Informator Gminny - Nr 14/2006 (151)

 • -

U progu nowej kadencji samorządu terytorialnego, uskrzydleni wysokim poparciem społecznym a równocześnie stojąc w pokornej i służebnej postawie wobec mieszkańców naszej wspólnoty lokalnej, z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy mieszkańcom gminy Łubianka najserdeczniejsze życzenia radości i nadziei. Niech za wspomaganiem Bożej Dzieciny Dobro, Prawda i Pokój  będą naszym najpełniejszym udziałem. Życzymy także zdrowego i pomyślnego Nowego Roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy              Wójt Gminy

    Zbigniew Cywiński                        Jerzy Zająkała

JEDENASTE SPOTKANIE PRZY CHOINCE

Już od wielu lat spotykamy się przy Gminnej Choince, aby wspólnie radować się z nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Uroczyste spotkanie odbędzie się w piątek 22 grudnia o godz. 16.00 przed Urzędem Gminy w Łubiance. Zapraszamy na wspólne wysłuchanie Ewangelii zwiastującej narodzenie Jezusa Chrystusa oraz  uroczyste zapalenie lampek choinkowych. Pojawi się również św. Mikołaj, który dla grzecznych dzieci przyniesie prezenty. Podobnie jak w poprzednich latach będziemy gościć harcerzy ze związku Harcerstwa Rzeczpospolitej ze światełkiem zapalonym w Bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Prosimy o przyniesienie ze sobą lampionów, by móc zabrać ten szczególny ogień ze sobą. Serdecznie zapraszamy!

komentarze (0) (JEDENASTE SPOTKANIE PRZY CHOINCE)

 • autor: Paweł Puczkarski
DZIEŃ PAPIESKI

W maju br,. po wcześniejszej szerokiej dyskusji publicznej, Rada Gminy Łubianka przyjęła Deklarację w sprawie honorowania osoby i dokonań Jana Pawła II. Jednomyślnie przyjęta uchwała zawiera między innymi deklarację corocznego organizowania Dnia Jana Pawła II w rocznicę nadania Ojcu Świętemu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Łubianka. W dniu 18 grudnia br.(poniedziałek) inaugurujemy zatem pierwsze obchody Dnia Papieskiego w naszej gminie. Zapraszamy mieszkańców gminy do udziału w obchodach, które odbędą się według następującego programu:

godz. 11.30 – uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą poświęconą Janowi Pawłowi II przed Urzędem Gminy w Łubiance,

godz. 12.00 – Msza Święta w Kościele Parafialnym w Biskupicach w intencji dziękczynnej za wspaniałe świadectwo życia oraz o rychłą kanonizację Jana Pawła II,

godz. 13.00 – wystawa poświęcona Janowi Pawłowi II oraz poczęstunek w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Brąchnowie,

godz. 14.00 – uroczystość oficjalna z prezentacją słowno – muzyczną przygotowaną przez młodzież gimnazjalną w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Brąchnowie. Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach.

komentarze (0) (DZIEŃ PAPIESKI)

 • autor: Jerzy Zająkała
WYBORY – 2006

W dniu 12 listopada br. odbyły się wybory do objęcia stanowisk i funkcji na V kadencję samorządu terytorialnego. Mieszkańcy naszej gminy wybrali Wójta oraz Radę Gminy, jak również głosowali w wyborach do Rady Powiatu w Toruniu oraz Sejmiku Wojewódzkiego w Toruniu. Frekwencja wyborcza wyniosła 43,22 % i była niższa niż w poprzednich wyborach samorządowych. Zapewne wpływ na niższą frekwencję miało kandydowanie tylko jednego kandydata na stanowisko wójta oraz nie przeprowadzanie wyborów do Rady Gminy w jednym z okręgów wyborczych (Zamek Bierzgłowski) z powodu zarejestrowania w tym okręgu tylko jednego kandydata na radnego. W wyniku głosowania mieszkańcy wybrali Jerzego Zająkała na stanowisko Wójta Gminy Łubianka z poparciem 84 % głosujących oraz Radę Gminy Łubianka w następującym składzie:

·          Sebastian Bytyń z Łubianki,

·          Stanisław Ciupa z Pigży,

·          Zbigniew Cywiński z Łubianki,

·          Zenon Jajeśnica z Zamku Bierzgłowskiego,

·          Katarzyna Kępska z Warszewic,

·          Renata Kozieł z Łubianki,

·          Grzegorz Lewandowski z Biskupic,

·          Mieczysława Maćkowska z Brąchnowa,

·          Jacek Neulitz z Pigży,

·          Mirosława Podlasińska z Pigży,

·          Paweł Rzepka z Dębin,

·          Janusz Sadowski z Bierzgłowa,

·          Tadeusz Sadowski z Wybczyka,

·          Bolesław Szczechowski z Warszewic,

·          Janusz Szczęsny z Wybcza.

W wyniku wyborów dokonanych przez Radę Gminy Łubianka na sesji w dniu 23 listopada br. na poszczególne funkcje kierownicze w Radzie zostali wybrani:

·          Zbigniew Cywiński - Przewodniczącym Rady Gminy,

·          Jacek Neulitz - Zastępcą Przewodniczącego Rady,

·          Paweł Rzepka – Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej RG,

·          Zenon Jajeśnica – Przewodniczącym Komisji Budżetowej RG.

Do składów komisji Rady zostali ponadto wybrani:

do Komisji Rewizyjnej:

·          Renata Kozieł,

·          Bolesław Szczechowski,

do Komisji Budżetowej:

·          Mieczysława Maćkowska,

·          Janusz Szczęsny.

Wójt Jerzy Zająkała oraz Radni Rady Gminy Łubianka serdecznie dziękują za udzielone poparcie w listopadowych wyborach i deklarując kompetentną służbę mieszkańcom gminy Łubianka liczą na konstruktywną współpracę.

***

W wyborach do Rady Powiatu w Toruniu, w okręgu nr 5 obejmującym gminy Łuibianka i Zławieś Wielka największe poparcie wyborców na terenie gminy Łubianka uzyskały następujące komitety wyborcze:

Prawo i Sprawiedliwość – 31 % głosów,

Przymierze Samorządowe – 27 % głosów,

Obywatelski Komitet Samorządowy – 22,6 % głosów,

Sojusz Lewica i Demokraci – 14 % głosów.

Indywidualnie najwięcej głosów na terenie naszej gminy uzyskali:

Jerzy Zająkała – 358,

Zdzisław Drapiewski – 306,

Piotr Skiba – 181.

W konsekwencji przeprowadzonych wyborów do Rady Powiatu został wybrany Jerzy Zająkała. Jednakże z powodu jednoczesnego wyboru na wójta gminy, na pierwszej sesji Rada Powiatu podjęła uchwałę o wygaśnięciu powiatowego mandatu  radnego  J. Zająkały. W ten sposób mandat uzyskał kolejny kandydat z listy Prawa i Sprawiedliwości w naszym okręgu, który uzyskał drugi z kolei wynik w głosowaniu  – Janusz Kononiuk z gminy Zławieś Wielka. Należy w tym miejscu stwierdzić, że w sytuacji wyborczej, jaka miała miejsce w tegorocznych wyborach, przy niskiej frekwencji wyborczej na terenie gminy Łubianka - i dużej różnicy w liczbie mieszkańców pomiędzy gminami - niestety nie było możliwości, aby którykolwiek z innych kandydatów gminy Łubianka (poza wójtem) uzyskał mandat radnego Rady Powiatu. Niech to doświadczenie zachęci mieszkańców gminy w kolejnych wyborach do liczniejszego przybycia do lokali wyborczych.Jest jednakże także korzystny aspekt tego wyniku wyborczego. Jerzy Zająkała, w wyniku wyboru na radnego powiatowego mógł realnie uczestniczyć w ustalaniu koalicji mającej przejąć władzę w powiecie toruńskim. Jako negocjator reprezentujący komitety wyborcze Prawo i Sprawiedliwość oraz Obywatelski Komitet Samorządowy przyczynił się do zawarcia umowy koalicyjnej z Przymierzem Samorządowym oraz Platformą Obywatelską. W jej konsekwencji nastąpiło przejęcie przez tę koalicję władzy w powiecie toruńskim, co stworzyło korzystną sytuację także dla gminy Łubianka. Jednym z podstawowych priorytetów Rady i Zarządu Powiatu będzie partnerskie współdziałanie z samorządami gminnymi powiatu.

***

W wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, na terenie gminy Łubianka bezapelacyjnie zwyciężył Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska (47,5 %), a szczególnie jego lider Piotr Całbecki, który uzyskał ponad  38 % wszystkich głosów oddanych przez wyborców gminy Łubianka. Kolejną pozycję uzyskała lista Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość z liderem Adamem Banaszakiem i 15,5 % poparciem. Przyjęliśmy z wielką satysfakcją i uznaniem wynik wyborczy zarówno na terenie gminy jak i całego województwa oraz gratulujemy Panu Piotrowi Całbeckiemu wyboru przez Sejmik Wojewódzki na stanowisko Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

komentarze (0) (WYBORY – 2006)

 • autor: Jerzy Zająkała
LESZEK WRÓBEL

W dniu 24 listopada 2006 r. w Złejwsi Małej odbyły się eliminacje powiatowe XVI Olimpiady Wiedzy Rolniczej organizowanej przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie – Rejonowy Zespół Doradców w Chełmży przy współudziale Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Rolnicy dawnego województwa toruńskiego (teren działania dawnego RCDRRiOW w Przysieku) uczestniczyli w tym cyklu po raz siódmy. W tegorocznych eliminacjach w powiecie toruńskim, które polegały na wypełnieniu testu (45 pytań) wzięło udział 27 uczestników z 5 gmin (Chełmża, Lubicz, Łubianka, Łysomice i Zławieś Wielka), w tym 13 reprezentantów naszej gminy. Ostatecznie dwóch rolników uzyskało po 34 punkty na 45 możliwych i konieczne było przeprowadzenie ustnej dogrywki, w której Leszek Wróbel (Wybcz, gm. Łubianka) pokonał Sławomira Narojczyka (Zławieś Wlk., gm. Zławieś Wlk.). Następne miejsca zajęli: 3. Katarzyna Śmiałek (Skąpe, gm. Chełmża) 33 pkt., 4-6. Wojciech Machnicki (Łubianka, gm. Łubianka), Leszek Śliwiński (Wymysłowo, gm. Łubianka) i Tomasz  Śmiałek (Skąpe, gm. Chełmża) wszyscy po 32 pkt. W pierwszej „dwunastce” znalazło się łącznie aż 8 rolników z gminy Łubianka. Byli to jeszcze: 7-9. Magdalena Żebrowska (Wybcz), Adam Łubianka (Dębiny) po 31 pkt., 10-12. Ewa Babik (Dębiny), Piotr Kowalski i Sławomir Pierzchalski (obaj Brąchnowo) po 30 pkt. Leszek Wróbel został w ten sposób trzecim mistrzem wiedzy rolniczej powiatu toruńskiego z gminy Łubianka. Poprzednio wygrywali Mieczysław Kukowski (2-krotnie: 2000, 2001) i Wojciech Machnicki (2003). Finał wojewódzki Olimpiady został rozegrany 7 grudnia 2006 r. w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce k. Radziejowa, gdzie spotkali się tylko zwycięzcy eliminacji powiatowych. Leszek Wróbel (Wybcz, pow. Toruń) zdobył w teście 21 pkt. na 31 możliwych i zabrakło mu 1 pkt. do dogrywki o finałową „piątkę”. Zajął ostatecznie 7-8 miejsce wśród 19 startujących. W dotychczasowych finałach wojewódzkich rolnicy gminy Łubianka zawsze plasowali się w pierwszej „dziewiątce”, a w 2004 r. Wojciech Machnicki był najlepszy. Tegoroczną rozgrywkę finałową wygrał po dogrywce Janusz Koziński (Lubanie, pow. Włocławek) 12 + 4 pkt., przed Tomaszem Pawskim (Starogród, pow. Chełmno) 12 + 2 pkt., Piotrem Niemczewskim (Klonowo, pow. Tuchola), 10 pkt., Jarosławem Paczkowskim (Czaple, pow. Wąbrzeźno) 9 pkt. i Stanisławem Borowiakiem (Goryszewo, pow. Mogilno) 8 pkt.

komentarze (0) (LESZEK WRÓBEL)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
BRACTWO RYCERSKIE "KOMANDORIA JOANNITÓW ZAMKU BIERZGŁOWSKIEGO"

Informujemy z przyjemnością, że po rocznych zabiegach organizacyjnych, na terenie gminy Łubianka powstało bractwo rycerskie  "Komandoria Joannitów Zamku Bierzgłowskiego". Bractwo nawiązuje w swej tradycji do Zakonu Rycerskiego Świętego Jana Chrzciciela Szpitala Jerozolimskiego - najstarszego zakonu (1113 r.) jaki powstał w wyniku XII - wiecznych wypraw krzyżowych. Zakon zasłynął jako organizator pierwszych szpitali w Europie a także jako potęga militarna i morska. Komandoria nasza posiada osobowość prawną - jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada statut i ma siedzibę na zamku warownym w Zamku Bierzgłowskim. Celem  Komandorii jest pielęgnowanie tradycji średniowiecza, krzewienie kultury dawnej Polski, dbałość o rozwój młodzieży w duchu patriotyzmu i poszanowania cnót rycerskich, upowszechnianie wiedzy o historii, obyczajach i społeczeństwie dawnej Europy, krzewienie idei uniwersalizmu średniowiecznego jako przejawu tendencji integracyjnych w Europie. Komandoria Joannitów Zamku Bierzgłowskiego zajmuje się odtwarzaniem późnośredniowiecznej kultury rycerskiej, odtwarza m.in. średniowieczne sposoby walki, kulturę dworską, zwyczaje, jak i życie codzienne XV wiecznej Komandorii Joannitów, zajmuje się także średniowiecznym tańcem i śpiewem. Nawiązaliśmy już kontakt z lokalnymi rzemieślnikami, zajmującymi się produkcją rękawic, hełmów i zbroi oraz szyciem ubrań wierzchnich. Na najbliższym walnym posiedzeniu bractwa zostaną ustalone terminy cyklicznych spotkań na zamku. Osoby zainteresowane przynależnością do bractwa oraz rzemieślników zainteresowanych produkcją broni prosimy o kontakt pod nr 509-990-109.

komentarze (0) (BRACTWO RYCERSKIE "KOMANDORIA JOANNITÓW ZAMKU BIERZGŁOWSKIEGO")

 • autor: Piotr Skiba
INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Po decyzję do Powiatowego Lekarza Weterynarii

Rolnicy, którzy nie uzyskali jeszcze decyzji o uznaniu stad bydła za urzędowo wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła powinni zgłosić się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Toruniu, ul. A. Antczaka 39/41 w celu jej uzyskania od Powiatowego Lekarza Weterynarii. Do 31 grudnia 2006 roku decyzje takie wydawane będą bez wykonywania dodatkowych, kosztownych badań. Posiadanie w/w decyzji będzie konieczne, aby m.in. wprowadzać do obrotu (sprzedawać) mleko, ubiegać się o różne formy dofinansowania produkcji zwierzęcej, w których wymagane jest spełnienie określonych wymagań weterynaryjnych. W celu uniknięcia natłoku petentów w okresie świąteczno-noworocznym celowe jest możliwie szybkie załatwienie sprawy.

XII Konkurs Wiedzy Rolniczej w Łubiance

W dniu 10 stycznia 2007 r. (środa) odbędzie się XII Konkurs Wiedzy Rolniczej w Łubiance, który rozegrany zostanie w miejscowym Centrum Kultury. Rozpocznie się on o godz. 11.00 testem (50 pyt, 4 możliwości odpowiedzi), finał z udziałem publiczności rozegrany zostanie o godz. 13.00. W Konkursie mogą brać udział rolnicy: a) mieszkający na terenie gminy Łubianka, b) będący właścicielami gospodarstw rolnych, c) pracujący w gospodarstwach rolnych rodziców lub innych członków rodziny, lecz jednocześnie nie pracujący zawodowo na pełnym etacie poza gospodarstwem rolnym, d) wykształcenie i wiek bez ograniczeń. Konkurs rozgrywany będzie w 3 kategoriach: a) indywidualnej, b) zespołowej (zespół tworzy minimum 3 rolników z jednego sołectwa) i młodzieżowej (do 28 lat). Zakres tematyczny to: produkcja roślinna i zwierzęca, ekonomika rolnictwa, mechanizacja rolnictwa, UE, PROW, BHP, ochrona p. poż., najważniejsze wydarzenie w gminie, Polsce i na świecie w 2006 r. Zapraszamy rolników do uczestnictwa, a instytucje, firmy i osoby prywatne do ufundowania nagród. Zgłoszenia: UG w Łubiance – Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy (do 3 stycznia 2007 r.).

komentarze (0) (INFORMACJE DLA ROLNIKÓW)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
BAZA SPORTOWA GMINY ŁUBIANKA

Obecnie na terenie naszej gminy działają trzy sale gimnastyczne i stadion sportowy. W godzinach przedpołudniowych z obiektów korzystają głównie dzieci i młodzież w ramach szkolnych zajęć dydaktycznych. Godziny popołudniowe są do dyspozycji uczniowskich i gminnych klubów sportowych jak i mieszkańców. Od stycznia 2007 roku, zarządzeniem wójta gminy, będą obowiązywać następujące stawki za wynajem sal gimnastycznych: 24 zł /h dla mieszkańców gminy i 40 zł/h dla zainteresowanych spoza terenu gminy.Poniżej przedstawiamy dostępne jeszcze godziny rezerwacji sal gimnastycznych:

·          Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Łubiance:    

        Poniedziałek 1600 – 1730

·          Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Pigży

Poniedziałek 1600- 1900

              Środa 1600 - 1900

·          Sala gimnastyczna przy Gimnazjum w Brąchnowie

Poniedziałek 1600 – 1730

 Poza tym istnieje możliwość, z wyjątkiem kortów do tenisa ziemnego, bezpłatnego korzystania z gminnego stadionu sportowego, w którego skład wchodzą 200- metrowa bieżnia tartanowa, asfaltowe boisko do koszykówki, boisko do siatkówki plażowej, boisko trawiaste do piłki nożnej. Godziny otwarcia stadionu sportowego są uzależnione od warunków atmosferycznych. Korty do gry w tenisa ziemnego otwarte są w sezonie wiosenno-jesiennym. Zasady korzystania z kortów określa regulamin udostępniony przy obiekcie. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie pod numerem 056/6740828 lub osobiście u p. Ryszarda Kozieł, co najmniej dzień przed planowanym terminem gry. Odpłatność za wynajem kortów wynosi:

                    

Dni tygodnia

Godziny otwarcia 

dla osób dorosłych

dla dzieci i                       młodzieży szkolnej

Od poniedziałku

do piątku

Od 1000  do 1400

10 zł 

5 zł

Od 1400  do 1900

12 zł

6 zł 

Od soboty do niedzieli

Od 1200  do 1900

14 zł

7 zł

 

komentarze (0) (BAZA SPORTOWA GMINY ŁUBIANKA)

 • autor: Dyrektorzy szkół
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE

Informujemy, że w  ustawie o świadczeniach rodzinnych nastąpiły zmiany pozwalające na przyznawanie  prawa do zasiłku rodzinnego, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne, czyli tak zwaną „zerówkę”. W związku z tym GOPS w Łubiance prosi rodziców dzieci urodzonych w 2000 roku o przybycie do Ośrodka  w celu złożenia wniosku.

komentarze (0) (GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE)

 • autor: Anna Filus
Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych

Przegląd inscenizacji o tematyce bożonarodzeniowej odbędzie się 9 stycznia o godz. 9.30 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Łubiance. Uczestnicy przeglądu zaprezentują publiczności sceny z życia Świętej Rodziny, a także przedstawienia „luźno” nawiązujące do tematyki i motywów związanych z Bożym Narodzeniem. Na te wydarzenia kulturalne zapraszamy nie tylko dzieci i młodzież, lecz również dorosłych mieszkańców gminy chcących obejrzeć młodych aktorów ze szkół podstawowych i gimnazjów.

V Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny

Już piąty rok z rzędu organizujemy Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny. Tym razem tematem będzie łańcuch choinkowy. Jury będzie zwracało uwagę na oryginalność kompozycji, brak elementów gotowych, estetykę wykonania i wykorzystanie materiałów naturalnych. Konkurs odbędzie się w czterech kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne i klasa 0, klasy 1 – 3, klasy 4-6, gimnazjum. Termin zgłaszania prac do 20 grudnia. Ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem nagród nastąpi na spotkaniu przy „ Gminnej Choince”. Prace zgłoszone do konkursu zostaną wystawione w Gminnej Bibliotece w Łubiance.

Nowe stawki za wynajem sali w Centrum Kultury

W związku z przeprowadzonym remontem sali i co się z tym wiąże podwyższeniem standardu pomieszczeń (klimatyzacja, wymiana oświetlenia, kompleksowa modernizacja pomieszczeń przyległych) oraz upiększeniem terenu wokół obiektu wzrośnie koszt jego utrzymania. Podwyższone zostaną również stawki za wynajem: sobota z niedzielą 400 zł plus opłaty za media (woda-ścieki, śmieci, energia elektryczna według odczytu z licznika), za każdy dodatkowy dzień 100 zł. Wynajem sali na jeden dzień 200zł plus w/w media. 

Kalendarz imprez sportowych organizowanych przez Centrum Kultury w Łubiance w sezonie halowym 2006/2007

16 grudnia  - Mistrzostwa Gminy Łubianka w Tenisie Stołowym – godz. 10.00 – sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Pigży (udział biorą zarówno kobiety - kategoria open i mężczyźni w trzech kategoriach wiekowych)

14 stycznia – Gminny Turniej Futsala (piłki nożnej halowej dla mężczyzn) – godz. 13.00, sala gimnastyczna Gimnazjum w Brąchnowie;

28 stycznia – Mistrzostwa Gminy w Siatkówce (mężczyźni) –

godz. 13.00; sala gimnastyczna Gimnazjum w Brąchnowie;

4 lutego – Mistrzostwa Gminy w Siatkówce (kobiety) – godz. 13.00;sala gimnastyczna Gimnazjum w Brąchnowie;

11 lutego – Mistrzostwa Gminy w Koszykówce (mężczyźni) –

godz. 13.00; sala gimnastyczna Gimnazjum w Brąchnowie;

25 lutego -  Mistrzostwa Gminy Łubianka w Siatkówce 35+ (udział biorą zawodnicy 35 letni i starsi - w drużynie minimum 2 kobiety) - godz. 13.00 sala gimnastyczna Gimnazjum w Brąchnowie;

4 marca – Otwarte Mistrzostwa Gminy Łubianka w Tenisie Stołowym (udział biorą zawodnicy z całego Województwa Kujawsko-Pomorskiego) - godz. 10.00; sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Pigży;

11 marca – Mistrzostwa Gminy Łubianka w Futsalu 35+ (udział biorą zawodnicy 35 letni i starsi, o udziale decyduje rok urodzenia) – godz. 13.00 – sala gimnastyczna Gimnazjum w Brąchnowie;

Uwaga: Wszystkie zawody z wyjątkiem Otwartych Mistrzostw w Tenisie Stołowym przeznaczone są dla mieszkańców gminy Łubianka. W turniejach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu imprezy ukończyły 16 lat (wyjątek stanowi osobista zgoda na udział i obecność rodzica lub prawnego opiekuna  w trakcie zawodów). Turnieje dla oldboyów przeznaczone są dla zawodników urodzonych w 1972 roku i starszych. W razie jakichkolwiek wątpliwości (dotyczących wieku lub miejsca zamieszkania) uczestnicy będą proszeni o okazanie dowodu tożsamości (dowód osobisty lub w przypadku osób nieletnich legitymacja szkolna). W celu optymalnego przygotowania turniejów zgłoszenia będą przyjmowane do ostatniego wtorku przed imprezą. Szczegółowe regulaminy dostępne będą w Centrum Kultury w Łubiance na 2 tygodnie przed zawodami. Uczestników obowiązuje strój sportowy i czyste halowe obuwie sportowe. Zawody sportowe są okazją do promocji zdrowego stylu życia oraz zachęcenia dzieci  i młodzieży do wyboru stylu życia bez uzależnień – zachowania niegodne sportowców i kibiców (kłótnie, wulgaryzmy, picie alkoholu i palenie papierosów) będą piętnowane przez organizatorów.

Sport dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów

Liga Zimowa Futsala (halowej piłki nożnej) Pamiętając jak wielkim zainteresowaniem cieszyła się Liga Wakacyjna (średnia frekwencja na zawodach – 120 zawodników i zawodniczek) postanowiliśmy zorganizować podobne zawody z sezonie zimowym. Zapraszamy do udziału w Lidze Zimowej drużyny pięcioosobowe złożone z uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Rywalizacja przebiegać będzie zarówno wśród chłopców jak i dziewcząt. Zawody odbywać się będą w sali gimnastycznej Gimnazjum w Brąchnowie.

Terminy: I kolejka - 29 grudnia 2006 w godz. 9.00 – 12.00 szkoła podstawowa, 12.00 – 15.00 gimnazjum; II kolejka - 23 styczeń 2007 w godz. 9.00 – 12.00 szkoła podstawowa, 12.00 – 15.00 gimnazjum; III kolejka i finał - 25 styczeń 2007 w godz. 9.00 – 12.00 szkoła podstawowa, 12.00 - 15.00 gimnazjum;

Liga Zimowa Tenisa Stołowego

Już czwarte ferie będziemy gościć w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Pigży, organizując Ligę Zimową w Tenisie Stołowym. Do udziału zapraszamy uczennice i uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy. Terminy: I kolejka - 15 styczeń w godz. 10.00 - 13.00; II kolejka -  17 styczeń w godz. 10.00 -13.00. Na najlepsze drużyny czekają pamiątkowe nagrody. Wszystkich zawodników obowiązuje obuwie na przebranie. Zapraszamy!

komentarze (0) (Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI)

 • autor: Danuta Lewandowska, Paweł Puczkarski
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA NA TERENIE GMINY

Pan Robert Ustaszewski  poinformował nas o oferowanej przez siebie usłudze przewozów okazjonalnych  (wesela, pogrzeby, przysięgi itp.), bus 7+1 osób. Kontakt: 0 601-998-950.

komentarze (0) (DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA NA TERENIE GMINY)

Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin prowadzony przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień działa od czterech lat przy Urzędzie Gminy w Łubiance i służy pomocą  w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00.  tel. (0 56) 678-82-17

komentarze (0) (Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!)

Wydawca:
Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl http://www.lubianka.pl http://www.bip.lubianka.lo.pl

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️