Informator Gminny - Nr 05/2007 (156)

„Miłość do ojczyzny jest wartością, którą należy kultywować, ale bez ciasnoty duchowej, miłując zarazem całą rodzinę ludzką"

                                              Jan Paweł II

drukuj ()

MARATON TORUŃSKI TORUŃ-ŁUBIANKA - TORUŃ

W niedzielę 20 maja Gmina Łubianka po raz XXV będzie gościć uczestników Maratonu Toruńskiego. Tegoroczna trasa przedstawia się następująco: start ostry w Toruniu z Placu Teatralnego przez Barbarkę, Olek, Różankowo, Świerczynki, Pigżę (ul. Wojewódzka. Al. Kard. Wyszyńskiego, ul. Spacerowa,  ul. Wojewódzka), Łubiankę (ul. Toruńska, ul. Bydgoska, ul. Samorządowa, Al. Jana Pawła II, ul. Chełmińska, ul. Chełmżyńska), Biskupice (ul. Kościelna, ul. Kasztanowa, ul. Ks. J. Jakubiaka), Brąchnowo, (ul. Ks. Szulca, ul. Niepodległości, ul. F. Gzeli), Pigżę (ul. Św. A. Boboli, ul. Szkolna, ul. Wojewódzka), Świerczynki, Różankowo, Olek, Barbarkę z metą w Toruniu na Rynku Nowomiejskim. Około 22 z 42 km i 195 m maratonu przebiegać będzie po terenie naszej gminy, gdzie zlokalizowane będą trzy punkty żywieniowe i półmetek. Na starcie spodziewanych jest około 1000 zawodników w biegu głównym i ok. 500 w biegach towarzyszących. A wśród nich zawodnicy z Afryki – Kenijczycy i Marokańczycy, Białorusini, Rosjanie, Niemcy i czołowi polscy maratończycy, w tym spore grono zawodników biorących udział w Biegach Samorządowych i Niepodległości. Swój udział zapowiedział również wójt gminy Łubianka pan Jerzy Zająkała oraz następujący mieszkańcy naszej gminy (zawodnicy z Klubu Maratońskiego „Truchcik” Łubianka): Dorota Szumska, Sławomir Szumski, Mariusz Trzeciak i Sławomir Zieliński, Ireneusz Zieliński, Zbigniew Ordon, Sławomir Trzymkowski, Andrzej Zasacki, Andrzej Sierocki. Wśród startujących pojawi się również Tomasz Drąg - zawodnik i trener Klubu Maratońskiego „Truchcik” Łubianka, który zgodnie z zapowiedziami podejmie walkę o zwycięstwo. Start ostry do maratonu nastąpi o godz. 9.00. Pierwsi zawodnicy na terenie Gminy Łubianka pojawią się około godz. 9.20 (zawodnicy na rolkach i wózkowicze) w okolicach byłego dworca kolejowego w Pigży,  na 15 kilometrze  przy osiedlu „Ziółkowo” spodziewani są o 9.35, na 20 kilometrze w Biskupicach za posesją  Pana Stefana Mądraszewskiego około godz. 9.45, na półmetku (okolice posesji pana Sławomira Szymańskiego) najlepsi spodziewani są około godz. 9.50, a  w Brąchnowie na 25 km  przy posesji pana Piotra Szreder około godz. 10.10. Kolejno w Pigży w drodze powrotnej do Torunia na wysokości Szkoły Podstawowej w Pigży około godz. 10.15. Za pierwszymi zawodnikami jadącymi na rolkach, będzie zapewne długi szpaler zawodników biegnących (z małymi przerwami). Ostatni zawodnicy opuszczą teren Gminy Łubianka ok. godz. 13.00. W bieżącym roku, podobnie jak w roku ubiegłym,  trasa maratonu przebiega przez działki SKR w Pigży oraz przed budynkiem Urzędu Gminy śladem Biegu Samorządowego. Tegoroczny Maraton Toruński posiadał będzie szczególną oprawę z okazji jubileuszu. Organizacją tegorocznego maratonu zajmie się powołane specjalnie w tym celu Stowarzyszenie Maraton Toruński, któremu przewodniczy Wójt Jerzy Zająkała. Jedną z wielu przewidzianych atrakcji będzie możliwość wylosowania samochodu osobowego wśród wszystkich, którzy ukończą Bieg Maratoński. Maraton Toruński aspiruje do miana najlepszych maratonów w Polsce. W poprzednich latach gmina Łubianka zebrała bardzo pochlebne recenzje za organizację punktów żywieniowych i półmetka oraz gorące przyjęcie maratończyków. W tym roku również nie może zabraknąć gorącego dopingu, mamy nadzieję, że w to niedzielne przedpołudnie trasa Maratonu Toruńskiego przebiegająca przez naszą gminę będzie zapełniona entuzjastycznie dopingującymi kibicami. Zachęcamy Państwa, bo w końcu nie na co dzień mamy okazję oglądać zawody sportowe na tak wysokim poziomie i przy tak licznej obsadzie wprowadzającej Maraton Toruński do największych imprez masowych w Polsce. Kibicując maratończykom w przypadku upalnych temperatur proszę o wystawienie przed nasze domy misek, wiader z wodą,  przygotujmy węże do polewania biegnących, tak aby na wszelkie sposoby zminimalizować skutki upału i pozostawić jak najlepsze wspomnienia z Gminy Łubianka. Nie polewajmy ich jednakże bez ich zgody! Szczególnie gorąco zapraszamy kibiców w okolice półmetka maratonu, gdzie jednocześnie będzie zlokalizowana meta III Półmaratonu Toruń – Łubianka. Dodatkowo dla kibiców przewidziane są konkursy z nagrodami i inne atrakcje. Wśród kibiców (zorganizowanych), którzy na trasie maratonu wyróżnią się szczególną inwencją i intensywnością dopingu rozdane zostaną wartościowe nagrody. Jury stanowić będą członkowie Klubu Maratońskiego w Łubiance, uczestniczący w maratonie. Lokalizacja trasy wymaga wprowadzenia pewnych ograniczeń w ruchu drogowym. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności  przy poruszaniu się po drogach pojazdami mechanicznymi. Konieczne dla bezpiecznego przeprowadzenia biegu jest wyłączenie z ruchu odcinka drogi powiatowej w miejscowości Biskupice (ul. Kasztanowa). Wyłączenie to nastąpi w godzinach od 9.30 do 12.00. Prosimy mieszkańców miejscowości Warszawice o kierowanie się w kierunku Biskupic poprzez Wymysłowo ulicami: Spółdzielczą, J. III Sobieskiego i Cichą. Prosimy w miarę możliwości omijać odcinki dróg zajętych przez maratończyków i kierować się objazdami. Mieszkańcy Pigży mogą, udając się w kierunku Torunia, korzystać z ulicy Młodzieżowej. Mieszkańcy Łubianki i działek SKR w Pigży, udając się do Bierzgłowa, proszeni są o korzystanie z ulicy Zamkowej. Zabezpieczeniem trasy zajmą się umundurowani druhowie OSP oraz  funkcjonariusze policji. Prosimy o bezwzględne wykonywanie poleceń służb mundurowych, które będą wskazywały drogę biegnącym i ograniczały w sposób niezbędny ruch pojazdów mechanicznych. Szczególnie zwracamy uwagę, iż w biegu maratońskim wezmą udział osoby poruszające się na wózkach oraz rolkach. Czołowi zawodnicy tych kategorii potrafią osiągać prędkość powyżej 40 km/h. Do zobaczenia na trasie maratonu!

komentarze (0) (MARATON TORUŃSKI TORUŃ-ŁUBIANKA - TORUŃ)

drukuj (MARATON TORUŃSKI TORUŃ-ŁUBIANKA - TORUŃ)

 • autor: Andrzej Sierocki
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Nowe zgłoszenia przemieszczenia zwierząt gospodarskich.

Dnia 7 kwietnia 2007 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, w której znajduje się m.in. zapis: „Jeżeli nastąpiła zmiana posiadacza zwierzęcia gospodarskiego, poprzedni i nowy posiadacz są obowiązani zgłosić ten fakt kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR na jednym formularzu, który podpisują poprzedni i nowy właściciel zwierzęcia gospodarskiego.” Zgłoszenia przemieszczenia bydła, owiec i kóz oraz zgłoszenia zmiany stanu stada świń są przyjmowane przez BP ARiMR tylko z dwoma podpisami: kupującego i sprzedającego. Odpowiednie druki są dostępne m.in. w Urzędzie Gminy w Łubiance - Referacie Rolnictwa OŚiBP.

komentarze (0) (INFORMACJA DLA ROLNIKÓW)

drukuj (INFORMACJA DLA ROLNIKÓW)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA (cz. 1)

Wchodzi w życie Uchwała Rady Gminy w Łubiance z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łubianka. Regulamin ten określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łubianka. W związku z tym podajemy do wiadomości niektóre wymagania i zasady, które obowiązują właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, dzierżawców, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości i terenach użytku publicznego.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do:

-          zawarcia umowy z uprawnionym przedsiębiorcą wywożącym odpady najpóźniej do dnia 1 stycznia 2009 r. Do tego czasu dopuszcza się wywóz odpadów na składowisko odpadów komunalnym własnym transportem,

-          zawarcia umowy z uprawnionym przedsiębiorcą wywożącym odpady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych,

-          udokumentowania z korzystania z usług w zakresie zbierania, transportu odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych przez okazanie umowy i dowodów uiszczania opłaty za te usługi,

-          wyposażenia nieruchomości w dostateczną, tj. zapewniającą ciągłość właściwego gromadzenia ilość urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych,

-          prowadzenia selektywnej zbiórki szkła, tworzyw sztucznych i makulatury,

-          dbania o czystość oraz estetykę budynków i ogrodzeń,

-          przeprowadzania wszelkich prac remontowych i rozbiórkowych związanych z usuwaniem materiałów budowlanych, w skład których wchodzi azbest (np. eternit) przez odpowiednie firmy specjalistyczne oraz zaniechania wtórnego ich wykorzystania.

Na terenie gminy zabrania się, m.in.:

-          wypalania traw i innych roślin z miedz, rowów, pól, sadów i działek przyzagrodowych,

-          indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejsca inne niż do tego przewidziane,

-          wylewania nieczystości ciekłych poza miejscem wyznaczonym do tego celu,

-          indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości.

Pełny tekst Regulaminu dostępny jest w Urzędzie Gminy w Łubiance – Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy. (cdn.)

komentarze (0) (REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA (cz. 1))

drukuj (REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA (cz. 1))

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
DNI POLA W GRUBNIE

Tradycyjnie jak co roku, w Grubnie k. Chełmna, w dniach 23-24 czerwca, Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie Oddział w Przysieku  organizuje  Kujawsko – Pomorskie Dni Pola. Odwiedzającym naszą imprezę rolnikom, wśród licznych imprez towarzyszących szczególnie polecamy pole wystawowe, gdzie zaprezentujemy różnorodne kolekcje odmianowe  roślin uprawnych. Na 9 blokach doświadczalnych zaprezentowane zostaną najnowsze odmiany zbóż zarówno form ozimych jak i jarych, roślin strączkowych, ziemniaków, rzepaku i innych. W pięciu  podstawowych gatunkach kolekcja zbożowa zawiera 38 odmian  jarych  oraz 50 ozimych. W kolekcji odmianowej zgromadzono też m.in. 26 odmian rzepaku ozimego i 14 odmian ziemniaków. Na trzech blokach poletkowych zaprezentujemy bogatą w nowości  kolekcję odmianową mieszańców kukurydzy. Tegoroczna kolekcja mieszańców jest wyjątkowo liczna i różnorodna. Wysiano 56 mieszańców hodowli polskiej i zagranicznej z różnych klas wczesności i kierunków uprawy. Dodatkowo na poletkach zaplanowano też umieszczenie 3 różnorodnych mieszańców sorgo. Wszystkie nasze poletka wystawowe zaopatrzone zostaną w tablice informacyjne z opisem najistotniejszych danych  agrotechnicznych. Zwiedzający jak zawsze będą mieli możliwość otrzymania informatorów, w których zawarte zostaną: plan sytuacyjny pól wystawowych, opisy wszystkich obiektów poletkowych poszczególnych bloków, najistotniejsze dane agrotechniczne łącznie z programami ochrony oraz opisy stoisk poszczególnych wystawców i informacje o  uczestnikach wystawy. Warto zauważyć że wszystkie prezentowane obiekty poletkowe na poszczególnych blokach, będą do dyspozycji zainteresowanych nie tylko w czasie trwania czerwcowych Dni Pola, ale będzie je można oglądać do końca okresu wegetacji czyli do zbioru. Wydaje się  rzeczą szczególnie cenną możliwość obserwowania poszczególnych obiektów w warunkach polowych, w trakcie całej wegetacji, także w ewentualnych okresach  stresowych dla roślin  np. w czasie  suszy, wysokich temperatur i innych. W trakcie imprezy oprócz zaplanowanej obecności  konsultanta IOR z Poznania z zakresu ochrony zbóż, rzepaku i innych roślin, wszelkich informacji związanych z charakterystyką prezentowanych na polu obiektów roślinnych udzielać będą specjaliści z ODR.

komentarze (0) (DNI POLA W GRUBNIE)

drukuj (DNI POLA W GRUBNIE)

 • autor: Stanisław Szwejka
BEZPŁATNE SZKOLENIA

           BEZPŁATNE SZKOLENIA

„Rękodzieło-forma przedsiębiorczości na wsi”

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” i Urząd Gminy Łubianka zapraszają na szkolenie „Rękodzieło – forma przedsiębiorczości na wsi”. Odbędzie się ono 19 maja 2007 r. w godzinach 09.00-14.00 w świetlicy wiejskiej w Wybczu. Szkolenie w formie warsztatów przybliży uczestnikom, zainteresowanym pozyskiwaniem dodatkowych źródeł dochodów na wsi, interesujące sposoby zarobkowania poprzez wytwarzanie i sprzedaż produktów rękodzielniczych. Warsztaty będą składały się z dwóch części: 1) wiedza teoretyczna 2) ćwiczenie praktycznych umiejętności z zakresu  dekoracji okolicznościowych z materiału roślinnego i wytworów z masy solnej. Na warsztaty z masą solną należy przynieść wałek i wyciskarkę do czosnku. Osoby prowadzące szkolenie: Hanna Hapka, Barbara Jasińska. Osoby zainteresowane udziałem są proszone o zgłoszenie się do Urzędu Gminy Łubianka, pokój nr. 18 do Anny Filus, tel. (056) 678-82-18. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

„Planowanie i realizacja projektów na rzecz społeczności lokalnych”

Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza nabór uczestników na warsztaty „Planowanie i realizacja projektów na rzecz społeczności lokalnych”. Ich celem jest podniesienie wiedzy uczestników w zakresie planowania i realizacji projektów oraz przygotowywania wniosków o dotacje. Warsztaty przeznaczone są dla przedstawicieli „początkujących” organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i innych osób działających na rzecz swojej społeczności we wsiach.  Warsztaty odbywać się będą w Łowiczu. Fundacja pokrywa koszty udziału w warsztatach takie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne lecz nie pokrywa kosztów podróży. Osoby zainteresowane więcej informacji znajdą na stronie www.fww.org.pl.

komentarze (0) (BEZPŁATNE SZKOLENIA)

drukuj (BEZPŁATNE SZKOLENIA)

 • autor: Anna Filus
BEZPŁATNE KURSY „CZAS NA SAMODZIELNOŚĆ”

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu w terminie  maj  2007 –  luty  2008r realizować będzie projekt  „18-24 Czas na samodzielność” Projekt jest skierowany do następujących osób:

GRUPA 1 - osoby z wykształceniem średnim niepełnym (w tym absolwenci liceów profilowanych).  W grupie tej mogą być również osoby nie uczące się i nie pracujące, jak i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

 GRUPA 2 – osoby nie uczące się i nie pracujące, posiadające wykształcenie średnie, zainteresowane podjęciem nauki na wyższej uczelni.

Beneficjenci  projektu to osoby  w wieku 18 – 24 lata.

W trakcie projektu będą prowadzone m.in. takie zajęcia:

- profesjonalne szkolenia komputerowe- ECDL

- kursy języków obcych

- szkolenia zawodowe:

·          kurs kosmetyczny z elementami wizażu, akrylowe modelowanie paznokci

·          profesjonalny sprzedawca ( kurs wózków widłowych, suwnic i obsługi kas fiskalnych)

·          prawo jazdy kat. C

·          kurs spawacza – mag.

·          kurs florystyczny

·          specjalista ds. kadr i płac- pracownik sekretariatu

·          opiekun osób starszych, chorych  i dzieci

- kursy przygotowawcze do zdania matury i na wyższe uczelnie

- kursy prawa jazdy kat. B

Udział w powyższych programach jest bezpłatny. Informacje szczegółowe i zapisy w CEiPM w Toruniu, ul. Poznańska 11/13 – pon. - ptk.  od 07.45 do 15.00, tel. (56) 654-70-68 wew. 44 .

komentarze (0) (BEZPŁATNE KURSY „CZAS NA SAMODZIELNOŚĆ”)

drukuj (BEZPŁATNE KURSY „CZAS NA SAMODZIELNOŚĆ”)

 • autor: Lidia Tofil
Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

X  jubileuszowy  Bieg Samorządowy

W święto narodowe 3-go Maja Gmina Łubianka już po raz dziesiąty gościła entuzjastów biegów długodystansowych. Na starcie biegu głównego stanęło 188 zawodniczek i zawodników z całej Polski, a nawet zagranicy. 15 kilometrowa trasa biegła od Urzędu Gminy w Łubiance przez Biskupice, Brąchnowo, Pigżę z metą w Łubiance. Biegowi głównemu towarzyszyły biegi dziecięce i młodzieżowe. Łącznie w biegu głównym i w biegach dziecięcych brało udział około 350 zawodników. W kategorii generalnej zwyciężył Tomasz Drąg (trener i zawodnik Klubu Maratońskiego „Truchcik” w Łubiance) z rewelacyjnym czasem 47 minut 40 sekund, drugi był Jacek Szulc z Henkonu Chełmża z czasem 50,08, a trzeci Grzegorz Maczyński z TKKF Kolejarza Bydgoszcz – 50,21. Wśród pań najlepszą okazała się Arleta Meloch z Grudziądza - aktualna Mistrzyni Polski w Maratonie przybiegła w czasie 55 minut 41 sekund, druga była Svietłana Martianenko z Odessy na Ukrainie, a miejsce trzecie zajęła Anna Arseniuk z Górska. Bieg Samorządowy to również rywalizacja w Mistrzostwach Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Biegach Długich – pierwsze miejsce w tej kategorii zajął Adam Janowski z Urzędu Gminy Lisewo, drugi był Marek Wiśniewski z Urzędu Miasta Toruń, a trzeci Zbigniew Adamczyk z Urzędu Gminy w Łubiance. Drużynowo w Mistrzostwach Samorządowców zwyciężyli samorządowcy z Łubianki przed samorządowcami z Powiatu Chełmno. Kategorie wiekowe w biegu głównym 16 – 19 lat: 1. Marcin Banaszek z KM Łubianka, 2. Jonasz Thies z Rypina, 3. Adam Kachniarz z KM Łubianka; 20 – 29 lat: 1. Piotr Będkowski z Torunia, 2. Piotr Warwas z Kleczewa, 3. Leszek Marcinkiewicz z Aleksandrowa Kujawskiego; 30 – 39 lat: 1. Tomasz Drąg z KM Łubianka, 2. Mariusz Trzeciak z KM Łubianka, 3. Tomasz Chmurzyński z Bydgoszczy; 40 – 49 lat: 1. Jacek Szulc ze Stolna, 2. Grzegorz Maczyński z Bydgoszczy, 3. Andrey Tarasenko ze Stevastopola na Ukrainie ; 50 – 59 lat: 1. Jacek Wieliński z Gdańska, 2. Mieczysław Kociucki z Małej Nieszawki, 3. Ryszard Dembkowski z Torunia; 60 lat i więcej: 1. Stefan Kamiński z Torunia, 2. Henryk Witt z Torunia, 3. Ryszard Ropiak. Wśród mieszkańców gminy nie miał sobie równych Mariusz Trzeciak z Pigży - zwyciężył w czasie 53 minuty 38 sekund, drugi był Zbigniew Ordon z Łubianki, trzeci Adam Kachniarz  z Pigży. Najlepszą wśród pań była Wioletta Sałach z Pigży. Klasyfikacja w biegach dziecięcych i młodzieżowych: kategoria wiekowa do lat 6 dystans 200m - chłopcy: 1. Piotr Brzoska 2. Karol Lis 3. Konrad Spalony; dziewczynki: 1. Aleksandra Kluska 2. Agata Sikorska 3. Katarzyna Kolczyńska; kategoria wiekowa 7-10 lat dystans 600m - chłopcy: 1. Jakub Piotrowski 2. Przemek Banaszek 3. Mateusz Janiszewski; dziewczynki:1. Ewelina Ronowicz 2. Agata Cieślewicz 3. Klaudia Kowalska; kategoria wiekowa 11-13 lat dystans 2km - chłopcy: 1.Daniel Olech 2. Patryk Mazerski 3. Mateusz Lewandowski; dziewczęta: 1. Agata Manerowska 2. Anna Ruszkowska 3. Agnieszka Wojewódka; kategoria wiekowa 14-15 lat dystans 4km - chłopcy: 1. Jakub Ossowski 2. Arkadiusz Janiszewski 3. Tomasz Kozieł; dziewczęta: 1. Agata Krzemińska 2. Patrycja Chodyra 3. Katarzyna Lasek; Kategoria wiekowa 16-18 lat dystans 4km 1 – chłopcy: 1. Bartosz Wiligalski, 2. Mateusz Cygan, 3. Sławomir Banaszek; dziewczęta: 1. Ewa Szczurek, 2. Natalia Wajner. Wszyscy biegacze zostali nagrodzeni pamiątkowymi unikatowymi medalami, mieli także możliwość wylosowania atrakcyjnych nagród rzeczowych. Najlepsi zostali uhonorowani pamiątkowymi pucharami i wartościowymi nagrodami. Wszystkie atrakcje i wspaniałe nagrody możliwe były głównie dzięki hojności sponsorów, za którą serdecznie dziękujemy.

Twórczość „Węzełka” to nasza perełka

Z satysfakcją informujemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu - „Twórczość Węzełka to nasza perełka”.  W ramach projektu zakupione zostaną materiały niezbędne do wykonania prac, wypromowanie klubu rękodzieła Węzełek oraz przeprowadzenie szkoleń. Uczestnicy uczyć się będą na nich haftu krzyżykowego, płaskiego, ozdób z papieru, frywolitki. Całość przedsięwzięcia zakończy wystawa prac w Centrum Kultury w Łubiance. Klub Węzełek wypożyczał będzie książki o sztuce hafciarstwa i frywolitek osobom przeszkolonym i zainteresowanym. Ponadto prace zostaną wystawione na sprzedaż. Planowany jest zakup prenumeraty rocznej czasopisma fachowego „Mała Diana” lub „Robótki Ręczne” w celu pozyskiwania nowych wzorów. Pozyskane środki przysłużą się zapewne uatrakcyjnieniu zajęć klubu, jednocześnie żywimy nadzieję na rozszerzenie grona członków.

Najlepsi w powiecie!!!

Dnia 10.05.2007 r. w Chełmży odbył się  konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem”, adresowany do uczniów gimnazjów z terenu powiatu toruńskiego. Poziom recytacji był bardzo wysoki. Reprezentanci naszej Biblioteki stanęli na wysokości zadania.  I miejsce zajęła Magdalena Dulska z Gimnazjum w Brąchnowie, a III miejsce  Mateusz Burdach z Gimnazjum w Łubiance.

VIII Festyn Rodzinny

10 czerwca (niedziela) w ramach przedsięwzięcia integracyjnego „Każdy inny wszyscy równi”  zorganizowany zostanie VIII Festyn Rodzinny. Tym razem impreza odbędzie się w Biskupicach. Znaczną część programu wypełni rywalizacja o tytuł „Rodziny Roku 2007 w Gminie Łubianka” – tytułu będą bronić Państwo Barnat z Dębin. Ponadto występy artystyczne, konkursy z nagrodami, atrakcje dla dzieci, wystawa prac plastycznych. Dla uczestników zaplanowaliśmy kilka wszechstronnych konkurencji, które wyłonią najlepszą rodzinę. W poprzednich latach uczestnicy rywalizowali w sztafecie czynności domowych, konkursie sprawdzającym znajomość siebie nawzajem, przeciąganiu liny, rzutach do kosza, konkursie wiedzowym. Rodziny do turnieju można zgłaszać osobiście w Centrum Kultury, telefonicznie pod numerem telefonu (056) 678-86-98 oraz w przypadku wolnych miejsc w dniu Festynu do godz. 14.00. Rodzina – uczestnik turnieju powinna liczyć co najmniej 3 osoby oraz reprezentować przynajmniej dwa pokolenia. Do zobaczenia na Festynie!

 

Dokumenty życia społecznego

W Bibliotece w Łubiance powstaje dział zbiorów specjalnych: Dokumenty  Życia Społecznego. Ma on na celu rejestracje najróżniejszych przejawów życia społecznego, kulturalnego i politycznego na terenie naszej gminy. Gromadzone dokumenty będą odzwierciedlały działalność różnego rodzaju organizacji, instytucji i grup społecznych. Dla przyszłych pokoleń dokumenty mają wartość, którą trudno ocenić. W związku z tym zwracamy się do wszelkich organizacji, firm, instytucji, szkół, sołectw, parafii, osób prywatnych o przekazywanie materiałów, które wzbogacą te  zbiory. Mogą to być zaproszenia, plakaty, informacje o wyjazdach, wycinki prasowe, książki, zdjęcia, kroniki, foldery, prace dyplomowe, licencjackie i magisterskie itp. Szczegóły pod numerem tel. (056) 678-83-95. Zapraszamy do współpracy.

Książki i róże wręczone

23 kwietnia obchodziliśmy  ogłoszony przez UNESCO  Dzień  Książki i Praw Autorskich. Zgodnie z zamysłem jest to uhonorowanie książki, która rozwija wyobraźnię, kształtuje osobowość i pozwala zapomnieć o trudnej codzienności.  Na czytelników, którzy właśnie w tym dniu  odwiedzili Bibliotekę w Łubiance czekały niespodzianki. Dzieciom i młodzieży wręczono książki i słodkości.  Dorośli czytelnicy otrzymali  róże.  Pamiętajmy o tym święcie w roku następnym i uczcijmy je jak najliczniejszym przybyciem do biblioteki.

,,Jestem mieszkańcem Europy’’

W marcu został ogłoszony konkurs dla osób niepełnosprawnych ,,Jestem mieszkańcem Europy’’, którego organizatorem była Biblioteka w Chełmży. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej gminy. Rozstrzygnięcie odbyło się w Zespole Szkół Specjalnych w Chełmży dnia 09.05.2007 r. Z naszej gminy nagrodzeni zostali podopieczni Oddziału Terapeutycznego z Zamku Bierzgłowskiego: Daniel Drozdowski, Paulina Ignatowska, Maciej Kwiatkowski, Marta Paczkowska i Adam Paluszkiewicz. Udział w konkursie również  wzięli i zostali nagrodzeni pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Pigży: Marek Frąckiewicz, Renata Jagielska, Janina Niklas, Anna Skonieczna -Woźniak, Henryk Woźniak i Dorota Zduńska. Dziękujemy paniom Renacie Pietrzykowskiej, Jolancie Wilińskiej – Józefkowicz, Anecie Małolepszej, Marii Brzoska i Annie Walerych, które pomogły przygotować wychowankom prace.

komentarze (0) (Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI)

drukuj (Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI)

 • autor: Danuta Lewandowska, Paweł Puczkarski
PRACA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

Komendant Straży Miejskiej w Toruniu ogłasza nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze strażnika miejskiego. Wymogi: ukończone 21 lat, wykształcenie minimum średnie, niekaralność. Oferty powinny zawierać: życiorys zawodowy z fotografią, list motywacyjny, zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje oraz uwierzytelnione kopie świadectw pracy. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Komendy Straży Miejskiej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 157 w terminie do dnia 31 maja 2007r, do godziny 15.00. Informacje szczegółowe pod numerem  telefonu  (056) 62-258-77.

komentarze (0) (PRACA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY)

drukuj (PRACA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY)

Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin prowadzony przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień działa od czterech lat przy Urzędzie Gminy w Łubiance i służy pomocą  w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00.  tel. (0 56) 678-82-17

komentarze (0) (Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!)

drukuj (Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!)

Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl 
http://www.lubianka.pl
http://www.bip.lubianka.lo.pl

drukuj ()

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️