przysieka

Festyn „Barwy Lata, Dary Jesieni” to popularna wśród mieszkańców wsi i miasta Torunia impreza organizowana od lat w Przysieku. Tym razem odbędzie się on w dniu 15 września 2007 r. (sobota). W programie Festynu znajdują się: XIII. Krajowe Dożynki Ekologiczne (w tym: Msza Św. Dożynkowa, targi żywności ekologicznej, degustacje potraw z produktów rolnictwa ekologicznego, konkursy, konsultacje), Święto Ziemniaka (wystawa odmian ziemniaków, konkursy, sprzedaż), promocja wsi kujawsko-pomorskiej (oferta turystyczna i Lokalnych Grup Działania, kiermasz produktów lokalnych, wystawy sztuki ludowej), a także inne kiermasze, gry i konkursy z nagrodami dla publiczności oraz występy zespołów ludowych. Wyjazd na Festyn autokarem organizuje UG w Łubiance - Referat Rolnictwa OŚiBP. Koszt uczestnictwa 2 zł od osoby (z dofinansowaniem Gminy Łubianka). Wyjazd z placu przed UG w Łubiance o godz. 9.45, a w przypadku większej ilości chętnych również z innych miejsc na terenie gminy. Zapisy i wpłaty w UG w Łubiance – Referat Rolnictwa.

drukuj (INFORMACJE DLA ROLNIKÓW)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
DOTACJA DLA SZKOŁY W WARSZEWICACH

Szkoła Podstawowa w Warszewicach otrzymała dotację ze środków publicznych w wysokości 3 000 zł na „organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z ubogich rodzin podczas wakacji letnich”. Projekt pt. „Cudze chwalicie a swoje ..... poznacie” został dofinansowany ze środków URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO. Zadanie zostało wykonane w formie 3 jednodniowych wycieczek. Celem zadania było wyrównanie szans kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin wiejskich. W bezpłatnych wycieczkach uczestniczyło 135 osób z terenu Gminy Łubianka. W dniu 4 lipca 2007r. uczestnicy zwiedzali zabytki Kowalewa Pomorskiego, Ośrodek Chopinowski w Szafarni oraz Zamek Rycerski w Golubiu–Dobrzyniu zapoznając się z jego historią. Kierownikiem wycieczki była  Elżbieta Dembek, opiekunowie to: Hanna Cichocka, Krzysztof Sołtysiak. W dniu 19 lipca 2007r. uczestnicy wyjazdu zwiedzili Ciechocinek i jego okolice, a w szczególności muzeum i tężnie solankowe delektując się spacerem na ich terenie. Kierownikiem wycieczki była Anna Piekarz, opiekunowie: Katarzyna Kępska, Krzysztof Kępski. W dniu 26 lipca 2007r. uczestnicy wycieczki zwiedzali Stare Miasto w Toruniu poznając jego najciekawsze zabytki. Wzięli udział w zajęciach edukacyjnych w Żywym Muzeum Piernika, gdzie własnoręcznie wykonali tradycyjny piernik toruński. Ponadto zapoznali się z polską fauną w Ogrodzie Zoobotanicznym. Kierownikiem wycieczki był Krzysztof Kępski, opiekunowie to: Władysława Kalinowska, Renata Pietrzykowska, Małgorzata Szczerbowska. W ramach zrealizowanego projektu uczestnicy wycieczek mieli zagwarantowany przejazd autokarem, ubezpieczenie, bilety wstępów, wyżywienie, usługi przewodnika turystycznego i fachową opiekę. Organizatorem wyjazdów był dyrektor Krzysztof Kępski a koordynatorem gminnym Anna Filus z Urzędu Gminy w Łubiance.

drukuj (DOTACJA DLA SZKOŁY W WARSZEWICACH)

 • autor: Anna Filus
STYPENDIA DLA STUDENTÓW

O stypendium mogą się ubiegać wyłącznie osoby niepracujące, wpisane na listę studentów w wieku do 25 lat, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 561,60 zł brutto, spełniające jedno z poniższych kryteriów:

1/ średnia ocen za ostatni rok studiów musi być nie mniejsza niż 4,0 (z egzaminów),

2/ w przypadku osoby rozpoczynającej studia średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły  średniej musi być nie mniejsza niż 4,0.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy załączyć:

1.      wyciąg z indeksu z ocenami z egzaminów w poprzednim roku studiów, a w przypadku studenta rozpoczynającego studia - kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (poświadczenia zgodności z oryginałem dokonuje pracownik Urzędu Gminy),

2.      oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

3.      zaświadczenia o dochodach członków rodziny - dotyczy dochodów osiąganych z różnych źródeł, m. in. z umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, wynajmu, rent, emerytur, świadczeń z pomocy społecznej,

4.      dowody ustalające dochody z gospodarstwa rolnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

5.      zaświadczenia o innych dochodach studenta (również inne stypendia).

Dochód na osobę w rodzinie obliczany będzie na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia w Urzędzie Gminy Łubianka.

drukuj (STYPENDIA DLA STUDENTÓW)

 • autor: Krzysztofa Zielińska
FESTIWAL PRODUKTU LOKALNEGO ZIEMIA GOTYKU

W ramach pilotażowego programu LEADER+ zapraszamy na  Festiwal Produktu Lokalnego Ziemia Gotyku  i do udziału w konkursie „Najciekawsze stoisko z produktem lokalnym Ziemi Gotyku”, który odbędzie się 31 sierpnia 2007 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Grodno” w Mirakowie.

Program imprezy:

15.00 uroczyste otwarcie imprezy,

15.00-16.00 prace komisji konkursowej oceniającej stoiska z produktem lokalnym,

16.00 odwiedzanie stoisk i degustacja produktów,

16.30 ogłoszenie listy produktów odznaczonych Znakiem Promocyjnym Ziemi Gotyku i wręczenie certyfikatów oraz zestawów promocyjnych,

17.00 ogłoszenie wyników konkursu „Najciekawsze stoisko z produktem lokalnym Ziemi Gotyku”, uroczyste wręczenie dyplomów i nagród,

16.00 – 19.00 kiermasz produktów lokalnych Ziemi Gotyku, prezentacje i pokazy Kół Gospodyń Wiejskich, występy zespołów ludowych.

Koordynator gminny organizuje bezpłatny wyjazd autokarem na festiwal. Pierwszeństwo zapisu mają Koła Gospodyń Wiejskich, które będą brały udział w konkursie. Dodatkowe informacje: Mariola Epa tel. kom. 607-772 -689. Koordynator gminny : Anna Filus, tel.056/ 678-82-18

drukuj (FESTIWAL PRODUKTU LOKALNEGO ZIEMIA GOTYKU)

 • autor: Anna Filus
BEZPŁATNE SZKOLENIA

LGD „Ziemia Gotyku” i Gmina Łubianka zapraszają na bezpłatne szkolenia w zakresie podstawowej obsługi komputera w ramach II Schematu Pilotażowego Programu LEADER+. Szkolenia odbędą się w Zespole Szkół w Łubiance w dniach 27/28/29 sierpnia 2007 w godzinach 18.30 – 21.30. Zgłoszenia przyjmuje Piotr Wiatr (056) 678 81 69 lub koordynator gminny  Anna Filus (056) 678 82 18. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.

drukuj (BEZPŁATNE SZKOLENIA)

 • autor: Anna Filus
BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE

Szpital Powiatowy w Chełmży w okresie od lipca 2007 roku do wyczerpania limitów zaprasza na bezpłatne badania profilaktyczne w zakresie:

Program profilaktyki raka sutka

Przeznaczony dla kobiet po 40 roku życia, które nie miały w ostatnim roku wykonywanych mammografii. Należy podkreślić, że nie wyznaczamy górnej granicy wieku.  Program obejmuje: przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety, badanie mammograficzne: 2x2 zdjęcie wraz z opisem. Istnieje możliwość uzupełnienia diagnostyki o badania USG lub biopsję cienkoigłową w naszej Poradni Profilaktyki Chorób Piersi. Rejestracja osobista lub telefoniczna pod numerem telefonu (056) 675 22 55 wew. 220. Badania będą wykonywane w Pracowni Rentgenodiagnostyki Szpitala od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1700.

Program profilaktyki przewlekłej niewydolności żylnej metodą Dopplera

Przeznaczony dla wszystkich chętnych bez ograniczeń wiekowych. Program obejmuje: przeprowadzenie wywiadu, badanie USG metodą Dopplera wraz z opisem, sporządzenie karty badania, przekazanie wyniku badania i informacji o sposobie dalszego postępowania. Rejestracja osobista (budynek administracji Szpitala (pokój nr 4) lub telefoniczna pod numerem telefonu (056) 675 22 55 wew. 251. Badania będą wykonywane w Pracowni USG Szpitala we wtorki w godzinach 1400 – 1700 i  czwartki w godzinach 1500 - 1800, zaś wyniki badań będą do odbioru w budynku administracji Szpitala (pokój nr 4) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 10.00.

Badania finansowane są z budżetu Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz przez sponsorów

drukuj (BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE)

 • autor: Dominika Załęcka
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

Akcję "Sprawdź swój słuch" organizuje w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Łubiance Specjalistyczny Gabinet Protetyki Słuchu z Torunia z ulicy Przy Kaszowniku 25a  prowadzony przez audioprotetyka Leszka Rejowskiego.  Gabinet  zajmuje się specjalistycznym  dopasowaniem aparatów słuchowych i zaprasza na bezpłatne badania słuchu (dla osób z niedosłuchem) oraz darmowe sprawdzanie aparatu słuchowego pacjenta.  Chętni mogą się zgłaszać we wtorek  21 sierpnia 2007 roku. Na badanie należy się zarejestrować wcześniej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Łubiance tel. 056 678-86-16. Jeśli u badanej osoby stwierdzona zostanie wada słuchu, specjaliści pomogą jej w doborze najlepszego aparatu słuchowego i poinformują o możliwościach  otrzymania dofinansowania do aparatu słuchowego. Osoby posiadające grupę inwalidzką mają możliwość otrzymania aparatu słuchowego bezpłatnie.

drukuj (BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU)

 • autor: Leszek Rejowski
WIEŚCI Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

II Mistrzostwa Gminy Łubianka Oldboyów w Piłce Nożnej

II Mistrzostwa Gminy Łubianka Oldboyów w Piłce Nożnej przeszły do historii. Do rywalizacji zgłosiło się 5 drużyn: Bierzgłowo, Biskupice, Przeczno, Pigża i Zamek Bierzgłowski. Zawodnicy zgodnie z regulaminem musieli mieć ukończone minimum 35 lat. Rozegrano emocjonujące zawody. Rywalizowano systemem „każdy z każdym”. Jako jedyni z boiska nie schodzili pokonani piłkarze z Biskupic i to oni zostali mistrzami na rok 2007. Skład drużyny: Roman Blachowski – kapitan, Jan Boniecki, Wojciech Socha, Grzegorz Pszeniczny, Piotr Błaszkiewicz, Stefan Mądraszewski, Zbigniew Bałos, Andrzej Sowa, Dariusz Struś i Stanisław Deruś. Drugie miejsce zajęli gospodarze – Bierzgłowo, trzecie Zamek Bierzgłowski, czwarte Pigża i piąte debiutanci z Przeczna. Mistrzostwa po raz kolejny okazały się strzałem w dziesiątkę. Były okazją dla zawodników by się spotkać na boisku niejednokrotnie  po kilku latach rozbratu z piłką nożną i nie lada gratką dla kibiców, którzy szczelnym kordonem toczyli płytę boiska oglądając stojące na wysokim poziomie zawody. Do zobaczenia za rok!

Turniej Sołectw Ziemi Gotyku  

26 sierpnia w Pigży na boisku Sparty odbędzie się Turniej Sołectw – coroczna rywalizacja o tytuł najlepszego sołectwa, ale tym razem na terenie Ziemi Gotyku a więc gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie. Do rywalizacji zaprosiliśmy po jednym sołectwie z gmin partnerskich reprezentujących Lokalną Grupę Działania. W bieżącym roku zaplanowaliśmy następujące konkurencje: jazda na rowerze; strzały piłką nożną do celu; rzut gumiakiem kobiet; rzut jajem; konkurs wiedzy o Ziemi Gotyku; przeciąganie liny mężczyzn; sztafeta biegowa 4x1km, konkurs  dla sołtysów na temat znajomości własnej miejscowości. Na końcową klasyfikację składać się będą punkty wywalczone w poszczególnych konkurencjach. Przygotowaniem drużyn zajmuje się bezpośrednio sołtys lub osoba przez niego wyznaczona. Większość sołectw przeprowadza eliminacje wiejskie wybierając w ten sposób najlepszych zawodników. O obiektywny arbitraż zadba dwóch wykwalifikowanych sędziów do których należeć będzie ostateczna interpretacja regulaminu. Głównym organizatorami imprezy są Fundacja Ziemia Gotyku, Centrum Kultury i Sołectwo Pigża. Zakupione zostaną nagrody dla sołectw: puchary i medale dla wszystkich uczestników. Przewidziano też bezpłatne atrakcje dla dzieci (zamek, trampolina i basen z kulkami) kiełbaski i zabawę taneczną. Ponadto najlepsze sołectwa otrzymają pieniądze do budżetów wiejskich w 2008 roku od Wójta Gminy Łubianka. Zachęcamy by w turnieju uczestniczyły wszystkie sołectwa z naszej gminy. Szczegółowy regulamin tegorocznych zawodów znajduje się u sołtysów. Początek zawodów o godz. 13.00. Zapraszamy do gorącego dopingowania swoim drużynom.

II Mistrzostwa Gminy Łubianka w Tenisie Ziemnym

W sobotę 15 września w Pigży rozegrane zostaną II Mistrzostwa Gminy Łubianka w Tenisie Ziemnym. Rywalizacja przebiegać będzie w singlu i deblu. Początek zawodów o godz. 10.00 singiel, od ok. godz. 13.30 debel. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu turnieju od godz. 9.30. Tytułu Mistrzów Gminy z poprzedniego roku będą bronić Wiesław Majcherek w singlu i para Wojciech Konstanty, Marian Kędzierski w deblu. Do zawodów zapraszamy zawodniczki i zawodników którzy ukończyli 16 lat oraz mieszkają lub pracują na terenie gminy i chcą zmierzyć się w tej młodej, jak na naszą gminę, dyscyplinie sportowej.

drukuj (WIEŚCI Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI)

 • autor: Paweł Puczkarski, Danuta Lewandowska
Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych służy pomocą w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00

drukuj (Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!)

Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą
informuje, że mieszkańcy gminy Łubianka mogą zgłaszać się w sprawie porad dot. profilaktyki i leczenia cukrzycy oraz wsparcia w postaci glukometrów do pana Bogdana Tercjaka pod nr tel. 0697-534-017

drukuj (Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą)

WYDAWCA:

Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl 
http://www.lubianka.pl
http://www.bip.lubianka.lo.pl

drukuj (WYDAWCA:)

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️